Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives

Pressedienst

Bron: a.a.a.p.


Ter recensie: Castratie en sterilisatie


Bron:   Radencommunisme : Marxistisch maandschrift voor zelfstandige klassebeweging, nr. 4, 1938 / Groep van Internationale Communisten. – Bron originelen: i.i.s.g. , Amsterdam, Collectie Henk Canne Meijer. – Getranscribeerd en uitgegeven voor Rätekommunismus , met medewerking van de Association Archives Antonie Pannekoek.


door Frank van Looy. Uitgave depot Het Lichtschip.
Singel 265, Amsterdam-C.

Schrijver begint met een beknopt historisch overzit te geven waarom reeds in de grijze oudheid tot castratie werd overgegaan, hetzij uit godsdienstige waanvoorstelling als ook aan overtreders van zedenmisdrijven, enzovoort.

Het werkje is echter te beknopt, dat het een duidelijk overzicht kan geven over de politieke gevolgen van de castratie zoals deze voornamelijk in het Derde Rijk worden toegepast. Schrijver verlucht zijn werkje met diverse uitspraken van medische geleerden en geeft enkele van hun cijfers weer, zoals onder meer prof. Lenz (*) beweerde, dat in Duitsland 18 tot 20 miljoen mensen voor sterilisatie in aanmerking kwamen, dat is zowat de hele arbeidersbevolking in Duitsland. Aan het slot geeft schrijver nog enige uitspraken van de verschillende Duitse gerechtshoven, waaruit zou moeten blijken dat de verschillende hoven nogal verschillend oordelen over de noodzakelijkheid van sterilisatie van de beklaagden.


Redactionele aantekening

*) Waarschijnlijk bedoel: Fritz Lenz  (1887-1976).


Compiled by Vico, 5 September 2021