Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives

Pressedienst

Bron: a.a.a.p.


Opmerking bij: Herstel van het kapitalisme in Duitsland


Bron:   Radencommunisme : Marxistisch maandschrift voor zelfstandige klassebeweging, nr. 12, 1939 / Groep van Internationale Communisten. – Bron originelen: i.i.s.g. , Amsterdam, Collectie Henk Canne Meijer. – Getranscribeerd en uitgegeven voor Rätekommunismus , met medewerking van de Association Archives Antonie Pannekoek.


De berekening van de onbetaalde arbeid hebben we als volgt doorgevoerd:

Werkweek 45 uur. Daarvan geschat 15 uur betaalde en 30 uur onbetaalde arbeid. Deze schatting van 15 uur is waarschijnlijk nog te hoog.

Verlaging van het levenspeil door heffingen van het loon en door het duurder worden van de levensmiddelen geschat op ruim 13%, wat zeker niet te hoog is. De betaalde arbeidsdag [bedoeld: arbeidsweek] valt daarmee op 13 uur.

Werkweek 55 uur. Daarvan geschat 13 uur betaalde en 42 uur onbetaalde arbeid.

De onbetaalde arbeid steeg dus van 30 op 42 uur per week, wat een stijging van 40% betekent.


AANMANING!

Van vele lezers ontvingen wij bijdragen voor het machinepark, bij velen echter moesten wij ons tevreden stellen met een toezegging.

Die kameraden, die menen te moeten wachten tot we bekend maken dat we verder geen geld meer nodig hebben, kunnen gerust zijn. Die mededeling zullen zij nooit krijgen! Integendeel! Onze propaganda is afhankelijk van de lezers; hoe meer bijdragen, hoe groter de oplaag van onze geschriften! Betaal of stort op giro: 316.779.


Compiled by Vico, 3 October 2021