Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives

Radencommunisme

Bron: Collectie a.a.a.p.

Chasséestraat

Redactie en administratie: J. Meijer, Chasséestraat 11, 3-hoog, Google streetview, 2021, met nieuwe ramen.


Radencommunisme 1938-1940, 1948

Uitgegeven te Amsterdam door de “Groep van Internationale Communisten” en “Proletenstemmen”.

Redactie en administratie: J. Meijer, Chasséestraat, nr. 11, 3-hoog, Amsterdam-West; contactadres voor België: F. van Dooren, Rooigemlaan, nr. 547, Gent.

In 1948: H. Pasman [=Henk Stokvis], Van Hogendorpstraat, nr. 132, 1-hoog, Amsterdam.

Complete serie 1938-1940, onvolledig 1948


Bron: i.i.s.g. , Amsterdam, Collectie Henk Canne Meijer; een exemplaar met ingebonden eerst de tijdschriften zonder omslag en vervolgens de omslagen; hier zijn omslagen en tijdschriften weer bijeen gebracht, zij het in afzonderlijke bestanden.

 In 2021, for Rätekommunismus , hoping for better o.c.r., new scans were ordered from the i.i.s.g.  (kindly shared here), Amsterdam; be carefull, the file is 536 Mb.


1938


  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 1, augustus 1938


  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 2, september 1938


  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 3, oktober 1938


  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 4, november 1938


  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 5, december 1938


1939


  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 6, februari 1939


  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 7, februari 1939


  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 8, maart-april 1939


  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 9, mei 1939

 • Het einde van de burgeroorlog in Spanje
  • I.
   • Augustus 1936
   • Januari 1937
   • Voedselvoorziening
  • II.
   • Verloren arbeidersmacht
   • Kiemen van proletarische dictatuur
  • III.
   • De verdeeldheid der arbeidersklasse
   • De vakbeweging als rem
   IV.
   • De leiding van de productie
  • V.
   • Militaire verdediging
  • VI.
   • Het bouwen aan de toekomst
  • Buitenlandse handel van Japan
   • In- en uitvoer van grondstoffen
   • Stijgende invoer, stijgende uitvoer
   • Imperialisme en import-quota
  • Economische “ordening” in Nederland
   • Ordening in handel en industrie
   • De landbouw. Verschillende wetten
   • Concentratie in de wetgeving. Landbouw-crisiswet
  • Een open brief aan onze lezers! (Amsterdam, juni 1939, Groep “Proletenstemmen”, “Groep van Internationale Communisten”)

  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 10, juni 1939


  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 11, juli 1939

 • Duitsland in de crisis van 1929 (slot)
 • Nederlands-Indië in en na de crisis van 1929
 • Brief uit Rotterdam

  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 12, augustus 1939

 • Communisme en geestelijke vrijheid
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • [Aanvulling: Nabeschouwing van het bovenstaande]
 • Herstel van het kapitalisme in Duitsland
  • De nieuwe binnenlandse markt
  • Het financiele wonder
  • Het nieuwe Duitsland
  • Productiecontrole
  • Een reuzenbedrijf
  • Totalitaire economie
 • Ingezonden naar aanleiding van de brochure: “De wereld in slagorde”
 • Opmerking bij: Herstel van het kapitalisme in Duitsland

  Radencommunisme, 2e jaargang, nr. 1, november 1939

[Mededeling aan de lezers: In september en oktober is geen nummer van Radencommunisme verschenen]

 • De nieuwe machtsvorming van de arbeiders [deel 1]
  • 1. De wortel van de oorlog – Een onberekenbare factor
  • 2. De oude arbeidersbeweging – Beginnend verzet – De zegetocht der arbeidersbeweging – Ondergang
  • 3. Proletarische massabewegingen – Rusland 1905 – Rosa Luxermburg – Massa – Eeinheidsbeweging – Leiding – Bedrijfsbezetting – Samenvatting (Wordt vervolgd)
 • De ideologie van het nationalisme (geschreven in mei 1939)

  Radencommunisme, tweede jaargang, nr. 2, december 1939

 • De tweede wereldoorlog
  • De oorzaken van de tweede wereldoorlog; De moderne organisatie van het Duitse kapitaal
  • De Duitse kapitaalorganisatie
  • Het Duits-Russische pact
  • De tweede wereldoorlog
  • De machtsverhoudingen
  • De vrede en de revolutie
 • Voor twintig jaren
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
 • Boekbespreking. “De partij” door Josine Schmidt; vertaald door Giacomo Della Barga; uitgave V.A.U. Amsterdam

1940


  Radecommunisme, 2e jaargang, nr. 3, februari 1940

 • Marxisme en psychologie [Anton Pannekoek]
  • I.
  • II.
 • Wat men behoort te weten omtrent: Steun en w.p.a. (de Amerikaanse werkverschaffing) (Vertaald uit “Living Marxism”)
  • De wonderen van de werkverschaffing
  • Waarom gebeuren deze dingen?
  • Verdeel en heers!
  • En de organisaties?
 • De nieuwe machtsvorming der arbeiders, 2e deel
  • De zwakte van de arbeiders
  • Ieder voor zich, God voor ons allen
  • Aanpassing
  • Stijgend levenspeil
  • Arbeidersbeweging
  • Dalend levenspeil
  • De nieuwe toestand

  Radencommunisme, 2e jaargang, nr. 4, maart-april 1940

 • De arbeidersklasse en de revolutie
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
 • Over de perspectieven van de komende klasse-acties
  • De ontwikkeling van het kapitalisme sinds 1918
  • De situatie aan het einde van de oorlog
  • De organisatie van de productie is een noodzaak
  • De bolsjewistische reactie
  • Voorwaarden voor de machtsvorming van de arbeiders
  • De organisatie van de macht van de arbeiders in de bedrijven
  • De algemene regeling van productie, distributie en machtsorganisatie
 • In het land van de grote leugen. Boekbespreking [Ciliga]
  • Het boerenvraagstuk

1948


 Radencommunisme, tijdschrift voor zelfstandige klassebeweging, 1e jaargang, 1948, nr. 1, februari [p. 7-8, 20-21 ontbreken]

Uitgave van de Groepen Radencommunisten Nederland; tweemaandelijks

 • Mededelingen
 • Een uitgebreid visitekaartje
 • De falen van de arbeidersklasse / [Anton Pannekoek]
 • Over zelfstandige klassenbeweging
 • De economische grondslagen van de radenmaatschappij
 • De macht van de traditie / A.B.

© Hoewel de Communistische Linkerzijde in het algemeen afzag van het opeisen van kopierechten of rechten op “intellectueel eigendom” kunnen sommige publicaties onder dat recht vallen; mocht dat het geval zijn, dan is het gebruik alleen gratis voor persoonlijke raadpleging. Materiaal vrij van kopierechten, uitsluitend op voorwaarde van niet commercieel gebruik, kan vrij worden verspreid. Een verwijzing naar deze bron wordt op prijs gesteld, net als een verwittiging. Aangaande handelsgebruik kunt u contact met ons opnemen.

Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
Het Instituut is niet aansprakelijk voor het gebruik van materiaal afkomstig uit zijn collecties. De gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van alle relevante wettelijke regelingen betreffende het auteursrecht. Het Instituut bemiddelt niet in eventuele auteursrechten van derden.
I.I.S.G. , Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam, tel: 020-6685866


Compiled by Vico, 5 August 2015, latest additions 11 September 2021Overzicht

Voortzetting van: Persdienst van de groepen van internationale communisten, 1928-1938.