Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives

Pressedienst

Bron: a.a.a.p.


Woorden van Lenin


Bron:   Radencommunisme : Marxistisch maandschrift voor zelfstandige klassebeweging, nr. 2, 1938 / Groep van Internationale Communisten. – Bron originelen: i.i.s.g. , Amsterdam, Collectie Henk Canne Meijer. – Getranscribeerd en uitgegeven voor Rätekommunismus , met medewerking van de Association Archives Antonie Pannekoek.


“Wij hebben het oude staatsapparaat overgenomen, maar dat was ons ongeluk. Het staatsapparaat werkt dikwijls tegen ons. De zaak was deze, dat in 1917, nadat we de macht aan ons getrokken hadden, het staatsapparaat ons saboteerde. Wij waren toentertijd erg geschrokken en zeiden: Keer als het u blieft tot ons terug en ze kwamen terug. Dat was ons ongeluk.”
(Lenin, Protocol 4e Wereldcongres der IIIe International 1922, blz. 228).
“Wij nemen het Duitse staatskapitalisme als voorbeeld, het is ons ver vooruit […] Het opbouwen van zulk een staatskapitalisme bij ons in Sowjet-Rusland […] zou onze redding zijn.”
(Lenin op het congres van c.p.r., zitting van 29 April 1918; naar onze tijdrekening 11 Mei 1918).

Woorden van Marx

“Het geldkapitaal valt bij communistische productie weg. Wat mij betreft, mogen de producenten papieren aanwijzingen krijgen, waarvoor ze zoveel aan de productievoorraden mogen onttrekken, als met hun arbeidstijd overeenkomt. Deze aanwijzingen zijn geen geld. Ze circuleren niet.”
(Das Kapital, II, blz. 359-60, uitg. Marx-Engels-Instituut).

Compiled by Vico, 3 September 2021