Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives

Pressedienst

Bron: a.a.a.p.


Boekbespreking


Bron:   Radencommunisme : Marxistisch maandschrift voor zelfstandige klassebeweging, 2e jrg, nr. 2, 1939 / Groep van Internationale Communisten. – Bron originelen: i.i.s.g. , Amsterdam, Collectie Henk Canne Meijer. – Getranscribeerd en uitgegeven voor Rätekommunismus , met medewerking van de Association Archives Antonie Pannekoek.


“DE PARTIJ” door Josine Schmidt, vertaald door Giacomo Della Barga, Uitgave v.a.u. (*) Amsterdam.
Prijs voor leden: ƒ1,44, niet leden: ƒ1,90.


Er zijn reeds vele boeken over het leven in de Sovjet-Unie verschenen, maar dit boek geeft in romanvorm een duidelijk beeld van de strijd, die er gestreden wordt tussen de partijbureaucraten en de oppositie.

In deze roman, waarin de hoofdpersonen, Peter Kruk, een buitenlands revolutionair die naar Rusland is gekomen om zich vol goede moed te werpen in de strijd voor het communisme en Mira, een Russische, die later zijn vrouw wordt en een functionaris der c.p. is bij de metaalarbeidsters, beleven we de “dictatuur van de Russische c.p.”.

De schrijfster, die, zoals in het prospectus vermeld staat, zelf jarenlang in de Sovjet-Unie heeft gewerkt en die als socialiste wordt vervolgd door de Gestapo (**) en de GPoe (), behandelt in deze zeer knappe roman hoe de toestanden in de Russische c.p. zich onderling verhouden. Zij geeft een beeld uit de tijd, toen de strijd tussen Stalin en Trotski op zijn hoogtepunt was en Trotski uit de partij werd gestoten. De vergaderingen van de stalinisten, waarin niemand anders het woord mogen voeren dan de Stalin-aanhangers terwijl, wanneer anderen het woord wensen, dit door kabaal en schreeuwen onmogelijk wordt gemaakt, het fractioneren van de Trotskisten en het verraderswerk van de GPoe-spionen.

Uit de ontwikkeling van de roman blijkt duidelijk, de verknochtheid aan de partij, deels uit liefde voor de partij en deels in de hoop een goed bestaan te verkrijgen; de haat tegen de partij bij de oude revolutionairen omdat zij in de partij het werktuig zien van de contrarevolutie (het is jammer dat daar niet méér over geschreven is, wij weten dat een partij nooit revolutionair kan zijn wanneer zij de macht in de staat heeft veroverd).

Het boek is niet geschreven om ons de toestanden te schilderen waarin de arbeidersklasse als klasse in Rusland werkt en leeft, dit gaat buiten zijn bestek. In dit opzicht is het boek van Ciliga (††) (“In het land van de grote leugen”) veel beter, doch de schrijfster geeft ons een diepe kijk in de intriges die de partij als zodanig moet toepassen om zich in haar machtspositie te kunnen handhaven en als zodanig is het een zeer goed boek.


Redactionele aantekeningen

*) v.a.u.: Vereenigde Anarchistische Uitgeverijen van Henk Eikeboom .

**) De Gestapo , afkorting voor Geheime Staatspolizei, was de politieke of geheime politie in nazi-Duitsland (1933-1945).

†) GPoe : Russische staatspolitie van 1921 tot 1934.

††) Ante Ciliga  (1898-1992); Kroatisch politicus en schrijver.


Compiled by Vico, 7 October 2021