Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives

Doelstelling G.I.C.

Kop van de Persdienst met de doelstelling uit 1934; bron: a.a.a.p.


“Deze mededeelingen worden toegezonden aan de Rev[olutionaire]. pers. Men wordt verzocht te plaatsen wat voor de lezers van belang kan zijn. Op aanvraag krijgt ieder deze mededeelingen geregeld toegezonden. Gaarna ontvangt het secretariaat de uitgaven der verschillende organisaties als ruilmateriaal.”


“DOELSTELLING:
De ontwikkeling van het kapitalisme voert tot steeds heviger crisissen, welke in steeds groter werkloosheid en telkens diepere ontwrichting van het productieapparaat hun uitdrukking vinden, waardoor miljoenen arbeiders buiten de productie staan en aan de uithongering zijn prijsgegeven.
Daarbij nemen de belangentegenstellingen tussen de verschillende landen steeds scherper vormen aan, waardoor de economische oorlog in een nieuwe wereldoorlog uitmondt.
De toenemende verarming en de steeds groeiende onzekerheid van bestaan dwingen de arbeidersklasse de strijd voor de communistische productiewijze aan te binden. De groepen van Internationale Communisten wekken de arbeiders in deze strijd op, het beheer en de leiding van productie en distributie volgens algemeen geldende, maatschappelijke regels ZELF ter hand te nemen, om zo DE ASSOCIATIE VAN VRIJE EN GELIJKE PRODUCENTEN te verwezenlijken.
De groepen van Internationale Communisten zien de wezenlijke vooruitgang van de arbeidersbeweging in de ontwikkeling van het zelfbewustzijn van de arbeiders. Daarom plaatsen ze zich tegenover de leiderspolitiek van de parlementaire partijen en van de vakbeweging en stellen de leuze:
ALLE MACHT AAN DE ARBEIDERSRADEN!
DE PRODUCTIE IN HANDEN VAN DE BEDRIJFSORGANISATIES!”


Persdienst van de Groepen van Internationale Communisten 1928-1938


Administratie: H[enk]. Canne Meijer, Transvaalstraat 126, Amsterdam-Oost.

De Persdienst werd gefinancieerd uit vrijwillige bijdragen en ook gratis verspreid naar tijdschriftredacties opdat de inhoud zou worden overgenomen; en in de hoop ook op een ruilabonnement.

De eerste jaargang 1928 ontbreekt geheel, net als nr. 24 van 1929, de nrs. 11 en 17 van 1932, van nr. 18 van 1933 ontbreken blz. 4 en 5, van nr. 11 van 1935 ontbreekt de bijlage, van nr. 13 van 1936 ontbreekt de eerste bladzijde, voor het overige compleet.


Bron: i.i.s.g. , Amsterdam (1)


1928

[Ontbreekt, wel aanwezig in de Duitstalige uitgave]


1929

 P.I.C., 2e jg., no. 1, 16 januari 1929, no. 1

Secretariaat: Kapelstraat 3, Bussum

 • Van en over de Berlijnse januari-revolutionairen
 • Herinneringen van een januari-strijder

 P.I.C., 2e jg., no. 2, 17 januari 1929, no. 2

 • De Franse Havenstaking door Edo Fimmen. Kiemen van het zelfhandelen
 • De strijd tegen de vakbeweging in Engeland

 P.I.C., 2e jg., no. 3, januari 1929, no. 3

 • Resolutie aangenomen op de bijeenkomst van vertrouwensmannen van de revolutionaire arbeidersbeweging van het Isergebergte te Gablonz-Tarnwald in Tsjechoslowakije [eerste bladzijde op vorige pdf]
 • De Labourparty in Glasgow gehoond. De anti-parlementariërs roeren zich. Zeventien arrestaties
 • Duitsland naar het staatskapitalisme
 • Leve de democratie

 P.I.C., 2e jg., no. 4, februari 1929, no. 1

 • Aan de lezers van de p.i.c.
 • Slechte tijden voor de Nederlandse zeelui
 • Ze winnen nog steeds
 • De Hollandse sociaal-democratie en haar linkse stroming [I.] (Wordt vervolgd)

 P.I.C., 2e jg., no. 5, februari 1929, no. 2

 • De oprichting van de Revolutionair Socialistische Partij [I.]

 P.I.C., 2e jg., no. 6, februari 1929, no. 3

 • De Russische vakbeweging
 • Het eenheidsfront van katholieken tot anarcho-syndicalisten (i.a.a.)
 • De Hollandse sociaal-democratie en haar linkse stroming (II.)
 • De weg tot het fascisme [Wordt vervolgd]

 P.I.C., 2e jg., no. 7, maart 1929, no. 1

 • Internationaal anti-fascisme congres. Een oproep van (Henri) Barbusse
 • De grootste opposant [Over eerbetoon van Frank van der Goes]
 • De Hollandse sociaal-democratie en haar linkse stroming [III.]
  • Het koloniale vraagstuk. De betekenis van de uitbuitingsgebieden voor het moederland. Het beginsel van de linksen. De klasse “op zichzelf” en de klasse “voor zichzelf” [Wordt vervolgd]
 • Het Belgisch-Franse militaire verdrag
 • Der historischer materialismus [Over de Duitse uitgaven van de brochure door Herman Gorter]
 • Anti-parlementair Congres

 P.I.C., 2e jg., no. 8, maart 1929, no. 2

 • De Revolutionair Socialistische Partij II. [Slot]

 P.I.C., 2e jg., no. 9, maart 1929, no. 3

 • Anarchistische Jeugd Internationale (a.j.i.) of ons is niets te dol. Bijdrage tot de kennis van de waanzin
 • De Hollandse sociaal-democratie en haar linkse stroming [IV.]
  • Het landbouwvraagstuk
 • Van de financiën

 P.I.C., 2e jg., no. 10, april 1929, no. 1

 • De Hollandse sociaal-democratie en haar linkse stroming [V.]
  • Het landbouwvraagstuk (II.)
   • De ontwikkeling van de warenproductie (Slot volgt)
  • Internationale geldmarktproblemen en hun invloed op het economisch leven

 P.I.C., 2e jg., no. 11, april 1929, no. 2

 • Aan de anti-parlementaire bladen
 • David [Wijnkoop] had een sof
 • Rusland in de komende oorlog
  • I. De theorie (Wordt vervolgd)
 • Toch verschil!
 • Rusland in de komende oorlog
  • II. De praktijk (Wordt vervolgd)

 P.I.C., 2e jg., no. 12, april 1929, no. 3

 • Rusland en de komende oorlog III. (Wordt vervolgd)
 • Het stakingsvraagstuk in Sovjet-Rusland
 • De Hollandse sociaal-democratie en haar linkse stroming [VI.]
  • Het landbouwvraagstuk III. Slot
   • De zelforganisatie van de dorps-communes

 P.I.C., [2e jg.], [no. 13], mei 1929, no. 1

[Bijgevoegd gedrukte correctie: In het nagelaten werk van Herman Gorter bevinden zich de verbeteringen... Getekend Bussum, mei 1929, Coerman]

 • “De Baanbreker” [Van de r.s.p.]
 • Houtbewerkersstaking in Zaandam
 • Naar nieuwe strijdvormen
 • Het historische materialisme. Van “ervaring” tot “wereldbeeld” [Over “Het historisch materialisme” van Herman Gorter]
  • De psychologie
  • Uitbouw van het historisch materialisme op de moderne natuurkunde (P. Coerman, Joz. Israellaan 16, Bussum)

 P.I.C., [2e jg.], [no. 14], juni 1929, no. 1

(Elke bijdrage, hoe klein ook, aan: K. Prins, Huizerweg 96, Bussum)

 • Christelijk oordeel [Over Bart de Ligt]
 • Reserves en dividenden
 • Lovely old mac [De MacDonald-regering in Engeland]

 P.I.C., [2e jg.], [no. 15], juni 1929, no. 2

 • Aan onze lezers [Aankondiging brochure over landbouw, die in afleveringen zal verschijnen]
 • Communisme-kapitalisme

P.I.C., [2e jg.], [no. 16], juli 1929, no. 1

[Ontbreekt]

 P.I.C., [2e jg.], [no. 17], juli 1929, no. 2

 • Wat is de i.w.w.
  • De ineenstorting van het kapitalisme (Wordt vervolgd)

 P.I.C., [2e jg.], [no. 18], juni [=juli] 1929, no. 3

 • Rusland-China

 P.I.C., [2e jg.], [no. 19], [augustus 1929], [no. 1]

 • Een nieuw geluid uit Frankrijk (“L’ouvrier communiste”, 67 Bd. de Belleville, Paris XI)

 P.I.C., [2e jg.], [no. 20], september 1929, no. 1

 • Overzicht [Engelse buitenlandse politiek]
 • Ingezonden (Wormerveer, juli 1929, p.a.s., N. ter Haak, secretaris)
 • Ontwikkelingslijnen in de landbouw
  • V. De betekenis van het toenemen van het kleinbedrijf in Oost-Europa

 P.I.C., [2e jg.], [no. 21], september 1929, no. 2

 • [Citaat Upton Sinclair]
 • Wat is de i.w.w. (Vervolg, slot volgt)

 P.I.C., [2e jg.], [no. 22], september 1929, no. 3

 • Wat is de i.w.w. (Slot)
  • De strijd tegen de duisternis
  • De ethische zijde van de i.w.w.
  • De Duitse koeli in Holland [107 Duitse stakers ontslagen arbeiders bij Wilton, Rotterdam]

 P.I.C., [2e jg.], [no. 23], october 1929, [no. 1]

 • De economische crisis
  • Hoe zal de crisis zich voortzetten, wat zullen de onmiddellijke crisis-gevolgen zijn?
  [Ontwikkelingslijnen in de landbouw, vervolg]

P.I.C., [2e jg.], [no. 24], [november 1929, no. 1]

[Ontbreekt]

 P.I.C., [2e jg.], [no. 25], november 1929, no. 2

 • De klassenstrijd in Engeland

 P.I.C., [2e jg.], [no. 26], december 1929, no. 1

 • De werkloosheid in Duisland
  • De ontwikkeling van de techniek en de betekenis hiervan in en voor het kapitalisme
 • Syndicalistisch nationalisme
 • Revolutionaire vakbeweging

 P.I.C., [2e jg.], [no. 27], december 1929, no. 2

 • De communistische productie en distributie (Vervolg)
  • De productie
  • De distributie

1930

 P.I.C., 3e jg., no. 1, januari 1930, no. 1

 • Een merkwaardig boek (Henryk Grossmann, “Das Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz des kapitalistischen Systems”, Leipzig, Verlag Hirschfeld, 1929)
 • Herstel van de orde een militair probleem
 • De diktatuur van het kapitaal

 P.I.C., 3e jg., no. 2, januari 1930, no. 2

 • Amerika’s ethische politiek
 • Hilferding, de waaghals

 P.I.C., 3e jg., no. 3, januari 1930, no. 3

 • Werkloosheidsellende in Rusland
 • Twaalf miljoen proletariërs in Duitsland op hongerrantsoen
 • Het werkprogramma van de mijn- en cokeswerkers, aangenomen op de landelijke bijeenkomst te Collonsville
 • Resoluties (“Industrial Worker”, 28 december 1929)

 P.I.C., 3e jg., no. 4, maart 1930, no. 1

 • Het verval van het Trotskisme
 • Kom je geld te kort? Wij ook!
 • De poenale sanctie

 P.I.C., 3e jg., no. 5, maart 1930, no. 2

 • Paul Levi
 • Gastonia. Een kapitalistisch utopia [Wordt vervolgd] [Paul Mattick]

 P.I.C., 3e jg., no. 6, maart 1930, no. 3

 • De Trotskistische oppositie, veroordeeld door de Russische Groep van Internationale Communisten (“L’Union ouvrière”, januari 1930, documenten van G. Miasnikov uit Rusland)
 • De strijd om de massa. k.p. methoden in Duitsland

 P.I.C., 3e jg., no. 7, april 1930, no. 1

 • Te raadplegen boeken
  • K. Marx, Das Kapital III
  • F. Engels, De boerenoorlog in Duitsland
  • K. Kautsky, Het landbouwvraagstuk
  • L. Laurat, De accumulatie van het kapitaal, naar R. Luxemburg
 • Gastonia (Vervolg, slot volgt) [Paul Mattick]

 P.I.C., 3e jg., no. 8, mei 1930, no. 1

 • Werkloosheid in Engeland
 • Denemarken: Groep Internationale Communisten
 • Beginselverklaring (Groep Internationale Communisten, Denemarken)
 • Manifest aan Skandinavië’s arbeidersklasse (Groep Internationale Communisten, Denemarken)
 • Gastonia (Slot), Paul Mattick

 P.I.C., 3e jg., no. 9, mei 1930, no. 2

 • Protest tegen de arrestatie van Gandhi door het i.a.m.b. [Internationaal anti-militarisch Bureau, 8 mei 1930]
  • Onze kanttekeningen
  • Arbeiders-verdomming
  • “Het Indische volk”
 • Internationale verbindingen of internationale organisaties van de International Workers of the World (i.w.w.) (Paul Mattick)

 P.I.C., 3e jg., no. 10, juni 1930, no. 1

 • “Recht voor allen” [onder redactie van Anton Constandse en Piet Kooijman]
 • Het loon op een gesocialiseerd boerenbedrijf in de Sovjet-Unie (Brief uit Perm, Oeral, 28 februari 1930)
 • Storm over Azië (l’Ouvrier communiste, mei 1930)
 • De Sovjetmacht in China
  • Het proletariaat in de eerste fase van de Chinese revolutie
  • De boeren in de eerste fase van de Chinese revolutie
  • De tweede fase van de Chinese revolutie
  • Misschien toch naar het socialisme
  • Lenin over de coöperaties en collectieve bedrijven
  • De maatregelen van de “Sovjetmacht”
  • Het “ontwakende Oosten”

 P.I.C., 3e jg., no. 11, juni 1930, no. 2

 • De richtingen in de wereldvakbeweging. Uit de persdienst van het i.v.v. nemen we het volgend artikeltje over
 • De accumulatie van het kapitaal in Sovjet-Rusland
  • Misplaatste vreugde
  • Het Donetz-mijngebied
  • Een nieuwe staatslening
 • Als maar cellen-tactiek in Duitsland!

 P.I.C., 3e jg. no. 12, juli 1930, no. 1

 • Zendtijd-verdelers
 • De wet op de hervorming van het kredietwezen in Rusland
  • De inhoud van de nieuwe wet
  • Hoe het groeide
  • De prijslijnen in Rusland
  • Na de invoering van de nieuwe wet

 P.I.C., 3e jg., no. 13, juli 1930, no. 2

 • Vakverenigingen contra vakverenigingen

 P.I.C., 3e jg., no. 14, september 1930, no. 1

 • Een fout hersteld!
 • Arbeiders als ondernemers
 • Vakverenigingsdemocratie (Uit “De Socialist” van 15 augustus lichten we volgende mededeling)

 P.I.C., 3e jg., no. 15, september 1930, no. 2

 • Discussie landbouwvraagstuk
  • Landbouwpolitieke aantekeningen
  • Grootbezit-kleinbedrijf
  • Kleinbezit-Grootonderneming
  • Landbouw en kapitalisme
  • De socialisering van de landbouw
  • Conclusie
 • De socialisatie van de landbouw [(I)]
  • De verknoeiing van het Marxisme
  • De sociale revolutie
  • Schijn-oplossingen van de “Ouvrier communiste”
 • De socialisatie van de landbouw (II)
  • De aaneensluiting van de bedrijven
  • De natuurlijke productievoorwaarden in het boerenbedrijf
  • Wat is kleinbedrijf?
 • De socialisatie van de landbouw (III)
  • De vorming van landarbeidersraden
  • Functie en structuur van de raden
  • De functie van de bedrijfsorganisatie en van de bedrijfsraad

 P.I.C., 3e jg., no. 16, october 1930, no. 1

 • De syndicalisten en de collectieve arbeidscontracten
 • Duitsland. Het fascisme op democratische paden
 • Burgeroorlog in Zuid-Amerika?

 P.I.C., 3e jg., no. 17, november 1930, no. 1

 • De revolutie schrijdt [schreidt] voort
  • Het fiasco van 1918-1923
  • De rol van de KPD in de Duitse revolutie (dat fiasco was “cellentactiek”
  • De nieuwe tactiek
  • De bedrijgsorganisaties in de revolutie
 • De likwidatie van de werkloosheid in Rusland. Brutaal fascisme onder het mom van communisme!

 P.I.C., 3e jg., no. 18, november 1930, no. 2

 • “Maatregelen tot de nieuwe ordening van het beheer van de productie en het vastleggen van de dictatoriale rechten van de leider in de bedrijven” in Sovjet-Rusland
  • [Inleiding]
  • A. De persoonlijke leiding
  • B. De rol van de vakverenigingen
  • C. De rol van de partijcellen
 • Vakverenigingsfinanciën
 • Open brief aan de afdeling Leiden van de C.P.H. (Namens de Leidse Groep van Internationale Communisten, Piet van Albada, Uiterstegracht 56, Leiden)

 P.I.C., 3e jg., no. 19, december 1930, no. 1

 • Enige voorlopige uitkomsten van de landbouwtelling 1930. De toenemende productiviteit van het veebedrijf
 • De politiek van Rusland en de Derde Internationale. De granaten-leveranties van Rusland aan de Duitse bourgeoisie
  • a. De Russische revolutie (Wordt vervolgd)

 P.I.C., 3e jg., [no. 19a], [december 1930, no. 1a]

[De doelstelling ontbreekt]

 • De verschillen in de opvattingen van de IWW in Amerika en de radenbeweging in Duitsland I. (Wordt vervolgd)

 P.I.C., 4e jg. [=3e jg.], no. 19[b], december [1930], no. 2 [=1b]

 • De textielstaking in Twente
 • Rusland?

 P.I.C., 3e jg., no. 20, december 1930, no. 2

 • De politiek van Rusland en de Derde Internationale. De granaten-leveranties van Rusland aan de Duitse bourgeoisie II. (Vervolg)
  • [b.] Het eenheidsfront van de fascisten en de IIIe Internationale in 1923
  • III.
  • Een particuliere concessie?
  • De verdediging van het Littausche “vaderland”
  • Samenvatting
 • De verschillen in de opvattingen van de IWW in Amerika en de radenbeweging in Duitsland
  • II. Structuur en doel van de radenbeweging
 • Partij en radenbeweging
  • Is de aaud op dit punt wel te vertrouwen? (Wordt vervolgd)

1931

 [P.I.C.], 4e jg., no. 2 [=1], januari 1931, no. 2 [=1, gecorrigeerd in volgende aflevering]

 • De verschillen in de opvattingen van de iww in Amerika en de radenbeweging in Duitsland
  • III. (Slot)
   • Wij bouwen de structuur van de nieuwe maatschappij in het omhulsel van de oude
   • De radenbeweging en het communisme
  • Naschrift
 • Het klassenfront van de vakbeweging
 • Enige werkloosheidscijfers

 P.I.C., 4e jg., no. 2, januari 1931, no. 2

 • Vergaderingen [debat met Anton Struik van de CPH]
 • Tribune-verslaggeving. “De Sovjet-Unie besproken in Horstermeerpolder”
 • De arbeidersbeweging in Amerika

 P.I.C., 4e jg., no. 3, februari [1931], no. 0[=1]

 • Aan de lezers [Brochure “Werkloosheid en klassenstrijd”]
 • Van de lezers. Het raadsel van de werkeloosheid in Rusland waarschijnlijk opgelost
  • Onderschrift van de pic (Zwolle, februari 1931, J.H.B.)
 • Men deelt ons mede, dat het onderstaande (van v.P.) gezonden werd aan de redactie van de Tribune [over het debat in de Horstermeer], Amsterdam, en dat het daarin tot nu toe nog niet is opgenomen.

 P.I.C., 4e jg., no. 4, februari [1931], no. 2

 • De werklozendag (“Der Kampfruf”)
 • Een lezer vraag ons (Hie is de verhouding van de g.i.c. tot de kapd, de aaud, de aaue en de kapn)
 • Beieren en Tsjechoslowakije

 P.I.C., [4e jg.], no. [5], [maart 1931], no. [1]

 • Hoe de bourgeoisie Rusland ziet
 • Voorzitter! En ordevoorstel!
 • Pan-Europa en Rusland (Kampfruf, februari 1931)

 P.I.C., 4e jg., no. 6, april 1931, no. 1

 • Tribune-verslaggeving en partij-communisten-methodes
 • De toestand in de Verenigde Staten

 P.I.C., 4e jg., no. 7, april 1931, no. 2

 • De staking Zutfen-Emmerik
 • De revolutionaire rechtbank (Kampfruf, maart 1931)

 P.I.C., 4e jg., no. 8, mei 1931, no. 1

 • Dictatuur in Duitsland (Duitse “Notverordnung” van 28 maart 1931)
  • Plicht tot aanmelding en verbod van openbare vergaderingen
  • Het ontbinden van vergaderingen en organisaties
  • Censuur op aanplakbiljetten en vlugschriften
  • Verbod van kranten
  • Men schrijft ons uit Berlijn

 P.I.C., [4e jg.], [ca. no. 9 of 10], 23 juni 1931

 • Aan de lezers (over de “Grondbeginselen”)
 • Revolutionairen in de sdap (Wordt vervolgd)
 • Boekbespreking (“De arbeidersraad” door Herman Gorter, uitgave Van Dishoeck, 1931)

P.I.C., [4e jg.], twee ontbrekende afleveringen, 1931

 P.I.C., [4e jg.], [ca. no. 11 of 12], 15 juli 1931

 • De anarchistische jongeren en de propaganda voor de bedrijfsorganisatie
  • De Pinkster-mobilisatie
  • Voor het congres
  • Het congres zelf
 • Ze leren het al aardig!
 • Revolutionairen-in-de-sdap II [vervolg]
  • Samenvatting

 P.I.C., 4e jg., no. 13, september 1931, no. 2

 • Oproep aan onze Amsterdamse lezers. Sociologisch bureau
 • Revolutionairen in de s.d.a.p. (Vervolg)
 • We kregen ingezonder het volgende discussie-artikel over de uitgave “Wat is de r.v.o.
 • Programdiscussies in de Duitse radenbeweging
 • Opmerkingen over het ontwerpprogram van de a.a.u. Duitsland van p.m. [Paul Mattick] u.s.a.
 • Anarcho-syndicalistische onnozelheid
 • Het rode volksreferendum
 • Aan de lezers (over de financiën van de pic)

 P.I.C., 4e jg., no. 14, september 1931, no. 3

 • Je moet maar durven! (De Tribune)
 • De rol van de c.n.t. (Anarcho-syndicalistisch vakverbond) in de Spaanse revolutie
  • I. Inleiding
  • II. De c.n.t. als vakvereniging
  • III. Het optreden van de c.n.t.
  • IV. De anarchistische oppositie
  • V. Samenvatting

 P.I.C., 4e jg., no. 15, oktober 1931, no. 1

 • Ontwerp stellingen voor de vereniging van de unionsbeweging uitgewerkt door de Paritaire Program Commissie van de a.a.u.d. en a.a.u.e. (Voor de p.i.c. vertaald uit Rätekorrespondenz, no. 8)
  • Voorwoord
  • Stelling 2. De oude arbeidersbeweging
  • Stelling 3. Het wezen van de Union
   • I. Het doel
   • II. De weg van de oude arbeidersbeweging
   • III. De eerste trap van ontwikkeling van de Unionsbeweging
   • IV. De rol van de moderne Unionsbeweging in de klassenstrijd
   • V. Het leiders-massa vraagstuk en het raden-beginsel als richtlijn tot oplossing er van
   • VI. De afzonderlijke elementen van het radenbeginsel zijn de grondtrekken voor de organisatorische omstelling van de Union
    • a) De opvatting van de a.a.u.d.
    • b) De opvatting van de a.a.u.e.
   • VII. De taktiek van de Union
   • VIII. De internationale
  • Ingekomen brochures enzovoort
   • Rationalisatie en de zesurige arbeidersdatg, van Arthur Muller Lehning
   • Marxistisk Arbejder Politik (Uitgave van een Deense groep)

 P.I.C., 4e jg., no. 16, oktober 1931, no. 2

 • Uit Skandinavië
  • De landbouwcrisis in Denemarken
  • Klassenvonnissen eens en nu
 • Die Lage des deutschen Industrie-Arbeiters 1913-1914 und 1924 bis 1930. Statistische Studien Berlin 1931 (Boekbespreking)
  • 1. Het aantal in de industrie werkzame arbeiders
  • 2. Werkloosheid en “Kurzarbeit” (ingekrompen werktijd)
  • 3. Tariefloon en arbeidsinkomsten (nominale lonen)
  • 4. Arbeidsinkomen, werkelijk loon en kosten van levenonderhoud
  • 5. De betrekkelijke verellendiging van de industrie arbeiders
  • 6. Arbeidstijd, gemiddelde arbeidstijd van de industrie-arbeiders
  • 7. Stijging van prestatie en arbeidsintensiteit
 • Betreffende de eenheidspogingen in Duitsland (Schrijven van de afdeling Frankfurt van de a.a.u.d.)

 P.I.C., 4e jg., no. 17, oktober [=november] 1931, no. 1

 • Wat is de r.v.o.? (Vervolg van nr. 13)
 • Communisten in het parlement
 • Programkritiek III. (Opmerkingen over de stellingen van de eenheidsbeweging in Duitsland, stelling 3 in nr. 15)
 • Een verbond van werkenden en werklozen te Amsterdam

 P.I.C., 4e jg., no. 18, november [1931], no. 2

 • De c.p.h. en het boerenvraagstuk
  • De oude sociaal-democratie
  • Marxistische oppositie in de oude s.d.a.p.
  • De c.p.h. en haar opvattingen over de klassenstrijd
  • De discussie in “De Communist”
  • Het communisme en de boeren
  • De konsekwenties van de politiek van de c.p.h.
 • Cursusvergaderingen

 P.I.C., 4e jg., no. 19, december [1931], no. 1 [Op film no. 19 en 20 omgewisseld]

 • De textielstaking in Twente (Onderstaand manifest werd door het Verbond van Werkenden en Werklozen om. v. actie, Pieter Aertszstraat, Amsterdam) in Enschede onder de stakers verspreid)
 • Rusland?

 P.I.C., 4e jg., no. 20, december [1931], no. 2 [Kop ontbreekt]

 • Voortzetting programdiscussies in de Duitse radenbeweging
 • Dubbelorganisatie en fractievorming in de unionbeweging
  • I.
  • II.
  • III. (Mening van de minderheid)
 • Aanvulling van het c.n.t. artikel (p.i.c. no. 14)
 • Communisme in de Leidse raad
 • Uit de “Chicagoer Arbeiter Zeitung” vertalen we onderstaand: Onze arme millioenairs
 • De Groep van Internationale Communisten en de Duitse radenbeweging
 • Wie helpt?

 P.I.C., [4e jg., no.21], [december 1931, no. 3]

 • Marxisme en staatscommunisme. Het afsterven van de staat
  • Met de verovering van de productiemiddelen zet de economische revolutie in
  • Het Leninistische staatscommunisme. De loonarbeider blijft loonarbeider
  • De staatbureaucratie wordt heersende klasse. Sovjetverkiezingen zijn in dit systeem een wassen neus. De “vrije” arbeiders veroveren tenslotte “medezeggenschap”
  • De “associatie van vrije en gelijke producenten”
  • De in één hand gecentraliseerde productie bepaalt een nieuwe vorm van overheersing. De staat kan daardoor niet afsterven. De democratie kan evenmin afsterven. De democratie blijft het vijgeblad om de onderdrukking te versluieren
  • De tegenstelling in de Leninistische staatstheorie
  • Lenin als staatscommunist
  • “Nationaliseren” en “vermaatschappelijken”
  • Hoe Lenin de moeilijkheid “eenvoudig” weet op te lossen
  • Het staatscommunisme vloekt met de radengedachte
  • Een bedenkelijke afwijking van het Marxisme
  • De verenigde macht van de arbeiders is nodig
  • De lessen van de Parijse Commune (1871)
  • Het radenstelsel bij Marx
  • De kwestie van massa en leiders in de communes
  • De voorwaarden tot het afsterven van de staat
  • Tegenstelling van de beide systemen

1932

 P.I.C., [5e jg., no. 1], [januari 1932, no. 1] [Op film na 1932]

 • Aan onze lezers! [Bijdragen voor afvaardiging naar Berlijn]
 • De nauwere aaneensluiting van de revolutionaire Unionsbeweging in Duitsland
 • De Hollandse delegatie in Berlijn (Amsterdam, 6 januari 1932)
 • Zonder een behoorlijke technische uitrusting begint men in de tegenwoordige tijd niets! (Oproep)

 P.I.C., 5e jg., no. 2, januari 1932, no. 2

 • De nieuwe loonverordening van Stalin (“La Révolution prolétarienne”)
 • De Franse vakbeweging (Geschreven door onze Franse kameraden)
 • Socialisme in Duitsland
 • Mooney on Billings (“Nieuwe Rotterdamse Courant”, 10 januari 1932)

 P.I.C., 5e jg., no. 3, februari 1932, no. 1

 • De landbouw in Denemarken
  • Landbouwwetenschap
  • De opbrengst van de bodem per hectare
  • De schuldenlast
  • De oorzaken van de toenemende schuldenlast
  • Kleinbedrijf
  • Coöperatie
  • Geraadpleegd materiaal

 P.I.C., 5e jg., no. 4, februari 1932, no. 2

 • De stempelstaking, de Centrale Advies Commissie en de communisten
  • De strijd om de leiding
  • De Centrale Advies Commissie
 • Ghandi, het i.a.m.b. en de staat
 • Discussie inzake dubbelorganisatie en fractievorming (Een lezer schrijft ons)

 P.I.C., 5e jg., no. 5, april [1932], no. 1

 • Uit de Duitse radenbeweging
  • Kampfruf
  • Een nieuw tijdschrift “Rätebewegung”
  • De “geest van 1914” zegevierde
 • De strijd van textielarbeiders
 • Klassenstrijd en bedrijfsbezetting

 P.I.C., 5e jg., no. 6, april [1932], no. 2

 • De anarcho-syndicalistische beweging in Spanje
 • Wat een arbeider in Rusland beleefde
 • Aan onze geestverwanten (Landelijke bijeenkomst op 9 april)

 P.I.C., 5e jg., no. 7, mei [1932], no. 1

 • Over het vraagstuk der partijen / [Anton Pannekoek]
  • I. De partij als kerntroep
  • II. De partij ls leidster van de klasse
   • b. Tellen of meten?
   • c. De klassenkracht van de bourgeoisie en de klassenkracht van de arbeiders
   • d. De strijd tegen de partijdictatuur
  • III. De partij als meningsgroep
 • De “geest van 1914” zegevierde (Kampfruf)
 • De “geest van 1914” in Sjanghai
 • Ze zijn overal!
 • Rusland helpt het Japanse imperialisme

 P.I.C., 5e jg., no. 8, juni 1932, no. 1

 • “Spartacus” verboden
 • Het steunen van de loonstrijd
 • Russisch beeld (Kampfruf)

 P.I.C., 5e jg., no. 9, juni 1932, no. 2

 • De vakvereniging als lichaam van de staat. Vereniging van de sociaal-democratische en confessionele vakverenigingen in Duitsland
 • Tegen het Trotskisme (Rote Kämpfer)
  • De perspectieven
  • Het Duitse fascisme en het italiaanse schema (Wordt vervolgd)
 • Het steunen van de loonstrijd

 P.I.C., 5e jg., no. 10, juli 1932, no. 1

 • Tegen het Trotskisme (Rote Kämpfer, vervolg)
  • De perspectieven
  • Het Duitse fascisme en het italiaanse schema
  • Het fascisme en de vakvereniging
  • Eenheidsfront. Maar met wie?
  • Trotskisme: partij boven de klasse
  • Deliquidatie van het Stalinisme
  • Kinderziekten-tactiek
  • Wisselwachter van de k.p.d.
  • Wie is defaittistisch?

PIC, 5e jg., no, 11

[Ontbreekt]

 P.I.C., 5e jg., no. 12, augustus 1932, no. 1

 • Aan alle revolutionaire arbeiders
 • Stellingen omtrent revolutionaire bedrijfskernen
  • I. Doel
  • II. De komende strijd
  • III. De “wilde staking”
  • IV. Bedrijfsorganisatie en bedrijfskern
 • De Linkse Arbeiders Oppositie (Rotterdam)

 P.I.C., [5e jg.], [no. 13], september 1932, no. 1

 • Het anti-oorlogscongres van de IIIe Internationale gehouden op 28 en 29 augustus 1932 te Amsterdam
 • Confusion de confusiones (De verwarring der verwarringen) [Over de o.s.p.]
 • De zeeliedenstaking. Waar is de revolutionaire vakbeweging?
 • “De keizer is gegaan, de generaals zijn gebleven” (Theodoor Plivier)

 P.I.C., [5e jg.], [no. 14], september 1932, no. 2

 • De hausse-beweging aan de beurs. Kapitalistisch herstel?
 • Het Hooverplan
 • W.K. [=Waarde kameraad] (Brief van een cph-er met antwoord)
 • Nog een anti-oorlogscongres (Uit het verslag in “De Syndicalist”)

 P.I.C., [5e jg.], [no. 15], october 1932, no. 1

 • Aan de lezers! (Aankondiging van “De beweging van het kapitalistisch bedrijfsleven”
 • Het Duitse reddingsplan (24 september 1932)
 • Leve de anarcho-syndicalistische vakbeweging!
 • Het revolutionaire n.s.v.
 • Rusland steunt het Duitse militarisme!

[Op de achterkant: aantekeningen van Anton Pannekoek]

 P.I.C., [5e jg.], [no. 16], october 1932, no. 2

 • En hoe denkt de osp er over? (Stenhuis in “De Fakkel”, 13 oktober 1932)
 • Aan de radencommunisten! (vergadering bijeengeroepen door kameraden in Den Haag, 12 en 13 november 1932
  • Red[actie]. “Spartacus”, Millinxstraat 28a, Rotterdam-Zuid
  • M[arinus]. Pelgrom, Burgemeester Waldeckstraat 64, Loosduinen
  • Adm[inistratie]. p.i.c., Transvaalstraat 125, Amsterdam-Oost
 • Dure veiligheid
 • Fragmenten uit “De keizer ging, de generaals bleven”, door Th[eodor]. Plivier

P.I.C., 5e jg., no. 17

[Ontbreekt]

 P.I.C., 5e jg., no. 18, november 1932, no. 1

 • Weer een nutteloze conferentie (Tweede economische wereldconferentie begin 1933)
 • Vijftien jaar Russische revolutie
 • De Tribune ontkent, maar...
 • Fragmenten uit: De keizer ging, de generaals bleven (Door Th[eodor]. Plivier)

 P.I.C., 5e jg., no. 19, november 1932, no. 2

 • Aan onze Amsterdamse lezers (Discussiebijeenkomsten iedere donderdagavond op Amsteldijk no. 70)
 • En hoe denkt de osp er over? (Het niet antwoorden van Stenhuis van de osp)
 • Radenbijeenkomst in Den Haag (12 en 13 november 1932)

[Bijlage: omvangrijke bijlage over “Beweging van het kapitalistisch bedrijfsleven”]


1933

 P.I.C., 6e jg., [no. 1], januari 1933, no. 1

 • Ter herinnering aan de slachtoffers van de contra-revolutie in Duitsland in januari 1919
 • Liebknecht op 1 mei 1916
 • Liebknecht op 9 november 1918
 • Het non-agressie-pact tussen de U.d.S.R. en Frankrijk

 P.I.C., 6e jg., no. 2, januari 1933, no. 2

[Adreswijziging administratie: p.i.c., H. Canne Meijer, Topaasstraat 12II, Amsterdam-Zuid]

 • Fragmenten uit: De keizer ging, de generaals bleven [Th[eodor]. Plivier]
 • De “idee” van de bedrijfsbezetting

 P.I.C., 6e jg., no. 3, februari 1933, no. 1

 • Fragmenten uit: De keizer ging, de generaals bleven [Th[eodor]. Plivier]
 • De staking bij Reinders’ Olie- en Veevoederfabrieken te Zwolle. Overwinning voor de vakbond, nederlaag voor de arbeiders
 • Klaplopers!

 P.I.C., 6e jg., no. 4, februari 1933, no. 2

 • Van Ebert tot Hitler
 • Stalin over het karakter van de proletarische revolutie
 • Wat willen de communisten? [Wijnkoop en de cph]
 • Muiterij op de vloot in Indonesië
 • De actie op de “Zeven Provincieën”

 P.I.C., 6e jg., no. 5, februari 1933, no. 3

 • Massastaking [De w.s.c. als mantelorganisatie van de c.p.h.]
 • De beloning van kameraad Noske
 • Bijlage: De beweging van het kapitalistisch bedrijfsleven (Vervolg)
  • V. Het chronische karakter van de huidige crisis
   • a. Omvang van de crisis
   • b. De duur van de crisis

 P.I.C., 6e jg., no. 6, maart 1933, no. 1

 • De twee gezichten van de sociaal-democratie
 • De twee gezichten van Kiès
 • Technocratie
 • De brochure van de i.w.w. “The General Strike for Industrial Freedom”

 P.I.C., 6e jg., no. 7, maart 1933, no. 2

 • De economisch-politieke situatie in Amerika
 • Persoonlijke daad [Anton Pannekoek]
 • Vernieling als strijdmiddel [Anton Pannekoek]
 • De Groepen van Radencommunisten (vroeger KAP) verzoeken ons het volgende in onze P.I.C. af te drukken (Verschijning “De Radencommunist”)
 • Klassenstrijd in Duitsland [paginanummering begint opnieuw]
  • De IIIe Internationale laat de grondbeginselen van de proletarische bevrijdingsstrijd los
  • Rusland bewapent de Duitse bourgeoisie!

 P.I.C., 6e jg., no. 8, april 1933, no. 1

 • De “Veem-moorden” in opdracht van de sociaal-democratische regering gepleegd iin 1920-1923
 • [Afdeling Laren van het i.m.a.v.]
 • Uit Amerika ontvingen we het volgene artikele over: De werklozenbeweging in Amerika
 • Rusland en de vrede
 • Fragment uit: “De keizer ging, de generaals bleven” (Th[eodor]. Plivier)

[blz. 11- en 12 ontbreken, blz. 13 slot artikel c.a.m.b.o., en marine personeel, en de Zeven Provinciën in Nederlands-Indië]

 P.I.C., 6e jg., no. 9, april 1933, no. 2

 • Duits recht
 • De omwenteling in Duitsland [Anton Pannekoek]
  • De sociaal-democratische catastrofe
  • Het einde van de communistische partij
  • De strijd tegen Hitler
 • De Duitse vervolgingen en boycot-actie (Reactie op “De Syndicalist”, 8 april 1933

 P.I.C., 6e jg., no. 10, mei 1933, no. 1

 • De stembusoverwinning van de c.p.h.
 • 1928, brieven van rijksweerminister Groener, en van Grzesinski, mister van staat, aan Noske
 • [Het Algemeen Handelsblad over de economische plannen van de Duitse bourgeoisie]
 • [Oproep tot financiële steun]
 • Fragmenten uit: “De keizer ging, de generaals bleven” (Th[eodor]. Plivier)
 • De terreur

 P.I.C., 6e jg., no. 11, juni 1933, no. 1

 • De “gruwelpropaganda”
 • Van kameraadschappelijke zijde ontvingen we het volgende artikel: Ter informatie over de toestand in Duitsland
 • Ontvangen “’t Fascisme aan ’t eind”, uitgave van het Verbond voor Revolutionaire Arbeiderskunst. In een beoordeling van deze uitgave kunnen we niet treden, omdat we geen verstand van kunst hebben
 • De anti-Duitse boykot-actie (Een groep lezers schrijft ons; met antwoord)

 P.I.C., 6e jg., no. 12, juni 1933, no. 2

 • N.S.B.O. Nationaal-Socialistische Bedrijfscellen Organisatie
 • Een interview van kameraad Stalin met de heer Campbell, de grootste Amerikaanse landbouw-kapitalist (Imprekorr, 13e jg., no 12, officieële persdienst van de 3e Internationale)
 • Uit de Sovjet-pers. De bouwers van het “socialisme” in één land als redders in de nood

P.I.C., 6e jg., no. 13, juli 1933, no. 1

 Nieuw administratieadres: H. De Beer, Herculesstraat 60, Amsterdam-Zuid

 • Toch Trotskisme!
 • Leve de proletarische diplomatie van de Sovjet-Unie! Occasion! Een paar honderd hectare proletarische revolutie te koop! (Over “De Tribune”, 27 juni 1933)
 • Onderstaand materiaal ontlenen we aan “Bevrijding” van juni 1933
 • Politiek. In “Alarm” van 24 juni 1933 lezen wij de volgende kritiek op onze brochure “De arbeiders, het parlement en het communisme” [met reactie van de g.i.c.]

 P.I.C., 6e jg., no. 14, juli 1933, no. 2

 • Partijcommunistische propaganda in Hitler-Duitsland
 • “De Tribune” [Schriftelijke conferentie van “De Tribune” onder de lezers]
 • Gaat “De Kinderziekte” zich weer uitbreiden?
  • Aanvankelijk succes van de Komintern-politiek
  • Het “werken in reactionaire vakorganisaties”
  • Het bankroet van de k.o.d.
  • Schadelijke en gezonde kinderziekten
  • De economische taak van de raden
 • Waarschuwing! Enige en laatste kennisgeving (voor niet belangstellende en niet betalende abonnees)

 P.I.C., 6e jg., no. 15, september 1933, no. 1 (in augustus is geen nummer verschenen) [op film na no. 19]

 • De toestand in Duitsland
  • I. Nationaal-socialisme en oude arbeidersbeweging (Wordt vervolgd)
 • Aan de buitenlandse pers ontlenen we beide onderstaande artikels over het bolsjewisme in Duitsland:
  • Tegenwoordigde politiek van de k.p.d. De toestand van de k.p.d.
   • De oorzaken van het bankroet
   • Het parlementair bedrog
   • Zeepbellen in mei
   • Verraad aan het reformisme
   • De nieuwe taak
  • Tegen de nieuwe fundering van het bolsjewisme

 P.I.C., 6e jg., no. 18 [=16], september 1933, no. 2 [op film ná no. 19]

 • Trotski en de Russische buitenlandse politiek
 • Bolsjewisme en communisme
 • Aantekeningen bij het 27-28 augustus 1933 te Parijs gehouden congres ter oprichting van een 4de Internationale
 • De toestand in Duitsland [II] (Vervolg en wordt vervolgd)

 P.I.C., 6e jg., no. 17, october 1933, [no. 1] [op film na no. 19] [In october verscheen slechts één nummer]

 • De toestand in Duitsland. III. (En slot)
 • Van het keizerrijk over de democratische republiek naar het nationaal-socialisme
  • I. De ineenstorting van het Duitse militaire front in 1918 leidde tevens tot een ineenstorting van het bedrijfsleven. De voortzetting van het bedrijfsleven onder controle van de arbeidersraden als direct uitvloeisel van de ogenblikkelijke behoeften. De democratie (Wordt vervolgd)
 • Directe afzetbaarheid
  • De komende strijd van het proletariaat
 • Marxistische scholingscursus [Eerste van acht avonden, geen debatvergaderingen]

[Ontbrekend bijvoegsel: Het laatste hoofdstuk van “De beweging van het kapitalistische bedrijfsleven”]

 P.I.C., 6e jg., no. 18, november 1933, no. 1

 • Duitsland uit de Volkenbond
 • Van het keizerrijk, over de democratische republiek naar het nationaal-socialisme (Vervolg en wordt vervolgd)

[blz. 4 en 5 ontbreken]

 P.I.C., 6e jg., no. 19, november 1933, no. 2

 • Opleving in Amerika
 • Nog steeds de oude weg, van – de alleen zaligmakende partij [Over de fusie r.s.p.-o.s.p.]

 P.I.C., 6e jg., no. 19[herdruk], november 1933, no. 2

“Het tweede november en het decembernummer van het p.i.c. waren door de gebrekkige toestand waarin onze technische uitrusting zich bevond, zo goed als onleesbaar. Van verschillende kanten ontvingen we verzoeken om toezending van leesbare exemplaren; met de mededeling dat er prijs op gesteld wordt het persmateriaal compleet te bewaren.
Dit geeft ons aanleiding om de inhoud van genoemde nummers in zijn geheel opnieuw af te drukken. Hierbij gaat zesde jaargang no. 19, november 1933, no. 2. Bij een van de eerstvolgende nummers komt een herdruk van het decembernummer 1933”

 • Opleving in Amerika
 • [Andere artikel ontbreekt in de herdruk]

 P.I.C., 6e jg., no. 20, december 1933 [op film verkeerd ingedeeld eind 1932], no. 1

 • Een mooi verhaaltje over 93% socialistische opbouw, en een armzalige 7% rente
 • Een cursusvergadering

1934

 P.I.C., 7e jg., no. 1, februari 1934, no. 1

 • Naar aanleiding van de Rijksdagbrand

 P.I.C., 7e jg., no. 2, februari 1934, no. 2

 • De betekenis van de nationaal-socialistische dictatuur in Duitsland

 P.I.C., 7e jg., no. 3, februari 1934, no. 3

[Persdienst van de “groepen” wordt Persdienst van de “groep”]

 • De burgeroorlog in Oostenrijk
 • Oostenrijk en de o.s.p.
 • De berichtgeving over Oostenrijk
  • Naschrift
 • Aan de lezers [Verandering van de administratie, oude adres is vervallen]

 P.I.C., 7e jg., no. 4, maart 1934, no. 1

 • De intellectuele middenstand [Anton Pannekoek, met handgeschreven correcties]
 • Een praatje over geld
  • De economische noodzakelijkheid van geld
  • Over de hoeveelheid geld in circulatie
  • De waardevastheid van het geld
  • De gouden standaard
  • Inflatie en haar gevolgen

 P.I.C., 7e jg., no. 5, april 1934, no. 1

 • Stellingen over het bolsjewisme
  • I. De betekenis van het bolsjewisme
  • II. De voorwaarden van de Russische revolutie
  • III. Deklassengroepering van de Russische revolutie
  • IV. Het wezen van het bolsjewisme
  • V. Richtlijnen van de bolsjewistische politiek
  • VI. Het bolsjewisme en de arbeidersklasse
  • VII. De bolsjewistische revolutie
  • VIII. Het internationalisme van de bolsjewiki en het nationale vraagstuk
  • IX. Het met de staat vergroeide bolsjewisme en de Komintern
  • X. Het bolsjewisme en de internationale arbeidersklasse
 • Van de obligaties zijn per 1 april uitgeloot de nummers: 18, 27 en 7

 P.I.C., 7e jg., no. 6, mei 1934, no. 1

 • Het historische materialisme [Anton Pannekoek]
  • [I.]
  • II.
  • III.

 P.I.C., 7e jg., no. 7, mei 1934, no. 2

 • Einde en begin [De actuele situatie]
 • Mededelingen [Serie “Actuele geschriften”]
 • Pogroms [er staat: progroms] en inflatie [Over Goebbels]
 • De boycot-leuze

 P.I.C., 7e jg., no. 8, juni 1934, no. 1

 • De “koersverandering” van de sociaal-democratie
 • Geen congres zonder oppositie
 • De koersverandering van de sociaal-democratie in Denemarken
 • Van overal
  • Zaken zijn zaken (“New York Herald”, 18 april 1934
  • Zwitserland (Litwinov en de ontwapeningsconferentie)
  • Letland (Fascistische staatsgreep)
 • Rusland. Toneel en gunst (7e Wereldcongres IIIe Internationale)
 • Duitsland. Niet kankeren (“Der Angriff”, 18 mei 1934)
 • “Socialisme, waarheen we ons ook wenden” (“Metalarbeiterzeitung”, 7 november 1914)

 P.I.C., 7e jg., no. 9, juni 1934, no. 2

 • Oorlogsverhindering
 • De geest der Hunnen in Europa, of: niet-historisch-materialistische geschiedschrijving (B. Gubbel in “Bevrijding”)
 • Het Centraal Comité van de k.p.d. in dienst van de “Gestapo” (geheime Duitse staatspolitie)

 P.I.C., 7e jg., no. 10, juli 1934, no. 1

 • De Krupp-Hitlerputsch in Duitsland [Over de “Nacht der lange messen”, de moord op Ernst Röhm en anderen]
 • Saargebied
 • Uitweg? [Over “De Tribune” van 9 juni 1934]
 • Duitsland [Dwangarbeid]
 • Rusland. De koe en het socialisme (Een sprookje?)
 • De economische toestand onder het nationaal-socialisme (Geschreven vóór 30 juni)

 P.I.C., 7e jg., no. 11, augustus 1934, no. 1

 • De strijd in Amsterdam tegen de steunverlaging [Over het Jordaan-oproer, de c.p.h. en de o.s.p.]
 • “De arbeidersbeweging voor en na de 30ste juni” [“Neue Front” van de s.a.p., juni 1934]
  • [Samenvatting I. en II]
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
  • Onderschrift
 • De pot en de ketel [“De Comintern en de oorlog”, in De Fakkel, 1 juni 1934]

 P.I.C., 7e jg., no. 12, september 1934, no. 1

 • Verband tussen staat en economisch leven onder het fascisme
 • [Vervolg van “De pot verwijt de ketel” (=De pot en de ketel)]

 P.I.C., 7e jg., no. 13, september 1934, no. 2

 • Loonarbeid en staatscommunisme

 P.I.C., 7e jg., no. 14, october 1934, no. 1

 • Arbeidersraden en communistische productie
  • De weg terug
  • Loonarbeid en staatshuishouding
  • Intellectuelen en staatshuishouding
  • Proletarische probleemstelling
  • De arbeidersraden
  • Communistische productie en distributie
 • [Revolutionair Marxisme en socialistische revolutie. Stellingen uit Praag, volgens “Neue Front” uitgegeven door een groep revolutionaire Marxisten die organisatisch tot de Duitse sociaal-democratie behoort]

 P.I.C., 7e jg., no. 15, november 1934, no. 1

 • Over de nieuwe regeling van de Duitse arbeidswetgeving
  • [I.]
   • a. Algemene opmerkingen
   • b. Overzicht over de voornaamste afzonderlijke bepalingen
  • II.
  • III.
 • Aan de lezers [Verschenen is “De beweging van het kapitalistisch bedrijfsleven”; uitstel van publicatie van de tweede druk van “Grondbeginselen” tot februari 1935]
 • Aan de lezers [Over regelmatige vrijwillige financiële bijdragen]
 • Bijlage: Open brief. Eenheidsmanoeuvres van 2e en 3e Internationale. Nieuwe nederlagen worden voorbereid. Het reformisme rijkt elkaar de hand (“De Radencommunist, administratie Oudemansstraat 54, Den Haag, Holendrechtstraat 33 III”)

 P.I.C., 6e jg. [=7e jg.], [no. 16], december 1934, no, 1 [herdruk van december 1932]

 • Een mooi verhaaltje over 93% socialistische opbouw, en een armzalige 7% rente
 • Een cursusvergadering

1935

 P.I.C., 8e jg., no. 1, januari 1935, no. 1

 • Nationaal-socialisme en fascisme
  • De oude arbeidersbeweging
  • Het nationaal-socialisme
  • De crisis
  • Het fascisme
 • De raden-organisatievorm
 • Manuilak spreekt op het 13e Ekki-plenum (“Rundschau”, 3e jg., 1934, no. 11, p. 390)

 P.I.C., 8e jg., no. 2, februari 1935, no. 1

 • Staatscommunisme en Volkenbond
 • De grondslagen van het Japanse imperialisme
  • Het Japanse exportoffensief
  • Japan in Europa
  • Overgang tot kapitaalexport
  • De strijd om de textielmarkt
  • Brits-Japanse handelsoorlog
  • De oorlogsverklaring aan het Europese kapitaal
  • De technische grondslagen van de Japanse expansie
  • De “valutadumping”
  • Het Japanse loonpeil
  • Levenspeil
  • Vrouwen en kinderarbeid
  • Feodaal-kapitalisme
  • De permanente landbouwcrisis
  • De Japanse staat

 P.I.C., 8e jg., no. 3, maart 1935, no. 1

 • De communistische partij-oppositie in Holland (c.p.o.)
  • Verschillende stromingen
 • De nieuwe partij en proletarische democratie [Over o.s.p., r.s.p., en c.p.o.]

 P.I.C., 8e jg., no. 4, april 1935, no. 1

 • Naar een nieuwe arbeidersbeweging [Henk Canne Meijer]
  • De machteloosheid
  • De klasse op zichzelf en de klasse voor zichzelf
  • Het nationaal-socialisme
  • De strijd voor democratische rechten
  • Klassenstrijd en communisme [Slot volgt, rest in dit nummer al bijgevoegd]

 P.I.C., 8e jg., no. 5, mei 1935, no. 1

 • Naar een nieuwe arbeidersbeweging. Een grondslag voor discussie [Slot]
  • De zelfbeweging van de massa’s
   • a. Betekenis van de massa-beweging
   • b. De uitbreiding
   • c. De beheersing van de klassenkrachten door de arbeidersraden
  • De nieuwe arbeidersbeweging
   • “Partij” of “werkgroep”
   • De werkgroepen
   • “Kinderziekten”
   • Samenvatting

 P.I.C., 8e jg., no. 6, juni 1935, no. 1

 • Naar een nieuwe arbeidersbeweging (ingekomen discussiemateriaal)
  • Enige opmerkingen over: Opheffing van het privaatbezit
  • Illegaliteit
  • De betekenis van het fascisme
  • [Over de werkgroepen]
 • Partij, groep en klassenstrijd
  • De partij
  • I. De “partij” is de voorhoede van het proletariaat
  • II. De partij wordt de hoedster over het proletariaat
   • Doel en middel
 • Over theorie en praktijk
  • De groep

 P.I.C., 8e jg., no. 7, juli 1935, no. 1

 • Waarheen gaat “De Arbeidersraad” [no. 4, april 1935, “Waarheen gaat Europa”]?
 • [Aankondiging] Bevrijdings-zomerschool 1935 (Loosdrecht, de beweging van Bart de Ligt)
 • Fascisme en arbeidersklasse
  • I. Betekenis van het fascisme voor de arbeiders
  • II. De ontstaansbodem van de fascistische ideologie
   • a) Het vermaatschappelijken van de productie
   • b) De tegenstellingen in het kapitalisme
   • c) De verslecht[er]ing van het levenspeil
  • III. Het ontstaan van de fascistische ideologie
   • a) De opheffing van de klassen
   • b) Het nationalisme [Wordt vervolgd]
 • Brief aan de discussiegroep [over de koopkrachttheorie]

 P.I.C., 8e jg., no. 9 [=8], juli 1935, no. 2

 • De Belgische mijnwerkersstaking
 • De mijnwerkers en de “nationale hernieuwing”

 P.I.C., 8e jg., no. 4 [=9], april [=augustus] 1935, no. 1

 • “De permanente crisis” Henryk Grossmann’s uitlegging van Marx’ accumulatie-theorie
  • I. [Inleiding]
  • II. Accumulatie en crisis
  • III. Hoe crissisen worden overwonnen
  • IV. De permanente crisis

 P.I.C., 8e jg., no. 10, september 1935, no. 1

 • De Belgische mijnwerkersstaking van mei 1935
  • “De partijzwetsers uit de zaal te gooien”
  • De toestand vóór de staking
  • “Algemene werkstaking – Directe actie!”
  • Het bijleggen van de conflicten door de vakbond
  • Het bijleggen van de conflicten door de autoriteiten
  • De mijnwerkersstaking is geëindigd!
  • Slotwoord
 • Voorwoord (De “filosofie van Dietzgen” als een wapen in de klassenstrijd)

 P.I.C., 8e jg., no. 11, oktober 1935, no. 1

 • Het “nieuwe Zimmerwald” (Conferentie tegen Oorlog en Godsvrede, St.-Denis, 10-11 augustus 1935)
 • Revolutionair proletische studiegroep over het oorlogsvraagstuk (In samenwerking voorbereid voor de tweede conferentie van de tegenstanders van de oorlog en de godsvrede, Parijs, september 1935)
  • De internationale politieke situatie
  • Het karakter van de oorlog
  • De Godsvrede
  • De strijd tegen de oorlog
  • Aan de lezers (Over “Het wezen van de menselijke hoofdarbeid” door J. Dietzgen, vertaling van H. Gorter, zojuist verschenen)
 • Bijlage: “Een paar woorden over de mensenziel” [Ontbreekt]

 P.I.C., 8e jg., no. 12, november 1935, no. 1

 • Klassenstrijd in oorlogstijd. De tweede wereldoorlog in onvermijdelijk [verscheen ook als brochure in beperkte oplage]
  • De geestelijke voorbereiding van de tweede wereldoorlog
  • De strijd voor de nationale onafhankelijkheid
 • De r.s.a.p. en het Leninisme
 • Oorlogsverhindering
  • “De vijand staat in eigen land”
 • Rectificaties, verantwoordingen en berichten

 P.I.C., 8e jg., no. 13, december 1935, no. 1

 • De tegenstellingen tussen Luxemburg en Lenin / [Paul Mattick]
  • Tegen het reformisme
  • Over het nationale vraagstuk
  • De ineenstorting van het kapitaal
 • Aan de lezers
 • Over de vraag van de spontaniteit en de rol van de organisatie

1936

 P.I.C., 9e jg., no. 1, januari 1936, no. 1

 • Problemen van de nieuwe arbeidersbeweging
 • “Naar een nieuwe arbeidersbeweging” (van de Arbeiter-Kommunisten uit Duitsland)
 • Partij en arbeidersklasse / [Anton Pannekoek]
 • Naar een nieuwe arbeidersbeweging (Van Zwolle ontvingen we de volgende opmerkingen)

 P.I.C., 9e jg., no. 2, februari 1936, no. 1

 • Problemen van de nieuwe arbeidersbeweging (Bijdrage van de Groepen van Radencommunisten van Amerika)
 • Praktisch werk
 • Geweld en geweldloosheid / [Anton Pannekoek]

 P.I.C., 9e jg., no. 3, januari 1936, no. 2

 • Verkiezing en eenheidsfront in Spanje
 • De anti-oorlogsliga in België
 • Nog een de socialistische anti-oorlogsliga

 P.I.C., 9e jg., no. 4, maart 1936, no. 1

 • De ontwikkeling van de buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie [wordt vervolgd]
  • De periode van de revolutie
  • De eerste nederlaag van de bolsjewistische buitenlandse politiek
  • De periode van de burgeroorlog
  • De wending naar het nationale zelfbehoud
  • Het toetreden tot de internationale diplomatie
  • Rusland wordt een factor in de internationale politiek van de grote mogendheden (vervolg en slot in het tweede maartnummer)
 • Rectificatie (Inzake Spanje)

[Ook als brochure]

 P.I.C., 9e jg., no. 5, maart 1936, no. 2

 • De ontwikkeling van de buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie (Vervolg)
  • Koerswisseling naar het Oosten
  • De afslachting van de Chinese arbeiders-revolutie
  • Op weg naar de “Volkenbond”
  • Vredes-diplomatie in de wereldcrisis van het kapitalisme
  • Intrede in de Volkenbond
  • De binnenlands-politieke voorwaarden voor de laatste etappe van de buitenlandse politiek van Rusland
  • De liquidatie van de Comintern
  • Slot
 • Rectificatie (Men verzoekt ons het volgende op te nemen. Inzake Spanje)

[Ook als brochure]

 P.I.C., 9e jg., no. 6, april 1936, no. 1

 • Communisme en godsdienst / [Anton Pannekoek]
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
 • De r.s.a.p. en het volksfront
  • De argumenten van Sneevliet
  • Het debat
  • Antwoord van Sneevliet

 P.I.C., 9e jg., no. 7, april 1936, no. 2

 • Trotski en het interview van Stalin
  • De tweeslachtigheid van de r.s.a.p. (“De nieuwe Fakkel”, 1 april 1936)
  • Trotski en het Frans-Russische pact
  • Trotski en het Russische imperialisme
  • Heeft het proletaraat “bondgenoten” nodig?
 • Aan de lezers
 • De inflatie in Duitsland

 P.I.C., 9e jg., no. 8, mei 1936, no. 1

 • Anarchistische en marxistische wereldbeschouwing / [Anton Pannekoek] (wordt vervolgd)
  • Denken we met de hersenen?
  • Het burgerlijke materialisme
  • Het denken zonder hersenen
  • De zin in de waanzin
  • Zinloze probleemstelling
  • Het kenvermogen
   • De taak van het kenvermogen
   • Proletarische en burgerlijke waarheid [Wordt vervolgd]

 P.I.C., 9e jg., no. 9, juni 1936, no. 1

 • Staatskapitalisme en dictatuur / [Anton Pannekoek]
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
 • De stakingsbeweging en Frankrijk en België
  • Chronologisch overzicht
  • Staking in België
 • [Rectificatie drukfouten in “Staatskapitalisme en dictatuur”]

 P.I.C., 9e jg., no. 10, juni 1936, no. 1

 • Anarchistische en marxistische wereldbeschouwing [Anton Pannekoek] (Slot)
  • Het kenvermogen als onderscheidingsteken
  • Het kenvermogen als verbindingsorgaan
  • Bij de mens
  • Begrippen
  • Passieve en actieve aanpassing
  • Van voorwerp tot begrip
  • Denken of ondergaan
  • Het “kiezen” als versluierd proces
  • Het werktuig schiep de mens
  • Samenhang
  • Het anarchistisch tekort
  • Begrippen en frasen
  • Eigen wettelijkheid
  • Het handelen en denken als klasse

 P.I.C., 9e jg., no. 11, juli 1936, no. 1 [Eerste bladzijde ontbreekt]

 • [Reactie op een kameraad uit Gent]
 • Gisting in België
 • De IJmuider vissersstaking
 • Over de toestand [van de Duitse immigranten] in Palestina (januari 1936)

 P.I.C., 9e jg., no. 12, juli 1936, no. 2

 • Partij en arbeidersklasse [Anton Pannekoek]
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
  • VII.
  • VIII.
 • Het verschil tussen slagers en schapen (Palestina, februari 1936)
  • [I.]
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
  • VII.
  • VIII.
  • IX.

Laatste twee beelden in volgend bestand.

 P.I.C., 9e jg., no. 13, augustus 1936, no. 1 [Kop met datering ontbreekt]

 • [Klassenstrijd in Spanje; eerste bladzijde ontbreekt, daarvoor twee beelden vorige aflevering.]

 P.I.C., 9e jg., no. 14, augustus 1936, no. 2

 • De Franse massastaking
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
  • VII.
 • Partij en klasse
 • Voor esperantisten (Uitgave “Klasbatalo”)

 P.I.C., 9e jg., no. 15, september 1936, no. 1

 • Berichten uit Palestina (Tel Aviv, 6 mei 1936)
 • Zelfstandige strijdwijze (Ook als vlugschrift)
  • Doel en middelen
  • Werkloze en werkende arbeiders

 P.I.C., 9e jg., no. 16, oktober 1936, no. 1

 • Het anarcho-syndicalisme in de Spaanse revolutie
  • Het anarcho-syndicalisme
  • De praktijk van de c.n.t.
  • Anarcho-syndicalisme en politieke machtsvorming
 • “De arbeider” en de Spaanse revolutie
 • Het buitenlandse kapitaal in Spanje
 • Rectificatie (Drukfouten in artikel over Palestina)

 P.I.C., 9e jg., no. 17, november 1936, no. 1

 • Illustratie van de ontwikkeling in het revolutionaire Spanje
  • De strijd aan de fronten
  • De economische toestand
 • De opstand van de Arabieren in Palestina

 P.I.C., 9e jg., no. 18, november 1936, no. 2

 • Het tegenwoordige Rusland
  • I. Kritiek aan de critici
  • II. Een wezenlijk moment in de ontwikkeling van Rusland in de laatste jaren
  • III. De verhouding van de krachten in het tegenwoordige Rusland
  • IV. Het levenspeil van de arbeiders
  • V. De Stachanov-beweging
  • VI. De nieuwe grondwet
  • VII. Slotbeschouwing

 P.I.C., 9e jg., no. 19, december 1936, no. 1

 • Grondbeginselen van de communistische produktie en distribute [aangevulde samenvatting van “Bilan”]
  • I. Het uitgangspunt
  • II. Hoe de sociaal-democratie het marxisme “herziet”
  • III. De rekeneenheid in het communisme
  • IV. De communistische produktie
  • V. De gemiddelde p[roduktietijd, grondslag van de produktie
  • VI. De gemiddelde produktietijd, grondslag van de consumptie
  • VII. De openbare bedrijven
  • VII. Boekhouding als samenvatting
  • VIII. De opheffing van de markt
  • X. Het uitbreiden van de produktie
  • XI. Controle op het bedrijfsleven
  • XII. Het boerenbedrijf en het communisme

 P.I.C., 9e jg., december 1936

 • Register op de PIC-jaargangen V-VIII (1932-1935)

1937

 P.I.C., 10e jg., no. 1, januari 1937, no. 1

 • [Grondbeginselen van de communistische produktie en distribute]
 • De Nederlandse Internationale Communisten over het program van de proletarische revolutie
 • [Enige tijd geleden ontvangen brief uit Rotterdam over “Partij en arbeidersklasse”, met antwoord]
 • Over de Sovjet-grondwet [uit “International Council Correspondence”, november 1936, overgenomen uit “Sozialistische Warte”, 15 augustus 1936]

 P.I.C., 10e jg., no. 2, januari 1937, no. 2

 • Het “Plan” van Deterding
  • De redder uit de nood
  • Waarom juist Deterding?
  • Financiële moeilijkheden
  • Nationalistische “Plan”-propaganda
  • Sociaal-democratische en fascistische wedloop
  • Oorlogsvoorbereiding
 • Het Nederlandse anarchisme tegenover de Spaanse revolutie
  • I. Het kleinburgerlijke karakter van het anarchisme
  • II. De idealistische opvattingen van het anarchisme
  • III. Het anarchisme ontmaskerd
 • Een brief uit Palestina (Tel Aviv, 20 november 1936)

 P.I.C., 10e jg., no. 3, februari 1937, no. 1

 • Van anarchistische ethiek tot marxistische moraal
  • Oorsprong van de zedelijkheid
  • De anarchistische kleurenboog
  • Geweldloze klassenstrijd!
  • Leve de revolutionaire klassenstrijd
 • Lessen uit Spanje (Discussieartikel)
  • I.
  • II.
  • III.
 • Brief uit Duitsland
 • [De sinaasappelen van Valencia, Oproep in het informatie-bulletin van de c.n.t.-f.a.i., esperanto-uitgave]

 P.I.C., 10e jg., no. 4, februari 1937, no. 2

 • Het anarchisme en de militaire en economische organisatie van de revolutie
  • I.
   • a. Het vraagstuk van de gewapende revolutie
   • b. Kritiek op de anarchistische probleemstelling
   • c. De heerschappij van het vakverenigingsapparaat
   • d. De buitenlandse hulp verstikt de revolutie [Wordt vervolgd]
 • Werkloosheid (uit: “Council Correspondence”)
  • [I.]
  • II.

 P.I.C., 10e jg., no. 5, maart 1937, no. 1

 • Het anarchisme en de militaire en economische organisatie van de revolutie [Vervolg]
  • II. De economische organisatie van de revolutie
   • a. Het probleem
   • b. De organisatie van de produktie door de vakverenigingen
  • III. Het anarcho-syndicalisme
   • a. De uitgangspunten van het anarcho-syndicalisme
   • b. De noodzakelijkheid van een planmatige produktie
   • c. Bolsjewistische of communistische organisatie
  • IV. Samenvatting
 • De staking in de Amerikaanse automobielindustrie

 P.I.C., 10e jg., no. 6, maart 1937, no. 2

 • Lessen uit Spanje (Antwoord op discussie artikel)
  • De sociale verhoudingen in Spanje
  • Klassenstrijd in Spanje
  • De doeleinden van de generaals
  • Geen defaitisme!
 • Ingezonden (anarchisme en spanje, met antwoord)
 • Esperanto in de klassenstrijd

 P.I.C., 10e jg., no. 7, april 1937, no. 1

 • De dreigende oorlog
  • I. De bewapeningswedloop in Europa
  • II. Bewapening en massale produktie
  • III. De schatplichtigheid van de Duitse grootbourgeoisie aan het internationale kapitaal
  • IV. Het dreigende bankroet
  • V. De Duitse bourgeoisie organiseert zijn politieke macht om een ineenstorting te voorkomen
  • VI. De bewapeningswedloop op grote schaal hervat
  • VII. Buitenlandse kapitaalmoeilijkheden
  • VIII. De morele slijtage in de oorlogsindustrie
  • IX. Duitslands Achilleshiel
 • De Spaanse strijd

 P.I.C., 10e jg., no. 8, mei 1937, no. 1

 • De Parijse conferentie [van linkse groepen]
  • Het overzicht van de “Union Communiste”
  • De revolutionaire juli-beweging
  • De internationale situatie en de imperialistische aktie tegen de Spaanse revolutie
  • Het teruglopen van de revolutie
  • De rol en de verantwoordelijkheid van de arbeidersorganisaties
  • De reactie van het proletariaat tegen de worging van de revolutie
 • Het schrijven van de Belgische Bond van Internationale Communisten (aan de Union Communiste te Parijs)
 • Klassenstrijd in Spanje! [ook afzonderlijk als vlugschrift]
  • Wat gebeurt er in Catalonië?
  • De hoop en de kracht van de arbeiders ligt in twee dingen!

 P.I.C., 10e jg., no. 9, juni 1937, no. 1

 • De economisch-politieke situatie van de landbouwende bevolking in Polen
 • Waar gaat het heen? [Spoorwegen in Polen]
 • De bezetting van de Amerikaanse bedrijven
 • [Artikel op 2 mei 1937 geschreven en op 7 mei verstuurd van het Aragonfront in Spanje, door een kameraad van G.I.C. = waarschijnlijk Wim Spierenburg]

 P.I.C., 10e jg., no. 10, juni 1937, no. 2

 • Revolutie en contra-revolutie in Spanje
  • De algemene balans
  • De houding van de c.n.t. vóór de 3e mei
  • De houding van de c.n.t. tijdens de meidagen
  • De gevolgen van de liquidatie

 P.I.C., 10e jg., no. 11, juli 1937, no. 1

 • Wapengeweld en legerleiding
  • Nederlaag
  • Klassenoorlog en arbeidersmacht
 • De praktijk spreekt... [Brief van 22 mei uit Spanje, = waarschijnlijk van Wim Spierenburg]

 P.I.C., 10e jg., no. 12, augustus 1937, no. 1

 • Federatie van anarchisten in Nederland
  • Een stap vooruit
  • Vaagheid
  • De stortgeboorte
  • Steuntroepen c.n.t.-f.a.i.
  • Opportunisme
  • Onze taak
 • Anarchistische kameraden en revolutionaire arbeiders (Union Communiste)

 P.I.C., 10e jg., no. 13, september 1937, no. 1

 • Algemene beschouwingen over de Spaanse revolutie
  • De juli-opstand
  • De organisaties
  • De rol van de p.s.u.c. en u.g.t.
  • De strategie van de c.n.t.
  • Een paar woorden over de p.o.u.m.
 • Esperanto als propagandamiddel

 P.I.C., 10e jg., no. 14, oktober 1937, no. 1

 • De strijd om de opbrengst van de arbeid in Rusland
  • Strijd tussen Stalin en Trotski
  • De sociale ondergrond van de strijd Stalin-Trotski
  • De Trotskistische kritiek
  • De betekenis van de n.e.p.
  • Likwidatie van de n.e.p. als gevolg van de industrialisatie
  • Praktische politiek van Trotski
  • Klassenstrijd onder het staatskapitalisme
 • Wat de Russische revolutie is geworden (Yvon, “Ce qu’est devenue de la Révolution russe”)
  • De huisvesting
   • Verschillende soorten woningen
   • Waaruit bestaat een huisvesting?
 • Federatie van anarchisten in Nederland

 P.I.C., 10e jg., no. 15, oktober 1937, [no. 1]

 • De maatschappelijke ontwikkeling van China
  • Oorlog in het Verre Oosten
  • Klimaat en bodemgesteldheid
  • Betekenis van het water voor de landbouwproduktie
  • De ontwikkeling an de tuinbouw in China
  • Klassenschifting in het oude China
  • De sociale structuur van het oude China
  • Waarom China zich niet zelfstandig kapitalistisch ontwikkelde
  • De indringing van het... internationale kapitalisme
  • Indringend kapitalisme ondermijnt de oude produktiewijze
  • De ontbinding zet zich voort
  • Verdere vooruitzichten: kans op wereldrevolutie
  • De huidige oorlog in het raam vn de bovenbeschreven ontwikkeling
 • De socialistische plattelandsverenigingen

 P.I.C., 10e jg., no. 16, december 1937, [no. 1]

Correspondentieadres: Jan Meijer, Chasséstraat 11 III, Amsterdam-West, nieuw gironummer

 • Wereldkapitalisme en de controle over de markten (International Council Correspondence, augustus 1937)
  • Moeilijkheden van de kapitalistische samenwerking
  • Mislukte pogingen tot kontrolering in de suikerindustrie
  • Het falen van controlepogingen voor katoen en tarwe
  • De plannen in de rubberindustrie missen hun doel
  • Onderhandelingen tussen de Britse en Nederlandse regering
  • Vergeefse pogingen voor de koffiemarkten
  • De Braziliaanse koffiemarkt komt door “overvloed” op de koffie?
  • Al helpt ’t geen cent, de conferentie is present
  • De Volkenbond en de strijd van de “verzadigde” naties
  • Het Duitse vierjarenplan als poging tot zelfvoorziening
  • Het gebrek aan grondstoffen van Italië en Japan
  • Het streven naar autarkie in Mexico en elders
  • De taktiek van Engeland en de houding van Frankrijk
 • Het klassenkarakter van de sociale voorzieningen in Rusland
  • Ziekteuitkering, vakantie en pensioen
  • Over het “culturele” werk
  • De verpleging in de ziekenhuizen
  • De rusthuizen en badplaatsen
  • Net wat u zegt: rangen en standen moeten er zijn
  • Besluit
 • Luchtafweeroefeningen. Proefmobilisatie geruchten. Extra miljoenen voor oorlog
 • [Bijlagen] Aan alle revolutionaire arbeiders! [“De tijd van revolutionaire massabewegingen nadert snel”] [Ook afzonderlijk verspreid als vlugschrift]
 • Stellingen omtrent revolutionaire bedrijfskernen
  • I. Doel
  • II. De komende strijd
  • III. De “wilde staking”
  • IV. De bedrijfsorganisatie en bedrijfskern
 • Stellingen omtrent partij en dictatuur
  • I. Dekentering in de oude tradities
  • II. De leiderspartijen en de revolutie
  • III. De politieke dictatuur
 • Kameraden [Enige stempelende kameraden, ook afzonderlijk verspreid als vlugschrift]

1938

 P.I.C., 11e jg., no. 1, februari 1938, [no. 1]

 • De strijdscomités van de “wilde” stakingen
  • Op het kerstcongres van het n.a.s.
  • Wij hebben de ervaring
  • Zo groeien de kapitalen
  • De gevolgen [Wordt vervolgd]
 • Stalinistische Marxvervalsing
 • De Londense “Economist” bevat een ongecensureerd artikel uit spanje, eveneens verschenen in “Het Handelsblad” van 20 januari 1938 (Commentaar onzerzijds is hierbij overbodig)
 • [Bijlage: Register op de negende en tiende jaargang, 1936-1937]

 P.I.C., 11e jg., no. 2, april 1938, [no. 1]

 • In een nieuw kleed... [Aankondiging tijdschrift “Radencommunisme”]
 • De toekomst van de werkloosheid
  • Werkloosheid en arbeidsmarkt
  • Werkloosheid en accumulatie
  • Werkloosheid en de werklozen
 • De strijdcomités van de wilde stakingen (vervolg van p.i.c., februari 1938)
  • De arbeiders staan alleen!
  • En toch moeten zij strijden
  • De veelvuldige opposities
  • En toch de arbeiders moeten strijden!
  • Geen denkbeeld, een feit! (Slot volgt)

 P.I.C., 11e jg., no. 3, mei 1938, [no. 1]

 • Maandschrift “Radencommunisme”
 • Bedrijfsbezetting in België (Opnieuw bezettingen van mijnputten; uit: “Bulletin”, mei 1938, Bond van Internationale Communisten, Brussel)
 • Uit Frankrijk [Stakingen en bedrijfsbezettingen]
 • Sudeten-Duitsland
 • De grote dichters (Over het boek met die titel van Herman Gorter)
 • Politieke ontaarding [Aanvallen op de g.i.c., beschuldigd van fascisme, getuige W. Stelloo, Dusartstraat 23 III, Amsterdam]
  • Dit “ingezonden” is een misselijk stuk bedrog
  • Verdediging van politieke rechten
  • Een vooruitstrevende klasse...
  • Het fascisme ideologische voorloper van het communisme?
 • Workers Voice (Uitgave van de League for a Revolutionary Workers Party)

 P.I.C., 11e jg., no. 4, juni 1938, [no. 1, laatste aflevering]

 • Maandschrift “Radencommunisme”. Marxistisch orgaan voor zelfstandige klassenbeweging
 • Mislukte samenwerking [30 april 1938, n.a.s., n.s.v., f.a.n., r.s.a.p.]
 • De strijdcomités van de wilde stakingen [Vervolg en slot]
  • Hoe strijden de arbeiders
 • “Poolse” stakingen (Uit het orgaan van s.a.t. “Sennecieca Revue” van maart 1938 vertaalden wij volgende berichtgeving)
 • Bibliothek der Rätekorrespondenz
 • Lenin als Philosoph. Kritische Betrachtung der philosophischen Grundlagen des Leninismus, von J. Harper [Boekbespreking]

Noten

1. Het gaat hier om de collectie van Anton Pannekoek, die zijn eigen bijdragen merkte met een * of een ‡. Enkele jaargangen zijn ook aanwezig in de collectie a.a.a.p., uit de nalatenschap van de liberale anarchist Anton Constandse , na diens overlijden in 1985 te koop aangeboden bij antiquariaat Matthys de Jongh  (zaliger zijns gedachtenis, en hij liet, volgens Harry Mulisch en vervolgens ook volgens W.F. Hermans, maar dan in andere zin, “een leegte na”).


© Hoewel de Communistische Linkerzijde in het algemeen afzag van het opeisen van kopierechten of rechten op “intellectueel eigendom” kunnen sommige publicaties onder dat recht vallen; mocht dat het geval zijn, dan is het gebruik alleen gratis voor persoonlijke raadpleging. Materiaal vrij van kopierechten, uitsluitend op voorwaarde van niet commercieel gebruik, kan vrij worden verspreid. Een verwijzing naar deze bron wordt op prijs gesteld, net als een verwittiging. Aangaande handelsgebruik kunt u contact met ons opnemen.

Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
Het Instituut is niet aansprakelijk voor het gebruik van materiaal afkomstig uit zijn collecties. De gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van alle relevante wettelijke regelingen betreffende het auteursrecht. Het Instituut bemiddelt niet in eventuele auteursrechten van derden.
I.I.S.G. , Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam, tel: 020-6685866


Compiled by Vico, 5 August 2015, latest additions 10 September 2016


Overzicht