Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives

Spartacus 1946

Bron: collectie a.a.a.p.


Daad en Gedachte, Marxistisch discussieorgaan 1952-1956


Daad en Gedachte : Marxistisch discussieorgaan. – Amsterdam : Communistenbond “Spartacus”, 1952-1956

Bron: collectie a.a.a.p.; een collectie bevindt zich tevens in het i.i.s.g. , Amsterdam; de uitgave was driemaandelijks; de belangrijkste schrijvers waren Theo Maassen en Cajo Brendel.


 Daad en Gedachte, Marxistisch discussieorgaan, Jrg. 2 (1953-1954), nr. 1 (Oktober 1953), 12 p.

 • K’oeng Foe Tze en de klassenstrijd [Omslagtitel: Confucius en de maatschappelijk ontwikkeling]
 • Herman Gorter over Klassenmoraal

 Daad en Gedachte, Marxistisch discussieorgaan, Jrg. 2 (1953-1954), nr. 2 (Januari 1954), 13 p. [genummerd 13-25]; (Amerikaans nummer)

 • Om de “ordening” van het Amerikaanse Havenbedrijf
 • John L. Lewis en de Amerikaanse arbeidersbeweging [Omslagtitel:De Amerikaanse vakbeweging en John Lewis]
 • De positie der arbeiders in de V.S. (Feiten en Cijfers)

 Daad en Gedachte, Marxistisch discussieorgaan, Jrg. 2 (1953-1954), nr. 3 (April 1954), 13 p. [genummerd 26-38]

 • Groepen van revolutionaire arbeiders in het buitenland [Omslagtitel: Revolutionair-socialistische stromingen in het buitenland]
 • De vakbondsbureaucratie en de arbeiders
 • Een politieke biografie. Dr. Fr. de Jong Edz., J. Saks, Literator en Marxist

Daad en Gedachte, Marxistisch discussieorgaan, Jrg. 2 (1953-1954), nr. 4

Missing


 Daad en Gedachte, Marxistisch discussieorgaan, Jrg. 2 (1953-1954), nr. 5 (Oktober 1954), 12 p. [genummerd 55-66]

 • Discussiegroep, partij en raden. (Een briefwisseling tussen Anton Pannekoek en Pierre Chaulieu)
  • Woord vooraf
  • Anton Pannekoek over het vraagstuk van de partij (8 november 1953)
  • Antwoord van Pierre Chaulieu aan Anton Pannekoek
  • Rectificatie [Vorige aflevering]
  • Antwoord van Anton Pannekoek aan Pierre Chaulieu

 Bron: i.i.s.g.  te Amsterdam


 Daad en Gedachte, Marxistisch discussieorgaan, Jrg. 3 (1955), nr. 1 (Januari), 11 p.

 • Lenin’s interpretatie van Karl Marx

 Daad en Gedachte, Marxistisch discussieorgaan, Jrg. 3 (1955), nr. 2 (April), 15 p. [genummerd 12-26]

 • Een discusssie over het probleem van de managers
 • Managers en kapitaal
 • Antwoord aan kameraad W.
 • Opmerkingen bij de discussie over de managers
 • Een paar woorden over de mensenziel [Omslagtitel: Josef Dietzgen over de mensenziel] [Slot in het volgend nummer]

  Daad en Gedachte, Marxistisch discussieorgaan, Jrg. 3 (1955), nr. 3 (Juli), 21 p. [genummerd 27-47]

 In het eerste pdf-bestand ontbreken vier bladzijden, die zijn te vinden in het tweede

 • De Marxistische crisistheorie
 • De betekenis van de conjunctuur voor de strijd van de arbeidersklasse
 • Een paar woorden over de mensenziel, slot [Omslagtitel: Josef Dietzgen over de mensenziel]

 Daad en Gedachte, Marxistisch discussieorgaan, Jrg. 3 (1955), nr. 4 (4de kwartaal), 13 p. [genummerd 48-60]

 • De lonen, de democratie en de maatschappelijke structuur
 • De ontwikkeling van de Franse groep “Socialisme ou barbarie”

 Vanaf hier gestencild op een dubbele Gestetner op A3-formaat, ten huize van Wybe van der Wal; de stencils werden toen getypt door Jaap Meulenkamp, op een elektrische typemachine, waarvoor Jaap, bij levering, erg tegen de zin van het secretariaat, een duur onderhoudscontract afsloot, in 1964 werd die typemachine een heel probleem, want van wie was die?

 Daad en Gedachte, Marxistisch discussieorgaan, Jrg. 4 (1956), nr. 1 (1ste kwartaal 1956), 13 p.

 • De Nederlandse loonpolitiek op de helling
 • Gedachte en daad [Uit: Anton Pannekoek, De arbeidersraden]

 Daad en Gedachte, Marxistisch discussieorgaan, Jrg. 4 (1956), nr. 2 (2de kwartaal), 9 p. [genummerd 14-22]

 • Enkele woorden over de brochure “De stakers voor het scheidsgerecht” (Door L.)
 • Enkele woorden over de wetten en hun klasse-karakter (Antwoord aan L.)

 Daad en Gedachte, Marxistisch discussieorgaan, Jrg. 4 (1955), nr. 3 (3de kwartaal), 15 p. [genummerd 23-37]

 • Een woord vooraf
 • De Russische revolutie

© Hoewel de Communistische Linkerzijde in het algemeen afzag van het opeisen van kopierechten of rechten op “intellectueel eigendom” kunnen sommige publicaties onder dat recht vallen; mocht dat het geval zijn, dan is het gebruik alleen gratis voor persoonlijke raadpleging. Materiaal vrij van kopierechten, uitsluitend op voorwaarde van niet commercieel gebruik, kan vrij worden verspreid. Een verwijzing naar deze bron wordt op prijs gesteld, net als een verwittiging. Aangaande handelsgebruik kunt u contact met ons opnemen.


Compiled by Vico, 27 October 2019, latest additions 27 October 2019