Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives

Daad en Gedachte

Bron: collectie a.a.a.p.


Daad en Gedachte, 1965-1997


Daad en Gedachte : Orgaan gewijd aan de problemen van de zelfstandige arbeidersstrijd. – Amsterdam (1964-1976), Lelystad (1976-1997) : Groep Daad en Gedachte, 1965-1997; bron pdf’s van het maandblad en de brochures uit 1990: Daad en Gedachte  (een site die verscheen in 2017; de inhoudsopgaven aldaar per jaar in pdf zijn hier samengevoegd in één gecorrigeerd bestand, waarbij trefwoorden worden toegekend aan de titels van de tijdschriftartikelen; van de daar ontbrekende brochures van vóór 1990 zijn hier scans toegevoegd; collecties bevinden zich in het i.i.s.g. , Amsterdam, en in de Koninklijke Bibliotheek , Den Haag.


Het maandblad “Daad en Gedachte”


Jaargang 1, 1965

 Daad en Gedachte, Jrg. 1 (1965) nr. 1 (Januari)

 • Bij het eerste nummer [Conflict binnen “Spartacus”]
 • In het kort… [Koelkastenfabriek in Smithfield; de relaties van Walther Reuther met Ford en Chrysler]
 • Arbeiders bezien de dingen altijd als arbeiders [H. Post, Kampen, aan het c.n.v.]
 • Havenstaking in Antwerpen
 • De betekenis der wilde stakingen
 • Wat belangrijk is [Zelf-activiteit bij stakingen]
 • De vakbonden en het stakingsrecht
 • De socialisten [Bourgeois-socialisten in 1907]

 Daad en Gedachte, Jrg. 1 (1965) nr. 2 (Februari)

 • Ons commentaar op het rapport Verdam: Water in een visnet [Mede-zeggenschap]
 • Een sinoloog over de Chinese politiek / [Cajo Brendel]
 • Onbewezen, maar ook fout [Over stelling 13 van “Daad en Gedachte”]
 • Zelfwerkzaamheid en zelfwerkzaamheid : Niet onze daden, maar wat ons beweegt is wezenlijk [1915]
 • In enkele woorden [“Buiten de perken”, c.p.n., Hongarije 1956]
 • [“Spartacus” over de Amsterdamse bouwvakstaking van 1964]
 • Loon naar werken [Belgische vakbonden, Mertens]
 • Overpeinzingen bij een graf [Sir Winston Churchill]
 • Stellingen van “Daad en Gedachte”

 Daad en Gedachte, Jrg. 1 (1965) nr. 3 (Maart)

 • De slag aan de Maas : Klassenstrijd in het Waterweggebied
 • Enige vragen [Brief aan “Spartacus”, verwijten van “terrorisme”] / [Jaap Meulenkamp]
 • Ons commentaar op het rapport Verdam II: De lege dop, het halve en het hele ei
 • De nieuwe arbeidersbeweging en de idealisten
 • Dat magische strijdlied toch [Berghoef uit Stolwijk over socialistische strijdliederen]
 • Ons commentaar op het Rapport-Verdam : De lege dop, het halve en het hele ei
 • De nieuwe arbeidersbeweging en de idealisten
 • Opium vóór of ván het volk / [Jaap Meulenkamp]
 • Beschouwingen over geld en goud, I / [Theo Maassen]
 • Het kan niet meer [Verzoek om financiële bijdragen]

 Daad en Gedachte, Jrg. 1 (1965) nr. 4 (April)

 • Lessen uit Antwerpen
 • Was de sociaal-democratie ooit socialistisch? [Reactie op een boekbespreking in “Spartacus”]
 • Ons commentaar op het rapport Verdam III: De managers en de ordening van het bedrijfsleven
 • Beschouwingen over geld en goud, II / [Theo Maassen]
 • Verantwoording van de voor “Daad en Gedachte” binnengekomen geldelijke bijdragen [ƒ684,60, 21 donateurs]

 Daad en Gedachte, Jrg. 1 (1965) nr. 5 (Mei)

 • De taxi-stakingen in Rotterdam en Amsterdam
 • Hoe bestaat het [de verborgen rijkdom en relaties van Amerikaanse vakbondsleiders]
 • Kant noch wal [Jozef Dietzgen in het artikel in “Spartacus”, “De baby van Kant”] / [Theo Maassen]
 • Onverkwiklijk als de najaarswind [“Spartacus” over “Was de sociaal-democratie ooit socialistisch”, filosofie] / [Jaap Meulenkamp]
 • Tsjou en-Lai en de baby van Kant / Cajo Brendel]
 • Naar scherpere verhoudingen [Ir. J. Bosma van de textielfabriek Spanjaard n.v. te Borne; scherper klassenverhoudingen]
 • Verkeerd geschakeld [de c.p.n. en de taxi-stakingen in Rotterdam]
 • Het reformisme en de arbeidersklasse [Een niet meer toepasselijk begrip]
 • Zo zijn hun manieren [De Rotterdamse taxi-staking]
 • Beschouwingen over geld en goud, III / [Theo Maassen]
 • Strijd in de strokartonindustrie [Groningen]

 Daad en Gedachte, Jrg. 1 (1965) nr. 6 (Juni)

 • Bom barstte in Groninger strokarton-industrie / [Jaap Meulenkamp]
 • Toch maar op gewaagd [Strokarton]
 • Wie zijn de parasieten? [Ongeorganiseerden of vakbondsleden]
 • Beschouwingen over geld en goud, IV / [Theo Maassen]
 • De taxi-stakingen in Rotterdam en Amsterdam (vervolg en slot) [Leen van Os, o.v.b.]
 • Zonder blikken of blozen [De vakbeweging over de taxi-staking]

 Daad en Gedachte, Jrg. 1 (1965) nr. 7 (Juli)

 • De partij van morgen? Morgen brengen! [b.s.p., Camille Huysmans]
 • Ondoordacht commentaar [Drs. J. Beishuizen en het verlanglijstje van de vakbeweging]
 • Beschouwingen over geld en goud, V / [Theo Maassen]
 • Over onzin en armoede [Prof. mr. N.E.H. Esveld over de welvaartsstaat]
 • Boekbespreking: De managers in Rusland [David Granick, De Rode Directeur,. 1965 (The Red Executive)]
 • Nog een stem over de gelijkenis tussen Rusland en Amerika [Prof. Hans Raupack, Sowjet-Studien, 1964]
 • Verdachte erkenning [Dr. J.G.H. Tans, voorzitter van de P.v.d.A., over de welvaartsstaat]
 • Chinees commentaar [Rusland en China]
 • Praktijk en theorie [Een dialoog over de sociaal-democratie]

 Daad en Gedachte, Jrg. 1 (1965) nr. 8 (Augustus)

 • Over de hedendaagse arbeidersklasse [Dr. J. Pen over de laagstbetaalden]
 • Andere pennen over armoede [Adam Smith, Moreau-Christophe, Emile Chevallier, Bertheau, Monfalcon, mrs. Bosanquet, Henriëtte Fürth, Funck-Brentano]
 • Politieke of sociale strijd? [Lorenz von Stein, Prof. J. Pen, zelfstandige actie]
 • Verantwoording van de voor “Daad en Gedachte” binnengekomen geldelijke bijdragen [2e kwartaal 1965, ƒ249,25, 14 donateurs]
 • Vrij onbeschroomd [“Het Parool” over de arbeidersklasse]
 • Nietszeggende cijfers, veelzeggende klacht [n.v.v.]
 • Beschouwingen over geld en goud, VI / [Theo Maassen]
 • Niet de moraal maar het belang [Staking bij de Britse luchtvaartmaatschappij b.e.a.]
 • Halve leugen en halve waarheid [De Russiche econoom dr. Lew A. Leontjef]

 Daad en Gedachte, Jrg. 1 (1965) nr. 9 (September)

 • Lessen uit Engeland [Labour] / [Cajo Brendel]
 • Boekbespreking: De taaie rooie rakkers [boek van Igor Cornelissen, Ger Harmsen en Rudolf de Jong]
 • Anarchisme van boven af [P.A. Kooyman in “De Vrije”]
 • Dat is tenminste duidelijke taal [Vertrouwensmannen in Frankrijk, shop-stewards in Engeland]
 • Meneer Jannink wist het wel beter [historisch materialisme, Gerard Reve jr. en sr.]
 • Mr. P.J. Troelstra over de s.d.a.p.
 • De partij en de nieuwe klasse [Joegoslavië]

 Daad en Gedachte, Jrg. 1 (1965) nr. 10 (Oktober)

 • Top of flop [n.v.v., A.H. Kloos, v.v.d.-lid drs. Top als n.v.v./lid]
 • Cor Kellenbach gestorven [medewerkster “Daad en Gedachte”]
 • Franse vertaling van Pannekoek [Arbeidersraden, brief aan “Socialisme ou Barbarie” van 8 november 1953]
 • Over het karakter van de P.v.d.A. (Een polemiek met dr. Th. van Tijn [P.v.d.A.]) / [Jaap Meulenkamp]
 • Een prullig tendensgeschrift [G. Iospa, De honderste jaardag van de oprichting van de eerste internationale (1864-1872)]
 • Vondst van Vondeling [Anne Vondeling, P.v.d.A.]
 • De managers in Rusland: klasse of geen klasse? [David Granick, De rode directeur]
 • Prof. dr. J. Pen en de laagstbetaalden [Ongeplaatste brief aan “Het Parool”] / [Jaap Meulenkamp]

 Daad en Gedachte, Jrg. 1 (1965) nr. 11 (November)

 • Vakbond van havenarbeiders in de branding van de klassenstrijd [Haven van Londen]
 • Sociaal kleurenblind [“De taaie rode rakkers” en Jacques de Kadt]
 • Over armoede en kapitalisme, antwoord aan prof.dr. J. Pen / [Jaap Meulenkamp]
 • Het raadsel van Oom Tjeerd [Stan Poppe over “Een halve eeuw na Zimmerwald” in “Spartacus”, no 19, 2 oktober 1965]
 • Meningsverschillen en misverstanden, een antwoord aan W. de Lobel [“De Vrije”]
 • Een belangwekkende briefwisseling, I [Informations Correspondence Ouvrières (i.c.o.); over De radenbeweging in Duitsland / Henk Canne Meijer] / Cajo Brendel

 Daad en Gedachte, Jrg. 1 (1965) nr. 12 (December)

 • Over een slag in Normandië anno 1965 [Staking bij Jaeger in Caen]
 • De kruiser en de criticus [H.J. Oolbekking in “Het Parool” over de films van Eisenstein en Poedowkin]
 • Alle perken te buiten [Ger Harmsen over zelfstandige arbeidersstrijd]
 • Nogmaals: Het pauperisme [Anarchisme van bovenaf, “De Vrije”, W. de Lobel] / [Jaap Meulenkamp]
 • Even denken: Over het bijzondere en het algemene [Jozef Dietzgen]
 • Een belangwekkende briefwisseling, II [Informations Correspondence Ouvrières (i.c.o.); over De radenbeweging in Duitsland / Henk Canne Meijer] / Cajo Brendel
 • Weer havenstaking in Antwerpen
 • Marxisme en toekomstvoorspellingen [Toekomstvoorspellingen zijn het Marxisme vreemd]
 • Jean Jaurès: juist op tijd gestorven [Frits Kief verdedigt Jean Jaurès]
 • Zij wel degelijk … [Sj. v.d. Schaaf in “Het Parool” over een “intellectueel proletariaat”]
 • De sociaal-democraat [Een dialoog] / [Jaap Meulenkamp]

Jaargang 2, 1966

 Daad en Gedachte, Jrg. 2 (1966) nr. 1 (Januari)

 • Met lege handen [“De Vrije”]
 • Verantwoording van de voor “Daad en Gedachte” binnengekomen geldelijke bijdragen [4e kwartaal 1965, ƒ201,65, 15 donateurs]
 • Boekbespreking: Saluut aan Catalonië [Roman van George Orwell uit 1938]
 • Eén jaar “Daad en Gedachte”
 • Storm op Hollands erf, I [De “Irene-kwestie”; royalisme]
 • Een zelf-analyse [Het uitblijven van klassenacties] / Theoreticus
 • De “missing link” en de professoren, Over het verschil tussen het menselijk en het dierlijk denkvermogen

 Daad en Gedachte, Jrg. 2 (1966) nr. 2 (Februari)

 • De ontbrekende vragen [Vraaggesprek met n.v.v.-voorzitter A.H. Kloos]
 • Wij kennen ze … [Ger Harmsen, “Buiten de perken”, “Spartacus”, Tjeerd Woudstra en de Poppe-heimers] / [Cajo Brendel]
 • Kritiek zonder kennis van zaken [Sj. van der Schaaf in “Het Parool” over de memoires van Paul de Groot]
 • Autoritair en vrijheidslievend socialisme [Het anarchistisch sprookje van het “autoritaire communisme”]
 • Georganiseerden en ongeorganiseerden [Vakbeweging, Jacques Gans]
 • Storm op Hollands erf, II [Het koningshuis]

 Daad en Gedachte, Jrg. 2 (1966) nr. 3 (Maart)

 • Over de strijd van de kompels in het kolenbekken van Belgisch Limburg
 • Een “wilde” solidariteitsstaking in de Cockerillfabriek te Seraing [België]

 Daad en Gedachte, Jrg. 2 (1966) nr. 4 (April)

 • Van Timmer en den vogel havik, vrij naar Saks [polemiek met “Timmer” in “Spartacus” over zelfstandige strijd]
 • De man Mozes en het monotheïsme, I [Sigmund Freud, psychoanalyse]
 • De ontwikkeling van de politieke partijen bij de gang naar het staatskapitalisme [Boer Koekoek, k.v.p., P.v.d.A., klassensamenwerking]
 • Korte notitie [Sociaal-democratie]
 • Klassenstrijd is geen propaganda-artikel [“Daad en Gedachte” maakt geen “propaganda”]
 • Vakbeweging [Ingezonden stuk naar “Vrij Nederland”] / Jaap Meulenkamp]
 • Korte notitie [“De vakbeweging”, kaderblad van het n.v.v.; E. Nuwer keurde een staking af in 1906]
 • Verzet zonder klasse-basis [“Provo”] / [Cajo Brendel]
 • Verantwoording van de voor “Daad en Gedachte” binnengekomen geldelijke bijdragen [ƒ230,50, 16 donateurs]

 Daad en Gedachte, Jrg. 2 (1966) nr. 5 (Mei)

 • Open brief aan A.L. Constandse [Internationalisme] / [Jaap Meulenkamp]
 • Hoe bestaat het! [Prof. mr. T. Koopmans in het “Rotterdams Nieuwsblad” over stakingsrecht]
 • De man Mozes en het monotheïsme, II [Sigmund Freud, psychoanalyse]
 • Na vier eeuwen [Het “smeekschrift” aan landvoogdes Margaretha van Parma]
 • Naar een nieuw proletariaat [“De ondernemers en het personeelsbeleid van morgen” van de Algemene Werkgevers Vereniging]
 • Duidelijke taal [60 jaar n.v.v.]
 • Open brief aan provo Roel van Duyn / [Cajo Brendel, met vervolg in 1967]

 Daad en Gedachte, Jrg. 2 (1966) nr. 6 (Juni)

 • Zeeliedenstrijd in Groot-Brittannië
 • De kapitalistische maatschappij en de monarchie
 • De dictatuur van het provotariaat [Correspondentie met Roel van Duijn]
 • Een wassen neus [Vervolg over de Commissie Verdam over de herziening van het ondernemingsrecht]
 • Om het stakingsrecht [P.v.d.A. en prof. Samkalden]
 • De vakbeweging en de korte gedingen [a.n.a.b.]
 • Om te schateren… [De groep “Marxisten-Leninisten” in en om de c.p.n.]
 • Een paar woorden over Paul de Groot [c.p.n.]
 • Na dertig jaar [Het “Volksfront” in Frankrijk in 1936]

 Daad en Gedachte, Jrg. 2 (1966) nr. 7 (Juli)

 • Onrust in Amsterdam [Bouwvakarbeiders]
 • De dictatuur van het provotariaat (Rechtzetting) [Het bericht van Roel van Duijn kwam van een “provocateur”]
 • De noodlottige cirkel [vakbondsperikelen]
 • Andermans mening [Het “Algemeen Dagblad” over de Amsterdamse bouwvakarbeiders]
 • Rectificatie [Een vergeten kort geding]
 • Het spook der inflatie [“Economen kunnen ook niet in het koffiedik kijken”; prof. J. Pen]

 Daad en Gedachte, Jrg. 2 (1966) nr. 8 (Augustus)

 • Gronings socioloog noemt de massa “rijp voor verzet” [De Groningse socioloog dr. P. Valkenburgh]
 • Het zal je gebeuren [Advertenties van de politie]
 • Een paar woorden over klasse-justitie
 • Wilde stakingen in de Verenigde Staten [McDonnel in St.Louis, Olin Mathieson in Illinois, Fischer Michgan, divers in Ohio]
 • Nogmaals: De Franse bedrijfsbezettingen van juni 1936
 • Slaags met de politie [De “provo’s” in Amsterdam; boekje uit 1964 van J.P.A. Gruyters, H.J.A. Hofland en Jan Vrijman]
 • Verantwoording van de voor “Daad en Gedachte” binnengekomen geldelijke bijdragen [2e kwartaal 1966; ƒ225,55, 16 donateurs]
 • Kanttekeningen bij de staking van de Britse zeelieden
 • Ridder zonder vrees of blaam [De bouwvakarbeiders in Amsterdam en de kozakken van burgemeester Van Hall]
 • Advertentie: Het al je gebeuren… [Ondernemers hebben de vakbond nodig]

 Daad en Gedachte, Jrg. 2 (1966) nr. 9 (September)

 • Vrouwen staakten in Herstal [Mijnwerkers in Belgisch-Limburg en vrouwen bij f.n. (onderbetaling van vrouwen in de bewapeningsindustrie)]
 • Regeren is vooruitzien [De broodprijs, naar J.H. van Renswoude in “Vrij Nederland”]
 • De grote ommezwaai in “De Vrije” [W. de Lobel, Arthur Mendes-Georges; provotariaat en proletariaat]
 • Een vakbondslid stoot zijn neus [Igor Cornelissen, afstand tussen vakbonden en leden]
 • Anti-militarisme met een vraagteken [“Recht voor Allen”, Anton Constandse, internationalisme]
 • Geen fascisten. Oh nee!!! [Geweld van de kant van de politie]
 • “De Roode Duivel” over sociale wetgeving [Anarchistisch blad uit 1933]
 • Zo zijn hun manieren [Brief van een Belgisch metaalarbeider aan zijn vakbond]
 • De strijd van de buschauffeurs en de categorale bond [Buschauffeurs in Hilversum, categorale vakbonden]

 Daad en Gedachte, Jrg. 2 (1966) nr. 10 (Oktober)

 • Jan Nagel kan ons nog meer vertellen [Buitengewoon crisis-congres van de P.v.d.A. in Rotterdam]
 • Over arbeiders en provo’s [Aad Nuis (P.v.d.A.) over sociale ontrust en politieoptreden]
 • Jan Nagel en het dogma
 • “Het Parool” en het karakter van de c.p.n.
 • Verantwoording voor de voor “Daad en Gedachte” binnengekomen geldelijke bijdragen [3e kwartaal 1996, ƒ263,50, 15 donateurs]
 • Economie, verwarring is uw naam [Stuk ingezonden naar “Het Parool” / [Jaap Meulenkamp]]
 • De grondslag van het denkvermogen, Korte samenvatting / [Theo Maassen]
 • Over de positie van de vakbeweging in de Verenigde Staten
 • Over boer Koekoek en Don Quichotte

 Daad en Gedachte, Jrg. 2 (1966) nr. 11 (November)

 • Actie bij Werkspoor in Utrecht
 • Nogmaals: Anti-militarisme met een vraagteken [Ingezonden brief aan “Recht voor Allen”] / [Jaap Meulenkamp]
 • Een briefwisseling met het dagblad “Het Parool” / [Theo Maassen]
 • Een merkwaardig citaat [Uit de brochure “Tien over rood”]
 • Tien jaar geleden: revolutie in Hongarije
 • Klassenbotsingen in een Italiaanse stad [Triëst]
 • De val van het kabinet-Cals of de duidelijke onduidelijkheid

 Daad en Gedachte, Jrg. 2 (1966) nr. 12 (December)

 • Geen ruk naar links [P.v.d.A.-congres in Rotterdam]
 • Van klassenstrijd gesproken [Een P.v.d.A.-er]
 • De vriendelijkheids-apostels of de onverdraagzaamheid der idealisten [“Recht voor Allen”, Anton Constandse, internationalisme] / [Jaap Meulenkamp]
 • Kommentaar op een “Kort kommentaar” [“Recht voor Allen”, Anton Constandse, internationalisme] / [Jaap Meulenkamp]
 • Wat is militarisme? [“Recht voor Allen”, Anton Constandse, internationalisme] / [Jaap Meulenkamp]
 • Naschrfit van de redactie van [“Daad en Gedachte”]
 • Wie staat ’t dichtst bij het bolsjewisme? [“Het Parool”, Herman Gorter, Jacques de Kadt, Sal Tas]
 • Over looncontracten op lange termijn [Walter Reuther, v.s.]
 • Niets om zich over te verwonderen [P.J. Mertens, n.k.v.]
 • Geen vreemde eend in de leeuwenkooi [n.v.v., André Kloos, E. Nuwer]
 • Over de positie van de vakbeweging in de v.s. [Paul Jacobs]
 • Een politiek idealist [Willem van Ravesteyn]

Jaargang 3, 1967

 Daad en Gedachte, Jrg. 3 (1967) nr. 1 (Januari)

 • Een stap naar de arbeidersdemocratie: het stakingscomité bij Siemens in Milaan [Juli 1966]
 • Een rekensommetje [Kabinet Cals]
 • Anarchisme-marxisme, De vele misvattingen van H.J.L. [Staatssocialisme]
 • De arbeidersraden in de Duitse revolutie [Brief van een deelnemer met commentaar]
 • Helemaal stapel [“Nieuw Links” over accumulatie]
 • [Standrechtelijk executies in Vietnam]
 • Economie, verwarring is uw naam [Ingezonden brief aan “Het Parool” niet opgenomen door drs. Beishuizen, met antwoord]
 • Ontluistering van een sprookje [Koninklijk huis, Provo, de burgemeester van Heemstede Ridder van Rappart]
 • Verantwoording van de voor “Daad en Gedachte” binnengekomen geldelijke bijdragen, 4e kwartaal 1966, ƒ194,25, 14 gevers
 • Niewe brochure: Ethiek en socialisme / Anton Pannekoek

 Daad en Gedachte, Jrg. 3 (1967) nr. 2 (Februari)

 • Deining in Drente [werklozendemonstraties in Hoogeveen en Heerle, werkverschaffingsakties in de jaren 1930]
 • De alliantie der onmenselijkheid [Duitse deserteurs uit 1944 veroordeeld en geëxecuteerd door de geallieerden]
 • De fopspeen der medezeggenschap [Prof. Dr. S. Kleerekoper in “Politeia”]
 • Een “radicale” emeritus-predikant [Ds. J.J. Buskes en “Tien over rood”]
 • Klassenstijd [“Recht voor allen”, Günther Freitag]
 • Regeringsverantwoordelijkheid [Sociaaldemocratie, “ministerialisme”]
 • Ingezonden: Anarchisme-marxisme, Een repliek van H.J.L. (Met “Ons commentaar”)
 • Discussie: Over de “verpaupering” in het “Kommunistisch Manifest” (Met een kort aantwoord aan C. / J.)

 Daad en Gedachte, Jrg. 3 (1967) nr. 3 (Maart)

 • Stellingen over de Chinese revolutie, I / [Cajo Brendel]
 • Na de verkiezingen [Statenverkiezingen, ideologen vervangen door managers]
 • Geen dogmatisme [Mr. Hans van Mierlo: de tijd van de ideologieën is voorbij]
 • Marxisme-anarchisme, Dupliek van H.J.L. (Met commentaar)
 • Boekbesprekingen: Kees Boeke, Redelijke ordening van de gemeenschap (Bespreking door Theo Harsman van “Recht voor Allen”, met commentaar van “Daad en Gedachte”);
 • Praktisch commentaar op de groei der Britse vakbeweging [Statistieken uit de “Socialist Leader” van de i.l.p.]

 Daad en Gedachte, Jrg. 3 (1967) nr. 4 (April)

 • Bertolt Brecht en de proletarische strijd
 • Over lonen en prijzen [Drs. Beishuizen in “Het Parool”]
 • Crisis van het partijwezen [Kabinetsformatie, “Het Parool”]
 • Jaar na Zwartberg [Mijnwerkers in Genk een jaar later]
 • Losse notities over de vakbeweging [“Le Monde”]
 • Een professor pleegt verduistering [Keynes, prof. van de Woestijne in “Het Parool”]
 • “Oorspronkelijke akkumulatie” en roofbouw op de arbeidskracht []
 • Stellingen over de Chinese revolutie, II / [Cajo Brendel]
 • Wat bezielt ze? [De “Nieuwe Rotterdamse Courant” over de sociale onrust in Frankrijk]
 • Verantwoording van de door “Daad en Gedachte” binnengekomen geldelijke bijdragen, ƒ500,74, 22 gevers

 Daad en Gedachte, Jrg. 3 (1967) nr. 5 (Mei)

 • De strijd, welke alle bureaucraten schokte. Franse arbeiders bezorgden vakbeweging een uiterst pijnlijke verrassing [Textiel, Rhodiacéta, Besançon, Lyon]
 • Hendrik Meulenkamp overleden [Finsterwolde]
 • Nou breekt mijn klomp [“Recht voor Allen”, het anti-militarisme van Anton Constandse, Theo Harsman] / [Jaap Meulenkamp]
 • Stellingen over de Chinese revolutie, III / [Cajo Brendel]
 • Boekbespreking: Baruch weet niet van de klassenstrijd [F. Baruch, geroyeerd uit de c.p.n., “Linksaf naar rechts”]
 • Aan onze lezers [Hoe geld over te maken]

 Daad en Gedachte, Jrg. 3 (1967) nr. 6 (Juni)

 • De bolsjewistische politiek in Spanje [1936-1937]
 • Troelstra “herdacht” [Den Haag, 40 aanwezigen]
 • Maar goed, dat er politie is [Amsterdam, onderkruipers in de bouw]
 • Gijsbrecht Van Hall [Amsterdam, oproer van juni 1966, burgemeester Van Hall, een toneelstuk in drie bedrijven]
 • Twee! Maar niet “rood" [P.v.d.A., “Nieuw Links”]
 • Het rapport-Enschedé: een grote flop [Rapport over de “juni-gebeurtenissen” in Amsterdam, 1966]
 • Stellingen over de Chinese revolutie, IV / [Cajo Brendel]
 • Een “proletarische voorhoede” aan de arbeid [Rhodiacéta in Frankrijk, “Information Ourvrière”]
 • De camarilla van de heer Camarotta [Protest tegen het verbranden van de Amerikaanse vlag in Parijs]

 Daad en Gedachte, Jrg. 3 (1967) nr. 7 (Juli)

 • Kanttekeningen van een historisch-materialist bij de derde oorlog van Israël [kapitalisme versus feodalisme, de kapitalistische ontwikkeling in Egypte]
 • Stellingen over de Chinese revolutie, V / [Cajo Brendel]
 • Antwoord van redacteur van Recht voor Allen [Theo Harsman, brief alsnog geplaatst, het antwoord hier, met commentaar van Jaap Meulenkamp]
 • Een briljante propagandist [Rudolf de Jong]
 • De idealisten en de arbeidersstrijd [Theo Harsman] / [Jaap Meulenkamp]
 • Bureaucratische onschuld [Karl Marx en heer Nelemans van het n.v.v.]
 • Verantwoording van de voor “Daad en Gedachte” binnengekomen geldelijke bijdragen, ƒ396,50, 14 donateurs

 Daad en Gedachte, Jrg. 3 (1967) nr. 8 (Augustus)

 • Over de Vietnam-protesten en de arbeidersklasse [De afzijdigheid van de arbeidersklasse, maatschappelijke wetten, politiek en sociaal onrecht]
 • Het hardnekkige misverstand [De c.p.n. boycot een bolsjewistische conferentie]
 • Zwarte vlaggen boven Burcht [Verbleekte rode tradities in de Borinage]
 • Een vakbondsbestuurder over de ondernemingsraden [Dr. Hoefnagels]
 • De bonzen en hun manieren [vakbondsbureaucraten]
 • Stellingen over de Chinese revolutie, VI / [Cajo Brendel]
 • Wie kan helpen [Gezicht: Een vijentwintig-jarige veldtocht tegen het kapitalisme van F. Domela Nieuwenhuis]
 • De b.v.d. maakt het zich moeilijk [De b.v.d. heeft een stiekum abonnement op “Daad en Gedachte”]

 Daad en Gedachte, Jrg. 3 (1967) nr. 9 (September)

 • Meer woningen met minder bouwers [De mentaliteit van ondernemerdom en burgerman]
 • De wereld van Walter Reuther en de wereld der arbeiders [v.s., u.a.w.]
 • Coen Wiemer overleden
 • Ter sussing van het boze geweten [Traditionele 24-uursstaking in Parijs]
 • Over het zogenaamde socialisme van de Arabische staten [De Trotskistische “De Internationale”]
 • Stellingen over de Chinese revolutie, VII / [Cajo Brendel]
 • Tóch knollen voor citroenen [“Recht voor Allen”, Theo Harsman, geweldloze weerbaarheid, Cuba]
 • Eerste indruk vaak de beste [David Wijnkoop over zijn bezoek aan Moskau]

 Daad en Gedachte, Jrg. 3 (1967) nr. 10 (Oktober)

 • J.P.J. van Heijst: zwart schaap van het ondernemerdom [Wanbeheer]
 • Kanttekeningen bij een televisie-serie [The Forsyte-Saga van John Galsworthy, Britse heersende klasse]
 • Nederland, krottenland [Het sprookje van de “welvaartsstaat”
 • Een avondje in Nieuwspoort [Perscentrum bij het Haagse Binnenhof, Marcus Bakker van de c.p.n. over de troonrede]
 • Provo “in”, provo “uit” [Provo-mode voorbij, colportage met “Daad en Gedachte”, Leonard Huizinga]
 • De zogenaamde Britse arbeidersregering contra de Britse arbeiders [Labour]
 • Waarom zijn er in Engeland zoveel “wilde” stakingen?
 • Oppassen is de boodschap [Otto Brenner van de Westduitse metaalbewerkersbond over automatisering en werkgelegenheid]
 • Havenstaking in Groot-Brittannië [Niet erkende organisaties, wilde stakingscomité’s]
 • Gewapende Rijkswacht contra douaniers [Staking Belgische douaniers]
 • [Igor Cornelissen in “Vrij Nederland” over de crisis in de P.v.d.A.]
 • Een paar woorden over het militarisme [“Van ja tot amen”]
 • Verantwoording van de voor “Daad en Gedachte” binnengekomen geldelijke bijdragen, ƒ109,50, 11 donateurs

 Daad en Gedachte, Jrg. 3 (1967) nr. 11 (November)

 • De bond in strijd met Bata in Best [De eerste erkende staking sinds de bouwvakstaking van 1960]
 • Clement Attlee overleden [Brits Labour-leider]
 • Aan onze lezers [De noodzaak van geldelijke bijdragen]
 • Een spookgeschiedenis [De sociaaldemocraat Paul Löbe rijksdagpresident in 1919]
 • Een halve eeuw na oktober [Herdenking Oktoberrevolutie in Rusland]
 • Wat een humbug [Het uitsluiten van stakingen door de vakbonden middels overleg]
 • Vrede tussen de bond en Bata in Best [Staking beëindigd zonder tussenkomst rechter]
 • Een Marx-vertaler aan het woord [Dr. I. Lipschits van Het Kapitaal, waarvan deel twee en drie een vertaling niet waard zijn]
 • Over de burgerlijke emancipatie van de arbeidersklasse [De oude arbeidersbeweging streed voor politieke rechten]
 • Gesprek met de lezers. Over arbeidsproduktiviteit [H.A., Leiden, met antwoord van de redactie]
 • Over Troelstra als burgerlijk democraat [Igor Cornelissen in “Vrij Nederland” over A.J. Koejemans’ biografie van David Wijnkoop]
 • De militaire geest [Het militarisme van “democraten”]

 Daad en Gedachte, Jrg. 3 (1967) nr. 12 (December)

 • Een “socialistisch” congres [Negen “Nieuw Links”-ers in het partijbestuur van de P.v.d.A.]
 • De échte oppositie in Spanje [Arthur Mendes Georges in “De Vrije”; K. van Bemmelen in “Vrij Nederland” over arbeiderscomité’s in Spanje]
 • Een liedje van verlangen [Het congres van de P.v.d.A., Joop den Uijl]
 • Ingezonden: Zes vragen en zes pogingen tot beantwoording [1. Is het proletariaat krachtens zijn positie revolutionair? 2. Is alle verzet klasse-verzet? 3. Wat is de betekenis van idealen? 4. Had Marx een ethos? 5. Waren Lenin en Trotzky marxisten? 6. Wat is de funktie van het provotariaat en de intelektuelen?] / Roel van Duyn
 • Zes antwoorden aan Roel van Duyn
 • Toelichting [op het voorgaande]
 • Stellingen van “Daad en Gedachte”
 • Aan onze lezers [Hoe geldelijke bijdragen over te maken]

Jaargang 4, 1968

 Daad en Gedachte, Jrg. 4 (1968) nr. 1 (Januari)

 • Klassenstrijd in Engeland: De arbeiders in beweging contra de oude “arbeidersbeweging” [Engeland loopt voorop in zelfstandige strijd]
 • Uit de praktijk van de vakbeweging [België]
 • Verantwoording van de voor “Daad en Gedachte” binnengekomen geldelijke bijdragen, 4e kwartaal 1967, ƒ337,50, 17 donateurs
 • Indrukken uit Chicago en New York [Vertaald uit het Frans]
 • Twee citaten in verband met het bolsjewisme [A. Potresov op 22 mei 1904 in een brief aan K. Kautsky; Medelingen van het voorlopig revolutionair comité van matrozen, rode soldaten en arbeiders van de stad Kronstadt, Nr. 14, woensdag 16 maart 1921]
 • De vakbonden en de bezitsverhoudingen [Drs. Langeveld in “Economisch-Statistische Berichten”]
 • Het verzet der studenten [West-Berlijn, Rudi Dutschke]
 • Aan onze lezers [Wie niet bericht niet te kunnen betalen wordt van de lezerslijst afgevoerd]
 • De vliegers van Walter gaan niet op [Walter Reuther, u.a.w., v.s.]

 Daad en Gedachte, Jrg. 4 (1968) nr. 2 (Februari)

 • Een stuk zelfstandige arbeidersstrijd uit de Russische revolutie van 1917: De opstand van Kroonstad
 • Brief uit Le Havre [Dokwerkers in Frankrijk]
 • Leugen is waarheid [Arthur Mendes-Georges in “De Vrije”] / [Jaap Meulenkamp]
 • [Domela Nieuwenhuis over 1904; lijdelijk verzet]
 • Vauxhall: een modern en efficiënt bedrijf [Productiviteit in Engeland]
 • Poppe aan het dansen: De metaalbedrijfsbond op het slappe koord [Poppe jr. over ondernemingsraden]
 • Het Volksfront marcheert [Frankrijk 1936]
 • Boekbespreking: Dirk Schilp, Dromen van de revolutie [Herinneringen]

 Daad en Gedachte, Jrg. 4 (1968) nr. 3 (Maart)

 • De Belgische taalstrijd en de strijd van de arbeiders [Sociale achtergrond taalstrijd, Kamiel Huysmans]
 • Een paar woorden over kunst en samenleving [De liberaal Robert Fruin]
 • Een lachertje [De vakbeweging over ongeorganiseerden]
 • Parool-redacteur Pam weet het beter [L.A. Pam over Dirk Schilp, Dromen van de revolutie]
 • Geen “oneerlijke” concurrentie s.v.p. [De loontechnische dienst doet het vakbondswerk voor ongeorganiseerden]
 • De clerus slaat terug [Ontkerstening en anarchisme]
 • Walter Reuthers veldtocht tegen de Amerikaanse automobielwerkers
 • Kamiel is dood [ De Belgische sociaal-democraat Kamiel Huysmans]
 • Slag in Normandië [Molotof-cocktails bij Renault, Frankrijk]
 • Herr Dutschke wat betekent dat? [Rudi Dutschke Marxist]

 Daad en Gedachte, Jrg. 4 (1968) nr. 4 (April)

 • Aflossing van de wacht in Tsjecho-Slowakije [De ontwikkelingswet van het vervangen van de dictatuur door de managers]
 • Verantwoording van de voor “Daad en Gedachte” binnengekomen geldelijke bijdragen, 1e kwartaal 1968, ƒ399,--, 20 donateurs
 • Poppenkast in Nijmegen [Comité Arbeidersbelangen (Rood Front, Studenten Vakbeweging, Politeia, Trotzky-groep, p.s.p., c.p.n.)]
 • Bolsjewistische Marx-vervalsing [Definities van kapitaal en loonarbeid]
 • Harry Mulisch, de Cubaanse revolutie en het Communistisch Manifest [Bericht over onderstaande lezersbrief aan “Vrij Nederland”]
 • Harry Mulisch, de Cubaanse revolutie en het Communistisch Manifest [Lezersbrief aan “Vrij Nederland”] /
 • [Amerikaanse soldaten in Vietnam krijgen verlof als ze een Viet-Congstrijder hebben gedood]
 • Ter weerszijden van het gordijn [Hypocrisie in de berichtgeving]
 • De naakte feiten [Lena Nyman in een film van Sjöman]
 • Antwoord aan Karel van het Reve [“Gelovige” Marxisten]
 • Naar de steun omdat ze Engeland steunden [“I’m backin’ Britain”-activistes ontslagen]
 • Het gebruik der sociaal-democraten [Royement uit “Spartacus”]
 • Het verdonkeremanen van de geschiedenis [“De Rode Vlag”, Rudi Dutschke]

 Daad en Gedachte, Jrg. 4 (1968) nr. 5 (Mei)

 • Onrust in de wereld van het bouwvak [Vakbondsdemonstratie in Den Haag, 2 april 1968, tegen het beleid van minister Roolvink]
 • Bolsjewieken aan het werk [De Franse p.c.f.]
 • Over de zogenaamde medezeggenschap in West-Duitsland [Het voorkomen van arbeidsonrust, de revolutionaire beweging in Duitsland tijdens de Weimar-republiek]
 • Over Régis Debray en de komende revolutie in Zuid-Amerika [Burgerlijke revoluties]
 • Bij de dood van Martin Luther King [Samenwerking met de bourgeoisie; te maken keuze tussengezeten “negers” en het proletariaat]
 • Overpeinzingen bij een graf [De bespiegelingen van J.C.F. Bletz voor “Het Parool” bij het graf van Karl Marx] / [Jaap Meulenkamp]
 • De duivel of Beëlzebub [Stakingsgolf in de mijnen in de v.s.]
 • In het wilde weg [China en “nieuwe klasse” in de “culturele revolutie”, de “Rode Tribune” over Tsjechoslowakije]
 • De i.l.p. over de vakbeweging [Links in het Verenigd Koninkrijk]
 • Over geestelijke vrijheid gesproken [Henk Gortzak, p.s.p., politieke draaikonten, interview van Joop van Tijn met Willem Drees, koloniale oorlogsmisdaden]

 Daad en Gedachte, Jrg. 4 (1968) nr. 6 (Juni)

 • Betekent de liberalisatie in de landen achter het ijzeren gordijn een “terug naar Marx”? [Prof. Delfgauw]
 • Arbeiders en bonzen [Staking New Yorkse vuilnismannen]
 • Het kraaien van de Galliese haan [Staking bij vliegtuigfabriek “Sud-Aviation” te Nantes]
 • Ha, die P.v.d.A. [Een P.v.d.A. raadskandidaat uit Finsterwolde] / Jaap Meulenkamp
 • Een Trotzkiste contra Régis Debray [Raya Dunayeskaya in “News and Letters” over “Revolutie in de revolutie” van Régis Debray]

 Daad en Gedachte, Jrg. 4 (1968) nr. 7 (Juli)

 • Jelle zal wel zien [Vakbeweging, André Kloos, Jelle Zijlstra]
 • Verantwoording van de voor “Daad en Gedachte” binnengekomen geldelijke bijdragen (ƒ123,50; 8 donateurs)
 • Och Heer(tje) toch! [Prof. dr. Arnold Heertje, economie]
 • Over de politieke onverschilligheid [Politieke onverschilligheid kenmerk in het tijdperk van de zelfstandige strijd]
 • De potsierlijke herdenkingen [400 jaar na de slag bij Heiligerlee]
 • Wat is een geestelijke wegbereider? [Revoluties komen niet uit de boeken, maar uit de praktijk]

 Daad en Gedachte, Jrg. 4 (1968) nr. 8 (Augustus)

 Dubbelnumer

 • [Inleiding]
 • Balans van een massabeweging : De meidagen in Frankrijk of de kracht van spontane actie
  • Vakbeweging overrompeld
  • Belachelijke aanmatiging
  • Los van elke traditie
  • Bedrijfsbezetting: daad en gedachte
  • Onweerstaanbare kracht
  • Specialisten
  • Bom springt verkeerd
  • Gezicht verloren
  • Zelfstandige strijd
  • “De generale staf”
 • Een paar woorden over het bedrijfsbeheer door de arbeiders
 • De c.g.t. contra de actie der Franse arbeiders
  • De c.g.t. handhaaft de orde
  • Nu en voorheen
  • Destijds Thorez, thans Séguy
  • De reactie der patroons
  • Front tegen de arbeiders
  • Sabotage van de strijd
  • In de bres voor de directies
  • Doorzichtig smoesje
  • In de bres voor de orde
 • Studentenactie en arbeidersstrijd
 • Over het spontaan handelen van de arbeidersklasse [De massastaking en Rosa Luxemburg]
 • Gevechten in Flins en in Sochaux
  • Drieduizend tegen driehonderd
  • In Sochaux
 • Over de algemene staking van 1926 in Engeland
 • “Vertrouwenslieden van het personeel”
 • Vakbeweging en samenleving [De vakbeweging als hoedster van de arbeidsvrede]
 • De zogenaamde “voorhoeden” en de proletarische strijd [niet de arbeidersklasse is machteloos zonder “voorhoede”, maar de “voorhoeden” zijn machteloos; vervolg p. 27 e.v.]
 • Séguy en Pompidou als samenzweerders
 • Aan onze lezers [praktisch werk voor het blad]
 • De “waarheid” van Joop van Santen [voormalig “bolsjewiek” (c.p.n.)]
 • [Vervalsingen of fout in nieuwe uitgave van Marx’ “Loonarbeid en Kapitaal“” door uitgeverij “Pegasus” (c.p.n.)]

 Daad en Gedachte, Jrg. 4 (1968) nr. 9 (Oktober)

 Er is geen aflevering voor september

 • Guatemala aan de Moldau: Russische interventie in Tsjecho-Slowakije
 • Wilde staking bij Verolme [Scheepswerf in Rotterdam]
 • Wie intimideert wie? [Verolme]
 • De “eenzame” Gorter [Bestrijding van een fabel]
 • Over bolsjewisme en fascisme [1950, weekblad “De Vlam”, Frits Kief, Dirk Schilp “Spartacus”] / [Theo Maassen]
 • De hardnekkige leugen [De Hongaarse opstand van 1956]
 • Wat steekt achter de autostakingen? [Autoindustrie in Groot-Brittannië]
 • Verantwoording van de voor “Daad en Gedachte” binnengekomen geldelijke bijdragen (3e kwartaal 1968) [ƒ 213,75]
 • Om het beeld van Marx [“Opium van het volk” versus “Opium voor het volk”] / [Jaap Meulenkamp]

 Daad en Gedachte, Jrg. 4 (1968) nr. 10 (November)

 • Het werkelijke decor van het Britse labour-congres [Joop van Tijn in “Vrij Nederland”]
 • De strijd om het beeld van het kapitalisme [cijfers en verhoudingen omtrent het meerwaardevormingsproces; met schema]
 • Geschiedvervalsers aan het werk [“La grève générale de mai 68”, extra nummer van “Le peuple”, met een voorwoord van Georges Séguy]
 • Intellectuelen en arbeiders [Ed Hoornik als intellectueel opvoeder van de “verburgerlijkte” arbeiders]
 • Na de mei-gebeurtenissen in Frankrijk : De literaire echo van de strijd en de strijd over de literaire echo [De wapens der kritiek en de kritiek der wapens, historisch en mei 1968]
 • Een papieren tijger laat zijn kunstgebit zien [De vakbeweging als handhaver van de orde, de 200 van Mertens]

 Daad en Gedachte, Jrg. 4 (1968) nr. 11 (December)

 • Troelstra als “revolutionair” [Novemberdagen van 1918, B.B. van Dongen in “Vrij Nederland”]
 • Partijbelang en beginselen [De p.s.p.; partijen zijn organisaties die aan eigen ontwikkelingswetten gehoorzamen; sociologische studie van dr. Lukas van der Land]
 • Staking bij Ford in Genk [België]
  • Net als in Liverpool
  • Slechts halverwege
  • Een kwalijke grap [Massa-meeting in Hasselt]
  • Wat een Duitse Ford-arbeider vertelde
  • Wat de heer Heirmans niet zei
  • Opvallende verschillen [“wilde” en vakbondsstakingen]
  • Naschrift
 • Nogmaals: over bolsjewisme en fascisme [Reactie op een reactie van “Hans Jar” in “De Vrije”] / [Jaap Meulenkamp]
 • Geboren of gemaakt? [Gerard Walschap noemt zich “geboren revolutionair” in “Vrij Nederland” in een interview met D.F. v.d. Pol]
 • Vakbeweging en arbeiders (Nogmaals de staking bij Ford in Genk)
 • Verbetering [Staking bij Ford in Genk]
 • Over winstdeling [n.v.v. en prof. F.L. van Muiswinkel]
 • Een hardnekkig misverstand [Dat vrijwillige bijdragen worden gevraagd betekent niet gratis] / [Jaap Meulenkamp]

Jaargang 5, 1969

 Daad en Gedachte, Jrg. 5 (1969) nr. 1 (Januari)

 • De dingen die Mertens niet dwars zitten [Uitspraken van de n.k.v.-voorzitter]
 • Het Russische goud stinkt ook niet [Onderhandelingen tussen Rusland en Frankrijk]
 • Verantwoording van de voor “Daad en Gedachte” binnengekomen geldelijke bijdragen (4e kwartaal 1968), ƒ 286,50
 • Ten derde male: Over bolsjewisme en fascisme [vgl. oktober 1968, ook over Rusland, Italië en Abessinië; ook over asylrecht en Franz Pfemfert, Trotzki en Noorwegen, denazificatie in de d.d.r., Lenin in Zwitserland, samenwerking tussen de i.c.p. en fascisten, het Kremlin steunt De Gaulle in 1968, Trotzkisme]
 • De “ouwe trouwe merrie” is niet meer wat zij is geweest [Brits vakverbond]
 • Ook in Nederland [n.k.v., Mertens]
 • Verzet bij Brentford Nylons [Stratford, Londen]
 • Georganiseerd - ongeorganiseerd [n.k.v., Mertens]
 • Van de redactie [W.M. te G.]

 Daad en Gedachte, Jrg. 5 (1969) nr. 2 (Februari)

 • Weg met de legende-vorming [Floris V; de moord op Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht, de “Spartakus-opstand”, het Münchener Dolkstootproces van 1925]
 • Enige opmerkingen naar aanleiding van de open brief in Daad & Gedachte van december 1968 [Brief van Hans Jar, over bolsjewisme en fascisme]
 • Antwoord van de redactie [Het verschil tussen links en rechts, idealisme en slavernij, loonslavernij, de Kapp-Putsch en de Roer-arbeiders in 1920, Paul de Groot en de e.v.c., de c.n.t. in Spanje, zelfstandige arbeidersstrijd]
 • De afgang van een “stakingsleider" [ruzie in het o.v.b. in Rotterdam, staking der sleepbootmannen]
 • Een link(s)e uitgever [Rob van Gennep]
 • Om de eer van een staking [Februaristaking 1941  in Amsterdam, de c.p.n.-ers Willem Kraan  en Piet Nak  worden genoemd, maar nog niet Coba Veltman ; zie hierover ook:  Spartacus, 23 februari 1946
 • Afrika en de Chinese bolsjewieken [Boekbespreking Emmanuel J. Hevy, The Dragon’s Embrace] / W.M.]
 • Commentaar [Redactie D.&G.]

 Daad en Gedachte, Jrg. 5 (1969) nr. 3 (Maart)

 • Over de strijd bij de Lancia-fabrieken in Turijn
  • Verbittering
  • Het spel van de patroons en van de bonden
  • Het stakingscomité
  • Onderhandelingen
  • Welke lessen?
  • Commentaar
 • Strijd tegen bijgeloof [Ontbrekende strijdgeest door welvaart; in crisistijd wordt er minder gestaakt]
 • Hoe is het mogelijk? [A. Stam, Van Marx tot Mao]
 • Over arbeidersraden
  • Wat is in een naam?
  • Met een glimlach
  • In Joegoslavië
 • De partijen zijn aan hun afscheid toe [De partijen zijn onderling verwisselbaar]
 • Over een recensent en over een boek [Afrika en de Chinese bolsjewieken, zie vorige aflevering, ondertekend W. Mulder]
 • En dús stond de kampong in brand … [Oorlogsmisdaden door Nederlandse militairen in Indonesië, Volkskrant en Telegraaf]

 Daad en Gedachte, Jrg. 5 (1969) nr. 4 (April)

 • Mrs. Barbara Castle: de andere kant van de barricade [Brits Labour Minister voor werkgelegenheid en productiviteit]
 • Over verantwoordelijkheid gesproken [De arbeiders en het volk krijgen de schuld voor wat misgaat]
 • Boekbespreking : Terwijl de zes miljoen stierven [Arthur D. Morse ; De democraten deden niets om de joden te redden, de St. Louis uit Hamburg, president Roosevelt, Bermuda-conferentie over vluchtelingen, de Struma gezonken]
 • Kanttekeningen bij de busstaking [Wilde stakingen in 1960, 1963 en 1969 en dr. (pater) H.J.M. Hoefnagel in “De Linie”]
 • Nabetrachting op een partijcongres [P.v.d.A.]
 • Verantwoording van de voor “Daad en Gedachte” binnengekomen geldelijke bijdragen (1e kwartaal 1969, ƒ297,50)

 Daad en Gedachte, Jrg. 5 (1969) nr. 5 (Mei)

 • Staking bij Ford in Engeland [Dagenham]
 • De taak der vakbonden [Het verzekeren van arbeidsrust]
 • Een sterk misleidend boekje [Dieter Schneider en Rudolf Kuda, Arbeiterräte in der Novemberrevolution; arbeidersraden en wettelijke bedrijfsraden]
 • Den Uyl spuit zijn wijsheden [P.v.d.A., Nieuw Links, de vuile handen van Den Uyl]
 • Een lesje in historisch materialisme [Ir. G.D. Perk over de boeren]
 • Bedrijfssluiting bij Thomassen en Drijver [Verblifa-fabrieken in Krommenie, Utrecht en Dordrecht]
 • Inderdaad: gebrek aan visie [Ger Harmsen en dr. A.A. de Jonge over de c.p.n.]
 • Over een boek van Che Guevara [De guerilla-oorlog] / W. Mulder
 • Commentaar
 • Losse notities over onrust in Italië
 • Een zonderling commentaar [n.v.v., André Kloos, P.v.d.A., klassenstrijd]

 Daad en Gedachte, Jrg. 5 (1969) nr. 6 (Juni)

 • Wettelijke regeling van stakingen [Werkgevers tégen, vakbeweging vóór, verbod op wilde stakingen, Igor Cornelissen]
 • Onmachtige vakbeweging [Thomassen en Drijver-Verblifa]
 • Bij de konijnen af [Ir. W. Stam over André Kloos, het achterste puntje van de tong]
 • Kloos kan ons nog meer vertellen [André Kloos, Het achterste van de tong; oordeel en vooroordeel van een man uit de vakbeweging]
 • Anton Pannekoek over vakbonden [Fragment uit “De derde Internationale en de wereldrevolutie”, De Nieuwe Tijd, 1920]
 • Rosa Luxemburg over de vakbeweging [Fragment uit “Sociale hervorming of revolutie”]
 • Wat drommel, waarom dan geklaagd? [Verblifa, Krommenie, de werkgevers kunnen niet klagen over de vakbeweging]
 • Over dit nummer van Daad & Gedachte [Dit nummer geheel over de vakbeweging, een bijdrage van W. Mulder uitgesteld]

 Daad en Gedachte, Jrg. 5 (1969) nr. 7 (Juli)

 • Wie niet protesteerde is mede schuldig [Frantisek Kriegel in Tsjechië geroyeerd, schaakgrootmeester Ludek Pachman]
 • Wat zien Piet Nak en dr. Wagtendonk als mensenrechten? [Piet Nak (c.p.n.) was een organisator van de Februaristaking, is oprichter van een Palestina-Comité dat aanslagen op Israëlische burgers vergoeilijkt]
 • Boekbespreking: De burgerlijke partijen in Duitsland [Oostduits historisch onderzoek] / W. Mulder
 • Commentaar [Samenwerking tussen nazi’s, s.p.d. en k.p.d.]
 • Een fijne kameraad is ons ontvallen [Henk Eiting uit Rotterdam]
 • Een wilde staking bij Chrysler [Michigan, Detroit]
 • Hun moraal en die van de arbeiders [Over de brochure “Hun moraal en de onze” van Trotski, en over recencies van Hans Jar en Jan Bervoets, het verschil met “Ethiek en Socialisme” van Anton Pannekoek]
 • [Geen vakantienummer]

 Daad en Gedachte, Jrg. 5 (1969) nr. 8 (Augustus)

 • Studentenrevolte géén revolutie [modernisering van het onderwijs, Ton Regtien, Provo]
 • Verantwoording van de voor “Daad en Gedachte” binnengekomen geldelijke bijdragen (2e kwartaal 1969, ƒ182,50)
 • Nogmaals: “de zes miljoen” [“Auschwitz of het grote alibi” van de Internationale Communistische Partij; Amadeo Bordig(h?)a wordt ingedeeld bij de “bolsjewieken”; een 18de eeuwse “mechanistische” opvatting van de geschiedenis; overproductie als oorzaak van de oorlog; vernietiging van de overbevolking; Arthur D. Morse en Joel Brand] / [Theo Maassen]
 • Herleving van het Trotzkisme [Frankrijk, Krivine, Lambert, Pablo]
 • Geen succesvolle 13e juni [Studenten en Verblifa te Krommenie, a.s.v.a. voorzitter Bertus Hendriks]
 • Over “arbeiderskontrole der productie” [Anton Pannekoek over arbeiderscontrole, arbeiderscontrole in Rusland, Trotski over het onderwerp]

 Daad en Gedachte, Jrg. 5 (1969) nr. 9 (September)

 • Bewegingloze vakbeweging [het c.n.v. vanaf de oprichting en de sociaal-democratie]
 • Christus kwam niet in Eboli … maar het kapitalisme wél [Zuid-Italië en maatschappelijke wetmatigheden]
 • Een eeuwfeest [Joseph Dietzgen]
 • Die loog nou eens niet [Een vakbondsman op Curacao]
 • De radendemocratie gezien door de bril van een intellectueel [Opmerkingen over het probleem van de radendemocratie in de hoog-geïndustrialiseerde maatschappij / Bernd Rabehl. – In: Berliner Zeitschrift für Polit[ic]ologie; Kritiek op het program van Gotha en Rusland]
 • De Trotzkisten en Ton Regtien [Een staatskapitalistische filosofie]
 • Een lachertje van de N(ederlandse ) O(mroep) S(tichting) [Georges Séguy van de c.g.t. in Frankrijk over mei 1968]

 Daad en Gedachte, Jrg. 5 (1969) nr. 10 (Oktober)

 • “Wilde” stakingen in West-Duitsland
  • “Wilde week”
  • Aanvullingen en commentaar [“Der Spiegel”]
  • Een belangwekkend interview [“Willi Michels van IG-Metall in Der Spiegel”]
 • Nieuw licht op een monsterverbond [s.p.d. en c.d.u.]
 • Boekbespreking: Zij keuvelen gezapig voort [“Het rode vaandel volgen wij”, geschiedenis van de s.d.a.p. ]
 • “Wilde” staking in Groningen [Strokarton, Fré Meis van de c.p.n.]
 • Verantwoording van de voor “Daad en Gedachte” binnengekomen geldelijke bijdragen (3e kwartaal 1969, ƒ206,-)

 Daad en Gedachte, Jrg. 5 (1969) nr. 11 (November)

 • Tegenstellingen in het Groninger land [Strokarton, W. Liefaard van de a.b.c. en Fré Meis van de a.b.c.]
 • Het geheugen van meneer Liefaard is niet zo best [staking in de strokarton uit 1965]
 • De stakingen in de strokarton-industrie en de illusies van Igor Cornelissen [Andere wind in het n.v.v.]
 • Het koor der huichelaars [Verontwaardiging over de vrijlating van Willy Lages en de drie van Breda, tegenover het goedpraten van uitlevering en Nederlandse oorlogsmisdaden; voorbeelden van selectieve verontwaardiging; Rainer Beck en Bruno Dorfer, geëxecuteerde Duitse deserteurs]
 • De zotheid der lof [Roel van Duijn over Joegoslavië en Tito op weg naar het anarchisme]
 • Over de verhouding van de c.p.n. tot de vakbeweging [Strokarton, Studenten; Schreuders van de c.p.n.]

 Daad en Gedachte, Jrg. 5 (1969) nr. 12 (December)

 • De actie bij Werkspoor en de vakbeweging [Werkspoor Utrecht; Igor Cornelissen en anderen]
 • Een traditie van het n.v.v. [Afkeuren van een heierstaking in 1906]
 • Een gewaardeerd lid van de burgerlijke maatschappij [Ere-doctoraat Ben Sijes, interview in “Het Vrije Volk”; stakingsstatistiek]
 • Een demagoog aan het woord [Ingezonden brief naar “Het Parool” over “Sociale onrust in Italië” van J.R. Evenhuis]
 • Waar Vondeling over zweeg [Anne Vondeling spreekt 2500 Friese scholieren toe over de moord op Braziliaanse Indianen]
 • Waarom Domela Nieuwenhuis “apostel” was [Albert de Jong in “Vrij Nederland”]
 • Bij het laatste nummer van de vijfde jaargang [Financiële verplichtingen van lezers]
 • Het drama van Ernst Toller en het drama van de socialistische jeugd [Toneelstuk in de Amsterdamse Stadsschouwburg; de Beierse radenrepubliek]

Jaargang 6, 1970

 Daad en Gedachte, Jrg. 6 (1970) nr. 1 (Januari)

 • Waar we met de vakbeweging aan toe zijn is wel duidelijk [Jan Mertens, n.k.v.]
 • Schoolvoorbeeld van zogenaamde inspraak [André Kloos, ]
 • Verantwoording van de voor “Daad en Gedachte” binnengekomen geldelijke bijdragen (4e kwartaal 1969, ƒ138,50, totaal generaal over 1969, ƒ924,50)
 • Rehabilitatie Marinus van der Lubbe
  • Marinus van der Lubbe onder zijn kamaraden
  • De g.i.c.
  • Een rehabilitatie [die Marinus van der Lubbe zelf niet zou hebben gewild]
 • Een bar slechte brochure [Projektgroep Strokarton, “100 jaar uitbuiting in de strokarton”]
 • Een steeds hetere herfst in Italië [Arbeiders en studenten]
 • Een behartigenswaardige opmerking [“Informations Correspondance Ouvrières” over de strokartonstaking in Groningen]
 • Nogmaals: De Beierse “radenrepubliek” [Actie Tomaat (van Gerard van den Berg) tegen het toneelstuk “Toller”]
 • Een schamel pamfletje [van “Actie Tomaat”]

 Daad en Gedachte, Jrg. 6 (1970) nr. 2 (Februari)

 • Mijnstaking in België [wilde staking in Limburg]
 • Piet Dankert en het n.a.v.o.-congres voor middelbare scholieren [Afgelast door linkse protesten]
 • Aan de vruchten kent men de boom [Actie-tomaat]
 • Een “klasse”-organisatie [Een congres van de c.g.t.]
 • Arbeidersraden in Joegoslavië [Marius Broekmeyer, Igor Cornelissen]n.v.v.
 • Commentaar overbodig [Lanser, c.n.v.]
 • Nogmaals: De situatie in Joegoslavië [Marius Broekmeyer en arbeiderszelfbestuur]

 Daad en Gedachte, Jrg. 6 (1970) nr. 3 (Maart)

 • Golf van wilde stakingen in een “socialistische” welvaartsstaat [Zweden]
 • Is het bezetten van bedrijven bedrijfsbezetting? [Hans Jar in “De Vrije”]
 • Korte notitie [De Volkskrant over wilde stakingen in Engeland]
 • Igor Cornelissen over vakbeweging en kapitalisme [Arbeidersraad of ondernemersstaat, Marius Broekmeyer, Igor Cornelissen]
 • Een koekbakker aan het woord [Joop Wolff van de c.p.n. over Anton Pannekoek]
 • Een waarschuwing voor Fré Meis [c.p.n., Groningen]
 • Een symposium over sociaal beleid [Drs. N.P.J. Dohmen, hoofd sociaLe zaken van Philips Telecommunicatie te Hilversum]

 Daad en Gedachte, Jrg. 6 (1970) nr. 4 (April)

 • Informaties uit Tsjecho-Slowakije [Illegale groepen]
 • Michael Bakoenin en de “grote mannen” [Ingezonde] naar Vrij Nederland over Arthur Lehning]
 • Een brief van Marius Broekmeyer [Arbeidersraad of ondernemersstaat, Marius Broekmeyer, Igor Cornelissen]
 • Over het afsterven van de staat [Antwoord op Marius Broekmeyer]
 • Verantwoording van de voor “Daad en Gedachte” binnengekomen geldelijke bijdragen (1e kwartaal 1970, totaa1 ƒ167,- )
 • Ondernemingsraden een belang voor de ondernemers

 Daad en Gedachte, Jrg. 6 (1970) nr. 5 (Mei)

 • Enige opmerkingen over enthousiaste knuppelaars [politie in Amsterdam]
 • Nogmaals: De situatie in Joegoslavië, Discussie met Broekmeyer
 • Korte notities [nevenfuncties a.r.p.]

 Daad en Gedachte, Jrg. 6 (1970) nr. 6 (Juni)

 • “De vakbond had wat strijdbaarder moeten zijn" [Engeland, g.m.w.u.
 • Milikowski over de vakbeweging [interview De Werkmeester]
 • De muiterij op de kruiser “Potemkin” (Boekbespreking) [Richard Hough, The Potemkin Mutiny]
 • Over de “zuiverheid” van “beginselen” en de “onzuiverheid” van de praktijk, Discussie met Broekmeyer
 • De moeizame manoeuvres van de p.t.t.-bonden
 • Over studenten en arbeiders

 Daad en Gedachte, Jrg. 6 (1970) nr. 7 (Juli)

 • De grote zwijgende partij [Absenteïsme bij verkiezingen]
 • Twee belangrijke Duitse publikaties [g.i.c., Grondbeginselen van de communistische productie en distributie; Otto Rühle, Van burgerlijke naar proletarische revolutie]
 • Ledenwinst van het n.v.v.
 • Bernadette Devlin over de parlementaire varkens [Noord-Ierland]
 • Geen illusies over de vakbeweging [visies over devakbeweging, o.a. Rosa Luxemburg]
 • Over een staking in Flint (Michigan) in twee fabrieken van General Motors
 • Helemaal nog niet zo gek [Een theoloog dekt het staatskapitalisme]
 • Over idealisten en arbeidersstrijd [Hans Jar in De Vrije]
 • Rob Stolk en de kabouters [Kritiek op Roen van Duyn]
 • Een zonderlinge bewering [Mijnwerkersmacht uit Belgisch Limburg en De Vrije]
 • Verantwoording van de voor “Daad en Gedachte” binnengekomen geldelijke bijdragen (1e kwartaal 1970, totaa1 ƒ503,30 )

@@

 Daad en Gedachte, Jrg. 6 (1970) nr. 8 (September)

 Er is geen aflevering voor augustus

 • Vakcentrales werpen dam op tegen staking
 • Niet zo, maar omgekeerd
 • De geschiedenis herhaalt zich steeds
 • Anton Pannekoek, theoretikus van het socialisme (Boekbespreking)
 • Arbeidersmacht of macht van het comité?

 Daad en Gedachte, Jrg. 6 (1970) nr. 9 (Oktober)

 • De geschiedenis herhaalt zich in St. Helens
 • Een Nederlandse bouwvakarbeider een week op bezoek in de d.d.r.
 • Uit een brief van een kameraad in het Waterweggebied
 • De les van de grote stakingsgolf
 • Twee weekbladen over de staking en de bonden

 Daad en Gedachte, Jrg. 6 (1970) nr. 10 (November)

 • Een leerzame debatavond
 • Professorale nonsens
 • Uitbuiting onder het staatskapitalisme
 • “Leve de staking, weg met de bond!”
 • Over theorie en praktijk
 • “Big Flame” en de Britse arbeiders
 • Een aanbevelenswaardig boekje
 • Wat krasse notities bij een debat in Kras
 • De spitsvondigheid van prof. Banning

 Daad en Gedachte, Jrg. 6 (1970) nr. 11 (December)

 • Staking bij een grote Franse uitgeversmaatschappij
 • Wat doet de vakbeweging wél?
 • De “linkse” theoretici en de strijd
 • Het strovuur van Merlebach, kanttekeningen bij een mijnwerkersstaking in Lotharingen
 • Het voorhoede-standpunt der anarchisten
 • Stellingen van “Daad en Gedachte”

Jaargang 7, 1971

 Daad en Gedachte, Jrg. 7 (1971) nr. 1 (Januari)

 • Een uur stoom afblazen
 • Tragikomedie in Engeland
 • Een managersblad
 • Anti-stakingswetkomitees in actie
 • Opstand in Polen
 • Rotterdamse werker voelt zich verraden

 Daad en Gedachte, Jrg. 7 (1971) nr. 2 (Februari)

 • Prof. B. Sijes en de strijd van de arbeiders
 • Een bron van kracht?
 • Arbeidersraden in Polen
 • Waarom daar zus en hier zo?
 • Zeer begrijpelijke boosheid
 • Otto Rühle en de problemen van onze tijd

 Daad en Gedachte, Jrg. 7 (1971) nr. 3 (Maart)

 • Enkele woorden over de sleepbootstaking
 • Het congres van de overwinning
 • Waar staat het Belgisch Vakverbond?
 • “Nieuwe horizonnen” in Polen
 • Klassenstrijd in Frankrijk
 • Die Fré Meis toch
 • Een interessante bewering van de k.e.n.
 • In Tsjecho-Slowakije trekt de mist op
 • Enkele woorden over een boek van Ernest Mandel

 Daad en Gedachte, Jrg. 7 (1971) nr. 4 (April)

 • Wat stak er achter de Britse poststaking?
 • De geest van Saltsjöbaden waart niet meer rond

 Daad en Gedachte, Jrg. 7 (1971) nr. 5 (Mei)

 • De oorlog om de geheime petroleum
 • Een kongres over Kroonstad
 • Reactie en commentaar
 • Een paar woorden over Marx, Bakoenin en de Commune van Parijs
 • Stakingen in de bouw en op het baggerwerk

 Daad en Gedachte, Jrg. 7 (1971) nr. 6 (Juni)

 • Een slecht “congres”, een interessante discussie
 • Kroonstad: Proletarische uitloper van de Russische revolutie
 • Fijn, gezellig samen naar de brede volkspartij
 • Meneer Giesen weet het wel
 • Renault-arbeiders contra de c.g.t.

 Daad en Gedachte, Jrg. 7 (1971) nr. 7 (Juli)

 • De p.s.p. op het kruispunt
 • Marx, Oranje en het verzet, De misverstanden van Sj. v.d. Schaaf
 • Een voortreffelijk boek
 • Waar ligt het zwaartepunt van de klassenstrijd?
 • Drees sr. uit de Partij van de Arbeid

 Daad en Gedachte, Jrg. 7 (1971) nr. 8 (September)

 Er is geen aflevering voor augustus

 • Na de Britse poststaking
 • Hoe Lanser het ziet
 • Gottfried Mergner over de g.i.c.
 • Knokploegen bij Citroën in Vorst (België)
 • Zienswijze van “De Basis”
 • Wonnen de Ford-arbeiders in Halewood wel een slag?
 • De kat en de hete brij
 • Duidelijk verband
 • Het zogenaamde marxisme-leninisme

 Daad en Gedachte, Jrg. 7 (1971) nr. 9 (Oktober)

 • Kan de huidige vakbeweging nog een vuist maken?
 • De p.s.p. en “Proletarisch Links”, Een necrologie
 • Van der Goes van Naters en P.J. Troelstra

 Daad en Gedachte, Jrg. 7 (1971) nr. 10 (November)

 • China’s “revolutionaire” diplomatie
 • Michael Bakoenin als een profeet van de diktatuur
 • Matroos 1e klasse Scheyka ofwel de moraal van de heersende klasse
 • Kleine bijdrage tot de kritiek op de ‘’kritische vakbeweging”
 • De beheersing van ’t protest
 • Geen daden maar woorden
 • Uit de Amerikaanse vakbondspraktijk

 Daad en Gedachte, Jrg. 7 (1971) nr. 11 (December)

 • Arbeidersstrijd in drie landen
 • Duizenden Spaanse autowerkers in hevige strijd met fabrieksleiding en Franco-politie
 • Een dolkstoot in de rug van Asturië
 • Staking bij de Parijse metro: actie van de arbeiders zelf contra de vakbeweging
 • Kleine polemiek over bedrijfsbezetting
 • Bedrijfsbezettingen in West-Schotland: scheepswerven aan de Boven-Clyde en Plessey-fabriek in Dumbartonshire

Jaargang 8, 1972

 Daad en Gedachte, Jrg. 8 (1972) nr. 1 (Januari)

 • Over het optreden van de shopstewards op de werven aan de Upper Clyde
 • Barbertje moet hangen
 • Kritische geluiden van Joegoslavische arbeiders
 • Barbertje is onschuldig bevonden
 • Over hun hoofden heen en achter hun rug om, I
 • Geschiedenisvervalsing
 • Het spionage-apparaat van Backx dat is de n.v.v.-vervoersbond

 Daad en Gedachte, Jrg. 8 (1972) nr. 2 (Februari)

 • Haastige spoed is zelden goed
 • Met stakende vrouwen is het kwaad kersen eten
 • Conflict in de metaal?
 • Over hun hoofden heen en achter hun rug om, II
 • Nóg een antwoord aan Van der Goes van Naters
 • Nogmaals u.c.s. en Plessey
 • De taal van de klassenstrijd

 Daad en Gedachte, Jrg. 8 (1972) nr. 3 (Maart)

 • Heeft Moskou werkelijk afgerekend met Paul de Groot?
 • Wat de bonden niet kunnen, kunnen de arbeiders wél
 • Medezeggenschap gevraagd bij de medezeggenschap
 • Den Uyl is geen valk, maar Heringa is wél een uil
 • Voor wat hoort wat of: de beste beleggingsmogelijkheid
 • Het recht van de gezeten burger
 • Een vrome wens als vader der gedachte
 • Over hun hoofden heen en achter hun rug om (Slot)

 Daad en Gedachte, Jrg. 8 (1972) nr. 4 (April)

 • De z.g. bedrijfscontactman: een voordeel voor wie?
 • Stemmen over het metaalconflict
 • Over de drie en over oorlogsmisdaden
 • De moed der wanhoop
 • Tegen achterlijke ondernemers staakt de bond wél, maar niet van harte

 Daad en Gedachte, Jrg. 8 (1972) nr. 5 (Mei)

 • Een conferentie in Boulogne
 • Ondernemers over Joegoslavië
 • De klassenstrijd kent geen zwart of wit, Een Engelse arbeider over de Britse mijnwerkersstaking
 • Jonge arbeiders hebben dikwijls meer strijdlust dan oudere
 • In Engeland gaat de strijd verder
 • De vakbeweging in Zwitserland is niet anders dan elders
 • Over stakingsrecht
 • De crisis van het a.k.z.o.-concern

 Daad en Gedachte, Jrg. 8 (1972) nr. 6 (Juni)

 • Een “volks”-congres in Groningen
 • De Zwitserse groep “Klassenstrijd" (“Klassenkampf”/“Lotta di Classe”)
 • Weer onrust bij Moteforno
 • Een simpel recept
 • Enkele aspecten van het bolsjewisme in Italië
 • Over welke revolutie gaat het?

 Daad en Gedachte, Jrg. 8 (1972) nr. 7 (Juli)

 • Hoe het kwam dat Gino’s wereld volkomen in scherven viel
 • Hoe de strijd bij Prayon geëindigd is
 • Waarin een klein land groot kan zijn
 • Belgische bijdrage tot een discussie over bedrijfsbezetting
 • Een “kritische vakbondsbestuurder" aan het woord
 • Vooral met bijdragen van vakbondsleiders
 • Bedrijfsbezettingen in Groot-Brittannië
 • Over de contrarevolutionaire rol van de bolsjewistische partij van Spanje in de jaren 1936-1939

 Daad en Gedachte, Jrg. 8 (1972) nr. 8 (September)

 Er is geen aflevering voor augustus

 • Een tweede internationale conferentie in Boulogne
 • De Britse arbeidersklasse in het offensief
 • Het mislukte tegenoffensief van de Britse bourgeoisie
 • Herdruk van een brochure van Henriëtte Roland Holst
 • De autobiografie van een Duitse arbeider

 Daad en Gedachte, Jrg. 8 (1972) nr. 9 (Oktober)

 • Een Brits pamflet over de oorlog in Vietnam
 • De martelgang (Gedicht)
 • Het leven begint bij de pensionering
 • Sociaal gevoel (Gedicht)
 • De strijd van de arbeiders en de verandering van hun bewustzijn
 • Op zijn kop gezet of niet?
 • Nogmaals: de bezetting van Fisher-Bendix

 Daad en Gedachte, Jrg. 8 (1972) nr. 10 (November)

 • De smakeloosheid ten top gedreven
 • De arbeiders doen dat wat de bonden moeten laten
 • Over de zogenaamde Baader-Meinhofgroep
 • Een autobiografie van Alexandra Kollontai
 • Het voorbarige feest
 • Studiedag over de vakbeweging
 • Georganiseerd-ongeorganiseerd
 • De geschiedenis van een arbeider die onder de intellectuelen gevallen is

 Daad en Gedachte, Jrg. 8 (1972) nr. 11 (December)

 • De komedie der vergissingen
 • Een Britse havenarbeider over politieke idealisten
 • Een nieuw Duits tijdschrift: Zwarte Protokollen
 • Redding voor wie dan wel?
 • Het sprookje van de arbeidsrust
 • Het schimmige beleid

Jaargang 9, 1973

 Daad en Gedachte, Jrg. 9 (1973) nr. 1 (Januari)

 • De kater na het feest
 • Een “progressief” manager rekent af met de oude stijl
 • Mr. Van Walsum uit de P.v.d.A.
 • Over één kam geschoren

 Daad en Gedachte, Jrg. 9 (1973) nr. 2 (Februari)

 • Informatie betreffende f.i.a.t.
 • Lopende band en absenteïsme
 • Milikowski over het probleem der bejaarden
 • Een staking in Winschoten
 • Een interview met Jacques Duclos

 Daad en Gedachte, Jrg. 9 (1973) nr. 3 (Maart)

 • Hoe van een anti-stakingswet ook wel een anti-bezettingswet kan worden gemaakt
 • De vermoorde Rosa Luxemburg of: Josephine van Gasteren kan het ook niet helpen
 • De staking bij de Belgische benzinemaatschappijen
 • Een grappige historie met een ernstige waarschuwing
 • Tot nu toe verloopt alles nog volgens het draaiboek
 • Duidelijk aan de kant van de directie
 • Een onopvallend berichtje

 Daad en Gedachte, Jrg. 9 (1973) nr. 4 (April)

 • Een boek over Gorter (Boekbespreking)
 • Net als hier en overal
 • Bedrijfsbezetting, zwakte van de arbeiders?
 • Jonge Cockerill-arbeiders te Luik in “wilde” staking
 • Een merkwaardig document
 • De acties van Groenevelt zijn bezig om als een nachtkaars uit te gaan

 Daad en Gedachte, Jrg. 9 (1973) nr. 5 (Mei)

 • Baas in eigen bond?
 • Een vernietigende kritiek op Ernest Mandel
 • Over de ondernemingsraden
 • Sake van der Ploeg blies de kaars van Groenevelt uit
 • Enkele opmerkingen over het f.i.s.

 Daad en Gedachte, Jrg. 9 (1973) nr. 6 (Juni)

 • Wat vertegenwoordigt het kabinet-Den Uyl?
 • Belgische dokwerkers in “wilde” staking
 • Een zonderling commentaar
 • Nakaarten over de industriebonden

 Daad en Gedachte, Jrg. 9 (1973) nr. 7 (Augustus)

 Er is geen aflevering voor juli

 • Achter de coulissen van het Paasbestand

 Daad en Gedachte, Jrg. 9 (1973) nr. 8 (September)

 • Een vernietigende slag tegen de Trotzkistische mythen
 • Daniel Cohn-Bendit heeft niets geleerd
 • Een behartigenswaardig woord voor politieke idealisten
 • Bij l.i.p. wordt géén revolutie gemaakt

 Daad en Gedachte, Jrg. 9 (1973) nr. 9 (Oktober)

 • Een maand in het land van het “arbeiderszelfbestuur”
 • De kater in de volière
 • Klara, je rok zakt af
 • “Wilde” stakingen in West-Duitsland
 • De strijd van de l.i.p.-arbeiders

 Daad en Gedachte, Jrg. 9 (1973) nr. 10 (November)

 • De lange mars in de regen
 • Prof. dr. F. Hartog over marxisme
 • Een boeiende discussie
 • Trammelant bij Ford
 • Een kwestie van bekijken
 • De autowerkers hier, de u.a.w. daar

 Daad en Gedachte, Jrg. 9 (1973) nr. 11 (December)

 • De paraplu van de Italiaanse c.p.
 • Vijf stellingen over Chili
 • Over “rechtvaardige verdeling" bij communistische produktie (Discussieartikel met antwoord)
 • Een tv-reportage over l.i.p.

Jaargang 10, 1974

 Daad en Gedachte, Jrg. 10 (1974) nr. 1 (Januari)

 • Over de ter aarde bestelde arbeidersbeweging
 • Grafrede voor een groep
 • Een verlate discussie over Spanje
 • Nogmaals: De communistische produktie en distributie

 Daad en Gedachte, Jrg. 10 (1974) nr. 2 (Februari)

 • Felle klassenworstelingen in Groot-Brittannië
 • De communistische produktie en distributie, Antwoord aan Cajo
 • De aanklacht van Solzjenitsyn
 • Antwoord aan een Australische groep
 • Een operette? Ja, maar bepaald niet om te lachen

 Daad en Gedachte, Jrg. 10 (1974) nr. 3 (Maart)

 • Wat de mijnwerkers konden, kan de mijnwerkersbond niet
 • “De weg naar Wigan”: George Orwell en de Britse arbeidersklasse
 • Carnavalsgrap
 • Een denkfout gesignaleerd
 • De Duitse arbeider wil zijn vliegreis met Neckermann niet afzeggen
 • Wie kan ons helpen?
 • Gesprek met twee metaalarbeiders

 Daad en Gedachte, Jrg. 10 (1974) nr. 4 (April)

 • Voor sociaal beleid geen ruimte
 • “Niet om de politiek maar om de centen”
 • Wat wil dat nu eigenlijk zeggen: een “conflictstrategie”?
 • Anarchistisch manifest
 • Over Buenaventura Durruti (Boekbespreking)

 Daad en Gedachte, Jrg. 10 (1974) nr. 5 (Mei)

 • De strijd bij Chrysler en de vakbond u.a.w.
 • Boeken: “Elisa en het echte leven”; “Stemmen uit de eeuwige jachtvelden”
 • Een conferentie aan de kanaalkust of: de groepen zijn onbelangrijk
 • Stakingsgolf in Frankrijk
 • w.i.k. over de u.s.f.a.-bezetting

 Daad en Gedachte, Jrg. 10 (1974) nr. 6 (Juni)

 • De staking bij de Bronswerk-apparatenfabriek in Utrecht
 • De houding van het groot-arbeiderscomité tegenover de vakbeweging
 • Bedrijfsbezetting: zet en tegenzet
 • In memoriam Theo Maassen
 • In het harnas gestorven
 • Een “voorhoede” in volle actie

 Daad en Gedachte, Jrg. 10 (1974) nr. 7 (Juli)

 • Voorhoeden zijn vaak gebiologeerd door de guerilla, maar hebben weinig oog voor de klassenstrijd
 • 0ver de “goeie ouwe tijd”

 Daad en Gedachte, Jrg. 10 (1974) nr. 8 (September)

 Er is geen aflevering voor augustus

 • De houding van bonden en ondernemers ten opzichte van bedrijfsbezettingen, een voortgezette discussie
 • Kanttekeningen bij de boerenrevolte
 • Een echec van de maatschappijkritische vakbeweging bij onze zuiderburen
 • Een koude douche voor een “voorhoede”
 • Duitse studenten en autonome acties
 • De succesvolle strijd van de arbeidersraad van Ulster

 Daad en Gedachte, Jrg. 10 (1974) nr. 9 (Oktober)

 • De strijd van de arbeiders en het werk van groepen
 • De 1-uurstaking bij Ford van de Industriebond n.v.v.
 • Losse kanttekeningen bij een stakingsverslag
 • Kwarteeuw Chinese volksrepubliek: theater met vuurwerk

 Daad en Gedachte, Jrg. 10 (1974) nr. 10 (November)

 • Wat betekent Wilson’s zege?
 • De strijd der studenten
 • Notities over de nieuwe beweging van de arbeiders
 • Een zegje over “zeggenschap”
 • Reisindrukken uit Joegoslavië
 • Wil de echte arbeidersraad opstaan?
 • De verknechting der Chinese arbeiders

 Daad en Gedachte, Jrg. 10 (1974) nr. 11 (december)

 • Franse post-staking won aan betekenis naarmate de illusies stierven
 • A. Teulings en F. Leijnse over zogenaamd nieuwe vormen van industriële actie (Boekbespreking)
 • Nogmaals: de staking in de Belgische glasindustrie

Jaargang 11, 1975

 Daad en Gedachte, Jrg. 11 (1975) nr. 1 (Januari)

 • Met z’n allen moet het lukken
 • Hardnekkige misverstanden
 • Nogmaals de staking bij de Franse p.t.t.
 • Arbeiders spelen altijd met zwart
 • Een paar vragen met betrekking tot een nieuw comité in Antwerpen
 • De weg van Berend Senechal en de weg van de arbeiders

 Daad en Gedachte, Jrg. 11 (1975) nr. 2 (Februari)

 • Een brief uit Engeland: Heeft de strijd van de arbeiders een “socialistische inhoud”?
 • “Leve het kapitalisme"
 • Voor de derde maal: De strijd van het Franse p.t.t.-personeel
 • Een anti-kritiek: over het zelfbeheer van de arbeidersmassa’s
 • Bij de dood van een aktivist

 Daad en Gedachte, Jrg. 11 (1975) nr. 3 (Maart)

 • Enkele losse bedenkingen
 • “Leve de ondernemingsraden”
 • Een voetbalmatch in Madrid
 • De nieuwe machines zijn betaald
 • Het tijdschrift Praxis overleden

 Daad en Gedachte, Jrg. 11 (1975) nr. 4 (April)

 • Vooruit met de klassenstrijd of pas op de plaats?
 • Enkele losse bedenkingen. II
 • In Italië komt het uur van de waarheid dichterbij
 • Meningsverschillen over de theorie hebben gevolgen voor de praktijk

 Daad en Gedachte, Jrg. 11 (1975) nr. 5 (Mei)

 • De Amerikaanse arbeiders in verzet tegen ondernemerdom en vakbeweging
 • Een bedrijfsbezetting in Duitsland
 • Le Monde speelde de c.g.t. in de kaart
 • Enkele losse bedenkingen. III

 Daad en Gedachte, Jrg. 11 (1975) nr. 6 (Juni)

 • De actie in de kristalfabriek Val-Saint-Lambert: een Belgische affaire-l.i.p.
 • Echanges, een nieuw internationaal informatiebulletin
 • Over een sprookje van Andersen en over sprookjes van anderen
 • Enkele losse bedenkingen. IV

 Daad en Gedachte, Jrg. 11 (1975) nr. 7 (Juli)

 • Een stakingsgolf in Schotland
 • Enkele losse bedenkingen. V
 • Meeting in Washington liep sterk uit de hand
 • Puur ondernemersbelang

 Daad en Gedachte, Jrg. 11 (1975) nr. 8 (Augustus)

 • Revolte in Warren (v.s.): Vier dagen van strijd in de Dodge-truck-fabriek
 • Over de financiering van stakingen
 • Arie geeft ons schoon gelijk
 • Enkele losse bedenkingen. VI
 • Dodge-arbeiders over vakbonden
 • Een indianenverhaal voor kinderen

 Daad en Gedachte, Jrg. 11 (1975) nr. 9 (September)

 • Leninistisch anarchisme
 • Een actie die iets uit de hand liep
 • Over persvrijheid gesproken

 Daad en Gedachte, Jrg. 11 (1975) nr. 10 (December)

 Er zijn geen afleveringen voor oktober en november

 • Over werkende jeugd en rebelse liedjes
 • Leninistisch anarchisme (Repliek en commentaar)
 • Een staking in Denemarken
 • Arbeiders en intellectuelen
 • Een grafrede voor het kabinet-Den Uyl
 • Prof. Hartog ziet spoken

Jaargang 12 (1976)

 Daad en Gedachte, Jrg. 12 (1976) nr. 1 (Januari)

 • Het Britse kapitalisme en de strijd van de Britse arbeidersklasse
 • Tone Lane: The union makes us strong (Boekbespreking)
 • Ervaringen in een bedrijf
 • Wie doet het karwei?

 Daad en Gedachte, Jrg. 12 (1976) nr. 2 (Februari)

 • Stakingen en bedrijfsbezettingen
 • Terugblik op het Groot Arbeiders Komite (g.a.k.) in België
 • Onduidelijkheden rond Portugal
 • Een onjuiste weergave
 • Het veranderde toneel

 Daad en Gedachte, Jrg. 12 (1976) nr. 3 (Maart)

 • Spoorstaking in Spanje
 • Geschiedschrijving
 • De werkelijkheid was anders
 • De vakbeweging vecht voor haar image
 • Over de zogenaamde fouten van de arbeidersklasse
 • Een algemeen misverstand

 Daad en Gedachte, Jrg. 12 (1976) nr. 4 (April)

 • Oude en nieuwe arbeidersbeweging
 • Een historische vergissing
 • Het n.v.v. en de maatschappelijke orde
 • Mijnwerkersstrijd in de v.s.
 • Bakoenin

 Daad en Gedachte, Jrg. 12 (1976) nr. 5 (Mei)

 • Twee herdenkingen
 • Strijd bij British Leyland
 • Wilde akties en sabotage n de u.s.a.
 • Een bijeenkomst in Oxford
 • Peugeotarbeiders verjoegen de politie

 Daad en Gedachte, Jrg. 12 (1976) nr. 6 (Juli)

 Er is geen aflevering voor juni

 • Het historische beeld der Nederlandse vakbeweging
 • Bij de dood van Ulrike Meinhof
 • Antwoord aan Alfredo Moreno

 Daad en Gedachte, Jrg. 12 (1976) nr. 7 (Augustus)

 • n.v.v.-jongeren vroegen aan de bonden: Waarom steunen jullie deze arbeiders niet in hun rechtvaardige strijd?
 • Bakoenin (Brief met commentaar van Jaap Kloosterman)
 • Over Daniël Cohn-Bendit en over twee verschillende vormen van strijd
 • De Portugese ervaring

 Daad en Gedachte, Jrg. 12 (1976) nr. 8 (September)

 • In partijkeukens ruikt het nog altijd niet zo lekker
 • Theo van den Heuvel gestorven
 • De aap uit de mouw
 • Een paar voorlopige opmerkingen over de strijd van de Poolse arbeiders
 • Over Andrej Aleksejevitsj Almarik
 • “Noem het gelijk je wilt”
 • Spaanse oppositie houdt oog gericht op de p.c.e. en op Santiago Carillo

 Daad en Gedachte, Jrg. 12 (1976) nr. 9 (Oktober)

 • Over een professor en over een havenstaking
 • Oude wijn in nieuwe zakken [Jaap Meulenkamp vroeg jaren later aan iemand van de i.k.s., “Waarom werd daarop niet geantwoord met Nieuwe wijn in ouwe zakken”].
 • Chinees perspectief
 • Maatschappijkritiek in romanvorm

 Daad en Gedachte, Jrg. 12 (1976) nr. 10 (November)

 • In China steken de duivels en demonen de kop op
 • De strijd van de Britse zeelieden
 • Over het absenteïsme als nieuwe vorm van proletarische actie
 • Een vrijdag in Polen
 • Textielarbeidsters belegeren patroon
 • Hand in hand tegen de arbeiders

 Daad en Gedachte, Jrg. 12 (1976) nr. 11 (December)

 • Een brief uit Madrid
 • Het is een belang van de ondernemers dat de arbeiders vakbondslid zijn
 • Over Bakoenins “biecht” aan Tsaar Nikolaas I
 • Schoonmaaksters in conflict met werkgeefster en bonden

Jaargang 13, 1977

 Daad en Gedachte, Jrg. 13 (1977) nr. 1 (Januari)

 • Een kritische kanttekening bij een paar kritische kanttekeningen
 • Het is een belang van de ondernemers dat de arbeiders vakbondslid zijn (Slot)
 • Een uitspraak om te onthouden
 • Vakbondsbestuurders: een voorbeeld voor managers en bedrijfsleiders
 • Klassenstrijd bij Philips
 • Informatie over vakbondsleiders? Geen gek idee eigenlijk
 • Humanisering van de arbeid: een ondernemersbelang
 • Prof. Pen en de vakbeweging

 Daad en Gedachte, Jrg. 13 (1977) nr. 2 (Februari)

 • Wat is klasse-justitie?
 • Een staking bij General Motors in Straatsburg
 • Dengs ster is rijzende
 • Een conductrice aan het woord
 • Een voorhoede aan het werk
 • Verkiezingsgif uit de rode papaver

 Daad en Gedachte, Jrg. 13 (1977) nr. 3 (Maart)

 • Het carnaval van Kok en Schelling of: de langdurige nawerkingen van het zogenaamde Paasbestand
 • De vakbeweging in Frankrijk contra de arbeiders
 • Ook de christelijke arbeiders vloeit arbeidersbloed door de aderen

 Daad en Gedachte, Jrg. 13 (1977) nr. 4 (April)

 • De kruitdamp is opgetrokken, heet het. Maar is er wel kruitdamp geweest?
 • Een verbijsterend stuk
 • Een waar gebeurd verhaal

 Daad en Gedachte, Jrg. 13 (1977) nr. 5 (Mei)

 • Nakaarten over februari
 • Poppe, Schelling en de vogel Phoenix
 • Een niet erg geslaagde bijeenkomst

 Daad en Gedachte, Jrg. 13 (1977) nr. 6 (Juni)

 • Een belangwekkend opstel over het begin van de vakbeweging
 • Wie vermoordde Ned Ludd? / John en Paula Zerzan (San Francisco)
 • Het geheim van het “Wirtschaftswunder”
 • Wat weet zo’n ambassadeur er nou van?
 • Een partij voor het ondernemerdom

 Daad en Gedachte, Jrg. 13 (1977) nr. 7 (September)

 Er zijn geen afleveringen voor juli en augustus

 • De kabinetsformatie of: wie botst er nu eigenlijk op wie?
 • Over het zogenaamde Eurobolsjewisme
 • Heeft de vakbeweging nog een funktie?
 • Vier jaar vooruit, waarheen?
 • Over een “wilde” staking in Luik
 • Deng is inderdaad terug

 Daad en Gedachte, Jrg. 13 (1977) nr. 8 (Oktober)

 • De “Engelse ziekte" is nog maar altijd niet uitgewoed
 • Staat de c.p.n. thans kritisch tegenover de vakbeweging?
 • Kanttekening bij twee tv-series

 Daad en Gedachte, Jrg. 13 (1977) nr. 9 (November)

 • Een “linkse" omroep of een “linkse” tv, wat is dat?
 • Revolutie en contra-revolutie in Spanje (Boekbespreking)
 • De Grunwick-show
 • Hoe Belgische arbeidsters hun woede koelden op een medisch centrum
 • Hoe kwamen Andreas Baader, Jan Raspe en Gudrun Ensslin aan hun einde?

 Daad en Gedachte, Jrg. 13 (1977) nr. 10 (December)

 • Mythen zijn nu eenmaal bijzonder taai
 • “Meneer de rechter, een vakbondsleider moet toch zeker een nette kerel zijn?”
 • Maarten Schakel over Zuid-Afrika
 • Een staking bij Philips in Athene
 • De vakbeweging gekarakteriseerd door een Britse conservatief
 • Een kleine rechtzetting
 • Nog even over de moord op Steve Biko

Jaargang 14, 1978

 Daad en Gedachte, Jrg. 14 (1978) nr. 1 (Januari)

 • Carillo gaf Amerikaanse arbeiders een slag in het gezicht
 • Van tuchtscholen en internaten
 • Het burgerlijk element in Mao’s filosofie

 Daad en Gedachte, Jrg. 14 (1978) nr. 2 (Februari)

 • Van verflauwing van de klassenstrijd in Engeland nog steeds geen sprake
 • Onder het “arbeiderszelfbestuur” is het nog geen rozengeur en maneschijn
 • Een rechtsgeding in het Italië van nu

 Daad en Gedachte, Jrg. 14 (1978) nr. 3 (Maart)

 • De hoop die vervlogen is
 • Een brochure die een leemte vult
 • Klassenstrijd in Roemenië
 • De spijker op de kop
 • “Een minister uit de vakbeweging? Wel iets voor te zeggen”

 Daad en Gedachte, Jrg. 14 (1978) nr. 4 (April)

 • Mijnwerkersstaking in de Verenigde Staten: “Het laatste oordeel”
 • De stakingen in West-Duitsland
 • Een paar voorlopige kanttekeningen
 • De piramide der tirannie (Boekbespreking)
 • Opgeheven wegens sukses? Hoe zo?
 • Het bijten van de hond en van de kat

 Daad en Gedachte, Jrg. 14 (1978) nr. 5 (Mei)

 • Het verzet dat wordt herdacht en het verzet dat wordt vergeten
 • Schelling zette arbeiders onder druk
 • Over een staking in Almelo
 • De Russische Taylor is dood
 • De nieuwe klasse in China wordt hoe langer hoe sterker

 Daad en Gedachte, Jrg. 14 (1978) nr. 6 (Juli)

 Er is geen aflevering voor juni

 • Het verschil tussen de beweging der arbeiders en de arbeidersbeweging
 • De p.s.p. en de socialistische strijd

 Daad en Gedachte, Jrg. 14 (1978) nr. 7 (Augustus)

 • Woord vooraf bij dit nummer
 • De “anti-autoritaire beweging” en haar weg naar de impasse

 Daad en Gedachte, Jrg. 14 (1978) nr. 8 (September)

 • Typografenstaking in West-Duitsland
 • Beknopt, eenvoudig, maar traditioneel
 • Een belangrijk “testament”
 • Twee stakingen in Frankrijk
 • Een voortreffelijk geschrift
 • Terug naar welk socialisme dan wel?
 • Stellingen van “Daad en Gedachte”

 Daad en Gedachte, Jrg. 14 (1978) nr. 9 (Oktober)

 • Gangsters moeten de ononderbroken produktie van Peugeots verzekeren
 • De jongste metaalstaking in Duitsland
 • De andere arbeidersbeweging in de u.s.a. (Boekbespreking)
 • Bezetting zus of bezetting zo?

 Daad en Gedachte, Jrg. 14 (1978) nr. 10 (November)

 • Nogmaals over de “arbeidersbeweging” en de beweging der arbeiders
 • Staking bij Ford in Groot-Brittannië
 • Klassenstrijd in België
 • Het oordeel van een Spaanse arbeider over de “revolutionaire” militanten
 • Verbeter de wereld, begin bij de ambtenaren
 • Is de burgerlijke democratie nog wel een democratie?

 Daad en Gedachte, Jrg. 14 (1978) nr. 11 (December)

 • Wie of wat precies vertegenwoordigt de Westduitse “arbeidersdirekteur”?
 • De volledige waarheid over Peugeot is in ons blad nog niet verteld
 • Een ongelooflijke brutaliteit
 • Een rechtbankpresident over het stakingsrecht
 • Een nieuw Belgisch tijdschrift

Jaargang 15, 1979

 Daad en Gedachte, Jrg. 15 (1979) nr. 1 (Januari)

 • Akties tegen het gevangenenbeleid in het “demokratische” Spanje
 • Een Duitse dokter aan het ziekbed van de Britse vakbeweging
 • Een Esperantoblad over een staking van pompbedienden in Catalonië
 • Vervalsing, het kenmerk van de c.p.n.

 Daad en Gedachte, Jrg. 15 (1979) nr. 2 (Februari)

 • Britse overheid vertrouwt op de trade-unions
 • Hugh Scanlon kreeg loon naar werken
 • De kapitalistische stroom rijst al meer en meer in Joegoslavië
 • Wie won de staalstaking in de Bondsrepubliek?
 • Toen en nu, ofwel de schim van wijlen oud-minister Carl Severing
 • De taal is niet “gans een volk”
 • Wie schreef het manifest “Staakt!”?
 • Over het tumult dat de wolarbeiders in Florence in 1378 aanrichtten

 Daad en Gedachte, Jrg. 15 (1979) nr. 3 (Maart)

 • F. Reuter over de c.p.n. in oorlogstijd
 • … En mijn vader vertrok naar Wieringen

 Daad en Gedachte, Jrg. 15 (1979) nr. 4 (April)

 • Over de strijd van de arbeiders in de Noord-Franse staalindustrie
 • Regering en vakbeweging machteloos tegenover de Britse arbeiders
 • Het onderwijs: een oorlog tegen de armen

 Daad en Gedachte, Jrg. 15 (1979) nr. 5 (Mei)

 • Bij wie berust nu precies de leiding van de zelfstandige arbeidersstrijd?
 • Nogmaals de staking van de staalarbeiders in de Bondsrepubliek
 • Wie zijn er nu wel in verlegenheid?
 • De koudbanddouche van de vakbonden / [A.v.W.]
 • Een film over twee werelden op de t.v.

 Daad en Gedachte, Jrg. 15 (1979) nr. 6 (Juni)

 • Over radencommunisme en klassenstrijd
 • Mijnwerkersaktie in Belgisch Limburg
 • Nog even over Honoré de Kerschaever
 • Of Thatcher heeft gewonnen staat nog te bezien, maar het is wel zeker dat Callaghan heeft verloren
 • “Dat krijg je met zulk een forum”
 • Gonzalez in konflikt met zijn partij

 Daad en Gedachte, Jrg. 15 (1979) nr. 7 (Juli)

 • Hoogovens: de naweeën van een konflikt / [A.v.W.]
 • Over radencommunisme en klassenstrijd (II)
 • Wat is er tegen op tegencultuur?

 Daad en Gedachte, Jrg. 15 (1979) nr. 8 (Augustus)

 • Aan wie heeft nu eigenlijk Thatcher wel de oorlog verklaard?
 • Over radencommunisme en klassenstrijd (Slot)
 • De tekorten van het anti-stalinisme
 • Een brief uit Groot-Brittannië

 Daad en Gedachte, Jrg. 15 (1979) nr. 9 (September)

 • Over de verdrongen herinneringen
 • Onduidelijk verslag van een wat onduidelijke zaak
 • De autobiografie van Heinz Brandt (Boekbespreking)

 Daad en Gedachte, Jrg. 15 (1979) nr. 10 (Oktober)

 • Havenstakingen: De nachtmerrie van de bestuurders en de droom van het aktiekomitee
 • Meneer Eugen Loderer als kapitalist
 • De i.k.s. over het Trotskisme

 Daad en Gedachte, Jrg. 15 (1979) nr. 11 (December)

 Er is geen aflevering voor november

 • Brief van een lezer
 • Over klasse, partij en de Russische revolutie
 • In januari: nogmaals Rotterdam
 • Een verdacht pleidooi voor zogenaamd “werknemerszelfbestuur”
 • Een Frans boek over Spanje
 • George Meany trekt zich terug
 • Onderkruipers kansloos in New Haven

Jaargang 16, 1980

 Daad en Gedachte, Jrg. 16 (1980) nr. 1 (Januari)

 • Kanttekeningen bij kanttekeningen
 • Nogmaals de Rotterdamse stakingen
 • Misrekening bij British Leyland

 Daad en Gedachte, Jrg. 16 (1980) nr. 2 (Februari)

 • Staking in de Britse staalindustrie: een konfrontatie van wie met wie?
 • Een Amerikaanse stem over de vakbeweging in de u.s.a.
 • Maatschappelijke ontwikkeling en techniek
 • Antwoord: over de techniek en de maatschappelijke ontwikkeling
 • Stellingen van “Daad en Gedachte”

 Daad en Gedachte, Jrg. 16 (1980) nr. 3 (Maart)

 • Is de “Engelse ziekte” typisch Engels?
 • Een paar notities bij het geding tegen de Rotterdamse slepers
 • Hein kwam niet thuis die avond
 • Nogmaals: de staking in de Britse staalindustrie
 • Een gepantserde auto? Geen wonder

 Daad en Gedachte, Jrg. 16 (1980) nr. 4 (April)

 • Barrikaden in Amsterdam
 • De rechtsorde, wat is dat eigenlijk?
 • Voert de f.n.v. aktie of kletst ze maar
 • De p.c.p. en de krisis in Portugal
 • Wie de schurk scheen in het Chinese stuk blijkt juist de held te zijn
 • “Niet spreken met de bestuurder”
 • Reken niet op de vakbonden

 Daad en Gedachte, Jrg. 16 (1980) nr. 5 (Juni)

 Er is geen aflevering voor mei

 • Over wat voor soort republiek wordt er nu eigenlijk gesproken?
 • Techniek en maatschappelijke ontwikkeling (II)
 • Belangrijk materiaal over de historie van de Nederlandse arbeidersbeweging (Boekbespreking)

 Daad en Gedachte, Jrg. 16 (1980) nr. 6 (Juli)

 • De groep “Subversief” en de strijd van de arbeiders
 • "Onverzoenlijke herinneringen"
 • De vakbeweging: machtig of zwak?
 • Een sedert lang niet meer verkrijgbaar geschrift opnieuw uitgegeven
 • De zonden der vaderen

 Daad en Gedachte, Jrg. 16 (1980) nr. 7 (Augustus)

 • Schelling over “arbeiderszelfbestuur”
 • Nationalisme en racisme in Zuid-Oost-Azië
 • Merkwaardige advertentie
 • Waar zijn de vakbonden voor?
 • De groep “Subversief” en de strijd van de arbeiders (Slot)

 Daad en Gedachte, Jrg. 16 (1980) nr. 8 (September)

 • Klassenstrijd in Polen: “Men kan het vuur op ons openen, maar dat verandert onze eisen niet”
 • Van Leninist tot volkstribuun
 • Maatschappelijke ontwikkeling en techniek (III)

 Daad en Gedachte, Jrg. 16 (1980) nr. 9 (Oktober)

 • Allemaal “inleveren”: Beatrix krijgt acht en een half procent meer
 • Een nieuw boek over de vakbeweging in Groot-Brittannië (Boekbespreking)
 • Zat het “k.o.r.” aan hetzelfde front als de strijdende Poolse arbeidersklasse?
 • Terugblik op de hete zomer in Polen
 • Weekend over anarchisme in Amsterdam
 • De nadagen van de Britse Labour-partij
 • Nationalisme en racisme in Zuid-Oost-Azië (discussie)
 • O wee als het spelletje ernst wordt

 Daad en Gedachte, Jrg. 16 (1980) nr. 10 (November)

 • Allemaal “inleveren"? Morgen brengen!
 • Ook wij hoorden tot de paupers
 • Nogmaals het k.o.r.
 • Kommentaar bij een misverstand
 • De illusies van minister Albeda

 Daad en Gedachte, Jrg. 16 (1980) nr. 11 (December)

 • De vrije vakbonden in Polen
 • IJzeren dame moest kapituleren voor de strijdvaardige Britse dokwerkers
 • Nogmaals over Kampuchea
 • De moeilijkheden van een groep
 • De p.s.p. en de dienstweigeraars

Jaargang 17, 1981

 Daad en Gedachte, Jrg. 17 (1981) nr. 1 (Januari)

 • Hoe een regering de arbeidersklasse plundert en het bedrijfsleven spekt
 • Teksten van Pannekoek herdrukt
 • Bij de dood van John Lennon
 • Concerns en combines in Engeland, I

 Daad en Gedachte, Jrg. 17 (1981) nr. 2 (Februari)

 • Polen: een zelfstandige strijd?
 • Nogmaals: de klassenstrijd in Polen
 • Stervend? Nee, doodgeboren
 • Een onzorgvuldige formulering
 • Concerns en combines in Engeland, II

 Daad en Gedachte, Jrg. 17 (1981) nr. 3 (Maart)

 • Het verschil tussen oost en west, of de vakbonden zus en de vakbonden zó
 • Mrs. Thatcher door de mijnwerkers op de knieën gedwongen
 • Een informatief boek over Cambodja (Boekbespreking)
 • Wat voor soort van feministe was Alexandra Kollontai?
 • Concerns en combines: bedenkingen

 Daad en Gedachte, Jrg. 17 (1981) nr. 4 (April)

 • De stakingsbeweging tegen de herstelwetten van de Belgische regering
 • Vernieuwing van wat?
 • Nogmaals: het bankroet van mevrouw Thatcher
 • Een nieuwe partij in Engeland
 • Een prachtig boek over de Beierse Radenrepubliek
 • Over democratie gesproken

 Daad en Gedachte, Jrg. 17 (1981) nr. 5 (Mei)

 • Waarom mislukte de coup in Spanje?
 • China: de managers kontra de partij
 • Paul Mattick overleden
 • Portugal: vijf jaar later (Boekbespreking)
 • De vakbonden zus en de vakbonden zó of het verschil tussen oost en west (Slot)

 Daad en Gedachte, Jrg. 17 (1981) nr. 6 (Juni)

 • Waar klassen bestaan is klassenstrijd
 • Klassenstrijd in Rusland
 • De Poolse arbeiders en het k.o.r.
 • De vrije vakbeweging in Oost-Europa (Boekbespreking)
 • Ideologieën vallen niet uit de hemel
 • Moeten de Polen zich Rosa herinneren?

 Daad en Gedachte, Jrg. 17 (1981) nr. 7 (Juli)

 • Is bedrijfsbezetting nu wat anders dan in het verleden?
 • Ideologieën vallen niet uit de hemel (Diskussie)
 • Een ondernemer over de vakbeweging
 • Over het anarchisme tijdens de burgeroorlog in Spanje, 1936-’39 (Boekbespreking)

 Daad en Gedachte, Jrg. 17 (1981) nr. 8 (Augustus)

 • In België stijgt de sociale spanning
 • Werd er ook iemand achterdochtig?
 • Wat belichaamde Eduard Bernstein?
 • De hete zomer van Margaret Thatcher

 Daad en Gedachte, Jrg. 17 (1981) nr. 9 (November)

Er is geen aflevering voor september en oktober

 • Bij de dood van Ben Sijes (Een late reaktie)
 • Henri Simon. Kort kommentaar bij enkele kritische kanttekeningen
 • Ideologieën vallen niet uit de hemel. (Diskussie)
 • De staking op de scheepswerf Boel te Temse in België

 Daad en Gedachte, Jrg. 17 (1981) nr. 10 (December)

 • Boekt de nieuwe Britse partij wel zoveel succes als lijkt?
 • In naam van de werkende klasse (Boekbespreking)
 • De groeten uit Almelo (Boekbespreking)
 • Wat bepaalt het handelen van een heersende klasse? (Diskussie)
 • Een onbeschaamde brutaliteit

Jaargang 18, 1982

 Daad en Gedachte, Jrg. 18 (1982) nr. 1 (Januari)

 • De les van de 21e november
 • Stemerdink contra Van der Stoel, Van der Stoel contra Stemerdink
 • Over de arbeidersstrijd in de Rotterdamse haven (1960-1980) (Boekbespreking)
 • Vakbeweging tegen de ondernemingsraad
 • Man van ijzer? Nee, man van het k.o.r.

 Daad en Gedachte, Jrg. 18 (1982) nr. 2 (Februari)

 • Tien stellingen over Polen
 • Aan wat voor ziekte lijdt de P.v.d.A.?
 • Beschouwingen over de strijd van de f.i.a.t.-arbeiders in Turijn

 Daad en Gedachte, Jrg. 18 (1982) nr. 3 (Maart)

 • In België groeit de sociale onrust
 • De krisis in België
 • Je gelooft waarachtig je oren niet
 • Notities bij een gesprek
 • Nog wat zulke overwinningen en dan …

 Daad en Gedachte, Jrg. 18 (1982) nr. 4 (April)

 • Wim Kok weet bést wat hij doet
 • Is een herhaling van de staking van 1960/61 in België nog te vermijden?
 • De Poolse maatschappij wordt niet bedreigd door Lech Walesa
 • Notities bij het banenplan
 • In België wordt de strijd feller
 • Zwijgt de zwijgende meerderheid echt?

 Daad en Gedachte, Jrg. 18 (1982) nr. 5 (Mei)

 • En zo begon het allemaal nu net niet
 • Waar de P.v.d.A. staat, hoeft voor niemand meer een vraag te zijn
 • Wat is eigenlijk een “politieke staking”?
 • Een goed boek over de “Praagse lente”
 • Even geduld s.v.p. voor wat betreft de Duitse brochure over f.i.a.t.
 • De Oostenrijkse “socialisten” volop aan het werk voor de bourgeoisie

 Daad en Gedachte, Jrg. 18 (1982) nr. 6 (Juni)

 • Dat de P.v.d.A. uit het kabinet is, dat zal de ondernemers nog gaan spijten
 • Anton Pannekoek’s Herinneringen eindelijk in druk verschenen (Boekbespreking)
 • Een Franse klucht in drie bedrijven
 • Stenen in een stinkende vijver

 Daad en Gedachte, Jrg. 18 (1982) nr. 7 (Juli)

 • Een belangwekkend proefschrift over de functie van de vakbeweging
 • Ziek zijn doet geen pijn
 • Nicaragua, een teken aan de wand

 Daad en Gedachte, Jrg. 18 (1982) nr. 8 (Augustus)

 • Het laatste woord over strijdvormen is bij lange na nog niet gezegd
 • Een Belgische kameraad reageert op kritische opmerkingen
 • In memoriam Koert Nieuwenhuis
 • In Polen is er nu veel minder spinrag
 • Binnen een half jaar: drie verloren stakingen bij de Britse spoorwegen

 Daad en Gedachte, Jrg. 18 (1982) nr. 9 (September)

 • Kan het anti-stakingswapen van Reagan door arbeiders stomp worden gemaakt?
 • Britse gezondheidswerkers contra de regering van Margaret Thatcher
 • Als “Solidariteit” actie voert, is het om de arbeiders in toom te houden
 • “De rijken rijker, de armen armer”

 Daad en Gedachte, Jrg. 18 (1982) nr. 10 (Oktober)

 • Wat voor een winter staat Engeland te wachten?
 • Kanttekeningen bij de film De Berg
 • De nieuwe managersklasse in China zit steeds steviger in het zadel
 • Kwam werkelijk in mei 1968 in Frankrijk de verbeelding aan de macht?
 • Moeten wij als tegenstanders van de vakbeweging worden beschouwd?

 Daad en Gedachte, Jrg. 18 (1982) nr. 11 (November)

 • De Poolse arbeiders denken slechts dat ze achter “Solidariteit” staan
 • Opnieuw een havenarbeider aan het woord
 • Een betoog met erg zwakke plekken
 • Notities bij een z.g. “documentaire”
 • Is de P.v.d.A. wat anders dan de vroegere s.d.a.p.?
 • Heeft de c.p.n. nog toekomst of is er een toekomst zonder de c.p.n.?
 • Scargill contra de Britse mijnwerkers

 Daad en Gedachte, Jrg. 18 (1982) nr. 12 (December)

 • Lech Walesa op vrije voeten
 • Wat betekent het, dat in Spanje nu de sociaal-democraten gaan regeren?
 • De “worgwetten" zijn een vodje papier
 • Bepaalt Andropov het lot van Rusland of Rusland het lot van Andropov?
 • Losse notities over de krisis van de kapitalistische ekonomie (1)

Jaargang 19, 1983

 Daad en Gedachte, Jrg. 19 (1983) nr. 1 (Januari)

 • Criminaliteit is een vorm van verzet tegen de huidige maatschappij
 • Over de functie van de vakbeweging
 • Nog altijd zitten de roofridders aan de top van deze maatschappij
 • Losse notities over de crisis van de kapitalistische economie (2)
 • Faillissementen aan de lopende band

 Daad en Gedachte, Jrg. 19 (1983) nr. 2 (Februari)

 • Walesa heeft verbod van Solidariteit “grote politieke fout” genoemd
 • Bij een heruitgave van Plieviers boek over de Duitse novemberrevolutie
 • Losse notities over de crisis van de kapitalistische economie (3)

 Daad en Gedachte, Jrg. 19 (1983) nr. 3 (Maart)

 • Een aangepast “Solidariteit” zou best eens perspectief kunnen hebben
 • Waar maakt Marcel van Dam zich nu precies zorgen over?
 • Over schijn en wezen van de P.v.d.A.
 • Op het ‘carrière-pad’ … en hoe
 • Opnieuw bleken de Britse arbeiders sterker dan de Britse regering
 • Losse notities over de crisis van de kapitalistische economie (4)
 • Sjonge die ‘wetenschappers’ toch

 Daad en Gedachte, Jrg. 19 (1983) nr. 4 (April)

 • Kenmerkt de Spaanse politiek zich werkelijk door tegenstrijdigheden?
 • Commentaar bij een “herdenking”
 • Wanneer zal de woede uitbarsten?
 • In discussie met een Britse kameraad over de praktijk en de theorie
 • Over de beheerste wrevel in België
 • Losse notities over de crisis van de kapitalistische economie (5)
 • Over de staking die niet doorging

 Daad en Gedachte, Jrg. 19 (1983) nr. 5 (Mei)

 • De plaats der Belgische vakbonden bij de strijd tussen kapitaal en arbeid
 • Nicaragua na de Sandinistische revolutie
 • De Belgische arbeiders moeten bloeden voor de Belgische staalnijverheid
 • Nogmaals: over theorie en praktijk

 Daad en Gedachte, Jrg. 19 (1983) nr. 6 (Juni)

 • De Centrum Partij krijgt concurrentie
 • Hoe de jongste staking bij Leyland begon en hoe zij eindigde
 • Hoe denken ‘wilde’ stakers over de bonden die hen in de steek lieten?

 Daad en Gedachte, Jrg. 19 (1983) nr. 7 (Juli)

 • Een nederlaag van Labour is nog geen nederlaag van de arbeiders
 • Arnhem nu lijkt Berlijn voor 50 Jaar
 • Andropov, een vernieuwer?

 Daad en Gedachte, Jrg. 19 (1983) nr. 8 (Augustus)

 • Strijd op de scheepswerf Lisnave
 • Voor de zoveelste keer: Kroonstad
 • Wat leert ons het jongste boek over de dood van Lin Biao?
 • Wat is er niet en wat is er wel veranderd in Polen?

 Daad en Gedachte, Jrg. 19 (1983) nr. 9 (September)

 • Een warme zomer in Luik
 • Opmerkingen en vragen bij het opstel “Andropov een vernieuwer?”
 • Je vraagt je af hoe of het mogelijk is
 • Over een nieuwe vakbond die beslist geen vakbond wenst te zijn

 Daad en Gedachte, Jrg. 19 (1983) nr. 10 (Oktober)

 • Wat voor toekomst wacht de c.p.n.?
 • De brutaliteit kent geen grenzen
 • Waarom bedanken vakbondsleden?
 • Weinberger in El Salvador
 • Bericht omtrent stakend België: “Vakbondsleiding bestaat uit crapuul dat ons in het gareel wil houden”

 Daad en Gedachte, Jrg. 19 (1983) nr. 11 (November)

 • Een Nobelprijs voor de klassenvrede
 • De grote landarbeidersstaking van 1929 in Oostelijk Groningen (Boekbespreking)
 • Strijdbare achterban dwingt bonden tot vervroegde acties tegen 3½% korting
 • Groeiende verwijdering tussen leiding van de f.n.v. en de achterban

 Er is geen aflevering voor december

Jaargang 20, 1984

 Daad en Gedachte, Jrg. 20 (1984) nr. 1 (Januari)

 • Deze keer een dubbele aflevering
 • Aan de koude winter van Lubbers ging een zeer warme herfst vooraf
 • Over een povere en over een wezenlijke kritiek op de sociaal-democratie
 • Nog enkele opmerkingen over Nicaragua
 • De Britse typografen in strijd tegen de regering van de ijzeren dame
 • Waar de wetenschap al niet voor deugt
 • ‘El Campesino’ gestorven te Madrid
 • Woorden die geen commentaar behoeven
 • Initiatieven van de achterban tijdens de strijd van het overheidspersoneel
 • De t.u.c. schaart zich naast de orde
 • Ontwikkelingen binnen de Spaanse c.p.
 • Laat eerherstel voor Lioe Shao-Shi

 Daad en Gedachte, Jrg. 20 (1984) nr. 2 (Februari)

 • Wat er bijna nooit gezegd wordt over lijfelijk geweld en vandalisme
 • Ondernemerdom wenst goede verhouding met de vakbeweging
 • Over een povere en over een wezenlijke kritiek op de sociaal-democratie, II
 • Vandaag in Spanje, morgen in …?
 • Wat is nu in feite de positie van de nieuwe vakbonden in Polen?

 Daad en Gedachte, Jrg. 20 (1984) nr. 3 (Maart)

 • Over klassemoraal: een oud misverstand dat nog steeds niet blijkt uitgeroeid
 • Hoe zit het eigenlijk precies met wat bekend staat als de ‘Closed shop’?
 • Bespiegelingen zonder berouw (Boekbespreking)
 • Tussen partij en klasse in Polen gaapt een zeer brede kloof

 Daad en Gedachte, Jrg. 20 (1984) nr. 4 (April)

 • Mag men het optreden der Israëlische machthebbers fascistisch noemen?
 • Over een povere en over een wezenlijke kritiek op de sociaal-democratie, III
 • ‘Moeder de vrouw’ was door de tijden heen altijd al geëmancipeerd
 • Lech Walese aan het einde van de weg
 • De grote leugen

 Daad en Gedachte, Jrg. 20 (1984) nr. 5 (Mei)

 • De jongste staking van de mijnwerkers in Groot-Brittannië
 • De strijd van de klassen en hun moraal
 • Over een povere en over een wezenlijke kritiek op de sociaal-democratie, IV
 • De anjers zijn lang geleden verwelkt

 Daad en Gedachte, Jrg. 20 (1984) nr. 6 (Juni)

 • Waarom gaat het bij de staking in de Duitse metaalindustrie?
 • Geen nieuwe banen, maar rendement
 • Het interesseert ze geen moer
 • Oude brochures, maar nog altijd goed
 • Over een povere en over een wezenlijke kritiek op de sociaal-democratie, V
 • Het kabinet-Lubbers een werkgeverskabinet? Dat spreekt toch vanzelf
 • Geen angst meer voor een staatsgreep

 Daad en Gedachte, Jrg. 20 (1984) nr. 7 (Juli)

 • Een halve eeuw is verstreken sinds de zogenaamde Jordaanopstand

 Daad en Gedachte, Jrg. 20 (1984) nr. 8 (Augustus)

 • ‘Struikelen over grote meloenen’
 • Over een povere en over een wezenlijke kritiek op de sociaal-democratie (Slot)
 • Bestaat de kans, dat de Jordaanopstand zich zal gaan herhalen?
 • De gifmengers van Nederland

 Daad en Gedachte, Jrg. 20 (1984) nr. 9 (September)

 • De staking der mijnwerkers in Groot-Brittannië: indrukken van een verblijf in Zuid-Wales
 • Over het geval-Duisenberg
 • Arbeidsdiscipline in Rusland
 • De vakbeweging gisteren, vandaag en morgen

 Daad en Gedachte, Jrg. 20 (1984) nr. 10 (Oktober)

 • Arbeidsdiscipline in Rusland, II
 • Strijd in de haven van Rotterdam
 • Gedachten bij een herdenking
 • Een nieuwe klassenstrijd of de oude?

 Daad en Gedachte, Jrg. 20 (1984) nr. 11 (November)

 • Van een ‘leer van de klassenstrijd’ te spreken is baarlijke nonsens
 • Arbeidsdiscipline in Rusland, III
 • Twee voortreffelijke Britse brochures
 • Werpen financiële extraatjes voor vakbondsleden hun nut af?

 Daad en Gedachte, Jrg. 20 (1984) nr. 12 (December)

 • De brutaliteit der machthebbers
 • Arbeidsdiscipline in Rusland, IV
 • De Britse mijnwerkersstaking: handelen de stakers wel volgens de ‘linkse’ voorschriften?

Jaargang 21, 1985

 Daad en Gedachte, Jrg. 21 (1985) nr. 1 (Januari)

 • De kleine criminaliteit
 • Het gaat uitstekend (Boekbespreking)
 • Was Drees een aantal jaren werkelijk een radicale figuur in de s.d.a.p.?
 • In China zijn de managers aan de macht

 Daad en Gedachte, Jrg. 21 (1985) nr. 2 (Februari)

 • Een uitgelokte strijd
 • Strijd van de bond of strijd van de kompels?
 • De taaie vakbondsmythe
 • De klassenscheiding word zo scherp als maar kan getrokken
 • Mag aub de politie in de romans op de politie in de samenleving lijken?
 • De vakbeweging in nood
 • De opvolgers van Deng Xiaoping hebben zich inmiddels al aangemeld
 • Betekent korter werken meer werk?

 Daad en Gedachte, Jrg. 21 (1985) nr. 3 (Maart)

 • De zelfstandige arbeidersstrijd heeft wel degelijk organisatie
 • Een erg bittere smaak in de mond
 • Ina Brouwer, een idealiste zonder een werkelijke maatschappijvisie
 • Het wapen van de uitsluiting
 • Wat voor successen boekte Attlee’s in 1945 gevormde Labourregering?
 • Is de klassenstrijd inderdaad iets uit een sinds lang vervlogen tijd?
 • Ronald Reagan over het Sandinistisch bewind in de staat Nicaragua
 • Het gaat slecht met de boeren

 Daad en Gedachte, Jrg. 21 (1985) nr. 4 (April)

 • In Groot-Brittannië zijn de dingen niet meer gelijk voorheen
 • Stakingen in Joegoslavië
 • Terugkeer gastarbeiders
 • Staatsgevaarlijk
 • De c.p.n. marcheert voort op de eenmaal ingeslagen weg

 Daad en Gedachte, Jrg. 21 (1985) nr. 5 (Mei)

 • Wat de bonden niet deden, deden de arbeiders wel
 • Andermans mening over de staking van de Oost Groningse landarbeiders
 • Een Britse stem over Arthur Scargill en de strijd van de mijnwerkers
 • Een academisch gesprek over sociale ongelijkheid en sociale klassen
 • Deng wordt voortdurend machtiger
 • Nogmaals de stakingen in Denemarken
 • Een rake uitspraak over Nicaragua
 • De politieke revolutie is heel iets anders dan de sociale revolutie

 Daad en Gedachte, Jrg. 21 (1985) nr. 6 (Juni)

 • De woorden wild, maar de daden mild
 • Welk belang vertegenwoordigt de v.v.d.?
 • “Staken? Geen enkel bezwaar mits het maar volstrekt geen ongemak geeft”
 • Flexibiliteit is nu het wachtwoord
 • Al weer dat “klassenbewustzijn”
 • Een bitter teleurgestelde idealist

 Daad en Gedachte, Jrg. 21 (1985) nr. 7 (Juli)

 • In het staatskapitalistische Rusland ontbreekt de klassenstrijd niet
 • Jan Appel (95) overleden
 • Is emancipatie of is bevrijding van de arbeidersklasse aan de orde?
 • De grote Britse mijnwerkersstaking van 1984-’85 en haar lessen (Boekbespreking)

 Daad en Gedachte, Jrg. 21 (1985) nr. 8 (Augustus)

 • De Duitse arbeiders in het Derde Rijk
 • Andermaal de Britse mijnwerkersstaking
 • Soms lees je in de burgerlijke pers opmerkelijke uitspraken
 • Wat is de werkelijke betekenis van het jongste havenakkoord?
 • De klasse der managers in China zit steeds vaster in het zadel

 Daad en Gedachte, Jrg. 21 (1985) nr. 9 (September)

 • Het merkwaardige gevecht bij Orgreave oftewel de bond contra de mijnwerkers
 • Niet iets om zich over op te winden
 • Arbeiders in het Derde Rijk (Slot)

 Daad en Gedachte, Jrg. 21 (1985) nr. 10 (Oktober)

 • Zuid-Afrika: een politieke revolutie om een sociale te voorkomen
 • Een liberale kijk op de nieuwe leider van Nederlands grootste vakcentrale
 • Een Amerikaans beursblad over een Amerikaanse vakbondsleider
 • De wegen van het zelfbestuur
 • Beleeft het neo-confucianisme een wedergeboorte in China?
 • Nicaragua is niet het voorland van de proletarische revolutie
 • Criminele vakbondsbaas in de v.s. heeft nauwe banden met de regering
 • Geen ene reden waarom minister Ruding voor de P.v.d.A. onaanvaardbaar zou zijn

 Daad en Gedachte, Jrg. 21 (1985) nr. 11 (November)

 • Een ‘wilde’ treinstaking in Frankrijk
 • De maatschappij wordt steeds ingewikkelder en kwetsbaarder
 • Legenden hebben een erg taai leven
 • De tegenstanders van Deng Xiaoping moeten steeds meer het veld ruimen
 • Wat is de betekenis van het geld?
 • Nieuwe uitspraken over een voor de achterban opgevoerde komedie
 • Stakingsberichten uit Oost-Europa

 Daad en Gedachte, Jrg. 21 (1985) nr. 12 (December)

 • Heeft de Labour Partij nog toekomst?
 • De autobiografie van een bolsjewist (Boekbespreking)
 • Een interessante film over de zaak der gebroeders Hogerhuis
 • De tegenstrijdigheid van Fré Meis
 • Een burgemeesterspost voor de p.s.p.?

Jaargang 22, 1986

 Daad en Gedachte, Jrg. 22 (1986) nr. 1 (Januari)

 • Vijfentwintig jaar na de Belgische stakingen van 1960-1961
 • De arbeiders bestaan niet voor de p.s.p.
 • Wie heeft er nu eigenlijk lak aan wie?
 • Over de onderwereld aan de top van de kapitalistische maatschappij
 • Britse vakcentrale krijgt subsidie
 • De strijd van de brandweerlieden en verscheidene andere acties
 • Sociale informatie uit Joegoslavië
 • Fotoboek over de mijnwerkersstaking
 • De vakbeweging overal in de problemen

 Daad en Gedachte, Jrg. 22 (1986) nr. 2 (Februari)

 • 50 Jaar geleden won het Volksfront de Spaanse verkiezingen
 • Twee boeken over het socialisme in de provincie Groningen (Boekbespreking)
 • Rake en wonderlijke uitspraken van een gewezen vakbondsbestuurder
 • Een zeer onwaarachtige herdenking
 • De arbeidende klasse heeft noch de een of andere taak, noch een doel
 • Nogmaals: de toekomst der vakbeweging
 • De neergang van de politieke partijen

 Daad en Gedachte, Jrg. 22 (1986) nr. 3 (Maart)

 • Niets begrepen, niets herroepen en totaal niets geleerd
 • Een Drentse veenarbeider boekstaafde z’n levensherinneringen (Boekbespreking)
 • Hoe is het anno 1986 in Nederland met het stakingsrecht gesteld?
 • Stalin was geen koele speler op het schaakbord van de wereldpolitiek
 • De werkelijkheidszin van Hans Pont

 Daad en Gedachte, Jrg. 22 (1986) nr. 4 (April)

 • Een bericht uit Silicon Valley. De computer-saboteurs
 • Maakte Deng Xiaoping China anders of heeft een ander China Deng gemaakt?
 • Een gedegen studie over de c.p.n. tijdens de oorlog en de Duitse bezetting (Boekbespreking)
 • Klasse-optreden is bepaald niet hetzelfde als individuele actie
 • Nogmaals: De Britse televisieserie over de Spaanse burgeroorlog
 • Brandweerlieden blijven actie voeren
 • Merkwaardig slot van televisieserie

 Daad en Gedachte, Jrg. 22 (1986) nr. 5 (Mei)

 • De rechtse duivel kan niet verdreven worden met de linkse Beëlzebub
 • Wat is eigenlijk fascisme?
 • Vreemde opvatting van de klassenstrijd
 • Over de crisis van het bolsjewisme
 • Zuid-Afrika: land van klassenstrijd en rassenstrijd
 • De beer is los bij Ursus

 Daad en Gedachte, Jrg. 22 (1986) nr. 6 (Juni)

 • Ter Hart won de slag om de 36 uur maar wie heeft die eigenlijk verloren?
 • Verdwijnen onze politieke partijen?
 • De arbeiders tegen het havenkapitaal, het havenkapitaal tegen de arbeiders
 • Maat was vol voor het treinpersoneel
 • Geen nieuwe ‘culturele revolutie’

 Daad en Gedachte, Jrg. 22 (1986) nr. 7 (Juli)

 • Voor vijftig jaar: massastakingen met bezetting der fabrieken in Frankrijk
 • Over organisatie en samenwerking
 • Mijnstaking in de Belgische Kempen

 Daad en Gedachte, Jrg. 22 (1986) nr. 8 (Augustus)

 • Hoe de Belgische vakbeweging maar met moeite de arbeiders in toom hield
 • De c.p. van Maurice Thorez was niet de partij van een nieuwe managersklasse
 • Wat in de Spaanse provincie Aragon is gebeurd tussen 1936 en 1939 (Boekbespreking)
 • Leugen en waarheid op de beeldbuis
 • Hebben de arbeiders ook hervormingen van het kapitalisme bevochten?

 Daad en Gedachte, Jrg. 22 (1986) nr. 9 (September)

 • Wat voor een rol speelt het bewustzijn bij het in actie komen van de massa’s?
 • Waaruit bestond dan wel het vechten van de arbeiders?
 • Inderdaad: passiviteit is heel wat anders dan sociale strijd
 • De Britse mijnwerkersstaking van 1984/1985
 • De grabbelton van Lubbers en Co.

 Daad en Gedachte, Jrg. 22 (1986) nr. 10 (Oktober)

 • De vakbeweging worstelt met problemen die volstrekt onoplosbaar zijn
 • Wie weet er een definitie van kapitalisme?
 • De heersers in Oost-Europa weten best dat ze een heersende klasse zijn
 • Cohn-Bendit heeft nog altijd geen idee van wat mei ’68 werkelijk betekende
 • Aan Constandse’s boodschap hadden de lijkenpikkers geen boodschap
 • In China versterken de managers heel langzaam maar zeker hun positie

 Daad en Gedachte, Jrg. 22 (1986) nr. 11 (November)

 • Een Engels pamflet over de ondergang van de kapitalistische samenleving
 • Voor 30 jaar: revolutie in Hongarije
 • Herdenking met een wrange bijsmaak
 • Een voorlopig gewonnen staking bij de Britse maatschappij ‘Sealink’
 • De staking bij transportbedrijf Stolk
 • Gewichtigdoenerij bij de herdruk van een achterhaald geschrift
 • Zowel de producten van Shell als van Philips zijn voor mij taboe

 Daad en Gedachte, Jrg. 22 (1986) nr. 12 (December)

 • Zelfstandige arbeidersstrijd in Spanje
 • Een voortreffelijke tv-documentaire over de revolutie in Hongarije
 • Een episode uit de Duitse revolutie
 • Het einde van de strijd tegen Stolk
 • Een discussie over de vakbeweging
 • Een verhaal dat een sprookje lijkt, maar dat helaas geen sprookje is

Jaargang 23, 1987

 Daad en Gedachte, Jrg. 23 (1987) nr. 1 (Januari)

 • Zuid-Afrika: verlaten de ratten het zinkende schip?
 • Over hervormingen en lakse arbeiders
 • f.n.v. protesteert terecht tegen wat zij “een geheel verkeerd beeld” noemt
 • Zich permitteren. Hoezo permitteren?
 • Wat heeft het optreden van de Franse studenten en scholieren laten zien?

 Daad en Gedachte, Jrg. 23 (1987) nr. 2 (Februari)

 • De staking bij de Franse spoorwegen
 • Een fiasco van de f.n.v. ten gevolge van politiek bewustzijn der arbeiders?
 • Zo zout werd het maar zelden gevreten
 • Een uitstekend boek over Zuid-Afrika (Boekbespreking)
 • Doemen er in China gevaren op voor de hervormingspolitiek van Deng?

 Daad en Gedachte, Jrg. 23 (1987) nr. 3 (Maart)

 • Een mijlpaal in de zelfstandige strijd van de Amerikaanse arbeidersklasse
 • Nogmaals de treinstaking in Frankrijk
 • De omstandigheden wijzigen het denken (Brief van een lezer)
 • Poppe wil wettelijke garanties voor invloed van de vakbeweging

 Daad en Gedachte, Jrg. 23 (1987) nr. 4 (April)

 • Voorzitter van de metaalwerkgevers voorstander van sterke vakbond
 • Over de veranderingen in het denken als een gevolg van het doen (Antwoord aan een briefschrijver)
 • Arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen tussen 1900 en 1940 (Boekbespreking)
 • Jonge Spaanse managers loven Gonzalez
 • Oordelen van Chinezen over het wezen van de huidige Chinese maatschappij
 • In West-Europa sterven de zogenaamde communistische partijen verder af
 • “Veel te goed voor het soldatenleven”

 Daad en Gedachte, Jrg. 23 (1987) nr. 5 (Mei)

 • De Rotterdamse havenstakingen
 • De lotgevallen van een Chinese vrouw tijdens de “Culturele revolutie” (Boekbespreking)
 • Over hervormingen en lakse arbeiders, II

 Daad en Gedachte, Jrg. 23 (1987) nr. 6 (Juni)

 • Over het burgerlijke wanbegrip voor elke vorm van zelfstandig verzet
 • Over theorie en praktijk (Dupliek van Sj. d. V)
 • Pacifistische “socialisten” vierden hun dertigjarig bestaan
 • Heeft een nieuwe p.s.p. een toekomst?
 • Het geheugen schiet soms tekort, maar een partij-opvatting altijd
 • Bejaarden bezetten de tramremises

 Daad en Gedachte, Jrg. 23 (1987) nr. 7 (Juli)

 • Margarethe von Trotta’s film over het leven van Rosa Luxemburg
 • Over de praktijk van de theorie en de theorie van de praktijk
 • Deng Xiaoping blijft vooralsnog op de eenmaal ingeslagen weg voortgaan
 • De strijd van de vakbeweging? Mogen we vragen welk strijd u bedoelt?
 • Marshall-hulp? Inderdaad puur egoïsme
 • Om welk beweging gaat het eigenlijk?

 Daad en Gedachte, Jrg. 23 (1987) nr. 8 (Augustus)

 • Een woordvoerder van Solidarnosc over de allernaaste toekomst van Polen
 • Heeft Thatcher haar verkiezingszege aan de Britse arbeiders te danken?
 • Nog een paar notities betreffende de huidige situatie in Polen
 • Britse mijnwerkers opnieuw in staking
 • Anti-staking afspraak? Vodje papier

 Daad en Gedachte, Jrg. 23 (1987) nr. 9 (September)

 • Een arbeider over de privatisering en de rol van de vakbonden
 • In Australië zijn de Groenen anders dan de Groenen elders zijn
 • De ontknoping van de Rotterdamse havenstaking kwam in Delft
 • Een langdurige staking van vrouwen bij een kleine fabriek in Engeland

 Daad en Gedachte, Jrg. 23 (1987) nr. 10 (Oktober)

 • De mijnwerkersstaking in Zuid-Afrika en de strijd tegen de apartheid
 • Nogmaals een kritische kijk op de Groenen
 • Allerminst de taal van de arbeiders
 • Een aardige serie, maar geen analyse
 • Over een onmogelijke mogelijkheid

 Daad en Gedachte, Jrg. 23 (1987) nr. 11 (November)

 • Een heel verkeerde kijk op de komende beweging van de arbeiders zelf
 • Terugblik op onze lezerskonferentie
 • De arbeidersstrijd in Zuid-Korea
 • Stellingen van Daad en Gedachte

 Daad en Gedachte, Jrg. 23 (1987) nr. 12 (December)

 • Deng Xiaoping legt hoogste functies neer maar zijn politiek wordt voortgezet
 • Gunst nog an toe, die arme Beatrix toch
 • Nog eventjes over het ‘vodje papier’
 • Ook Jaruzelski kondigt hervormingen aan
 • On-socialistisch? Wat had u dan gedacht?
 • “Tot het bittere einde”, Een analyse van de Britse mijnwerkersstaking (Boekbespreking)
 • Over de vakbonden en hun achterban

Jaargang 24, 1988

 Daad en Gedachte, Jrg. 24 (1988) nr. 1 (Januari)

 • Koos van Zomeren en de problemen van de zogenaamde voorhoede
 • In Kronstadt sloeg de vlam in de pan: Roemeense arbeiders in verzet
 • Arbeiders brengen indrukwekkend toneel
 • Huidige problemen van de vakbeweging
 • Werken met begrippen

 Daad en Gedachte, Jrg. 24 (1988) nr. 2 (Februari)

 • Strijd voor behoud van arbeidsplaatsen in de staalindustrie van het Ruhrgebied
 • Worsteling tussen toekomst en verleden
 • Staking van buschauffeurs in Joegoslavië
 • Een hoogst onbevredigend geschrift (Boekbespreking)

 Daad en Gedachte, Jrg. 24 (1988) nr. 3 (Maart)

 • Ja, fijn is anders, maar de vraag luidt waar het nu eigenlijk om gaat
 • Niet de eerste en vast ook niet de laatste
 • De vakbondswetten van Thatcher blijken niet zo doeltreffend als verwacht
 • Het gebak van de h.e.m.a. is terecht beroemd, maar bijna was het op

 Daad en Gedachte, Jrg. 24 (1988) nr. 4 (April)

 • Een winter van ontevredenheid in Zweden
 • Een nieuwe kijk op de sociaal-democratie?
 • Met zeer veel gemengde gevoelens
 • Eindelijk een anarchistische erkenning
 • De fabels van La Fontaine
 • Britse verpleegsters gaven het sein tot verscherping van de klassenstrijd
 • In de Chinese Volksrepubliek blijft het hervorming wat de klok slaat
 • Zoals de ouden zongen piepen de jongen

 Daad en Gedachte, Jrg. 24 (1988) nr. 5 (Mei)

 • Een brief aan ‘Wereldrevolutie’, alsmede een reactie daarop onzerzijds
 • Ons commentaar op voorgaande brief
 • “Oorlog is oorlog”, zei de ‘bloedhond’ (Boekbespreking)

 Daad en Gedachte, Jrg. 24 (1988) nr. 6 (Juni)

 • S.P.D. bedroog de arbeiders bij Krupp
 • Zijn het bolsjewisme en het fascisme met elkaar te vergelijken?
 • Ina Brouwer en haar kijk op de huidige fase der maatschappelijke ontwikkeling
 • Was de verbeelding aan de macht of waren het de arbeiders die hun macht toonden?
 • Weer strijd van de arbeiders in Polen

 Daad en Gedachte, Jrg. 24 (1988) nr. 7 (Juli)

 • Nogmaals: de klassenstrijd in Polen
 • Wie of wat vertegenwoordigt Gorbatsjov en wat is het wezen van Perestrojka?
 • Wie heeft het recht om terroristische aanslagen te veroordelen?
 • Bemoeilijkt de technische ontwikkeling de eenheid van de arbeiders?
 • Wat bedoelde mevrouw Thatcher toen zij over het scheppen van rijkdom sprak?

 Daad en Gedachte, Jrg. 24 (1988) nr. 8 (Augustus)

 • De burgerlijke pers over Domela
 • Wie of wat vertegenwoordigt Gorbatsjov en wat is het wezen van Perestrojka? II
 • Moderne ondernemers weten heel goed wat de betekenis van de vakbeweging is
 • Een nieuw boek over arbeidsverhoudingen in de Rotterdamse haven
 • Heeft tegenwoordig de politiek nog wel veel met politiek te maken?

 Daad en Gedachte, Jrg. 24 (1988) nr. 9 (September)

 • Een film over het proces tegen Danton in 1794 of over een ander proces?
 • Zoals de ouden in Duitsland zongen, zingen de jongen in Duitsland niet
 • Ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen in de haven van Rotterdam (Boekbespreking)
 • Wie of wat vertegenwoordigt Gorbatsjov en wat is het wezen van de Perestrojka? III
 • Waar staat het Komitee Zuidelijk Afrika?
 • De vakbeweging is ingenomen met wat een ‘sociale ondernemer’ wordt genoemd
 • Onthullingen over Breznjev onthullen maar weinig omtrent de Russische maatschappij

 Daad en Gedachte, Jrg. 24 (1988) nr. 10 (Oktober)

 • De kloof tussen de Poolse arbeidersklasse en Walesa wordt meer en meer zichtbaar
 • Handhaven politie en justitie het recht of verkrachten zij het?
 • Scheuring in de Britse vakbeweging
 • Nog altijd is het zo, dat de armen in het kapitalisme voortdurend armer worden
 • Naar een compromis met ‘Solidarnosc’? Daar gaat het wel op lijken
 • Een korte toelichting bij de verbeterde stellingen van Daad en Gedachte
 • Stellingen van Daad en Gedachte

 Daad en Gedachte, Jrg. 24 (1988) nr. 11 (November)

 • De vakbond maakt de bestuurder, mits die voor bestuurder in de wieg is gelegd (Boekbespreking)
 • Wat is dat: Eigen stem laten horen?
 • Komt er een nieuwe stakingsactie?
 • Zijn er diverse vormen van terreur?
 • Over de houding van de arbeidersklasse in Frankrijk en Spanje in de jaren 1930
 • Enig idee wie dit zou kunnen zijn?

 Daad en Gedachte, Jrg. 24 (1988) nr. 12 (December)

 • De situatie in Polen is duidelijker dan op het eerste gezicht wel schijnt
 • Johan Stekelenburg over de vakbeweging
 • Een ‘wilde’ staking bij de Britse post
 • Zelfstandige strijd van verpleegsters tegen Franse regering en vakbonden
 • Een reeks van stakingen in Frankrijk

Jaargang 25, 1989

 Daad en Gedachte, Jrg. 25 (1989) nr. 1 (Januari)

 • Wat het marxisme niet is en wat wel
 • Kanttekeningen bij Richter Roegholt’s biografie van Ben Sijes
 • De raspaarden van Ruud Lubbers
 • Soort zoekt nog altijd soort

 Daad en Gedachte, Jrg. 25 (1989) nr. 2 (Februari)

 • Gesprek met twee stakende arbeiders van een scheepswerf in St. Nazaire
 • Neem van de armen om aan de rijken te geven is het credo van Lubbers en zijn kabinet
 • Een studie over bet radencommunisme in Groot-Brittannië (Boekbespreking)
 • Chileense toestanden op Schiphol

 Daad en Gedachte, Jrg. 25 (1989) nr. 3 (Maart)

 • In Boedapest wordt eindelijk toegegeven: “Geen sprake van contrarevolutie in 1956”
 • Een Spaanse kameraad over een staking die het nodige leert omtrent de vakbeweging
 • Labour aan de macht. Waar zijn de arbeiders?
 • Paul Rosenmöller gekozen tot ‘Havenman van het jaar 1988’
 • De samenwerking tussen ‘Solidariteit’ en de Poolse regering krijgt gestalte
 • Opmerkelijke woorden over de vakbeweging

 Daad en Gedachte, Jrg. 25 (1989) nr. 4 (April)

 • Is de vakbeweging werkelijk bezig met wat een hersteloperatie kan worden genoemd?
 • De hel van Jipsinghuizen (Boekbespreking)
 • Kanttekeningen bij het artikel over de staking van 14 december 1988 in Spanje
 • De opstand der verpleegkundigen
 • Een wel zeer hardnekkig misverstand

 Daad en Gedachte, Jrg. 25 (1989) nr. 5 (Mei)

 • Commentaar bij een Gorter-herdenking
 • Polen op weg naar de vervlogen hoop
 • Niet wat de bonden willen, maar wat de verpleegkundigen willen gebeurt
 • Komen de hervormingen van de democratie of de democratie van de hervormingen?
 • Maakten de verpleegkundigen werkelijk wat een ‘klassieke fout’ is genoemd?

 Daad en Gedachte, Jrg. 25 (1989) nr. 6 (Juni)

 • De vroege geschiedenis van de s.d.a.p. zoals ze nog niet eerder is verteld (Boekbespreking)
 • Mijnwerkers in Belgisch Limburg leverden wederom slag met de Belgische Rijkswacht
 • Over intellectuelen en arbeiders
 • Brief van een kameraad in Barcelona over de situatie in Spanje
 • Komt er een kabinet-Kok? Nou wat dan nog?
 • Over een sombere en treurige dag in het republikeinse Spanje

 Daad en Gedachte, Jrg. 25 (1989) nr. 7 (Juli-Augustus)

 • Bijdrage tot een geschiedenis van het arbeidersverzet tegen het werk. Parijs en Barcelona tijdens het Franse Volksfront en de Spaanse revolutie, 1936-1938 (Auteur: Michael Seidman)

 Daad en Gedachte, Jrg. 25 (1989) nr. 8 (September)

 • Massa-stakingen van Russische mijnwerkers
 • Wat bij het overlijden van Janos Kadar gezegd had moeten worden
 • Verpleegkundigen en verzorgenden hielden een kater over aan de vakbeweging
 • Solidarnosc en Jaruzelski hand in hand?
 • Een ‘wilde’ staking bij twee dagbladen
 • In welke richting gaat de ontwikkeling van de Chinese Volksrepubliek?
 • Gorbatsjov beschouwt perestrojka als een soort van klassieke Franse revolutie
 • Een discussie over de verhouding tussen het denken en de maatschappij
 • De ruif van Lech Walesa is blijkbaar overvol

 Daad en Gedachte, Jrg. 25 (1989) nr. 9 (Oktober)

 • Brief uit Londen over de staking van de Britse dokwerkers
 • Het verhaal van Michael Seidman
 • Een discussie met een Spaanse kameraad
 • Heeft Deng Xiaoping werkelijk zijn eigen levenswerk vernietigd?

 Daad en Gedachte, Jrg. 25 (1989) nr. 10 (November)

 • Kanttekeningen bij de staking van de Peugeot-arbeiders
 • Heeft Deng Xiaoping werkelijk zijn eigen levenswerk vernietigd? II
 • Nogmaals de brochure van Seidman
 • Een korte nabeschouwing over de Britse havenstaking
 • Een zeer onbevredigende film
 • Hongarije in het voetspoor van Imre Nagy

 Daad en Gedachte, Jrg. 25 (1989) nr. 12 (December)

 Een nr. 11 is niet verschenen

 • Wat voor perspectief bieden de ontwikkelingen in de d.d.r.?
 • “Daad en Gedachte” 25 jaar
 • Enkele opmerkingen bij de dood van “La Pasionaria"
 • In China gaan de hervormingen door
 • Rood dat er niet is kan ook niet verschieten
 • Klassenstrijd in Rusland
 • Een vergadering en een betoging
 • Reëel socialisme? Hoezo socialisme?

Jaargang 26, 1990

 Daad en Gedachte, Jrg. 26 (1990) nr. 1 (Februari)

In januari is er geen aflevering verschenen

 • Wat is het perspectief voor de d.d.r.?
 • De s.d.a.p. tussen beide wereldoorlogen (Boekbespreking)
 • De moord op Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht
 • Een goede roman over het leven van een Limburgse mijnwerker

 Daad en Gedachte, Jrg. 26 (1990) nr. 2 (Maart)

 • Beleven wij het einde van het communisme of niet?
 • Walesa staat klaar voor als er weer wat te blussen valt
 • De v.v.i.o. laat de tanden zien
 • Zweedse regering verklaart de arbeiders openlijk de oorlog
 • Aan wat voor kritiek stond en staat het huidige Rusland bloot? (Boekbespreking)
 • De staking bij Heineken

 Daad en Gedachte, Jrg. 26 (1990) nr. 3 (April)

 • Over de staking bij de Britse ambulancedienst
 • Wat voor samenleving schiep de Russische Oktoberrevolutie?
 • Veel bomen, geen zicht op het bos (Boekbespreking)
 • Stellingen van ‘Echanges’
 • Secretaris van Britse vakbond roept Scotland Yard te hulp

 Daad en Gedachte, Jrg. 26 (1990) nr. 4 (Mei)

 • Een tentoonstelling gewijd aan de auteur van Het hongerjaar 1566
 • Wat voor samenleving schiep de Russische Oktoberrevolutie? Slot
 • Wat belet ‘Solidariteit’ om voor de ijzeren discipline te kiezen?
 • Waarom gaat het niet goed met de P.v.d.A.?
 • Toen de oogst binnen was konden de acties worden opgeschort

 Daad en Gedachte, Jrg. 26 (1990) nr. 5 (Juni)

 • Het Molotov-Ribbentroppact en de Nederlandse bolsjewieken
 • Wat voor samenleving schiep de Russische Oktoberrevolutie? Een andere visie
 • De opstand van de verpleegkundigen duurt nog altijd voort
 • De ‘Praagse Lente’ was heel iets anders dan de Hongaarse revolutie

 Daad en Gedachte, Jrg. 26 (1990) nr. 6 (Juli)

 • Bij de opheffing van de Britse Social Democratic Party
 • Bezinning in de onzalige bossen
 • Over een radicale groep in de Duitse Bondsrepubliek
 • Wat doen de verpleegkundigen?
 • De P.v.d.A., de onzichtbare partij
 • Een Chinese opposant over China
 • Hoe zit het nu eigenlijk met Trotski in Oost en West?
 • En waarom maakt de vakbeweging zich zorgen over de organisatiegraad?

 Daad en Gedachte, Jrg. 26 (1990) nr. 7 (Augustus)

 • Nogmaals: de acties van de verpleegkundigen
 • Wat zeggen ons de stakingen van de Russische mijnwerkers?
 • Verplegenden en verzorgenden voor moeilijke keuze
 • Het voortdurende ongelijk van Jacques de Kadt
 • Wat zijn de perspectieven voor de Chinese Volksrepubliek?
 • Een staking van de bond of een staking van de achterban?

 Daad en Gedachte, Jrg. 26 (1990) nr. 8 (September)

 • In Roemenië heeft de “revolutie” pas op de plaats gemaakt
 • Een Spaanse vriend over Oost-Europa
 • Een halve eeuw na de moord op Leo Trotski
 • Katten eten nu eenmaal vogeltjes
 • Zaken doen tot elke prijs (Boekbespreking)
 • Een briefwisseling naar aanleiding van een blokkade in India

 Daad en Gedachte, Jrg. 26 (1990) nr. 9 (Oktober)

 • Een ‘wilde’ staking om erkenning van een vakbond af te dwingen
 • Henk Eikeboom, anarchist (Boekbespreking)
 • Wat zegt een naam?, vroeg ooit William Shakespeare al
 • Een interessante notitie over twee Mensjewiki
 • Wat zijn de perspectieven van de hervormingen in China?
 • Weg met woorden of namen die enkel misverstand veroorzaken
 • Hoe gaat het verder in Roemenië?

 Daad en Gedachte, Jrg. 26 (1990) nr. 10 (November)

 • Een kritisch boek over Pannekoek als socialistisch theoreticus
 • Gerrit de Pijper overleden
 • Wat zal er veranderen als Labour de verkiezingen wint?
 • Een buitengewoon knullig opstel
 • De P.v.d.A. doet precies wat men van de P.v.d.A. kon verwachten

 Daad en Gedachte, Jrg. 26 (1990) nr. 11 (December)

 • Op weg naar een moderner Spanje
 • Slechter kon het werkelijk niet
 • Hoe zit het met de hervormingen in de Chinese Volksrepubliek?
 • De oude heersende klasse in Polen gereed om de nieuwe te worden
 • De fabel van het linkse ongelijk (Boekbespreking)
 • Wordt Lech Walesa president van Polen?

Jaargang 27, 1991

 Daad en Gedachte, Jrg. 27 (1991) nr. 1 (Januari)

 • Het levensverhaal van een journalist in de Chinese Volksrepubliek (Boekbespreking)
 • Staking bij de Oost-Duitse spoorwegen een “ernstig te nemen signaal”
 • Drie stakers legden fabriek plat
 • Aan de fluwelen “revolutie” hebben velen een kater overgehouden
 • Een schaap in wolfsvacht
 • Nog altijd heerst wanbegrip omtrent rijkdom en armoede

 Daad en Gedachte, Jrg. 27 (1991) nr. 2 (Februari)

 • Een afscheid van perestrojka?
 • Na vijftig jaar: De Februaristaking
 • Deng Xiaoping blijft voorstander van economische hervormingen
 • Nieuw materiaal in verband met de Oost-Duitse arbeidersopstand van 1953 (Boekbespreking)
 • Opnieuw staking in vroegere d.d.r.
 • We gaan onverdroten door

 Daad en Gedachte, Jrg. 27 (1991) nr. 3 (Maart)

 • Het “Socialisme” mag dood wezen, de klassenstrijd gaat door
 • De zoveelste zwarte bladzijde uit de geschiedenis van de k.p.d.
 • Een brief en een antwoord
 • Zuid-Afrika: de burgerlijke revolutie bijna voltooid
 • Het woord “democratie" zegt op zichzelf bitter weinig

 Daad en Gedachte, Jrg. 27 (1991) nr. 4 (April)

 • De jongste Golfoorlog en wij
 • Nogmaals de staking bij de Oost-Duitse posterijen
 • Russische mijnwerkers wederom massaal in staking
 • Over de invloed van de techniek op de strijd van de arbeiders
 • Mythen hebben een taai leven
 • Het kruis van verdienste voor f.n.v.-man

 Daad en Gedachte, Jrg. 27 (1991) nr. 5 (Mei)

 • Staken zus en staken zo
 • De dingen zijn niet wat ze schijnen
 • Wie heeft er gewonnen en wie heeft er verloren?
 • Een vurig pleidooi voor een “progressieve politiek” (Boekbespreking)
 • Louis C. Vrooland is dood
 • Met gesmoorde stem tot ziens zeggen

 Daad en Gedachte, Jrg. 27 (1991) nr. 6 (Juni)

 • De vervoersbonden vertegenwoordigen in geen geval het treinpersoneel
 • De Russische mijnwerker voelt zich ook door Jeltsin in de steek gelaten
 • Met een arbeidersopstand hebben de burgerlijke historici grote moeite
 • Vijftien dromers die nog steeds niet goed wakker zijn (Boekbespreking)
 • De vervoersbonden contra de arbeiders

 Daad en Gedachte, Jrg. 27 (1991) nr. 7 (Juli)

 • Een rouwdienst in Amersfoort
 • Nogmaals: het ware karakter van de Oost-Duitse arbeidersopstand van 1953
 • Een paar aantekeningen bij het partijcongres van de p.d.s.
 • Waarom heeft het zin om naar Liverpool te kijken?
 • Bepaald niet zo geringe blunders

 Daad en Gedachte, Jrg. 27 (1991) nr. 8 (Augustus)

 • Vorm en inhoud van de klassenstrijd vertonen voortdurend verandering
 • Om welke emancipatie gaat het?
 • Won de bond of wonnen de sjorders?
 • Intellectuelen zien nu eenmaal niet wat arbeiders zien
 • Een vreemd stuk over stakingen

 Daad en Gedachte, Jrg. 27 (1991) nr. 9 (September)

 • Bij de P.v.d.A. gaat het in feite niet om de w.a.o., maar om een mythe
 • Afzweren maar, dat is mode
 • Klassenconflicten in Frankrijk
 • Wordt er terecht gesproken van een nieuwe revolutie in Rusland?

 Daad en Gedachte, Jrg. 27 (1991) nr. 10 (Oktober)

 • Ode aan de Roeropstand van 1920
 • Het dubbele spel van Engeland
 • Het communisme struikelde niet, maar Constant Vecht wel
 • Een schitterende analyse, maar niettemin een verkeerde titel (Boekbespreking)
 • Wie, dacht u, heeft onderstaande brief geschreven?
 • Britse jongeren komen in opstand tegen hun misère

 Daad en Gedachte, Jrg. 27 (1991) nr. 11 (November)

 • Kanttekeningen bij het optreden der Roemeense mijnwerkers
 • Arbeiders hebben soms geen boodschap aan een rechterlijk vonnis
 • Eens, maar ook volstrekt oneens met Pszisko Jacobs
 • Gorbatsjov over de staatsgreep in augustus (Boekbespreking)
 • De One-Man-Show van Felix Rottenberg

 Daad en Gedachte, Jrg. 27 (1991) nr. 12 (December)

 • In Frankrijk geldt nog dat men een staking moet weten te beëindigen
 • Een bijdrage tot een kritiek op het post-stalinistisch idealisme
 • Een gebrekkige documentaire over de c.p.n. in Finsterwolde
 • Ota Sik over de omzetting van planeconomie in markteconomie

Jaargang 28, 1992

 Daad en Gedachte, Jrg. 28 (1992) nr. 1 (Januari)

 • Dreigt er een Russische catastrofe en zo ja, hoe moet men dat verstaan?
 • Een schildering van de machtsstrijd in de voormalige d.d.r. (Boekbespreking)
 • Moet het tijdvak van Stalin als een contrarevolutie worden beschouwd?
 • De P.v.d.A. tussen gisteren en morgen
 • Sociale revolutie? Nee, de politieke

 Daad en Gedachte, Jrg. 28 (1992) nr. 2 (Februari)

 • De onderofficieren van het kapitaal in de W.W.?
 • Waartoe leiden Jeltsin’s hervormingen?
 • Zuid-Afrika op weg naar een modern-kapitalistische ontwikkeling
 • Een bewijs van ongelooflijke naïviteit (Boekbespreking)
 • Wat een staking zoal niet allemaal duidelijk maken kan
 • De regering als een comité ter behartiging van de belangen der bourgeoisie

 Daad en Gedachte, Jrg. 28 (1992) nr. 3 (Maart)

 • De selectieve verontwaardiging viert hoogtij
 • Wie zijn de fraudeurs en profiteurs? Dat zijn de ondernemers
 • Heimwee naar Stalin
 • De c.a.o. algemeen verbindend of niet? a.k.z.o. als pijnlijk voorbeeld
 • De Klerk vraagt “ja” voor hervorming

 Daad en Gedachte, Jrg. 28 (1992) nr. 4 (April)

 • Oost-Duitse werfarbeiders in actie
 • Over theorie en praktijk en over voorhoeden en massa-actie
 • Saks werd bepaald niet gedupeerd
 • Wat doen de verpleegkundigen in Nederland en wat deden ze in Frankrijk?

 Daad en Gedachte, Jrg. 28 (1992) nr. 5 (Mei)

 • Major spreekt niet Thatchers taal en Kinnock niet die van de arbeiders
 • Kanttekeningen bij een staking van buschauffeurs in Madrid
 • Doorstaken of niet, dat was de vraag waarom het ging
 • In China is het niet afgelopen met economische hervormingen
 • Tien jaren uit de geschiedenis van de s.d.a.p. (Boekbespreking)

 Daad en Gedachte, Jrg. 28 (1992) nr. 6 (Juni)

 • Een hete Duitse meimaand of een Duitse koude douche?
 • En hoe nu verder, Monika?
 • Een ronduit slecht boek over de Nederlandse sociaal-democratie
 • In de Verenigde Staten begon de opstand van de armen
 • Onrust in de gezondheidszorg
 • Is staken een vorm van machtsmisbruik?

 Daad en Gedachte, Jrg. 28 (1992) nr. 7 (Juli)

 • Wat zijn de politieke en sociale gevolgen van een economische crisis?
 • Ook de Duitse vakbonden hebben maling aan hun achterban
 • Thailand: een land in de overgang
 • Heeft de sociaal-democratie nog een toekomst?
 • Terwille van de winst zijn de ondernemers meedogenloos, ook de Nederlandse
 • In de gezondheidszorg is de strijd nog steeds niet beslecht

 Daad en Gedachte, Jrg. 28 (1992) nr. 8 (Augustus)

 • Franse vrachtwagenchauffeurs legden grotendeels het doorgaand verkeer stil
 • Andere klassenconflicten in Frankrijk
 • Naar het einde van een mythe
 • Waarom kunnen de Amerikaanse vakbonden geen vuist meer maken?
 • Wat het radencommunisme niet is en wat het radencommunisme wél is

 Daad en Gedachte, Jrg. 28 (1992) nr. 9 (September)

 • Een eenvoudige vraag die niet eenvoudig te beantwoorden is
 • Nogmaals de vakbeweging in de v.s.
 • Herstel van het kapitalisme? Hoezo herstel?
 • Lang leve hare Majesteits officiële en koninklijke oppositie
 • Staking bij g.m. toont opnieuw hoe kwetsbaar het kapitalisme is
 • Een uitleg is eigenlijk niet nodig
 • De heersende klasse draagt soms stevige oogkleppen

 Daad en Gedachte, Jrg. 28 (1992) nr. 10 (Oktober)

 • Over de actualiteit van de vroege kritiek op het leninisme
 • Vragen en antwoorden betreffende de “Vereinigte Linke”
 • Een held van de arbeidersklasse
 • Een merkwaardige uitspraak
 • En wat heeft dat dan wel met communisme te maken?
 • Over een boek dat minder aandacht kreeg dan het verdiende
 • Een vakbond, is dat de achterban? Geloof het maar niet
 • Op zelfstandige arbeidersstrijd heeft de heersende klasse geen antwoord

 Daad en Gedachte, Jrg. 28 (1992) nr. 11 (November)

 • Waarover de kranten weinig zeggen: klassenstrijd in Rusland
 • Het zakenvirus heeft toegeslagen bij de democratische Chinese studenten
 • Een nieuwe benadering van de arbeidsverhoudingen in de v.s.?
 • Wat de Britse vakbeweging beweerde klopte niet
 • Het einde der illusies
 • Een grafrede nog voor de begrafenis
 • In China is het nog steeds hervorming wat de klok slaat
 • Is de toekomst aan Groen Links of aan de oude p.s.p.?
 • Gorbatsjov contra Gorbatsjov

 Daad en Gedachte, Jrg. 28 (1992) nr. 12 (December)

 • Over klassenbewustzijn oftewel het driedubbele misverstand
 • Een demonstratie in Berlijn
 • Enkele gedachten bij de acties van de vrachtwagenchauffeurs in Frankrijk
 • Bij de dood van Alexander Dubcek
 • Een verhaal waarbij men zich de ogen uitwrijft (Boekbespreking)

Jaargang 29, 1993

 Daad en Gedachte, Jrg. 29 (1993) nr. 1 (Januari)

 • Er is geen alternatief voor de hervormingen in Rusland
 • Komt er een nieuw model van de welvaartsstaat?
 • Kritische opmerkingen over de actie der Franse chauffeurs
 • Kanttekeningen bij twee Russische scenario’s
 • Aan wie de schuld dat dommen dom zijn?

 Daad en Gedachte, Jrg. 29 (1993) nr. 2 (Februari)

 • Waarom lopen jongeren niet warm voor de vakbeweging?
 • Pijnlijke woorden voor de P.v.d.A. en … voor Felix Rottenberg
 • In België stonden midden-december vrijwel alle treinen stil
 • De Romeinen wisten het wel

 Daad en Gedachte, Jrg. 29 (1993) nr. 3 (Maart)

 • Denkt het Kronstadt van nu nog aan het Kronstadt van toen?
 • Volstrekt geen einde aan de hervormingen in China
 • Wat in Den Haag gebeurt is tegen het belang van de arbeiders
 • Precies zestig jaar geleden
 • Waarin verschilt de ene staking van de andere?
 • Informatie over arbeidersbeweging in Rusland

 Daad en Gedachte, Jrg. 29 (1993) nr. 4 (April)

 • Hoe beter het gaat met de economie hoe strijdbaarder de arbeiders
 • Veertig jaar geleden stierf Stalin
 • Over de marxistische economie in Nederland 1883-1939 (Boekbespreking)
 • De klassenstrijd gaat werkelijk onverminderd voort

 Daad en Gedachte, Jrg. 29 (1993) nr. 5 (Mei)

 • Een vakbond weet hoe men de arbeiders onder de duim houdt
 • Hoe konden de april/mei-stakingen van 1943 zich zo snel verbreiden?
 • Over de vakbeweging en de ondernemingsraden
 • Over stakingsaantallen
 • Over relatieve verslechteringen
 • Het einde der illusies
 • De spijker op de kop geslagen

 Daad en Gedachte, Jrg. 29 (1993) nr. 6 (Juni)

 • Veertig jaar geleden: opstand in heel Oost-Duitsland
 • Niets blijkt erger dan zondigen tegen de spelregels van de beurshandel
 • Zuid- Afrika: geen geval apart
 • Nogmaals: de april/mei-stakingen
 • Er gebeurt in Oost-Duitsland meer dan in de kranten valt te lezen
 • Joost mag weten waar ze het vandaan hebben gehaald
 • Nogmaals: wanneer kunnen arbeiders het beste een vuist maken?
 • Niet de arbeiders zijn dom, maar de groepen die zich voorhoede wanen

 Daad en Gedachte, Jrg. 29 (1993) nr. 7 (Juli)

 • Harde maatregelen? Dat is iets voor een sociaal-democraat
 • Kritische kanttekeningen bij een biografie van Domela Nieuwenhuis
 • Een slechte film over de 17e juni
 • Strijd van de kompels der kalimijnen in voormalig Oost-Duitsland
 • Nog een bezetting in Oost-Duitsland
 • Botsingen tussen ondernemers en arbeiders in Frankrijk
 • Het Rotterdamse gemeentebestuur viel zich een buil

 Daad en Gedachte, Jrg. 29 (1993) nr. 8 (Augustus)

 • De ogen van de Oost-Duitse arbeiders zijn gericht op Bischofferode
 • Over de toestand van de werkende klasse in de Verenigde Staten
 • Hoe anderen de vakbeweging en de zelfstandige strijd zien
 • In Rusland is altijd sprake van klassenstrijd geweest
 • Niets wordt meer zoals vroeger
 • Sommige vakbondsleiders houden zelfs de schijn niet meer op
 • Wat precies vertegenwoordigt Santiago Carillo?
 • De burgerlijke pers maakt zich zorgen over de vakbeweging

 Daad en Gedachte, Jrg. 29 (1993) nr. 9 (September)

 • Wat voor perspectief hebben de zogenaamde linksen?
 • Een onbevredigende film over een Amerikaanse vakbondsman
 • Waarom protesteerde Lubbers?
 • Het feminisme blijkt opnieuw een typisch burgerlijk iets
 • Over de ‘ziekte’ van de politiek
 • Hoge lonen garanderen volstrekt nog geen arbeidsvrede
 • Inderdaad, de ene partij lijkt sprekend op de andere

 Daad en Gedachte, Jrg. 29 (1993) nr. 10 (Oktober)

 • Nog een keer Bischofferode
 • Tweeërlei kijk op een boek over de klassenstrijd
 • Een reële kijk op de vakbonden
 • Werken bij Nissan, wat wil dat in de praktijk zeggen?
 • Gesprek bij een tramhalte
 • Wat te denken van Jeltsin’s zege?

 Daad en Gedachte, Jrg. 29 (1993) nr. 11 (November)

 • Over de beginjaren van de eerste Nederlandse vakcentrale
 • Een voorspelling die uitkwam
 • In de ex-d.d.r. bleef men leugens verkondigen over de 17e juni 1953
 • Waarom wordt er in Spanje minder gestaakt?
 • De autobiografie van een c.p.n.-er die brak met de c.p.n. (Boekbespreking)

 Daad en Gedachte, Jrg. 29 (1993) nr. 12 (December)

 • Wat voor soort staking was die bij Air France?
 • Wat de vakbeweging is en niet is en wat zij was en niet was
 • Dromen zijn bedrog
 • Een socialistische markteconomie, wat wil dat zeggen?
 • Zal straks het doek opgaan voor een oud stuk?

Jaargang 30, 1994

 Daad en Gedachte, Jrg. 30 (1994) nr. 1 (Januari)

 • Hoe staat het met de zogenaamde actualiteit van Trotski?
 • Heel het raderwerk stond stil
 • Een zeer wonderlijke kijk op het radencommunisme
 • Belgische arbeiders gijzelden drie directieleden
 • Nogmaals het protest van de treinmachinisten

 Daad en Gedachte, Jrg. 30 (1994) nr. 2 (Februari)

 • Arbeidersstrijd in de Verenigde Staten
 • Informatie uit Rusland
 • Een uitvoerige studie over de filosofie van Dietzgen (Boekbespreking)
 • Geen politieke demonstratie, maar een met een sociaal karakter
 • Een wilde staking in Rotterdam
 • Van een koude kermis thuis
 • Bij de dood van Federica Montseny

 Daad en Gedachte, Jrg. 30 (1994) nr. 3 (Maart)

 • Wat kan in Rusland de positie van een vakbeweging zijn?
 • Over spontaniteit en massa-actie
 • Wat opmerkingen over de inhoud van het Communistisch Manifest
 • Wie in de regering zit moet doen wat taak van de regeerder is
 • Een gedegen onderzoek naar Japans management
 • Staalstaking ja, staalstaking nee
 • Waar is Li Peng bang voor?

 Daad en Gedachte, Jrg. 30 (1994) nr. 4 (April)

 • Sociale onrust in Frankrijk
 • Mijnwerkers in de Oekraïne nog altijd strijdbaar
 • Kanttekeningen bij de staking in het Donbass-Bekken
 • Het zeer hardnekkig misverstand van Arthur Lehning (Boekbespreking)

 Daad en Gedachte, Jrg. 30 (1994) nr. 5 (Mei)

 • Klassenstrijd, wat is dat?
 • Is de P.v.d.A. de s.d.a.p. ofwel is omgekeerd de s.d.a.p. de P.v.d.A.?
 • Bouwvakarbeiders in Berlijn bezetten bouwkranen
 • Een paar woorden over armoede
 • Het Spaanse anarcho-syndicalisme leeft van het verleden
 • De klassentegenstellingen in China nemen toe
 • Bezettingen en stakingen in Frankrijk

 Daad en Gedachte, Jrg. 30 (1994) nr. 6 (Juni)

 • Directie en bonden tevreden, maar het personeel niet
 • Parels voor de zwijnen
 • Een Italiaanse groep over de toekomst van ‘links’
 • Paars of niet, wat dan nog?
 • Vijf jaar na het drama
 • Fusieplan van de vervoersbond. Wat betekent dat?
 • Klassenstrijd in Frankrijk
 • Hoed af voor de vakbeweging

 Daad en Gedachte, Jrg. 30 (1994) nr. 7-8 (Juli-Augustus)

 • Dietzgens werk
 • Dietzgen (Hoofdstuk 4 uit het boek Lenin als filosoof)
 • Een brief van Anton Pannekoek aan E.K. in Den Haag

 Daad en Gedachte, Jrg. 30 (1994) nr. 9 (September)

 • Vliegen, voorman van de s.d.a.p. (Boekbespreking)
 • Brits treinverkeer in de war door actie van seinwachters
 • Het ‘als’ van de geschiedenis
 • “We hebben eindelijk onze politieke emancipatie tot stand gebracht”

 Daad en Gedachte, Jrg. 30 (1994) nr. 10 (Oktober)

 • Bedenkingen bij de herdenkingen
 • De ‘wilde’ stakingen hebben het meeste effect
 • Wat is het verschil tussen idealen en belangen?
 • Wie zei dat de kleur paars is?
 • Welk belang dient in Engeland de conservatieve partij?
 • De vakbeweging staat onder druk
 • Klassenstrijd in China
 • Een staking die men niet voor mogelijk had gehouden
 • Waar vallen de beslissingen?

 Daad en Gedachte, Jrg. 30 (1994) nr. 11 (November)

 • Een toenemend aantal sociale conflicten in Frankrijk
 • In het geheel niet gehinderd door kennis van zaken
 • Waarvoor dienen de wetten?
 • Klassenstrijd wat de klok slaat
 • Hoe worden straks in de v.s. de arbeidsverhoudingen geregeld?
 • Aandacht voor het radencommunisme in anarchistisch tijdschrift
 • Een staking bij Mercedes
 • Efficiënter maar daardoor veel kwetsbaarder
 • Het dagelijks leven in het bolsjewistische Rusland
 • Geen informatie over Rusland

 Daad en Gedachte, Jrg. 30 (1994) nr. 12 (December)

 • Wat moet men zich voorstellen bij een strijdbare vakbeweging?
 • Nog almaar de geschiedenis der sociaal-democratie
 • Bij de dood van Enrique Lister
 • De stakingen bij Alsthom
 • Alsjeblieft geen dwarsliggers
 • Over Domela en Karl Marx

Jaargang 31, 1995

 Daad en Gedachte, Jrg. 31 (1995) nr. 1 (Januari)

 • De niet verloren illusies van Ton Geurtsen (Boekbespreking)
 • Enkele berichten over arbeidersstrijd in Zuid-Korea
 • Troelstra zus en Troelstra zo
 • Had Stanley Baldwin sympathie voor de arbeidersbeweging?

 Daad en Gedachte, Jrg. 31 (1995) nr. 2 (Februari)

 • Kanttekeningen bij de staking van de buschauffeurs
 • De vakbonden bekneld tussen twee partijen
 • Een staking van tramconducteurs
 • Hema-bakkers in staking tegen reorganisatieplan
 • ‘Wilde’ acties in de haven van Amsterdam
 • Was Lenin wars van compromissen?

 Daad en Gedachte, Jrg. 31 (1995) nr. 3 (Maart)

 • Levert de vakbeweging een achterhoedegevecht?
 • Wat of wie vertegenwoordigen de volksvertegenwoordigers?
 • De ene staking was nauwelijks voorbij of de andere volgde
 • Karin ter Veld en Elske Adelmund
 • Multatuli werd nimmer door Marxisten “geannexeerd”
 • De rode familie sterft uit
 • Het paarse kabinet valt goed bij de liberalen
 • Waar Labour werkelijk voor staat
 • Staakt de Nederlandse arbeider werkelijk weinig?

 Daad en Gedachte, Jrg. 31 (1995) nr. 4 (April)

 • Bij de dood van Milovan Djilas
 • Bouw-c.a.o. zonder winnaars
 • Klassenstrijd in Amerika met heel veel geweld
 • De strijd van de buschauffeurs een verloren strijd
 • Over de verkoop van arbeidskracht
 • De sociaal-democratie wilde niet schijnen wat ze in feite was
 • Een somber beeld van het Britse kapitalisme
 • Wordt 1995 ‘het jaar van de grote verwarring’?

 Daad en Gedachte, Jrg. 31 (1995) nr. 5/6 (Mei-Juni)

 • Wat klassenbewustzijn is en wat klassenbewustzijn niet is
 • Wat zijn arbeidersraden?
 • Met wat voor methode analyseren wij de klassenstrijd?
 • Acties bij de supermarkten: een ver-van-hun-bed-show
 • De meest succesvolle leider?
 • Een paar notities over de situatie in Rusland
 • Verhalen uit dromenland: een geschiedenis van de c.p.n. verteld door Ger Verrips (Boekbespreking)
 • Nadert met de dood van Deng ook het einde van het systeem?
 • Koreaanse autofabrikant treedt bruut op tegen stakers
 • Waartoe leiden de jongste gebeurtenissen in Polen?

 Daad en Gedachte, Jrg. 31 (1995) nr. 7 (Juli)

 • Klassenstrijd in oorlogstijd
 • “We vochten een robbertje, maar hadden als mens een vriendschappelijke verhouding”
 • Wat er niet is dat kan ook niet sterven
 • Een kleine bijdrage tot de jongste geschiedenis van het verzet der Russische arbeiders
 • Hou de hand op de knip, de inhoud valt tegen
 • De briefwisseling van Sneevliet met Henriëtte Roland Holst (Boekbespreking)
 • Nooit eerder zo zout gegeten
 • Cuba schaft het socialisme af dat er nooit heeft bestaan

 Daad en Gedachte, Jrg. 31 (1995) nr. 8 (Augustus)

 • De Amerikaanse vakbeweging vecht voor haar leven
 • Waarom gaat het bij Volkswagen?
 • Is er nog wel sprake van een arbeidersklasse?
 • “Nadenken over een arbeidersvrouw”
 • Amerikaanse bonden fuseren om de leegloop te keren
 • Wat is het paarse van het zogenaamd paarse kabinet?
 • Een 06-lijn voor stakingsbrekers in de v.s.

 Daad en Gedachte, Jrg. 31 (1995) nr. 9/10 (September-Oktober)

 • "Conservatief, maar met een menselijk gezicht"
 • Over een tentoonstelling en over een boek
 • Nogmaals de actie bij Volkswagen
 • De rol van de vakbeweging wordt steeds geringer
 • Toenemend geweld op de Amerikaanse werkvloer
 • Komt de grote progressieve volkspartij in zicht?
 • Veel gekrakeel om niets
 • Is Wim Kok kleurenblind of is hij Oost-Indisch doof?
 • Wat voor soort revolutionair?
 • Jongeren voelen niets meer voor de vakbeweging
 • Spontaan verzet van industriearbeiders in Faribadad
 • Een geschiedenis die nauwelijks een geschiedenis mag heten (Boekbespreking)
 • Een kritisch oordeel over Rosa Luxemburg
 • Jiang wil iets behouden dat er nooit is geweest

 Daad en Gedachte, Jrg. 31 (1995) nr. 11 (November)

 • Wie denkt nog dat idealen tot hervormingen leiden?
 • Wat leert ons een gesprek van Rottenberg met Tobback?
 • Onrust bij het personeel van de Duitse posterijen
 • “Laat ons bedrijf met rust”, zei de directeur
 • Applaus voor Tony Blair
 • Kan men de vakbeweging echt ‘solidair’ noemen?
 • Soms per ongeluk op de goede, meestal op de verkeerde weg (Boekbespreking)

 Daad en Gedachte, Jrg. 31 (1995) nr. 12 (December)

 • Stakingsgolf in Frankrijk
 • Bij de Duitse posterijen duurt de onrust voort
 • Wim Kok doet een ‘ontdekking’
 • De armen worden armer
 • Over Tony Blair en over de Labourpartij (Boekbespreking)
 • Een staking bij vliegtuigfabriek in de Verenigde Staten

Jaargang 32, 1996

 Daad en Gedachte, Jrg. 32 (1996) nr. 1 (Januari)

 • Een terugblik op de dagen van woede
 • Waar zal het heengaan met de vakbeweging?
 • Een onthullend portret van de Labourpartij
 • Wie maakt eigenlijk de buitenlandse politiek? (Boekbespreking)

 Daad en Gedachte, Jrg. 32 (1996) nr. 2 (Februari)

 • Waarheen beweegt zich de Partij van de Arbeid?
 • Nogmaals de staking bij de vliegtuigfabriek Boeing
 • Naar een beter begrip van de Commune van Parijs (Boekbespreking)
 • Vakbondsman Draijer in de voetsporen van Pont

 Daad en Gedachte, Jrg. 32 (1996) nr. 3 (Maart)

 • Andermaal de stakingsgolf van december jl. in Frankrijk
 • Hartekreet van een Spaanse arbeider
 • Russische kompels voerden actie
 • Wat komt er na Deng?
 • Jorge Semprun over het Spanje van Felipe Gonzalez (Boekbespreking)
 • Woorden om te onthouden
 • Wat ‘Paars’ is wordt hoe langer hoe duidelijker

 Daad en Gedachte, Jrg. 32 (1996) nr. 4 (April)

 • Bijdrage tot een kritische analyse der sociaal-democratie
 • Een gesprek dat interessant was door wat er niet werd gezegd
 • Greep in een grabbelton (Boekbespreking)

 Daad en Gedachte, Jrg. 32 (1996) nr. 5 (Mei)

 • Een goede biografie van Gorter moet nog geschreven worden
 • In heel Noord-Amerika werd General Motors lam gelegd
 • Een mager verhaal over een archief (Boekbespreking)
 • Goed gegrepen in een grabbelton – een klein weerwoord
 • Wat wordt er anders in Spanje?
 • Ooit zo zout gegeten?
 • Werkelijk verbijsterend

 Daad en Gedachte, Jrg. 32 (1996) nr. 6 (Juni)

 • Zelfstandige strijd van de dokwerkers in Liverpool
 • Staking bij twee dagbladen in Detroit (u.s.a.)
 • Een domme onjuistheid rechtgezet
 • Een zonderling advies
 • Een steeds wijdere kloof
 • Wat precies is klassejustitie?
 • François Furet over de mythe van het bolsjewisme (Boekbespreking)
 • De burgeroorlog wordt herdacht

 Daad en Gedachte, Jrg. 32 (1996) nr. 7 (Juli)

 • Nogmaals de krantenstaking in Detroit
 • Wat is er gebeurd in Spanje, zestig jaar geleden?
 • Hardnekkige misvattingen van de radenbeweging
 • Een lezenswaardige biografie (Boekbespreking)
 • Een merkwaardige recensie

 Daad en Gedachte, Jrg. 32 (1996) nr. 8 (Augustus)

 • Geen oude strijdvorm meer, maar ook nog geen nieuwe
 • Over de politiek der Spaanse anarcho-syndicalisten
 • Hij heeft nergens spijt van, maar schaamt zich toch
 • Het individualisme van Anton Constandse
 • Kritisch commentaar bij een kritiek
 • Nog een keer de staking in Detroit

 Daad en Gedachte, Jrg. 32 (1996) nr. 9 (September)

 • Wat de dokwerkers doen is niet wat zij zich voorstellen
 • Uit welke hoek waait de wind?
 • Onderaards gerommel in Rusland
 • Brief van een Spaanse vriend
 • Nogmaals de staking in Detroit
 • Socialist te zijn of niet te zijn, dat is de vraag
 • Een goede werkgever is niet tegen de vakbeweging
 • Welke taal spreekt een vakbondsbestuurder?

 Daad en Gedachte, Jrg. 32 (1996) nr. 10 (Oktober)

 • Terugblik na veertig jaar
 • Gaat men in China door met de economische hervormingen?
 • Spaanse arbeiders verloren hun illusies over de vakbonden
 • Geen biografie en nauwelijks een biografische schets (Boekbespreking)
 • De klassenstrijd verleden tijd? Waar halen ze het vandaan

 Daad en Gedachte, Jrg. 32 (1996) nr. 11 (November)

 • Is de treinstaking voorbij of moet die nog komen?
 • Klassenstrijd in Andalusië
 • Over de massa’s op straat
 • Terug naar het verleden maar geen woord over de tragedie
 • Een biografie van Henriette Roland Holst (Boekbespreking)
 • China’s toekomstige heersende klasse gaat naar dure school

 Daad en Gedachte, Jrg. 32 (1996) nr. 12 (December)

 • De staking van de Franse vrachtwagenchauffeurs
 • Een rake kritiek, maar een die niet socialistisch is (Boekbespreking)
 • Klassenstrijd in Andalusië (slot)
 • Nogmaals: wat is er gebeurd 60 jaar geleden in Spanje?
 • Wat gebeurt er in de P.v.d.A.?

Jaargang 33, 1997

 Daad en Gedachte, Jrg. 33 (1997) nr. 1 (Januari)

 • Een winter van sociale onrust in Zuid-Korea
 • Nieuw perspectief voor de arbeidersbeweging?
 • De vuige laster van Leo Klatser
 • Paars valt steeds meer in de smaak van de ondernemers
 • Een bloemlezing die anders is dan men verwacht (Boekbespreking)
 • Bestond de vakbond niet dan moest hij worden uitgevonden
 • Lezenswaardige teksten over de Spaanse Burgeroorlog

 Daad en Gedachte, Jrg. 33 (1997) nr. 2 (Februari)

 • Wat voor partij is de P.v.d.A. nu eigenlijk?
 • Na Frankrijk nu ook in Spanje wegblokkades
 • Over voluntarisme en idealisme
 • Onttakeling? Wat er niet is kan niet onttakeld worden
 • De Russische revolutie vanuit een anarchistisch standpunt

 Daad en Gedachte, Jrg. 33 (1997) nr. 3 (Maart)

 • Kompels van Roergebied vechten voor behoud werkgelegenheid
 • Bij de dood van Deng Xiaoping
 • Een korte staking in Groningen
 • Het beeld van de arbeidersbeweging verandert steeds
 • Cijfers om te onthouden
 • Misverstand over Lech Walesa

 Daad en Gedachte, Jrg. 33 (1997) nr. 4 (April)

 • Protest van staalarbeiders in Duitsland en België
 • Kohl ging niet werkelijk door de knieën
 • Een goede film, maar een die de halve geschiedenis vertelt
 • Ook de Britse partijen lijken steeds meer op elkaar
 • Een Britse studie over de Duitse revolutie van 1918
 • Nogmaals de staking van de Spaanse vrachtautochauffeurs
 • Twee meningen omtrent het “Reëel bestaande socialisme”
 • Een fragment van een stiekem afgeluisterd gesprek

 Daad en Gedachte, Jrg. 33 (1997) nr. 5 (Mei)

 • Een nieuwe Britse regering, maar wat gaat er veranderen?
 • Nogmaals de arbeidsonrust in het Roergebied
 • Koudwatervrees van de b.v.d.
 • Een bedrijfsbezetting om het achterstallige loon te krijgen
 • Wat voor karakter had het n.a.s.?
 • Heeft het nog zin 1 Mei te vieren?
 • Deskundigen? Deskundigen!

 Daad en Gedachte, Jrg. 33 (1997) nr. 6 (Juni)

 • Hoe komt de eenheid van de arbeidersklasse tot stand?
 • Wat gebeurt er in Mexico? (Boekbespreking)
 • Een eenzijdige kijk op Oost-Groningen
 • Zijn de Franse ‘socialisten’ de conservatieven van nu?
 • Kwam Hongkong bij China of kwam China bij Hongkong?
 • Is de P.v.d.A. al genoegzaam vernieuwd en gemoderniseerd?
 • Waarvoor verleenden de v.s. Marshall-hulp?

 Daad en Gedachte, Jrg. 33 (1997) nr. 7 (Juli)

 • Over inzicht en de aaneensluiting der uitgebuiten
 • Wat is inzicht en wat is aaneensluiting?
 • Het inzicht der uitgebuiten
 • Slotopmerking
 • Over Camillo Berneri en de Burgeroorlog in Spanje
 • Twintig gesprekken met diverse Chinezen

Brochures “Daad en Gedachte”

Was de sociaal-democratie ooit socialistisch?, 1965

Was de sociaal-democratie ooit socialistisch? : Een beschouwing over haar wezen / [Jaap Meulenkamp]. – Amsterdam : Daad en Gedachte, 1965

Was de sociaal-democratie ooit socialistisch? : Een beschouwing over haar wezen / [Jaap Meulenkamp]. – [Herdruk]. – Amsterdam : Daad en Gedachte, 1972. – 26 p.

 Was de sociaal-democratie ooit socialistisch? : Een beschouwing over haar wezen / [Jaap Meulenkamp]. – 3e dr. – Lelystad : Daad en Gedachte, 1976. – 27 p. – (Oorspronkelijke uitgave 1972)
Oplage 50 exemplaren

Was de sociaal-democratie ooit socialistisch? : Een beschouwing over haar wezen / [Jaap Meulenkamp]. – 4e dr. – Lelystad : Daad en Gedachte, 1980?. – 26 p. – (Oorspronkelijke uitgave 1972)

Was de sociaal-democratie ooit socialistisch? : Een beschouwing over haar wezen / [Jaap Meulenkamp]. – [Herdruk]. – Amsterdam : Daad en Gedachte, s.d. – 30 p. – (Oorspronkelijke uitgave 1972)

 Was de sociaal-democratie ooit socialistisch? : Een beschouwing over haar wezen / [Jaap Meulenkamp]. – 5e dr. – Lelystad : Daad en Gedachte, [1990]. – 24 p.

Over bolsjewisme en fascisme, ca. 1969

Over bolsjewisme en fascisme. – Amsterdam : Daad en Gedachte, ca. 1969. – II, 19 p.

 Over bolsjewisme en fascisme. – 2e dr. – Lelystad : Daad en Gedachte, april 1976 – 21 p. – (Oorspronkelijke uitgave ca. 1969)
Oplage 50 exemplaren

Over bolsjewisme en fascisme. – 3e dr. – Lelystad : Daad en Gedachte, s.d. – 19 p. – (Oorspronkelijke uitgave ca. 1969)


Van Beria tot Zjoekof, 1970

Van Beria tot Zjoekof : De sociaal-economische achtergrond van de ontstalinisering in Rusland / [Theo Maassen]. – [Herdruk]. – Amsterdam : Daad en Gedachte, 1970. – 28 p. – (Oorspronkelijke uitgave 1961)


Ethiek en socialisme / Anton Pannekoek, ca. 1971

Ethiek en socialisme / Anton Pannekoek. – Amsterdam : Daad en Gedachte, ca. 1971. – 17 p.


Beschouwingen over geld en goud, 1973

 Beschouwingen over geld en goud / [Theo Maassen]. – Amsterdam : Daad en Gedachte, 1973. – II, 22 p.
Oplage 125 exemplaren

 Beschouwingen over geld en goud / [Theo Maassen]. – 2e dr. – Lelystad : Daad en Gedachte, [1990]. – 21 p.


Maar hoe dan?, 1973

 Maar hoe dan? : Enige gedachten over een socialistische samenleving / [Jaap Meulenkamp]. – 2e druk. – Lelystad : Daad en Gedachte, januari 1976. – 35 p. – (Oorspronkelijk uitgave 1973)
Oplage 100 exemplaren

Maar hoe dan? : Enige gedachten over een socialistische samenleving / [Jaap Meulenkamp]. – 4e druk. – Lelystad : Daad en Gedachte, 1979. – 31 p. – (Oorspronkelijk uitgave 1973)

 Maar hoe dan? : Enige gedachten over een socialistische samenleving / [Jaap Meulenkamp]. – 4e dr. – Lelystad : Daad en Gedachte, [1990]. – 31 p.


Materie en materialisme, 1974

 Materie en materialisme / [Theo Maassen]. – Amsterdam : Daad en Gedachte, 1974. – 32 p.
Oplage 125 exemplaren

 Materie en materialisme / [Theo Maassen]. – 2e dr. – Lelystad : Daad en Gedachte, [1990]. – 21 p.

Materie en materialisme / [Theo Maassen]. – Amsterdam : Daad en Gedachte, 1976. – 32 p.


De Satan leidt het bal, 1974

 De Satan leidt het bal, en andere gedichten / [Theo Maassen]. – Amsterdam : Daad en Gedachte, juli 1974. – IV, 36 p.
Oplage 100 exemplaren


Stellingen over de Chinese Revolutie, 1974

Stellingen over de Chinese Revolutie : Waaraan toegevoegd: China’s contra-revolutionaire diplomatie. Het tiende partijcongres en de gevolgen. Confucius en de klassenstrijd / Brendel, Cajo. – Amsterdam, Dendermonde : Groep “Daad en Gedachte”, "Radensocialistische Groep", 1974. – IV, 63 p. – Confusius en de klassenstrijd verscheen oorspronkelijk in 1953 als: K’oeng Foe Tze en de klassenstrijd (Omslagtitel: Confucius en de maatschappelijk ontwikkeling)


Het andere Portugal, 1975

 Het andere Portugal / [Cajo Brendel]. – Amsterdam : Daad en gedachte, november 1975. – 34 p.
Oplage 200 exemplaren

 Het andere Portugal / [Cajo Brendel]. – [Herdruk]. – Amsterdam : Daad en gedachte, januari 1976. – 34 p.
Oplage 125 exemplaren


Het wezen van de menselijke hoofdarbeid / Jozef Dietzgen, 1977

Het wezen van de menselijke hoofdarbeid / Jozef Dietzgen. – Lelystad : Daad en Gedachte, augustus 1977. – VI, 62 p.
Oplage 125 exemplaren


De Oostduitse arbeidersopstand van Juni 1953, 1978

De Oostduitse Arbeidersopstand van Juni 1953 / [Cajo Brendel]. – [Herdruk]. – Lelystad : Daad en Gedachte, 1978. – 21 p. – (Oorspronkelijke uitgave 1953)

 De Oostduitse Arbeidersopstand van Juni 1953 / [Cajo Brendel]. – [Herdruk]. – Lelystad : Daad en Gedachte, 1990. – 35 p.


De “arbeidersbeweging” en de beweging der arbeiders, 1979

De “arbeidersbeweging” en de beweging der arbeiders / [Cajo Brendel]. – Lelystad : Daad en Gedachte, [1979]. – 50 p.

 De “arbeidersbeweging” en de beweging der arbeiders / [Cajo Brendel]. – Lelystad : Daad en Gedachte, [1990]. – 70 p.


Wat beloven de jaren '80? / John Zerzan, 1980

Wat beloven de jaren '80? : De invloed van het Kapitalisme op het dagelijks leven in de v.s. / John Zerzan. – Lelystad : Daad en Gedachte, 1980. – 27 p.


Regering, partij èn “Solidariteit” tégen de Poolse arbeiders / Henri Simon, 1981

Regering, partij èn “Solidariteit” tégen de Poolse arbeiders / Henri Simon. – Lelystad : Daad en Gedachte, 1981. – 59 p.


25 jaar Daad en Gedachte : een terugblik, 1990

 25 jaar Daad en Gedachte : Een terugblik / [Cajo Brendel]. – Lelystad : Daad en Gedachte, januari 1990. – 43 p.

 25 jaar Daad & Gedachte / Cajo Brendel. – [Herdruk]. – Lelystad : Daad en Gedachte, [1990]. – 71 p.


Sneeuw : Een ziekenhuisvertelling, Amersfoort 11-17 maar 1992


De “Groep Daad en Gedachte”

Het verschijnen van “Daad en Gedachte”, 1965…

Hier is nog een heel onderzoek te doen naar een academisch ongetwijfeld interessante micro-cosmos, maar de grote lijnen lijken wel duidelijk. De papieren van twee van de hoofdrolspelers, Stan Poppe en Cajo Brendel, zijn in het i.i.s.g. bewaard gebleven, en nauwkeurige studie daarvan zou – bij belangstelling – het volgende kunnen bijstellen. De rest is verloren gegaan, een deel daarvan mogelijk verregend op het Waterlooplein totdat de gemeentereiniging langs kwam.

Binnen de Spartacusbond bestonden er een secretariaat en een redactie. De eerste vertegenwoordigde vooral de “activisten”, de “organisatoren” (vooral ex-o.s.p.), onder leiding van Stan Poppe; de tweede de “theoretici” (vooral geïnspireerd door de g.i.c., maar toen hadden alleen Theo Maassen en Theo van den Heuvel daarvan nog deel uitgemaakt, en Theo Maassen is waarschijnlijk de enige geweest die er in geslaagd is te worden uitgesloten van de g.i.c.).

Waarover ging het? Vooral over enerzijds de spanning tussen de mensen die hun politieke afkomst (vooral het m.l.l.-Front, en daarvoor de o.s.p.) probeerden veilig te stellen, en mensen die niets met die afkomst te maken wilden hebben, en zich op een heel andere beriepen, niet erg organisationeel, maar meer persoonlijk; die van Herman Gorter en Anton Pannekoek, maar ook dat met beperkingen. Anderzijds, daarmee samenhangend, over de vraag wat er te doen stond, dan wel wat er zou gaan gebeuren. De énen zagen nog steeds een rol voor zichzelf weggelegd in de klassenstrijd, een historische rol met een missie; de anderen wilden slechts becommentariëren, en, terugredenerend, hadden Marxisten – volgens deze logica – in het verleden eigenlijk nooit iets anders kunnen doen. Dus vooral geen “Proletariërs aller landen, verenigt U!” meer.

In een situatie waarin revolutionairen geen enkele invloed meer hadden op de historische loop der gebeurtenissen kon dat vertheoretiseerd worden: pogingen toch nog invloed uit te oefenen zouden per definitie links-burgerlijk zijn, terwijl marxistische analyse tot een ‘sociaal bewogen hobby’ (Jaap Meulenkamp) werd gedegradeerd. Men kan de feitelijke vaststelling en de zelf-relativering wellicht waarderen, maar daarmee is het nog geen wet van Meden en Persen, die ook zou gelden buiten de beperkte periode waarin Daad en Gedachte heeft bestaan.

Stan Poppe, als lid van het secretariaat van de Communistenbond “Spartacus”, was ook lid van de redactie, waarbij de redactie natuurlijk de politieke leiding diende over te laten aan het secretariaat (meer in het bijzonder aan Stan Poppe), maar waarbij de redactie ook wel graag over een “eigen verantwoordelijkheid” beschikte. Dat leidde tot voortdurende spanningen, een probleem dat in 1948 aan de oppervlakte kwam toen de meeste g.i.c.-ers verdwenen, en in 1952-1956 nogmaals, toen, na toetreding van Cajo Brendel, een afzonderlijk “Marxistisch discussieorgaan” verscheen onder de titel “Daad en Gedachte”, vooral volgeschreven door Theo Maassen en Cajo Brendel, beide lid van de redactie, terwijl wellicht ook Jaap Meulenkamp geschreven bijdragen begon te leveren, en deze laatste deed ondertussen tamelijk wat administratief werk, en hij hield ook een deel van de kassa bij. Dat afzonderlijke “discussieorgaan” verdween ook weer in de hoofdstroom; over het waarom van verschijnen en verdwijnen daarvan beschikken we nog niet over inlichtingen.

In 1964 schreef Jaap Meulenkamp “Was de sociaal-democratie ooit socialistisch?” (gepubliceerd in 1965; het is tamelijk ondenkbaar dat hij die pas na de splitsing schreef), een visie die onaanvaardbaar was voor Stan Poppe en zijn vrienden van eenzelfde komaf. Dat zette de spanningen op scherp. Theo Maassen deed een tussentijds voorstel de krant op te splitsen met afzonderlijke bladzijden voor de minderheid, wat na de ervaring van 1952-1956 werd geweigerd.

In september 1964 verliet Jaap Meulenkamp vervolgens als enkeling – onplooibaar en onverzoenbaar – de Bond vanwege de oneerlijkheid van zijn tegenstanders (meer in het bijzonder van Stan Poppe, maar ook van Wybe van der Wal, en zijn persoonlijke vriend Bertus Nansink).

Met Jaap Meulenkamp zag Theo Maassen het begin van het verdwijnen van zijn aanhang, en na veel gepalaber, provoceerde hij vervolgens in december 1964 een splitsing door te verklaren dat met de opvattingen van Stan Poppe c.s. (het ging over de partij-opvatting) hij het verschil niet meer zag tussen “Spartacus” en de Nazi’s. Wat, gezien de geschiedenis van de groep, net iets teveel was voor Wybe van der Wal, die Theo Maassen met een stoel in de hand het vergaderhok uitjaagde; Theo van den Heuvel (in tegenstelling tot Jaap Meulenkamp en Cajo Brendel) zal daarin betrokken zijn geweest, net als Rinus Wassenaar

Later werd die actie natuurlijk opgevoerd als hét bewijs voor de dictatoriale neigingen van “Spartacus” en van twee kanten werd er gesproken van “terrorisme” – zoal niet meer – maar er werden ook weer vrijgevige verzoeningspogingen ondernomen om de boel wat recht te trekken, maar die konden ook worden uitgelegd als onhandige en onoprechte probeersels om het gezicht te redden voor de eigen parochie. Strikt “formeel” had de minderheid nog een beroep kunnen doen op de Bondsconferentie om het uitsluitingsbesluit ongedaan te laten maken (zie D&G, 1968, nr. 4; zie ook de bijdrage van Jaap Meulenkamp in: Bijeenkomst van revolutionaire groepen, de hele brochure volgt in ander verband), maar gezien de verhoudingen had dat weinig kans van slagen, en er werd vrijwillig van afgezien.

“Spartacus” had nooit over statuten beschikt waarin bepaald was hoe om te gaan, naast vele andere dingen, met interne conflicten (daarvan is althans niets bekend, maar er werd wel geprobeerd wat algemene regels uit de “oude” arbeidersbeweging toe te passen), wat een aanzienlijk probleem opleverde voor de “interne democratie” (Verslag van de bondsconferentie, in: Spartacus, 1965, nr. 4; in reactie hierop: Enige vragen / [Jaap Meulenkamp], in: D&G, 1965, nr. 3).

Vervolgens ontstonden er problemen over wat van wie was; het ging, buiten de beginselen, om heel weinig, want “Spartacus” beschikte zeker niet over grote geldbedragen. De stencilmachine stond bij Wybe van der Wal, één van de weinige type-machines bevond zich ten huize van Jaap Meulenkamp. Volgens het burgerlijk recht waren die eigendom van de Communistenbond “Spartacus”, maar “proletarisch” kon daarover anders worden gedacht.

Na het “stoelewiki”-incident was Jaap Meulenkamp niet van plan om die typemachine en ook nog een zeker bedrag aan contanten aan “Spartacus” over te dragen (hij beschikte ook over de abonnementenadministratie), ook al omdat dat vooral door de minderheid (met toegegeven iets meer financiële middelen) zou zijn opgebracht, en die minderheid zou ook de meeste artikelen voor de krant hebben geschreven, waarover ten bewijze statistieken werden opgemaakt. De kostbare dubbele Gestetner-stencilmachine, tien jaar eerder aangeschaft, werd niet betwist. Vervolgens ging Wybe van der Wal in elk geval die ene typemachine en wat contanten toch maar opeisen, en omdat Jaap Meulenkamp weigerde de deur te openen, werd deze ten overstaan van de hele straat voor “dief” uitgemaakt, met nog wat machteloze dreigementen; maar – om het in verband te zien – er werd toch ook geen knokploeg op afgestuurd.

Stan Poppe schatte toendertijd (september-november 1964) in dat Cajo Brendel wel bij “Spartacus” zou blijven omdat hij probeerde de strijd te sussen, maar toen het puntje bij het paaltje kwam koos deze laatste toch maar voor de andere kant.

Vier leden van “Spartacus” werden uitgesloten: Theo Maassen, Theo van den Heuvel, Rinus Wassenaar en Cajo Brendel (allen lid van de redactie, het enige andere lid van de redactie was Stan Poppe); Jaap Meulenkamp werd niet uitgesloten, die was eerder al vrijwillig vertrokken.

… Tussendoor, “beginselen”, maar ook tégen wat er in de mode was, met een tamelijk mechanisch en deterministisch materialisme …

“Het marxisme is deterministisch ”,  D&G, 5e jrg. (1969), nr. 3 (maart).

We kunnen, om Marx een keer na te praten, het belang van de geschriften van “Daad en Gedachte” niet afmeten aan wat die groep van zichzelf dacht. En om “Daad en Gedachte” te begrijpen dienen we het historisch materialisme toe te passen. We kunnen wel een paar criteria ontwikkelen over waarmee “Daad en Gedachte” zich wél en ook níet bezighield, en hóe dat gebeurde, en daaraan wat meer ‘context’ te geven.

“Daad en Gedachte”, hoewel er, volgens eigen zeggen, “maatschappelijke wetmatigheden” zouden bestaan, gaf niet voor “voorspellingen” te kunnen doen [D&G, 1965, nr. 12], maar voorspelde toch van alles en nog wat op grond van “maatschappelijke tendensen”, wat soms uitkwam, en soms ook niet.

Er werd ook niet gedaan aan “propaganda” in de zin dat er gecolporteerd werd voor fabriekspoorten of in manifestaties (daarop zijn uitzonderingen bekend uit 1967), maar het gaf wél een blad uit, “gewijd aan de problemen van de zelfstandige arbeidersstrijd”, problemen dus waarvoor oplossingen dienden te worden gezocht (soms werden er ook lessen getrokken:  D&G, 5e jrg. (1969), nr. 3 (maart)) en vervolgens uitgedragen.

Voor Jaap Meulenkamp was dat, wel héél bescheiden – daarover aan de tand gevoeld – uiteindelijk slechts een “sociaal bewogen hobby”, maar hij was ook niet wars van enige “gelijkhebberij” gezien zijn talrijke ingezonden stukken naar de anarchistische en groot-burgerlijke pers; voor Cajo Brendel was het net iets meer, voor de latere “jongeren” juist wat minder.

 1. Crisis en conjunctuur van het kapitalisme, een onderwerp waarover nauwelijks geschreven werd. Jaap Meulenkamp gaf openlijk toe dat hij daar geen verstand van had, maar in 1982 werd Cajo Brendel “bereid gevonden” daarover het zijne te zeggen (op uitnodiging van een lid van de i.k.s.). Daarvóór was er alleen een artikelenserie geschreven over “economie”, door Theo Maasen, dat met het eigenlijke onderwerp weinig te maken had. Géén verwijzingen naar Marx’ “Kapitaal”, en ook niet naar de eerdere bijdragen van de Hollands-Duitse Linkerzijde; zelfs niet naar de brochure van de g.i.c. of de bijdragen van Anton Pannekoek. In dat raamwerk is het ook interessant te onderzoeken wat er onder “oorspronkelijke accumulatie” werd verstaan, iets waarvan de verschijnselen sinds de twintigste eeuw een totaal andere betekenis had dan in de eeuwen doorvoor. Zie:
  • Beschouwingen over geld en goud / [Theo Maassen]. – D&G, zes delen, 1965, nr. 3-8, gebundeld in 1973
  • Losse notities over de krisis van de kapitalistische economie / [Cajo Brendel]. – D&G, vier delen, 1982, nr. 12; 1983, nr. 1-3
  • Kanttekeningen van een historisch-materialist bij de derde oorlog van Israël [D&G, 1967, nr. 7].
  • Cajo Brendel over China (Het ging om een voortzetting van de Tweede Wereldoorlog in Azië onder Russische en Amerikaanse hoede)
  • Cajo Brendel over Spanje 1936-1937 (Het ging om een “generale repetitie” voor de Tweede Wereldoorlog, met Duitse en Russische troepen, en het laten verdwijnen van Europees “ultra-links” in een zwart gat)
  • De geo-strategische ontwikkelingen (een onderwerp dat ook als “imperialisme” is aangeduid), waarover ook al weinig werd geschreven, en als het er toch enigszins over ging, dan werden de problemen “genationaliseerd”; het probleem van tegengestelde “blokken” bestond voor “Daad en Gedachte” nauwelijks, het ging vooral om interne nationale aangelegenheden, veelal ook nog altijd om een strijd tussen feodalisme en kapitalisme, of om interne “politieke emancipatie”, niet om een strijd tussen de “Sowjet-Unie” en “Het Westen”, in dat raamwerk werd er tamelijk snel besloten dat er ergens nog sprake zou zijn van een “burgerlijke revolutie”.
  • In de brochure De Oost-Duitse arbeidersopstand van juni 1953 : Klassenstrijd tegen het bolsjewisme blijft buiten beschouwing dat Joseph Stalin in 1953 overleed, en dat Beria (de beul die zich ontpopte tot iemand die voor een snelle destalinisatie was, die vervolgens geëxecuteerd werd omdat zijn politiek overdreven hoop in Oost-Duitsland wekte; gaat het daarover wél, zoals in Van Beria to Zjoekov, dan blijft de opstand in Oost-Duitsland weer uit het zichtsveld).
 2. De vakbeweging, een onderwerp waarover vreemd genoeg zelfs meer te vinden is dan over de zelfstandige arbeidersstrijd; het zou een “maatschappelijke ontwikkelingswet” zijn dat zelfstandige arbeidersstrijd geleidelijk meer tot ontwikkeling zou komen, waarbij Engeland het meest voorop zou lopen; iets dat vervolgens niet is bevestigd. Maatschappelijke tendensen kunnen inderdaad naar de toekomst worden doorgetrokken, maar dan dien je wel eerst te weten of het om een liniaire, cyclische, of een beweging van nog andere aard gaat; bovendien gaat het om – op zijn best – rekenkundige “extrapolaties”, die door niet in acht genomen factoren vervolgens verstoord kunnen worden.
 3. De sociaal-democratie, het stalinisme, trotskisme, maoïsme en anarchisme, kortom “burgerlijk links” en het al dan niet bestaande verband daarvan met het “Oostblok”
 4. Belangen en idealisme
 5. Ideologen en managers
 6. Deelstrijd: apartheid en feminisme
 7. De centrale stelling: “Bij elke bijzondere handeling gaat het denken aan het doen vooraf. Bij het handelen van klassen of massa’s blijkt de betekenis van het handelen pas achteraf. Hier gaat de daad vooraf aan het begrip, aan de gedachte.” (Theo Maassen).
 8. “Stellingen van Daad en Gedachte”, twee versies

Dat “Daad en Gedachte” een mechanisch en deterministisch materialisme belijdde is een halve kritiek. De vraag is waaruit dat voortkwam.

… En het verdwijnen van “Daad en Gedachte”, 1997

Op de massastaking in Polen in 1980 wist “Daad en Gedachte” nog te antwoorden , door een samenhangende en heldere uiteenzetting van Cajo Brendel in de “Amsterdams Gesprekskring” in 1981, en door de vertaling van de uitgave (uit het Frans) van Henri Simon over dat onderwerp (de “Spartacusbond”, vooral in afwezigheid van internationale contacten, bleek daartoe niet in staat en verdween in dat jaar). Wat daar geheel en al verdween was opnieuw de internationale context: Solidarność werd wel degelijk gesteund door het Pentagon en het Vaticaan; dat was niet geheel en al een Stalinistische mythe.

In datzelfde jaar vond er in Nederland ook een “Bijeenkomst van revolutionaire groepen” plaats, een poging alles in Nederland weer een beetje bij elkaar te krijgen, dan wel te schiften tussen wat nog levenswaardig was en wat niet, waar twee jongere “Spartacisten” aanwezig waren, en één deelnemer van “Daad en Gedachte”, alleen op persoonlijke titel. Dat leverde een aanzienlijke briefwisseling op, die indertijd als brochure is uitgegeven, en die hieronder met wat ander materiaal voor het eerst elektronisch toegankelijk wordt gemaakt.

Daarna werd het ingewikkelder. In 1987 werd er een bijeenkomst georganiseerd voor iedereen die “Daad en Gedachte” een goed hart toedroeg. Bij Cajo Brendel thuis waren er ongeveer 15 aanwezigen, en toen bleek dat Cajo Brendel en Jaap Meulenkamp – op vraag van andere aanwezigen – niet in staat waren geweest hun proletarisch internationalisme over te dragen op een volgende generatie.

In 1989, toen de muur viel en het Oostblok uiteenviel, bleef “Daad en Gedachte” het antwoord vooral schuldig. En andere schrijvers dan twee bejaarden waren er niet meer. De publicatie sudderde nog door tot 1997, met wel erg weinig steun van de “jongeren” die al in 1987 begonnen af te haken. Een poging om in 1990 met de herdruk van een stel brochures de groep weer tot leven te brengen mislukte; er was nauwelijks nog belangstelling voor. Met de ziekte van Jaap Meulenkamp in 1997 (die het volgende jaar overleed op 78 jarige leeftijd) was het afgelopen; Cajo Brendel, die nog een “Geschiedenis van de arbeidersbeweging” voor ogen had, begon aan geheugenverlies te lijden en overleed tien jaar later.

Pas in 2017 kwam er een nieuw initiatief om een afzonderlijke site “Daad en Gedachte” te beginnen, een beetje alsof de groep nooit was weggeweest, want er verschenen een paar nieuwe teksten, die met de oude groep echter niet veel meer te maken hadden. Maar zelfs dat bleek een kortstondig initiatief. Eindelijk kwam er weliswaar een volledige verzameling van het maandblad elektronisch beschikbaar (waarvoor alle respect), maar veel anders bleek niet meer bereikbaar. Vandaar dat de aldaar verrichte arbeid hier is overgenomen en verder wordt uitgebreid.

Medewerkers van “Daad en Gedachte”

Omdat “Daad en Gedachte” eerder een weinig gedefinieerd “netwerk” was dan een organisatie (er was al helemaal geen “programma”, en ook geen “platform” noch “statuten”; er waren enkel “Stellingen”, later een keer herzien), waren er geen leden, maar eerder “vrienden” (bij “Spartacus” werd er ook niet meer gesproken van “kameraden”); die onregelmatig en naar eigen goeddunken vrijwillig deelnamen aan het werk, terwijl het wat meer “materiële” werk, met weinig steun, vooral door Jaap Meulenkamp werd verricht.

In 1965 kwam het tot een stuk of dertig, tenminste, als we het aantal lezers als criterium nemen – waaronder zich ook geïnteresseerde buitenstaanders en zelfs tegenstanders zullen hebben bevonden – eigenlijk zijn het er nauwelijks tien geweest, met enige aanhang, en die hieronder afzonderlijk is vermeld.

Jaap Meulenkamp deed in zijn eentje het uiteindelijke typewerk voor de publicatie, hij hield ook de adminstratie bij en regelde de financiën, en hij organiseerde de distributie, kom maar eens om zo iemand.

Er was een zekere “harde kern” van vijf rond Amsterdam (de oprichters), de rest was wat meer verwijderd. “Daad en Gedachte” herdacht de trouwe overledenen in het blad, wat dus een criterium vormt voor enige actieve deelname.

Ze waren ook vertegenwoordigd bij de anarchistische “Pinksterlanddagen” in Appelsga, een breder ontmoetingsoord buiten Amsterdam, waarover nog een hoofdstuk te schrijven is, maar waarschijnlijk bestaat daarover weinig schriftelijke overlevering.

Halverwege de jaren 1970 kwam er een gering aantal “jongeren” bij, die we hier om privacy-redenen (ook op eigen verzoek) voor het moment liever buiten beschouwing laten.


 Meer en betere informatie voor deze gebrekkige lijst, opgemaakt uit voorlopig weinig en uit te breiden bronnen, is welkom.


 – Brendel, Cajo (1915-2007); Den Haag, Amersfoort, zie g.i.c.


 – Burink, Bart van; Vlaardingen


 – Eiting, Henk (ca. 1898-1969); Rotterdam [“Daad en Gedachte”, 1969, nr. 7]


 – Heuvel, Theo van den; Amsterdam, een neef van Theo Maassen [“Daad en Gedachte”, 1976, nr. 8]


 – Kellenbach, Cor (1880-1965), Rotterdam, eerder lid van de o.s.p.; [“Daad en Gedachte” 1965, nr. 10]; dochter van Gerrit Johannes Kellenbach en Mezina Johanna van Eyk


 – Maassen, Theo (1891-1974); Amsterdam, neef van Theo van den Heuvel [“Daad en Gedachte”, 1974, nr. 6, en g.i.c.]


 – Meulenkamp, Henk (ca. 1890-1967); Finsterwolde, niet echt een medewerker; de vader van Jaap Meulenkamp [“Daad en Gedachte”, 1967, nr. 5]


 – Meulenkamp, Jaap (1917-1998); uit Finsterwolde, celstraf als dienstweigeraar, reparateur, woonde Amsterdam, later Lelystad, zie Spartacus


 – Mollee, Hans; niet echt een medewerker; een zwager van Jaap Meulenkamp


 – Nieuwenhuis, Koert; Nieuwe Schans, niet echt een medewerker; een vriend van Jaap Meulenkamp [“Daad en Gedachte” augustus 1982, nr. 8]


 – Pijper, Gerrit de; Brielle [“Daad en Gedachte”, 1990, nr. 10]


 – Wassenaar, Rinus; Amsterdam-Slotervaart; hij zal na 1975 zijn overleden, waarover echter nog geen bericht in het blad is ontdekt.


 – Wiemer, Coen (ca. 1891-1967); Rotterdam, [“Daad en Gedachte”, 1967, nr. 9]


© Hoewel de Communistische Linkerzijde in het algemeen afzag van het opeisen van kopierechten of rechten op “intellectueel eigendom” kunnen sommige publicaties onder dat recht vallen; mocht dat het geval zijn, dan is het gebruik alleen gratis voor persoonlijke raadpleging. Materiaal vrij van kopierechten, uitsluitend op voorwaarde van niet commercieel gebruik, kan vrij worden verspreid. Een verwijzing naar deze bron wordt op prijs gesteld, net als een verwittiging. Aangaande handelsgebruik kunt u contact met ons opnemen.


Compiled by Vico, 14 November 2019, latest additions 14 March 2021Overzicht