Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives


De Radencommunist, 1933


Volgens Linkse arbeiders-organisaties , een geheim politierapport, jaargang 1936 (toen het allang niet meer bestond), werd het te Amsterdam uitgegeven door L. Lopes Cardozo; het werd echter vooral in Den Haag uitgegeven door Arie Bom.

In de Persdienst van Internationale Communisten, Jrg. 6 (1933), nr. 7 (maart), nr. 2, lezen we:

“De Groepen van Radencommunisten (vroeger k.a.p.) verzoeken ons het volgende in onze p.i.c. af te drukken:
Mededeling
Hiermee delen wij, in het werken, beginselen en propaganda van de stromingen in de Radencommunistische beweging belangstellende arbeiders mede, dat door ons wordt uitgegeven en aan belangstellenden toegezonden een gecyclostileerde krant, De Radencommunist, uitgave van Groepen van Radencommunisten. De Radencommunist verschijnt voorlopig de eerste en 15e van iedere maand. Voorzover voorradig zullen ook de reeds verschenen nummers op aanvrage worden toegezonden. Adressen voor administratie: Voor Amsterdam: Holendrechtstraat, 33-III, voor Den Haag: Oudemansstraat, 54 [gebouwd in 1932].
(Get[ekend].) Groepen van Radencommunisten.”

 Jaargang 1933, nr. 1-9, is aanwezig in het i.i.s.g. .


Compiled by Vico, 18 September 2021