Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives

Radencommunisme

Bron: Collectie a.a.a.p.

Chasséestraat

Redactie en administratie: J. Meijer, Chasséestraat 11, 3-hoog, Google streetview, 2021, met nieuwe ramen.


Radencommunisme 1938-1940, 1948

Uitgegeven te Amsterdam door de “Groep van Internationale Communisten” en “Proletenstemmen”.

Redactie en administratie: J. Meijer, Chasséestraat, nr. 11, 3-hoog, Amsterdam-West; contactadres voor België: F. van Dooren, Rooigemlaan, nr. 547, Gent.

In 1948: H. Pasman [=Henk Stokvis], Van Hogendorpstraat, nr. 132, 1-hoog, Amsterdam.

Complete serie 1938-1940, onvolledig 1948


Bron: i.i.s.g. , Amsterdam, Collectie Henk Canne Meijer; een exemplaar met ingebonden eerst de tijdschriften zonder omslag en vervolgens de omslagen; hier zijn omslagen en tijdschriften weer bijeen gebracht, zij het in afzonderlijke bestanden.

 In 2021, for Rätekommunismus , hoping for better o.c.r., new scans were ordered from the i.i.s.g.  (kindly shared here), Amsterdam; be carefull, the file is 536 Mb.


1938


  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 1, augustus 1938


  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 2, september 1938


  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 3, oktober 1938


  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 4, november 1938


  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 5, december 1938


1939


  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 6, februari 1939


  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 7, februari 1939


  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 8, maart-april 1939


  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 9, mei 1939

 • Het einde van de burgeroorlog in Spanje
  • I.
   • Augustus 1936
   • Januari 1937
   • Voedselvoorziening
  • II.
   • Verloren arbeidersmacht
   • Kiemen van proletarische dictatuur
  • III.
   • De verdeeldheid der arbeidersklasse
   • De vakbeweging als rem
   IV.
   • De leiding van de productie
  • V.
   • Militaire verdediging
  • VI.
   • Het bouwen aan de toekomst
 • Buitenlandse handel van Japan
  • In- en uitvoer van grondstoffen
  • Stijgende invoer, stijgende uitvoer
  • Imperialisme en import-quota
 • Economische “ordening” in Nederland
  • Ordening in handel en industrie
  • De landbouw. Verschillende wetten
  • Concentratie in de wetgeving. Landbouw-crisiswet
 • Een open brief aan onze lezers! (Amsterdam, juni 1939, Groep “Proletenstemmen”, “Groep van Internationale Communisten”)

  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 10, juni 1939


  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 11, juli 1939


  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 12, augustus 1939


  Radencommunisme, 2e jaargang, nr. 1, november 1939

[Mededeling aan de lezers: In september en oktober is geen nummer van Radencommunisme verschenen]

 • De nieuwe machtsvorming van de arbeiders [deel 1 (Wordt vervolgd)]
  • 1. De wortel van de oorlog
   • Een onberekenbare factor
  • 2. De oude arbeidersbeweging
   • Beginnend verzet
   • De zegetocht der arbeidersbeweging
   • Ondergang
  • 3. Proletarische massabewegingen
   • Rusland 1905
   • Rosa Luxermburg
   • Massa
   • Eenheidsbeweging
   • Leiding
   • Bedrijfsbezetting
   • Samenvatting
 • De ideologie van het nationalisme (geschreven in mei 1939)

  Radencommunisme, 2e jaargang, nr. 2, december 1939


1940


  Radencommunisme, 2e jaargang, nr. 3, februari 1940


  Radencommunisme, 2e jaargang, nr. 4, maart-april 1940


1948


 Radencommunisme, tijdschrift voor zelfstandige klassebeweging, 1e jaargang, 1948, nr. 1, februari [p. 7-8, 20-21 ontbreken]

Uitgave van de Groepen Radencommunisten Nederland; tweemaandelijks

 • Mededelingen
 • Een uitgebreid visitekaartje
 • De falen van de arbeidersklasse / [Anton Pannekoek]
 • Over zelfstandige klassenbeweging
 • De economische grondslagen van de radenmaatschappij
 • De macht van de traditie / A.B.

Radencommunisme, tijdschrift voor zelfstandige klassebeweging, 1e jaargang, 1948, nr. 2

Missing


© Hoewel de Communistische Linkerzijde in het algemeen afzag van het opeisen van kopierechten of rechten op “intellectueel eigendom” kunnen sommige publicaties onder dat recht vallen; mocht dat het geval zijn, dan is het gebruik alleen gratis voor persoonlijke raadpleging. Materiaal vrij van kopierechten, uitsluitend op voorwaarde van niet commercieel gebruik, kan vrij worden verspreid. Een verwijzing naar deze bron wordt op prijs gesteld, net als een verwittiging. Aangaande handelsgebruik kunt u contact met ons opnemen.

Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
Het Instituut is niet aansprakelijk voor het gebruik van materiaal afkomstig uit zijn collecties. De gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van alle relevante wettelijke regelingen betreffende het auteursrecht. Het Instituut bemiddelt niet in eventuele auteursrechten van derden.
I.I.S.G. , Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam, tel: 020-6685866


Compiled by Vico, 5 August 2015, latest additions 1 December 2021Overzicht

Voortzetting van: Persdienst van de groepen van internationale communisten, 1928-1938.