Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives

Pressedienst

Bron: a.a.a.p.


Weet gij waarvoor?


Bron:   Radencommunisme : Marxistisch maandschrift voor zelfstandige klassebeweging, nr. 3, 1938 / Groep van Internationale Communisten. – Bron originelen: i.i.s.g. , Amsterdam, Collectie Henk Canne Meijer. – Getranscribeerd en uitgegeven voor Rätekommunismus , met medewerking van de Association Archives Antonie Pannekoek.


Weet gij makker, waarvoor gij sterven gaat
Als gij denkt als fiere Marsianen?
Weet gij, op welke plaats gij staat,
Als g’hebt diploma... Moordexamen?
Weet gij makker, wien gij doden moet,
Als men U wijst d’andere barbaren?
weet gij, waarvoor g’uw jonge bloed,
En g’uw jong lichaam steeds moet sparen?
Dat is... omdat gij heden zijt,
Het materiaal voor winstobjecten!
Wat steeds het allerbest gedijt,
Wanneer millioenen wreed verrekten!
Dat is… voor één belangengroep,
Een industrie van... massamoord!
Dat is ... en Skoda, Vickers, Krupp,
Een Schneider, Armstrong… enzovoort!
Daarom geeft men U die ijd’le frazen,
Van “Natie”, “Eer”, en “Vaderland”,
En stuurt men U straks, vermeende dwazen,
In bloed en modder… NIEMANDSLAND! (*)

Redactionele aantekening

*) Dit gedicht is zeker niet van Herman Gorter of Henriëtte Roland Holst-van der Schalk, en het lijkt ook geen vertaling; het kan heel wel zijn geschreven door Theo Maassen die in deze periode werd uitgesloten van de g.i.c. en van wie in 1974 de bundel De satan leidt het bal en andere gedichten verscheen; het bovenstaande gedicht werd daarin echter niet opgenomen.


Compiled by Vico, 4 September 2021