Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives

Radencommunisme

Bron: Collectie a.a.a.p.


Radencommunisme 1938-1940, 1948

Uitgegeven te Amsterdam door de “Groep van Internationale Communisten” en “Proletenstemmen”.

Redactie en administratie: J. Meijer, Chasséestraat, nr. 11, 3-hoog, Amsterdam-West; contactadres voor België: F. van Dooren, Rooigemlaan, nr. 547, Gent.

In 1948: H. Pasman [=Henk Stokvis], Van Hogendorpstraat 132-I, Amsterdam.

Complete serie 1938-1940, onvolledig 1948

Quelle: i.i.s.g. , Amsterdam, Collectie Henk Canne Meijer; een exemplaar met ingebonden eerst de tijdschriften zonder omslag en vervolgens de omslagen; hier zijn omslagen en tijdschriften weer bijeen gebracht, zij het in afzonderlijke bestanden.


1938


  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 1, augustus 1938

 • Het nieuwe tijdschrift “Radencommunisme”
 • Trotzki en het raden-kommunisme
  • I. Het vraagstuk
  • II. Rusland en West-Europa
  • III. Voorhoede of achterhoede?
  • IV. Theorie en beweging [wordt vervolgd]
 • Het Communistisch manifest
 • Klassebeweging [wordt vervolgd]

  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 2, september 1938

 • De “wilde” kolenontginning in Pennsylvania (Uit “Living Marxism”; verkort)
 • Woorden van Lenin
 • Klassebeweging II
 • Trotzky en het radencommunisme II
 • Sowjet-bourgeoisie (Fragment uit “Au pays du grand mensonge” door Ciliga) (Slot volgt)

  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 3, oktober 1938

 • De internationale situatie
 • Brief van Karl Liebknecht
 • Gedicht
 • De economische crisis in Duitsland
 • Klassebeweging (III.)

  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 4, november 1938

 • Frankrijk na München
 • De Japanse arbeidersklasse [wordt vervolgd]
 • Klassebeweging IV. Slot
 • Karl Kautsky
 • Ter recensie. Kastratie en sterilisatie, door Frank van Looy, uitg. depot “Het Lichtschip”, Singel 265 Amsterdam C.
 • Duitsche pogrom 1938
 • “Luchtbescherming”, voor Wie?

  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 5, december 1938

 • De algemene staking van 30 nov. in Frankrijk
 • Het proces tegen de POUM (Uit “Internationaler Beobachter”, uitgave J.N. Hinse, inclusief bovenschrift)
 • De Japanse arbeidersklasse (vervolg van no. 4)

1939


  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 6, februari 1939

 • De ontwikkeling van Duitsland
  • 't Levenspeil in Duitsland
  • a. De arbeiders
  • b. De kapitalisten
  • Volksverhuizing in Duitsland
  • Omvorming van het Duitse bedrijfsleven onder het fascisme
 • Vakverenigingsoppositie in Frankrijk
 • Moeten de arbeiders Rusland verdedigen?
 • “Wie niet werkt, zal ook niet eten”

  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 7, februari 1939

 • De ondergang van het “Volksfront”
  • Ontwikkelingslijnen der Franse politiek
  • I. Een sociale omvorming
  • II. Van éénheidsfront tot Volksfront
  • III. De koers der sociale hervormingen
  • IV. Het tegenoffensief
  • V. Een balans
 • De illusie van het “Volksfront”
 • Barcelona, het begin van het einde
 • De Duitse staat als ondernemer
 • De nederlaag in Spanje en nieuwe perspectieven

  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 8, maart-april 1939

 • Japan arm aan grondstoffen
 • Is Nazi-Duitsland kapitalistisch? (Uit “Der Soz. Kampf” van 25-2-1939, iets verkort)
 • Opmerkingen der G.I.C.
 • Groeiend fascisme in Frankrijk
 • Economische “ordening”
  • “Nationaal belang”
  • Verdeling der winsten
  • Strijd om de ordening
 • Inhoudsopgave van “Radencommunisme” van no. 1 tot 8

  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 9, mei 1939

 • Het einde van de burgeroorlog in Spanje
  • I.
   • Augustus 1936
   • Januari 1937
   • Voedselvoorziening
  • II.
   • Verloren arbeidersmacht
   • Kiemen van proletarische dictatuur
  • III.
   • De verdeeldheid der arbeidersklasse
   • De vakbeweging als rem
   IV.
   • De leiding der productie
  • V.
   • Militaire verdediging
  • VI.
   • Het bouwen aan de toekomst
  • Buitenlandse handel van Japan
   • In- en uitvoer van grondstoffen
   • Stijgende invoer, stijgende uitvoer
   • Imperialisme en import-quota
  • Economische “ordening” in Nederland
   • Ordening in handel en industrie
   • De landbouw. Verschillende wetten
   • Concentratie in de wetgeving. Landbouw-crisiswet
  • Een open brief aan onze lezers! (Amsterdam, juni 1939, Groep “Proletenstemmen”, “Groep van Internationale Communisten”)

  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 10, juni 1939

 • Duitsland in de crisis van 1939
  • Het Duitse bankroet
  • Naar machtspolitiek
  • Het Duitse kapitaal onder curatele
 • Rusland en de grote nederlaag van de Duitse arbeidersklasse in 1939
  • De IIIe Internationale laat de grondbeginselen van de proletarische bevrijdingsstrijd los
  • Rusland bewapend de Duitse bourgeoisie!
  • Nawoord van mei 1939
 • Het Japanse imperialisme (slot)
  • Het Japanse imperialisme ion Mandsjoerije en China
  • Begin der Japanse penetratie in Mandsjoerije
  • Rusland en China in Mandsjoerije na 1922
  • Chinese concurrentie tegen Japan in Mandsjoerije
  • 1. De burgeroorlog in China
  • 2. Belasting-heffing, valuta-manipulaties en landbouwmonopolies
  • 3. Verbod van land-pachten
  • De economische betekenis van Mandsjoerije voor Japan
  • De grondstoffen
  • Afzetgebied
  • Samenvatting
 • Spaanse vluchtelingen
 • De plaats van de oude vakvereenigingen
 • Bij de financiële circulaire
 • Brief uit Rotterdam. Ter discussie. Over organistie

  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 11, juli 1939

 • Duitsland in de crisis van 1929 (slot)
 • Nederlands-Indië in en na de crisis van 1929
 • Brief uit Rotterdam

  Radencommunisme, eerste jaargang, nr. 12, augustus 1939

 • Communisme en geestelijke vrijheid
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • [Aanvulling: Nabeschouwing van het bovenstaande]
 • Herstel van het kapitalisme in Duitsland
  • De nieuwe binnenlandse markt
  • ’t Financiele wonder
  • Het nieuwe Duitsland
  • Productiecontrole
  • Een reuzenbedrijf
  • Totalitaire economie
 • Ingezonden naar aanleiding van de brochure: “De wereld in slagorde”
 • Opmerking bij: Herstel van het kapitalisme in Duitsland

  Radencommunisme, 2e jaargang, nr. 1, november 1939

[Mededeling aan de lezers: In september en oktober is geen nummer van Radencommunisme verschenen]

 • De nieuwe machtsvorming der arbeiders [deel 1]
  • 1. De wortel van de oorlog. - Een onberekenbare factor
  • 2. De oude arbeidersbeweging. - Beginnend verzet. - De zegetocht der arbeidersbeweging. - Ondergang
  • 3. Proletarische massabewegingen. - Rusland 1905. - Rosa Luxermburg. - Massa. - Eeinheidsbeweging. - Leiding. - Bedrijfsbezetting. - Samenvatting (Wordt vervolgd)
 • De ideologie van het nationalisme (geschreven in mei 1939)

  Radencommunisme, tweede jaargang, nr. 2, december 1939

 • De tweede wereldoorlog
  • De oorzaken van de tweede wereldoorlog; De moderne organisatie van het Duitse kapitaal
  • De duitse kapitaalorganisatie
  • Het Duits-Russische pact
  • De tweede wereldoorlog
  • De machtsverhoudingen
  • De vrede en de revolutie
 • Voor twintig jaren
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
 • Boekbespreking. “De partij” door Josine Schmidt; vertaald door Giacomo Della Barga; uitgave V.A.U. Amsterdam

1940


  Radecommunisme, 2e jaargang, nr. 3, februari 1940

 • Marxisme en psychologie [Anton Pannekoek]
  • I.
  • II.
 • Wat men behoort te weten omtrent: Steun en W.P.A. (de Amerikaanse werkverschaffing) (Vertaald uit “Living Marxism”)
  • De wonderen van de werkverschaffing
  • Waarom gebeuren deze dingen?
  • Verdeel en heers!
  • En de organisaties?
 • De nieuwe machtsvorming der arbeiders, 2e deel
  • De zwakte der arbeiders
  • Ieder voor zich, God voor ons allen
  • Aanpassing
  • Stijgend levenspeil
  • Arbeidersbeweging
  • Dalend levenspeil
  • De nieuwe toestand

  Radencommunisme, 2e jaargang, nr. 4, maart-april 1940

 • De arbeidersklasse en de revolutie
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
 • Over de perspectieven van de komende klasse-acties
  • De ontwikkeling van het kapitalisme sinds 1918
  • De situatie aan het einde van de oorlog
  • De organisatie van de productie is een noodzaak
  • De bolsjewistische reactie
  • Voorwaarden voor de machtsvorming der arbeiders
  • De organisatie van de macht der arbeiders in de bedrijven
  • De algemene regeling van productie, distributie en machtsorganisatie
 • In het land van de grote leugen. Boekbespreking [Ciliga]
  • Het boerenvraagstuk

 Radencommunisme, tijdschrift voor zelfstandige klassebeweging, 1e jaargang, 1948, nr. 1, februari [p. 7-8, 20-21 ontbreken]

Uitgave van de Groepen Radencommunisten Nederland; tweemaandelijks

 • Mededelingen
 • Een uitgebreid visitekaartje
 • De falen der arbeidersklasse / [Anton Pannekoek]
 • Over zelfstandige klassebeweging
 • De economische grondslagen van de radenmaatschappij
 • De macht der traditie / A.B.

© Hoewel de Communistische Linkerzijde in het algemeen afzag van het opeisen van kopierechten of rechten op “intellectueel eigendom” kunnen sommige publicaties onder dat recht vallen; mocht dat het geval zijn, dan is het gebruik alleen gratis voor persoonlijke raadpleging. Materiaal vrij van kopierechten, uitsluitend op voorwaarde van niet commercieel gebruik, kan vrij worden verspreid. Een verwijzing naar deze bron wordt op prijs gesteld, net als een verwittiging. Aangaande handelsgebruik kunt u contact met ons opnemen.

Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
Het Instituut is niet aansprakelijk voor het gebruik van materiaal afkomstig uit zijn collecties. De gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van alle relevante wettelijke regelingen betreffende het auteursrecht. Het Instituut bemiddelt niet in eventuele auteursrechten van derden.
I.I.S.G. , Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam, tel: 020-6685866


Compiled by Vico, 5 August 2015, latest additions 9 January 2016Overzicht