Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives
 

Discussie / Proletenstemmen / Actie!, 1935-1939


Actie!

Uitgegeven door linkse/revolutionaire arbeiders / Werkgroepen van Raden-Kommunisten

Verbonden aan de g.i.c. te Amsterdam, met als als drijvende krachten Age van Agen, Jan Hobijn, Wim en Leo Haagen, Jan Krans en anderen; voor de brochures, zie: Brochures van de Groep van Internationale Communisten / Werkgroepen van Raden-Communisten 1926-1939. Het meeste materiaal heeft de oorlog niet overleefd; en daarvoor was het toch al vaak hollen voor politie, stalinisten en fascisten.

Bron: collectie a.a.a.p.


 Discussie, Orgaan uitgegeven door linkse arbeiders, nr. 13, augustus 1935

 • Maatregelen tot de nieuwe ordening van het beheer der productie en het vastleggen van de dictatorische rechten van den leider in de bedrijven in “Sovjet Rusland”
 • De mijnwerkers en de “nationale vernieuwing”

 Discussie, Orgaan uitgegeven door linkse arbeiders, nr. 17, september 1935

 • Naar een nieuwe arbeidersbeweging (derde deel)
  • Klassestrijd en communisme
 • Een kameraad aan de Rijswijksche zendt ons het volgende artikel: Vrijheid!
 • De economische dictatuur van het proletariaat
 • Bericht aan onze lezers (“De politie heeft ons de colportage aan het stempelbureau Bilderdijkkade geweldig moeilijk gemaakt”)

 Discussie, Orgaan uitgegeven door linkse arbeiders, nr. 18, september 1935

 • De Belgische mijnwerkersstaking van mei 1935
  • De toestand vóór de staking
  • De staking
  • Het bijleggen der conflicten door de vakbond
  • Het bijleggen der conflicten door de autoriteiten
  • Slotwoord

 Discussie, Orgaan uitgegeven door linkse arbeiders, nr. 19, september 1935

 • Italië - Abessinië

 Discussie, Orgaan uitgegeven door linkse arbeiders, nr. 20, oktober 1935

 • De bevrijding der arbeiders, is ’t werk van haar zelf
 • Oorlogsvoorbereiding
 • Het maatschappelijk zijn bepaald het bewustzijn
 • Theorie en praktijk

 Discussie, Orgaan uitgegeven door linkse arbeiders, nr. 21, oktober 1935

 • Theorie en praktijk
 • Open brief aan de Communistische Partij Holland
 • Verraad!
 • Is theoretische scholing noodzakelijk naast de practische klassenstrijd?
 • “De Arbeidersraad” / Herman Gorter

 Discussie, Orgaan uitgegeven door linkse arbeiders, nr. 22, oktober 1935

 • Klassenstrijd of?
 • Voor of tegen?
 • Geweldloosheid

 Proletenstemmen, uitgegeven door revol[utionaire]. arbeiders, nr. 19, [1937?]

Correspondentieadres Ruysdaelkade, nr. 93-III, Amsterdam

 • Wat wij willen
 • De slingerende steun
 • Zwendelaars in goud en patriotisme
 • Heer Zwarthemd is een eenlijk man zolang hij niet bij ’t laadje kan
 • Hoe ze het deden (Overgenomen uit Stimmungsbilder aus Frankreich, een artikel over de bedrijfsbezettingen der Franse arbeiders, in het maandschrift der Sex-Pol. beweging)
 • Klassenvrede

 Proletenstemmen, uitgegeven door revol[utionaire]. arbeiders, nr. 47, [1938?]

 • Klassenoorlog in Catalonië
 • Arbeidersmacht en parlementarisme (wordt vervolgd)

 Actie!, uitgegeven door Werkgroepen van Raden-Kommunisten, [1937?]

 • Lessen uit de strijd [scheepsbouw en dok, Amsterdam]

Compiled by Vico, 8 November 2014, latest additions 14 July 2017