Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives


Grondbeginselen

Bron: a.a.a.p.


Brochures van de Groep van Internationale Communisten / Werkgroepen van Raden-Communisten 1926-1939


1. Afzonderlijke brochures


Rusland bewapent Duitschland

Gelegenheidsbrochure, vertaling van Russland bewaffnet die Reichwehr, k.a.p.d., 1927

[Missing]


Eenheidsbesef en klassenstrijd

 Een kopie is aangevraagd bij het Arbejdermuseet  in Kopenhagen.


Werklozenbeweging en klassenstrijd

 Werkloozenbeweging en klassenstrijd. – Amsterdam-Oost [Secretariaat: H. Canne Meijer, Transvaalstraat 125] : Groepen van Internationale Communisten, [ca. 1930].  6 p.

Bron: a.a.a.p.

 • [Inleiding]
 • De c.p.h. en de werklozen!
 • Wat stellen de internationale communisten als beginsel voorop?

De arbeiders, het parlement en het communisme

 De Arbeiders, het Parlement en het Kommunisme / [Anton Pannekoek]. – [Amsterdam] : Groep van Internationale Communisten, [ca. 1930]. – 16 p.

Er zijn ook exemplaren waarop de Linksche Arbeiders Oppositie (l.a.o.) als mede-uitgever wordt vermeld.

Bron: a.a.a.p.

 • Crisis en armoede, p. 3
 • Het conflict tussen arbeid en eigendom, p. 3
 • De strijd van de klassen, p. 5
 • Het parlementarisme als middel tot bevrijding, p. 6
 • De leiders als bevrijders, p. 7
 • De bourgeoisie is er ook nog, p. 9
 • Het nut van het parlement, vroeger en nu, p. 10
 • De Communistische Partij, p. 12
 • De directe massa-acties, p. 13
 • De arbeidersraden, p. 15

Ontwikkelingslijnen in de landbouw, 1930

Ontwikkelingslijnen in de landbouw [Omslagtitel: De ontwikkeling van het boerenbedrijf . – [Amsterdam], Bussum : Persmateriaal Internationale Communisten, 1930. – 47 p.

Bron Transcriptie: www.left-dis.nl .
Ook afgedrukt in De Nieuwe Weg, Jaargang 1930.

 •  I. De gang naar de “waren”productie, p. 1
 •  II. De ontwikkeling van de bodemopbrengst in Europa, p. 7
 •  III. Het gebruik van kunstmest en de specialisatie in de landbouw. Het normaliseren van de producten, p. 13
 •  IV. De landbouwcoöperaties, p. 22
 •  V. De betekenis van het toenemen van het kleinbedrijf in Oost-Europa, p. 27
 •  VI. De boerencoöperaties in Rusland. De n.e.p., p. 36
 •  VII. (Slot) De socialisatie in het algemeen, p. 43

Bron: a.a.a.p.

de | Entwicklungslinien in der Landwirtschaft, 2021


Stellingen omtrent revolutionaire bedrijfskernen, partij en dictatuur

Stellingen omtrent bedrijfskernen, partij en dictatuur

Oorspronkelijk verschenen 30 juni 1931, 5 p., herdrukt in de Persdienst, Augustus 1932 met een andere inleiding en met Stellingen omtrent partij en diktatuur toegvoegd; hier samen weergegeven als onderdeel van één brochure (die zelf niet is gevonden, maar wel bestaan moet hebben), hoewel de papierformaten verschillend zijn.

Bron: a.a.a.p.

 p. 1-6  p. 1-10

 • Een woord vooraf
 • Stellingen omtrent revolutionaire bedrijfskernen, p. 1
  • I. Doel, p. 1
  • II. De komende strijd, p. 2
  • III. De “wilde staking”, p. 3
  • IV. Bedrijfsorganisatie en bedrijfskern, p. 4
 • Stellingen over revolutionaire bedrijfskernen
  • Aan alle revolutionaire arbeiders, p. 1
  • Stellingen omstrent revolutionaire bedrijfskerken, p. 3
   • I. Doel, p. 3
   • II. De komende strijd, p. 4
   • III. “wilde staking”, p. 5
   • IV. Bedrijfsorganisatie en bedrijfskern, p. 6
 • Stellingen omtrent partij en diktatuur
  • I. De kentering in de oude tradities
  • II. De leiderspartijen en de revolutie
  • III. De politieke diktatuur
  • IV. De economische diktatuur
  • V. De proletarische partij

Over het vraagstuk der partijen / [Anton Pannekoek] (1932)

[ Ontbreekt als brochure, verscheen eerder in de p.i.c.]

 • I. De partij als kerntroep
 • II. De partij is leidster van de klasse
  • b. Tellen of meten?
  • c. De klassenkracht van de bourgeoisie en de klassenkracht van de arbeiders
  • d. De strijd tegen de partijdictatuur
 • III. De partij als meningsgroep

Marxisme en staatscommunisme : Het afsterven van de staat (1932)

Marxisme en staatscommunisme : Het afsterven van de staat. – Amsterdam : Groepen van Internationale Communisten, 1932. – 18 p.

Bron: a.a.a.p.

 p. 1-9  p. 10-18

 • Met de verovering van de produktiemiddelen zet de economische revolutie in, p. 1
 • Het Leninistische staatscommunisme. De loonarbeider blijft loonarbeider, p. 1
 • De staatsbureaucratie wordt heersende klasse. Sovjetverkiezingen zijn in dit systeem een wassen neus. De “vrije” arbeiders veroveren ten slotte “medezeggenschap” der arbeiders, p. 2
 • De “associatie van vrije en gelijke producenten”, p. 3
 • De in één hand gecentraliseerde productie bepaalt een nieuwe vorm van overheersing
  De staat kan daardoor niet afsterven
  De democratie kan evenmin afsterven
  De democratie blijft het vijgenblad om de onderdrukking te versluieren, p. 4
 • De tegenstelling in de Leninistische staatstheorie, p. 6
 • Lenin als staatscommunist, p. 7
 • “Nationaliseren” en “vermaatschappelijken”, p. 8
 • Hoe Lenin de moeilijkheid “eenvoudig” weet op te lossen, p. 10
 • Het staatscommunisme vloekt met de radengedachte, p. 12
 • Een bedenkelijke afwijking van het Marxisme, p. 13
 • De verenigde macht van de arbeiders is nodig, p. 14
 • De lessen van de Parijse Commune, p. 15
 • Het radenstelsel bij Marx, p. 15
 • De kwestie van massa en leider in de communes, p. 16
 • De voorwaarden tot het afsterven van de staat, p. 17
 • Tegenstelling van de beide systemen, p. 17

Grondbeginselen van de communistische productie en distributie / [Jan Appel], tweede druk 1935

Grondbeginselen van de communistische productie en distributie / [Jan Appel]. – Amsterdam : Groepen van Internationale Communisten, 1935. – 160 p.

De Grondbeginselen werden oorspronkelijk uitgegeven in 1930 in Berlijn, met een aanvulling een jaar later, en het werk verscheen tevens in het Nederlands. In 1932 en 1934 verschenen aanvullingen. In 1935 werd het manuscript in het Nederlands geheel herzien, de eerdere aanvulling werd omgewerkt tot de eerste hoofdstukken en de rest werd bewerkt en uitgebreid.

Vertalingen van de eerste Duitse uitgave verschenen ook in het Italiaans, Spaans, Frans en Engels; zie ook het thema: The Economic Solution for the Period of Transition from Capitalism to Communism.

Bron: a.a.a.p.

 •  Omslag, voorbericht, voorbericht bij de tweede druk, inhoudsopgave, p. I-VII
 •  I. De uitgangspunten van de grondbeginselen van de communistische productie en distributie, p. 1-6
  • a. De arbeidersraden als organisatorische grondslag
  • b. De Marxistische verklaring van de beheersing van de arbeidersklasse
  • c. Het verwisselen van doel en middel
 •  II. De sociaal-democratische “herziening” van het Marxisme, p. 7-22
  • a. Het verwisselen van de maatschappelijke arbeid met de organisatorische vormen waarin het kapitalisme deze arbeid beheerst
  • b. “Nationaliseren” en “vermaatschappelijken”
  • c. Het recht van commando over de arbeidersklasse in het staatscommunisme
  • d. De distributie van productiemiddelen en consumptiegoederen in natura als bolsjewistisch ideaal
  • e. Loonarbeid en staatscommunisme
 •  III. De rekeneenheid in het communisme, p. 23-29
  • a. De regeling van de productie
  • b. Het maatschappelijk gemiddelde arbeidsuur bij Marx en Engels
 •  IV. De vooruitgang in het stellen van de problemen, p. 30-39
  • a. Het communisme als “negatief systeem”
  • b. Het algemene kartel van Hilferding
  • c. De burgerlijke kritiek op “het algemene kartel”
  • d. De aanwinst
 •  V. Het libertaire communisme, p. 40-49
  • a. “Bezet de bedrijven”. “Neem naar behoefte”
  • b. Het libertair staatskapitalisme
  • c. De vrije overeenkomst
  • d. De centrale staatsproductie
  • e. Het anarcho-syndicalisme
 •  VI. Het maatschappelijk productieproces in het algemeen, p. 50-51
  • a. Productie en reproductie
  • b. De kapitalistische productie
 •  VII. De communistische productie, p. 52-62
  • a. Het doorgeven van de goederen
  • b. De productietijd
  • c. De methode van onderzoek
  • d. De communistische reproductie
  • e. De reproductie van de arbeidskracht
  • f. De waarde van de arbeidskracht in het levensniveau-communisme
  • g. De waarde van de arbeidskracht in het kapitalisme volgens Marx
 •  VIII. Het maatschappelijk gemiddelde arbeidsuur als grondslag van de productie, p. 63-71
  • a. Kautskyaanse moeilijkheden
  • b. Het antwoord van Leichter
  • c. De aanwinst
  • d. Het verschil in productiviteit van de bedrijven
  • e. De vooruitgang van de techniek
 •  IX. Het maatschappelijk gemiddelde arbeidsuur als grondslag van de concumptie, p. 72-82
  • a. De consumptie als functie van de productie
  • b. De inzet van de revolutie
  • c. Verbruiksgeld
  • d. Het verbruiksgeld bij Leichter
  • e. Het arbeidsloon bij Leichter
  • f. Het communisme in Sowjet-Hongarije
  • g. De distributie van de productiemiddelen
  • h. De prijzenpolitiek in Hongarije
  • i. “Rechtvaardige” verdeling?
 •  X. De algemeen maatschappelijke arbeid, p. 83-95
  • a. Tweeërlei vorm van distributie
  • b. De AMA-begroting
  • c. De gebruikelijke oplossing
  • d. De oplossing bij Leichter
  • e. De praktische oplossing bij Leichter
  • f. De Marxistische oplossing
  • g. De uitbetalingsfactor
  • h. Het groeiproces van het communisme
  • i. Gemengde bedrijven
 •  XI. De boekhouding als ideële samenvatting van het productie- en distributieproces, p. 96-101
  • a. De betekenis van de boekhouding in het algemeen
  • b. Het giroverkeer als “verrekening”
  • c. Begripsvormingen. Geen “inkomsten” - “geen uitgaven”
  • d. Begrijpsvormingen. Geen “winst” - geen “verlies”
  • e. De zin van de communistische boekhouding
  • f. De algemeen maatschappelijke boekhouding
 •  XII. De opheffing van de markt, p. 102-113
  • a. Bij de bolsjewiki. De Opperste Economische Raad verdeelt het maatschappelijk product
  • b. De Opperste Econommische Raad “verdeelt” de arbeidskracht
  • c. De verbruiksstatistieken
  • d. Bij de burgerlijke economen. De markt als graadmeter van de behoeften
  • e. De opheffing van de markt in Marxistische zin
  • f. Het aanpassen van de productie aan de behoeften
  • g. De coöperaties en de “graadmeter” van de behoeften
 •  XIII. Het uitbreiden van de productie, p. 114-121
  • a. De enkelvoudige reproductie als uitgangspunt
  • b. De uitbreiding van de productie gaat altijd ten koste van de consumptie
  • c. De algemene regel voor de bedrijfsuitbreiding
  • d. De toepassing van de algemene regel
  • e. De invloed op de uitbetalingsfactor
  • f. Bijzondere accumulatie
  • g. Het Algemene Fonds
 •  XIV De controle op het bedrijfsleven I, p. 122-132
  • a. Het ontstaan van de arbeiderscontrole in de Kerensky-tijd
  • b. De “arbeidscontrole” bij Marx
  • c. De arbeidscontrole bij de bolsjewiki
  • d. De vernietiging van de arbeiderscontrole door de bolsjewiki
  • e. “Het recht van benoemen en ontslaan door de leden van de commune zelf, stelde alle functionarissen onder controle van de massa’s, ze werden de werkelijke uitvoerende organen der massa’s...” (Marx - De burgeroorlog in Frankrijk)
 •  XIV De controle op het bedrijfsleven II, p. 133-137
  • a. Controle onder het staatskapitalisme
  • b. De controle in het communisme
 •  XV. De doorvoering van het communisme in het boerenbedrijf, p. 138-145
  • a. De ontwikkeling naar de warenproductie
  • b. De betekenis van deze ontwikkeling voor de proletarische revolutie
  • c. Het landbouwproletariaat en de kleine en middelboeren in de Duitse revolutie
 •  XVI. De economische dictatuur van het proletariaat, p. 146-147
 •  XVII. Slotbeschouwingen, p. 148-154
  • a. De vooruitgang in onze klassendoelstelling
  • b. Van de geldrekening naar de arbeidstijd-rekening
  • c. Het “sleutelgetal”
  • d. Utopisme
  • e. Samenvatting
  • f. Centralisme - federalisme
 •  Aanhangsel, p. 155-160
  • Het verloop van de nationalisatie in Sovjet-Rusland van november 1917-1921
  • Het verloop van de boerenbeweging in Rusland van 1917-1921
  • De eerste boerenrevolutie
  • De tweede boerenrevolutie
  • Vruchteloze pogingen tot Sovchozen en Kolchozen
  • Staatsproductieplan voor de landbouw
  • Enige aantekeningen betreffende het goederenvervoer
  • Belangrijkste geraadpleegde literatuur
 •  Prijscourant [los ingevoegd]

In 1948 verscheen nog een aanvulling onder de titel “De economische grondslagen van de radenmaatschappij”, herdrukt door “Spartacus” in 1972.


Het wezen van de menselijke hoofdarbeid [Joseph Dietzgen]

1935, 86 p., vertaling Herman Gorter, oorspronkelijk uitgave in “De Nieuwe Tijd”, 1902

Bron: a.a.a.p.

 •  Voorwoord [g.i.c., september 1935], Voorrede [Joseph Dietzgen], Inhoudsopgave, Verbeteringen
 •  I. Inleiding, p. 1
 •  II. Het reine verstand of het denkvermogen in het algemeen, p. 13
 •  III. Het wezen der dingen, p. 29
 •  IV. De praktijk van het verstand in de natuurwetenschap, p. 49
  • a. Oorzaak en werking, p. 51
  • b. Geest en materie, p. 58
  • c. Kracht en stof, p. 61
 •  V. “Praktisch verstand” of moraal, p. 65
  • a. Het wijze, het verstandige, p. 65
  • b. Het zedelijk goede, p. 70
  • c. Het heilige, p. 77
 •  Lijst van vreemde woorden

Naar een nieuwe arbeidersbeweging [Henk Canne Meijer]

[Ontbreekt]

Voor een transcriptie zonder bronopgave:   “Left Wing” Communism – an infantile disorder?.


2. Serie “Marxistische geschriften”

1. Over proletarische doelstellingen en vraagstukken van tactiek

[Ontbreekt]


2. Darwinisme en Marxisme [Anton Pannekoek]

Ca. 1931. Oorspronkelijke uitgave: Darwinisme en Marxisme / Anton Pannekoek. – Amsterdam : Brochurehandel S.D.P., [1909]. – 62 p. ; 21 cm. – (Socialistische bibliotheek; no. 1)

Bron: a.a.a.p.

Achterin een stempel van Boekhandel De Proletariër, Leon de Lee, Onderwijsstraat 33, Antwerpen.

 p. 1-9  p. 10-20  p. 21-31  p. 32-37 [p. 33-34 ontbreekt]

 • Het Darwinisme, p. 1
 • Het Marxisme, p. 6
 • Het Marxisme in de klassenstrijd, p. 8
 • Het Darwinisme in de klassenstrijd, p 10
 • Het Darwinisme tegen het socialisme, p. 13
 • Natuurprincipe en maatschappijleer, p. 19
 • Het maatschappelijk samenleven, p. 21
 • De werktuigen, het denken en de taal, p. 25
 • Dierorgaan en mensenwerktuig, p. 31
 • Kapitalisme en socialisme, p. 34

3. De beweging van het kapitalistisch bedrijfsleven / [Herman de Beer], tweede druk 1934

De beweging van het kapitalistisch bedrijfsleven / [Herman de Beer (1)]. –  [Amsterdam] : g.i.c., 1932. – 38 p.

In 1934 verscheen een tweede druk in twee oplagen vanaf dezelfde stencils maar zonder de tweede pagina; we geven hier ook de voorkant van de verschillende edities.

Bron: a.a.a.p.

Een transcriptie uit 2009 is beschikbaar op: Controverses , Forum voor de Internationalistische Communistische Linkerzijde, naar de eerste druk, en met het voorwoord van de tweede druk. In de tweede druk ontbreekt de tweede bladzijde, juist voorafgaand aan I.b.:

“Om de ongekende snelheid van de maatschappelijke ontwikkeling te begrijpen, is het nodig altijd weer uit te gaan van de grondslag van het kapitalisme, namelijk dat de rentabiliteit van het kapitaal begin en eindpunt van het bedrijfsleven is. De rentabiliteit is de aanhoudende zorg van iedere ondernemer, want hij moet altijd zorgen, dat de winst ‘op peil’ blijft. Het is nu maar de vraag, hoe hoog dit peil is. Daaromtrent dient dan opgemerkt te worden, dat dit peil gevormd wordt door de winst, die gemiddeld door de verschillende ondernemers wordt behaald. Het is de maatschappelijk gemiddelde winst. Sommige ondernemers komen boven dit gemiddelde uit, andere blijven er onder. De ondernemingen, die minder dan de gemiddelde winst halen, staan er betrekkelijk zwak voor, omdat een betrekkelijk kleine tegenspoed ze naar het bankroet kan voeren, waarmee dan het hele bedrijfskapitaal verloren is.
Daarom is het een levensvoorwaarde van de afzonderlijke kapitalen, om tenminste aan de gemiddelde winst te komen. En de zeer voordelige bedrijven, die boven het gemiddelde uitkomen, moeten er naar streven, deze positie te behouden. Het is van belang, hierbij op te merken, dat de drang van de ondernemers, om minstens aan de gemiddelde winst te komen, dus niet veroorzaakt wordt door de hebzucht van de kapitalisten, dus niet, doordat ze nooit van winsten verzadigd zijn. De kwestie is, dat een kapitaal met 3% winst, terwijl de gemiddelde winst in het bedrijfsleven 8% bedraagt, voortdurend door volkomen vernietiging bedreigd wordt. Als deze kleine winstmarge ook verdwenen is dan is de waarde van het kapitaal op 0 gedaald, afgezien van de oudroest-waarde van de productiemiddelen.
De eigenaardigheid van de kapitalistische productie, dat ieder bedrijfskapitaal er op gericht moet zijn, om in ieder geval de maatschappelijke winst te halen, voert tot voortdurende wijzigingen in de productie. Het is een eindeloze jacht, een wedstrijd die nooit beëindigd kan worden. Want altijd zal het ene kapitaal beter renderen dan het andere. Altijd is er dus een gemiddelde winstvoet en altijd moet de strijd, om niet bij dat gemiddelde achter te blijven, voortgaan.
We kunnen het vraagstuk van de gemiddelde winst echter ook nog uit een andere gezichtshoek zien, namelijk vanuit de productiviteit van de bedrijven. Wanneer we bijvoorbeeld met twee gelijksoortige bedrijven te doen hebben, bijvoorbeeld twee textielfabrieken, dan ligt het voor de hand, dat het goedkoopst werkende bedrijf, het bedrijf met de laagste productiekosten, de meeste winst zal kunnen behalen. We kunnen ook zeggen, dat het productiefste bedrijf de meeste winst zal maken. ’t Productiefste bedrijf wil hier dus niet zeggen, dat het ’t meeste product op de markt gooit, maar het betekent, dat de productiekosten het laagst zijn. Vergelijkt men nu de productiekosten van de bedrijven, dan zijn ze bij de ene wat hoger en bij het andere wat lager, zodat ze zich om een gemiddelde bewegen. Of anders gezegd: de productiviteit van de bedrijven beweegt zich om de maatschappelijk gemiddelde productiviteit.
Zo gezien, betekent de jacht naar de gemiddelde winst dus niet anders dan de algemene jacht naar de gemiddelde productiviteit. De eigenaardigheid, dat ieder bedrijf er op gericht moet zijn, de maatschappelijk gemiddelde winst te halen, kan dus ook zo geformuleerd worden: ieder bedrijf moet er op gericht zijn, de maatschappelijk gemiddelde productiviteit te halen.”

 p. 1-8  p. 9-18  p. 19-28  p. 29-38

 Omslag tweede druk, eerste oplage  Omslag tweede druk, tweede oplage

 • I. De “strijd om het bestaan” van de kapitalen, p. 1
  • a. De strijd om de maatschappelijk gemiddelde winst, p. 1
  • b. De jacht naar de gemiddelde produktiviteit, p. 3
  • c. De maatschappelijke functie van de winsten, p. 5
 • II. De beweging van de lonen, p. 5
  • a. Het stijgen van het levenspeil, p. 5
  • b. De marxistische loonwetten, p. 8
  • c. Aan de bovenste grens van het arbeidstempo, p. 10
 • III. De beweging van het bedrijfsleven, p. 11
  • a. Het raadsel, p. 11
  • b. De crisisverklaring van de bourgeoisie, p 12
  • c. De crisisverklaring van de arbeidende klassen, p. 13
  • d. De marxistische crisisverklaring, p. 15
  • e. Het herstel, p. 17
  • f. Overzicht, p. 18
 • IV. Onstaan en betekenis van de “overproduktie”, p. 20
  • a. De produktie als uitdrukking van het belegging zoekende kapitaal, p. 20
  • b. Produktie en voorraden, p. 22
  • c. Het afbreken van het uitbreidingsproces, p. 24
 • V. Het chronisch karakter van de huidige crisis, p. 27
  • a. De omvang van de crisis, p. 27
  • b. De duur van de crisis, p. 29
 • VI. Samenvatting en perspectief, p. 33
  • a. Samenvatting, p. 33
  • b. Perspectief, p. 35

4. Ethiek en socialisme. Het historisch materialisme [Anton Pannekoek]

1933, oorspronkelijke uitgaven:
Ethiek en socialisme / A[nton]. Pannekoek. – [Vertaald uit het Duits]. – [Leiden] : Leidsche Uitgevers-Maatschappij, 1907. – 20 p.
Het historisch materialisme [Eerste deel] / Ant[on]. Pannekoek. – In: De Nieuwe Tijd, 24e Jg., 1919, no. 1, 1 januari 1919, p. 15-22
Het historisch materialisme [Tweede deel] / Ant[on]. Pannekoek – In: De Nieuwe Tijd, 24e Jg., 1919, no. 2, 15 januari 1919, p. 52-58

Bron: a.a.a.p.

 p. 1-7  p. 8-16  p. 1-10

 • Ethiek en socialisme, p. 1
  • Inleiding, p. 1
  • De ethiek van Kant, p. 3
  • Het historisch materialisme, p. 7
  • Het wezen van de ethiek volgens Dietzgen, p. 13
 • Het historisch materialisme, p. 1
  • I., p. 1
  • II., p. 4
  • III., p. 6

5. Stellingen over het bolsjewisme [Helmut Wagner]

Ca. 1934

Bron: a.a.a.p.

 Omslag, p. 1-4   p. 5-10   p. 11-16   p. 17-20, nawerk

Voor een versie: left-dis.nl .

 • I. De betekenis van het bolsjewisme
 • II. De voorwaarden van de Russische revolutie
 • III. De klassegroeperingen van de Russische revolutie
 • IV. Het wezen van het bolsjewisme
 • V. Richtlijnen van de bolsjewistische politiek
 • VI. Het bolsjewisme en de arbeidersklasse
 • VII. De bolsjewistische revolutie
 • VIII. Het internationalisme van de bolsjewiki en het nationale vraagstuk
 • IX. Het met de staat vergroeide bolsjewisme en de Komintern
 • X. Het bolsjewisme en de internationale arbeidersklasse

6. De tegenstellingen tussen Luxemburg en Lenin / [Paul Mattick]

Ca. 1935

Bron: a.a.a.p.

 Omslag, p. 1-4   p. 5-10   p. 1-16   p. 17-22   p. 23-24, nawerk

 • Tegen het reformisme, p. 2
 • Over het nationale vraagstuk, p. 4
 • De ineenstorting van het kapitaal, p. 11
 • Over het vraagstuk van de spontaniteit en de rol van de organisatie, p. 19

7. De ontwikkeling van de buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie / [“Marxistisk Arbejder Politik”]

Ca. 1936, oorspronkelijk uitgegeven door de Deense groep Marxistisk Arbejder Politik, Fenmarksgade 43, St. tv. København N.

Bron: collectie a.a.a.p.

 Omslag, p 1-4  p 5-10  p 11-16  p 17-22  p 23-28  p. 29-30, nawerk

 • De periode van de revolutie, p. 1
 • De eerste nederlaag van de bolsjewistische buitenlandse politiek, p. 2
 • De periode van de burgeroorlog, p. 3
 • De wending naar het nationale zelfbehoud, p. 5
 • Het toetreden tot de internationale diplomatie, p. 7
 • Rusland wordt een factor in de internationale politiek van de grote mogendheden, p. 9
 • De pacificatie van de Russische naar het westen gerichte politiek, p. 12
 • Koerswisseling in het Oosten, p. 14
 • Het afslachten van de Chinese arbeidersrevolutie, p. 15
 • Op weg naar de “Volkerenbond”, p. 17
 • Vredes-diplomatie in de wereldcrisis van het kapitalisme, p. 19
 • De binnenlands-politieke voorwaarden voor de laatste etappe van de buitenlandse politiek van Rusland, p. 23
 • De liquidatie van de Comintern, p. 26
 • Slot, p. 29

de | Die Entwicklung der russischen Außenpolitik von 1917-1935 / [Marxistisk Arbejder Politik, Dänemark].

en | The Development of Soviet Russia’s Foreign Policy / [Not by Paul Mattick, but by Marxistisk Arbejder Politik].

fr | Franstalige uitgave: Le développement de la politique étrangère de la Russie soviétique (1975).


8. Communisme en godsdienst [Anton Pannekoek]

Ca. 1936

[Ontbreekt, verscheen eerder in:]

 P.I.C., 9e jg., no. 6, april 1936, no. 1

 • Communisme en godsdienst / [Anton Pannekoek]
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.

3. Werkgroepen van Raden-Communisten


Kiest Kobus, ONZE man!

Kiest Kobus, ONZE man! / [Jaap van Velzen]. – Amsterdam, Rotterdam : l.a.o., g.i.c., Groepen van Radenkommunisten, [1937]
Zie hierover: Rood Rotterdam

[Ontbreekt]


De Tweede Wereldoorlog, wanneer?

 De Tweede Wereldoorlog. Wanneer? – [Amsterdam] : Groepen van Raden-Kommunisten, [1938]. – 16 p.
 Bewerkte herdruk Mechelen : b.i.k., [1939]

Bron: a.a.a.p.


Bekentenissen aan de lopende band

Bekentenissen aan de lopende band. De Moskou-processen – Amsterdam : Werkgroepen van Raden-Kommunisten, [1938]. – 52 p.

Correspondentie-adres: J. Krans, Ruysdaelkade 93-III, Amsterdam-Zuid.

Bron: a.a.a.p.

 p. 1-26  p. 27-52

 • De Moskou-processen, p. 1
 • Rusland na 19 jaar, p. 5
  • De werkelijkheid, p. 5
  • De bovenste laag, p. 10
  • Het verschil, p. 13
  • Met algemene stemmen, p. 15
  • De staat verdrukt, de wet is logen, p. 19
  • En hun recht is een ijdel woord, p. 21
 • Van 1917 tot nu, p. 28
  • De strijdende klassenp. 28
  • Het wiel beweegt, p. 31
  • Wie komt boven?, p. 32
  • De raden van de massa’s, de sovjets, p. 33
  • Hoe de raden kwamen, p. 33
  • De partijen, p. 35
  • Twee klassen?, p. 38
  • De staat boven de klassen, p. 40
 • De klassenstrijd, p. 45
  • Petrograd en Kroonstad, p. 45
  • Trotski, herinner u!, p. 47
  • Van 1931 tot de processen, p. 48
 • Nog eens: de processen, p. 49
  • De aanklager, p. 49
  • De beklaagden, p. 49
  • De beschuldiging, p. 49
  • De bekentenissen, p. 50
  • De stommiteiten, p. 51
  • Wat is het doel?, p. 51

De zwendel van München

 De zwendel van München / [Age van Agen]. – Amsterdam : Groepen van Raden-Kommunisten, [1938] – 12 p.

Correspondentie-adres: Holendrechtstraat 26-II, Amsterdam-Zuid.

Bron pdf: Waterlands Archief , Purmerend (Collectie Visser, Tweede Wereldoorlog), met dank aan Willeke Slim.


Bloedhonden maken pogrom

 Bloedhonden maken progrom / [Age van Agen]. – Amsterdam : Groepen van Raden-Kommunisten, [1938] – 13 p.

Correspondentie-adres: Holendrechtstraat 26-II, Amsterdam-Zuid.

Bron: a.a.a.p.

 Het gaat om de moordaanslag in Parijs, 7 november 1938, door Herschel Grynszpan  op Ernst vom Rath , wat de Kristallnacht  inluidde.


De wereld in slagorde

 De wereld in slagorde / [Age van Agen]. – Amsterdam : Groepen van Raden-Kommunisten, [1939]. – 32 p.

Correspondentie-adres: Holendrechtstraat 26-II, Amsterdam-Zuid.

Bron: a.a.a.p.

 • De oorlog is reeds begonnen, p. 1
 • De “noodzakelijke oorlog”, p. 2
 • De levensruimte, p. 3
 • De “vrijheid” van Chamberlain, p. 7
 • Is een “compromis” niet mogelijk?, p. 9
 • Kapitalistische vooruitgang, p. 11
 • Het voorbeeld van Frankrijk, p. 12
 • Hoelang nog “vrede”, p. 14
 • Wat dit betekent, p. 16
 • De handlangers, p. 17
 • Gaat het niet met Mussert, dan..., p. 18
 • De “gebruiks-theorie”, p. 19
 • Wie “gebruikt” wie?
 • De tegenstellingen gebruiken, p. 22
 • Moet de ellende de vrede brengen, p. 24
 • De “Godsvrede” is een leugen, p. 25
 • Klassenstrijd, p. 26
 • [Brief van Karl Liebknecht], p. 31

Noten

1. Volgens Richter Roegholt (Ben Sijes, Een biografie, 1988, p. 54 en 243) was Ben Sijes de auteur; Cajo Brendel daarentegen schreef de brochure toe aan Herman de Beer, en diens naam staat ook op de omslag; bovendien maakte Ben Sijes in 1932 nog geen deel uit van de g.i.c.; en, volgens eigen zeggen, begon Ben Sijes pas in 1932 het marxisme te bestuderen.


© Hoewel de Communistische Linkerzijde in het algemeen afzag van het opeisen van kopierechten of rechten op “intellectueel eigendom” kunnen sommige publicaties onder dat recht vallen; mocht dat het geval zijn, dan is het gebruik alleen gratis voor persoonlijke raadpleging. Materiaal vrij van kopierechten, uitsluitend op voorwaarde van niet commercieel gebruik, kan vrij worden verspreid. Een verwijzing naar deze bron wordt op prijs gesteld, net als een verwittiging. Aangaande handelsgebruik kunt u contact met ons opnemen.


Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
Het Instituut is niet aansprakelijk voor het gebruik van materiaal afkomstig uit zijn collecties. De gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van alle relevante wettelijke regelingen betreffende het auteursrecht. Het Instituut bemiddelt niet in eventuele auteursrechten van derden.
I.I.S.G. , Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam, tel: 020-6685866


Compiled by Vico, 5 August 2015, latest additions 5 December 2021

Overzicht

 1. Afzonderlijke brochures
 2. Serie “Marxistische geschriften”
 3. Werkgroepen van Raden-Communisten