Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives

Actie!

Bron: collectie a.a.a.p.


Jan Hobijn

Jan Hobijn

Jan Hobijn, in De Tribune, 8 november 1934; bron: Delpher .


Jan Hobijn

Jan Hobijn
Jan Hobijn, in De Tribune, 4 mei 1936; bron: Delpher .Discussie / Proletenstemmen / Actie!, 1935-1939


Inleiding

Zich gedeeltelijk toenaderend tot de g.i.c. te Amsterdam, maar geheel onafhankellijk daarvan, werd sinds 1935 het blaadje Discussie uitgegeven, met als als drijvende kracht eerst vooral Jan Hobijn, met Anton Moerman en Paul Otto van de c.p.o. in 1934 (1) en daarmee brekende in mei 1935 maar zonder vooralsnog duidelijk aan te knopen bij de communistische linkerzijde.

Vervolgens verschijnt vanaf 1936, gemaakt door g.i.c.-ers, vooral Age van Agen, met Wim en Leo Haagen, en Jan Krans; voor de brochures, zie: Brochures van de Groep van Internationale Communisten / Werkgroepen van Raden-Communisten 1926-1939; dezelfde groep gaf ook het blaadje Actie! uit.

Het meeste materiaal heeft de oorlog niet overleefd; en daarvoor was het toch al vaak hollen voor politie, stalinisten en fascisten.


Discussie


 Discussie : Orgaan der linksche arbeidersgroeperingen, [Jg. 1] (1935), nr. 1 (mei). – 4 p.

Correspondentieadres: Jac. van Lennepkade 104, hs. [Anton Moerman]

 • Waarom een nieuw discussieorgaan?
 • Uitweg [c.p.h./Tribune, het program van de revolutionaire uitweg uit de crisis]
 • Het “Eenheidsfront” en het “Militairverbond” van Frankrijk en Sowjet-Rusland

 Discussie : Orgaan der linksche arbeidersgroeperingen, [Jg. 1] (1935), nr. 2 (mei). – 6 p.

Vanaf dit nummer wordt er geen correspondentieadres meer gegeven.

 • Wat is Marxisme? (I.)
 • Wat wil de r.s.a.p.? [Fusiecongres van r.s.p. en o.s.p.]
 • Het “Eenheidsfront” en het “Militairverbond” van Frankrijk en Sovjet-Rusland [II.]
 • Wie zijn de onderkruipers?

 Discussie-Orgaan : Van, voor en door allen, [Jg. 1] ([1935]), [nr. 2a] ([mei]). – 9 p.

Afzonderlijk uitgeven door anarchisten met steun van “Discussie” (zie bijlage); vergelijk nr. 4a.

 • Tegen elke oorlog
 • Demagogie en geloof
 • Vrijheid!
 • Is de middenstand een bondgenoot van het proletariaat?
 • Over ’t communisme
 • Wie zijn de handlangers van het fascisme?
 • Het fascisme komt

 Discussie : Orgaan der linksche arbeidersgroeperingen, [Jg. 1] (1935), nr. 3 (31 mei). – 6 p.

 • Wat is Marxisme? (II.) (Beantwoording van kritiek)
 • Nieuwe vormen – Nieuwe wegen (ingekomen kritiek) [Propaganda voor de raden]
 • Het “Eenheidsfront” en het “Militairverbond” van Frankrijk en Sovjet-Rusland (III.)
 • Arbeidersstaat? (ingekomen kritiek [op nr. 2])

 Discussie : Orgaan der linksche arbeidersgroeperingen, [Jg. 1] (1935), nr. 4 (9 juni). – 6 p.

 • De komende gemeenteraadsverkiezingen
 • Wat is marxisme (III.)
 • De 21 punten van de k.i. en de sectie Rusland [van de Komintern]
 • Ter discussie [Het n.a.s.]

 Discussie-Orgaan : Van, voor en door allen, [Jg. 1] ([1935]), nr. 4[a] ([juni]). – 8 p.

Vergelijk nr. 2a.

 • Oorlogsverhindering
 • Open brief aan de c.p. Holland
 • Geweldloosheid
 • Verraad!!!
 • Het C[h]ristendom in de mist (vervolg en slot)
 • Verraad!!!
 • [?]

 Discussie : Orgaan der linksche arbeidersgroeperingen, [Jg. 1] (1935), nr. 5 (13 juni). – 6 p.

 • Wat zijn politieke partijen?
 • Het militair verdrag [tussen de Sowjet-Unie en Frankrijk] (ingekomen kritiek)
 • Arbeidersraden, een nieuwe kerk… [verdediging van de “partij”]

 Discussie : Orgaan, uitgeven door linksche arbeiders, [Jg. 1] (1935), nr. 6 (27 juni). – 8 p.

 • Feiten en gevolgtrekkingen [Over “Discussie”]
 • Discussie-rubriek. Insinueren (ingekomen) [Over waardevorming]
 • Antwoord op ingekomen kritiek uit Discussie-Orgaan No. 5 [Over het militair verdrag tussen de Sowjet-Unie en Frankrijk]
 • Citaten van B[?]

 Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders, [Jg. 1] (1935), nr. 2 [=7] (juli). – 7 p.

 • Ons plan? [Ontwerpplan van actie voor werk en brood, “De Tribune”, c.p.h.]
 • De Juli-strijd [van 1934] tegen de steunverlaging
 • [?]

 Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders, [Jg. 1] (1935), nr. 3 [=8] (juli). – 7 p.

 • [?]
 • De taak van werkgroepen
 • [?]
 • Klassenstrijd

 Discussie : Orgaan, uitgegeven door linksche arbeiders, [Jg. 1] (1935), nr. 7 [=9] (juli). – 7 p.

 • De middenstand
 • De rode gemeenteraad
 • Ingezonden naar aanleiding van de [?]
 • Radio Moskau geeft antwoord op vragen van luisteraard (en vervalst daarbij het marxisme) [“Rusland van heden”]
 • [?]

 Discussie : Orgaan, uitgegeven door linksche arbeiders, [Jg. 1] (1935), nr. 10 (juli). – 8 p.

 • Fascisme [?]
 • Het volksfront marcheert
 • Stalin heeft gelijk!
 • Het revolutionair parlementarisme

 Discussie : Orgaan, uitgegeven door linksche arbeiders, [Jg. 1] (1935), nr. 11 (juli). – 8 p.

 • Een nieuwe internationale?
 • Oom Sneevliet bereid[t] het volksfront voor [“De nieuwe fakkel”, blad van de r.s.a.p.]
 • Dat zijn hun richtsnoeren [“De Tribune”]
 • Staatsvijand No. 1 [Gedicht]

 Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders, [Jg. 1] (1935), nr. 12 (augustus). – 8 p.

 • Wat is waar? [De literatuur van de c.p.h.; loonarbeid in Rusland]
 • Voor en tegen [Propaganda volgens r.s.a.p., c.p.h. en s.d.a.p.]
 • Attentie! [Lezersbrieven]
 • Van het Fransche volksfront
 • Manifest [Aan de kameraden van de c.b.t.]

  Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders, [Jg. 1] (1935), nr. 13 (13 augustus). – 10 p.

 • Maatregelen tot de nieuwe ordening van het beheer der productie en het vastleggen van de dictatorische rechten van den leider in de bedrijven in “Sovjet Rusland”
 • De mijnwerkers en de “nationale vernieuwing”
 • Prijscourant [Beschikbare publicaties van de g.i.c. en anderen]

 Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders, [Jg. 1] (1935), nr. 14 (23 augustus). – 8 p.

 • [Een kameraad aan de “Rijswijksche” (een werklozenstempellokaal in Amsterdam)]
  • Wat is waar?
  • Voor en tegen
  • Volksfront
  • Manifest
 • Antwoord op de ingekomen kritiek
 • Rectificatie [“Prijscourant”]

 Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders, [Jg. 1] (1935), nr. 15 (augustus). – 7 p.

 • Over het historisch-materialisme
 • Is de middenstand een bondgenoot van het proletariaat?
 • Naar een nieuwe arbeidersbeweging
  • De machteloosheid
  • [?]

 Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders, [Jg. 1] (1935), nr. 16 ([september]). – 7 p.

 • Naar een nieuwe arbeidersbeweging (II.)
  • Het nationaal socialisme
  • De strijd voor de Democratische Rechten
 • De staking in Tilburg

  Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders, [Jg. 1] (1935), nr. 17 (september). – 7 p.

 • Naar een nieuwe arbeidersbeweging (derde deel)
  • Klassestrijd en communisme
 • Een kameraad aan de Rijswijksche zendt ons het volgende artikel: Vrijheid!
 • De economische dictatuur van het proletariaat
 • Bericht aan onze lezers (“De politie heeft ons de colportage aan het stempelbureau Bilderdijkkade geweldig moeilijk gemaakt”)

  Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders, [Jg. 1] (1935), nr. 18 (september). – 11 p.

 • De Belgische mijnwerkersstaking van mei 1935
  • De toestand vóór de staking
  • De staking
  • Het bijleggen der conflicten door de vakbond
  • Het bijleggen der conflicten door de autoriteiten
  • Slotwoord

  Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders, [Jg. 1] (1935), nr. 19 (september). – 8 p.

 • Italië - Abessinië

  Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders, [Jg. 1] (1935), nr. 20 ([Oktober]). – 8 p.

 • De bevrijding der arbeiders, is ’t werk van haar zelf
 • Oorlogsvoorbereiding
 • Het maatschappelijk zijn bepaald het bewustzijn
 • Theorie en praktijk

 Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders, [Jg. 1] (1935), nr. 21 ([oktober]). – 8 p.

 • Theorie en praktijk
 • Open brief aan de Communistische Partij Holland
 • Verraad!
 • Is theoretische scholing noodzakelijk naast de practische klassenstrijd?
 • “De Arbeidersraad” / Herman Gorter

  Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders, [Jg. 1] (1935), nr. 22 (oktober). – 7 p.

 • Klassenstrijd of?
 • Voor of tegen?
 • Geweldloosheid

 Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders, [Jg. 1] (1935), nr. 23 (oktober). – 8 p.

 • Het “socialisme” in de Sovjet-Unie
 • De theoretische klassenstrijd en de praktijk scholing
 • [?]
 • [?]

 Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders, [Jg. 1] (1935), nr. 24 (november). – 7 p.

 • [?] opgericht door [?] (Ingekomen artikel)
 • Eenige aanvullingen onzerzijds
 • [?]
 • [?]
 • [?]

Discussie, [Jg. 1] (1935), nr. 25 ([november])

 • Ontbreekt

Discussie, [Jg. 1] (1935), nr. 26 ([november])

 • Ontbreekt

Discussie, [Jg. 1] (1935), nr. 27 ([november])

 • Ontbreekt

Discussie, [Jg. 1] (1935), nr. 28 ([december])

 • Ontbreekt

Discussie, [Jg. 1] (1935), nr. 29 ([december])

 • Ontbreekt

 Discussie : Orgaan, [Jg. 1] (1935), nr. 30 (december). – 6 p. [p. 2 ontbreekt]

 • Ingezonden polimiek [=polemiek]: geweld of geweldloosheid (I.). Inleiding. Wordt vervolgd
 • De Derde Internationale en de radengedachte (Ingezonden)
 • De Fransche klas[s]enverzoening (Ingezonden)

 Discussie : Orgaan door links Rev. arbeiders, [Jg. 1] (1935), nr. 31 ([december]). – 8 p.

 • [?]
 • [?]
 • [?]

 Discussie : Orgaan, uitgegeven door communisten, [Jg. 1] (1935), nr. 32 ([januari]). – 8 p.

 • Partij-communistische propaganda over het fascisme
 • Iets over de buitenlandse politiek van Rusland (Ingezonden)
 • Meerwaardevorming of?…

 Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders, [Jg. 1] (1935), nr. 33 ([januari]). – 6 p.

 • Geweld of geweldloosheid (Ingezonden)
 • Praktisch [?]

Discussie, [Jg. 1] (1936), nr. 34 ([januari])

 • Ontbreekt

Discussie, [Jg. 1] (1936), nr. 35 ([januari])

 • Ontbreekt

Discussie, [Jg. 1] (1936), nr. 36 ([februari])

 • Ontbreekt

 Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders, [Jg. 1] (1936), nr. 37 (februari). – 6 p.

 • Klassenvrede… is… [?]

Discussie, [Jg. 1] (1936), nr. 38 ([februari])

 • Ontbreekt

 Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders, [Jg. 1] (1936), nr. 39 (februari). – 6 p.

 • De wedren der “arbeiderspartijen” naar… het nationale front!
 • “De Arbeider” en “De Syndicalist” melden: De Haagsche politie is actief! [Straatrecherche]
 • Wat wil Bellamy?

 Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders, [Jg. 1] (1936), nr. [40] ([maart]). – 6 p.

 • Vakbewegings-[?] (Ingezonden)
 • Waarom? Vakbeweging [?]
 • Het eenheidsfront is paraat! (Ingezonden)
 • Een vraag (Ingezonden)
 • Het antwoord (Aan ingezonden) [Op rijm]

 Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders, [Jg. 1] (1936), nr. 41 (maart). – 8 p. (twee daarvan dubbel)

 • Rectificatie. We ontvingen uit H. het volgende voor opname: [Inzake Spanje]
 • De centrale van “Bouw en Hout” royeert voor… smaad aan… de volkerenbond!
 • Wuppertal

 Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders, [Jg. 1] (1936), nr. 42 (maart). – 5 p.

 • De [Derde] Internationale aan de vooravond van de wereldoorlog
 • Overgenomen uit “De Arbeider” van 22 februari 1936 (Bericht uit “De Syndicalist” van 22 februari 1936, overgenomen uit “Het Volk” van 7 februari 1936)
 • Ter discussie! Proletarische jeugd en revolutionaire beweging
 • We berichten hiermede dat bij ons bestellingen aangenomen worden voor de nieuwe in België uitgekomen brochure, getiteld: “Massa-staking, partij en vakbonden”, door Rosa Luxemburg, uitgegeven door de b.i.k. (Bond van Internationale Kommunisten)

 Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders, [Jg. 1] (1936), nr. 43 (april). – 6 p.

 • Geen Godsvrede! (Onderstaand manifest werd in België verspreid en we vinden het belangrijk genoeg om het in zijn geheel op te nemen) [La ligue des Com. Internationalistes, vertaald door de Liga van Internationale Com., België]
 • Vervolg van het commentaar op het artikel van W.A. Kalff [Vakvereniging]

Discussie, [Jg. 1] (1936), nr. 44 ([april])

 • Ontbreekt

Discussie, [Jg. 1] (1936), nr. 45 ([april])

 • Ontbreekt

 Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders, [Jg. 1] (1936), nr. 46 (april). – 6 p.

 • Is het Frans-Russiche verdrag een vredes-verdrag?
 • [?]

Discussie, [Jg. 1] (1936), nr. 47 ([april])

 • Ontbreekt

Discussie, [Jg. 1] (1936), nr. 48 ([mei])

 • Ontbreekt

 Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders, [Jg. 1] (1936), nr. 49 (mei). – 6 p.

 • Het ontslag van [de vlieger] Viruly en de arbeidersbeweging
 • “Slaet op den trommele” [Geuzenlied, valse oproep tot solidariteit]

 Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders, [Jg. 1] (1936), nr. 50 (mei). – 6 p.

 • Ode aan Ben Onie [Schrijversnaam van de Amsterdamse dichter Evert Kreykamp (1885-); in 1936 secretaris van e.m.m. (Eendracht maakt macht, een Amsterdamse werklozenbond, mantelorganisatie van de c.p.n.), in 1939 op de lijst van links-extremisten van de c.i.d.] / Eino Neb (Naar aanleiding van een gedichtje in de “Trompet” [Blad van e.m.m.] van 29 april 1936)
 • De rol der “Tribune” als politieblad. Gestapo-methoden der c.p.n.! De eenheid der c.p.n. is fascisme. [Dit artikel valt in de categorie “Een koekje van eigen deeg”.]
 • De r.s.a.p. en het volksfront
 • 1 Mei in “Rood” Rotterdam (Ontleend aan “De Nieuwe Fakkel” [blad van de r.s.a.p.] van mei 1936)

 Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders [Jg. 1] (1936), nr. 51 (mei). – 6 p.

 • Het democratisch fascisme of… de fascistische democratie…!
 • “Slaet op den trommele” (Vervolg van nr. 49)
 • We ontlenen aan “De Syndicalist” van 18 mei 1936 het volgende: B. de Visser dienstknecht van de politiek?
 • Laat de linkerhand niet weten wat de rechter doet! (Uit de resolutie van het Zevende Wereldcongres der Komintern. Hoofdstuk V over “Het anti-imperialistische Volksfront in de koloniale landen”, Tribune, 9 september 1935)
 • Rechtzetting van een misverstand (In de kringen van de i.a.m.b. is men in de veronderstelling dat er in ons orgaan een diskwalifisatie zou hebben gestaan aan het adres van kameraad W. Jong uit Haarlem, n.l. “Hitlerknecht”. Na onderzoek is gebleken dat er bij ons nooit een dergelijke werkmethode wordt toegepast, ook al zijn we het principieel niet met elkaar eens. Wij blijven daar verre van!)

 Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders, [Jg. 1] (1936), nr. 52 (mei). – 6 p.

 • Terugblik – en: voorwaarts – !
 • Onderstaande vonden we in de p.i.c. van juli 1933 [Riecker, Denkschrift über meinen Prozess, 1925, over de voorbeeldige houding van sociaal-democratische en communistische pers om illegale wapentransporten geheim te houden]

 Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders, [Jg. 1] (1936), [nr. 52a] ([mei]). – 2 p.

 • De kerngedachte van het “Plan van den Arbeid”… Nationaal-Socialisme [s.d.a.p., mr. van de Goes van Naters]

 Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders, [Jg. 2] (1936), nr. 1 (juni). – 6 p.

 • Het ontslag van Viruly en de arbeidersbeweging [reacties in “De Arbeider” en “De Fakkel” op het artikel in nr. 49]
 • Laster over de Spaanse anarchisten!

 Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders [Jg. 2] (1936), nr. 2 (juni). – 6 p.

 • “Nederig en menschlievend”
 • Ingezonden door een kameraad bij het n.v.v. [“Het Volk” over de n.s.b.]
 • Iets over sterilisatie [en “raszuiverheid”]
 • De taken der vakbonden! [citaat Karl Marx]
 • Het ABC van een proletarier (Ingezonden)
 • Uit de laatste Persdienst van de i.a.k.. ontlenen wij: Vijanden bewapenen elkaar [Rusland en Duitsland]

 Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders, [Jg. 2] (1936), nr. 3 (juni). – 6 p.

 • Lapmiddelen! [“Meer Werk Actie”; met verwijzing naar “De bewegingswetten van het kapitalistisch bedrijfsleven” van de g.i.c.]
 • De stakingsgolf in België [Wilde staking in de Antwerpse haven]
 • Rectificatie [over artikel uit nr. 2 overgenomen uit de i.a.k.]
 • We lezen in de i.a.k. nr. 171: Het gaat goed in de moordindustrie [gegevens uit de “Daily Herald”]
 • In nr. 167 van de i.a.k. vinden we nog het volgende: De Russische schande [Petrini door Rusland aan Italië uitgeleverd, Gaggi verbannen]

 Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders, [Jg. 2] (1936), nr. 4 (juni). – 6 p.

 • Proletarische massa-actie in Frankrijk [na de verkiezingsoverwinning van het Volksfront, wordt vervolgd]
 • Onbetaalde arbeid en meerwaarde [citaat Karl Marx]
 • IJmuiden in strijd! (Ingezonden) [IJmuider vissersstaking]
 • Frankrijk ontwaakt (Ingezonden) / Eino Neb [omkering van Ben Onie, zie boven]
 • Prijscourant [Publicaties verspreid door de g.i.c.]

 Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders, [Jg. 2] (1936), nr. 5 (juli). – 6 p.

 • Proletarische massa-actie in Frankrijk [na de verkiezingsoverwinning van het Volksfront, vervolg en slot]
 • Zenzl Mühsam (de weduwe van Erich) is in Rusland door de Gepeoe gearresteerd!
 • Stoort de vreedzame niet! [Over “Het Nieuws van den Dag”; geluidsoverlast van straatventers]

 Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders, [Jg. 2] (1936), nr. 6 (juli). – 10 p.

 • Waardoor hebben de IJmuider vissers overwonnen?
  • De staking zelf
  • De staking en haar verdere verloop
  • Het n.a.s. en de staking
  • Slotconclusie

 Discussie : Orgaan, uitgegeven door linkse arbeiders, [Jg. 2] (1936), nr. 7 (augustus). – 6 p.

 • De opstand in Spanje!
  • De algemene, economische toestand
  • De politieke toestand
  • De opstand zelf!
  • Het proletariaat en de opstand

Proletenstemmen


Van Proletenstemmen is nauwelijks iets bewaard gebleven, en het in onwaarschijnlijk dat er nog iets zal worden opgedolven.

 Proletenstemmen, uitgegeven door revol[utionaire]. arbeiders, [na 2 oktober 1936], nr. 19. – 8 p.

Correspondentieadres Ruysdaelkade, nr. 93-III, Amsterdam [Jan Krans]

 • Wat wij willen
 • De slingerende steun
 • Zwendelaars in goud en patriotisme
 • Heer Zwarthemd is een eerlijk man zolang hij niet bij ’t laadje kan
 • Hoe ze het deden (Overgenomen uit Stimmungsbilder aus Frankreich, een artikel over de bedrijfsbezettingen der Franse arbeiders, in het maandschrift der Sex-Pol. beweging)
 • Klassenvrede

 Proletenstemmen, uitgegeven door revol[utionaire]. arbeiders, nr. 47, [1938?]. – 8 p.

 • Klassenoorlog in Catalonië
 • Arbeidersmacht en parlementarisme (wordt vervolgd)

 Proletenstemmen, No. 122 [verbeterd in No. 123]; Uitgaven van Werkgroep van Raden-Kommunisten. Corr. adres: Holendrechtstr. 26'' A’dam-Z.

 • De oorlogs-machines draaien
  • De internationale toestand
  • Stel je maar eens voor
  • En dan de diplomatieke machine
  • Aan welke kant
 • Colijn-Verdwijn(t)?
  • Wat hen verenigt
  • Deze week
  • Colijn probeert
 • Bijlage: Vertwijfelingsdaad van Duitse Strijders uit Spanje. Open brief uit het Concentratiekamp te Gurs, Beneden-Pyrr. Frankrijk, juni 1939

Actie!


Actie!, nr. 1

 • Ontbreekt

 Actie!, uitgegeven door Werkgroepen van Raden-Kommunisten, [1937?], nr. 2. – 4 p.

 • Lessen uit de strijd [scheepsbouw en dok, Amsterdam]

Vlugschriften


Klassenoorlog in Spanje, 1938

 Klassen-oorlog in Spanje, [1937, vlugschrift, 2 p.]; Groep “Proletenstemmen”, Groep van Intern[ationale]. Communisten (Holland), Bond van Internationaal-Kommunisten (België), Intern[ationale]. Arbeiders-Raden-Vereen[iging]. (België)


 “Het volk moge gras vreten” : Op voor het Spaanse Proletariaat. – [Twee samengeniete vlugschriften, uitgegeven door de Linksche Arbeiders van het (Amsterdamse) Stempellokaal, de “Rijswijkse”; het tweede is een manifest, Brussel, Augustus 1936, De Italiaanse Fraktie van de kommunistische Linkerzijde, de Bond der Internationaal Kommunisten van België


Redactionele aantekeningen

1. Zie: Linksche arbeidersorganisaties , c.i.d., 1935, 1937 en 1939. De Communistische Partij-Oppositie (c.p.o.) ontond in 1934 binnen de c.p.h. uit onvrede over de weinig revolutionaire houding van de leiding tijdens het Jordaan-oproer, en de buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie, met name het militair verbond met Frankrijk.


© Hoewel de Communistische Linkerzijde in het algemeen afzag van het opeisen van kopierechten of rechten op “intellectueel eigendom” kunnen sommige publicaties onder dat recht vallen; mocht dat het geval zijn, dan is het gebruik alleen gratis voor persoonlijke raadpleging. Materiaal vrij van kopierechten, uitsluitend op voorwaarde van niet commercieel gebruik, kan vrij worden verspreid. Een verwijzing naar deze bron wordt op prijs gesteld, net als een verwittiging. Aangaande handelsgebruik kunt u contact met ons opnemen.

Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
Het Instituut is niet aansprakelijk voor het gebruik van materiaal afkomstig uit zijn collecties. De gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van alle relevante wettelijke regelingen betreffende het auteursrecht. Het Instituut bemiddelt niet in eventuele auteursrechten van derden.
I.I.S.G. , Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam, tel: 020-6685866


Compiled by Vico, 8 November 2014, latest additions 15 February 2022


Overzicht