Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives


Arbeidersraden

Bron: collectie a.a.a.p.


Brochures van de Communistenbond “Spartacus” 1943-1964


Bron (tenzij anders aangegeven): collectie a.a.a.p. (deels fotokopieën van onbestemde herkomst, vooral naar de oorlogsuitgaven is nog een onderzoek te doen).


De perspectieven van het imperialisme na de oorlog in Europa, en de taak van de revolutionaire socialisten, december 1943

De perspectieven van het imperialisme na de oorlog in Europa, en de taak van de revolutionaire socialisten / [Stan Poppe]. – [Amsterdam] : [Communistenbond “Spartacus”], december 1943 [uitgegeven januari 1944]. – 22 p.

 p. 1-11  p. 12-22

 • Inleiding, p. 1
 • De bijzondere betekenis van de wapenindustrie, p. 5
 • De dwang tot loonverlaging, p. 12
 • Het perspectief van de oorlog, p. 15
 • De taak van de revolutionaire socialisten, p. 18

De strijd om de macht, augustus 1944

De strijd om de macht / [Stan Poppe]. – [Amsterdam] : [Communistenbond “Spartacus”], [augustus 1944]. – 53 p.

 p. 1-26  p. 27-53

 • Inleiding, p. 1
 • Hoofdstuk I. De subjectieve en objectieve factoren van klassenstrijd en revolutie in het licht van de dialectiek, p. 7
 • Hoofdstuk II. De organisatievormen van de klassenstrijd, p. 17
  • 1. De vakbond, p. 17
  • 2. De partij, p. 23
  • 3. De raden als organen van klassenstrijd, revolutie en socialisme, p. 34
 • Hoofdstuk III. Het internationalisme, p. 45
 • Samenvatting, p. 51

De strijd om de macht / [Stan Poppe]. – [Herdruk]. – [Amsterdam] : [Communistenbond “Spartacus”], [augustus 1944]. – 65 p.

 p. 1-35  p. 36-65


De uitoefening van de macht, [1944]

Ontbreekt, herdrukt 1945.


Taak en wezen van de nieuwe partij, 1945

 Taak en wezen van de nieuwe partij. – Amsterdam : Uitgave van de Communistenbond “Spartacus”, 1945. – 24 p.

“Een analyse van de massabeweging, een kritiek op de oude partijopvatting, een schets van de ontwikkeling van het kapitalisme, de taak van de revolutionaire arbeiders nu; stellingen vastgesteld op de bondsconferentie van de Communistenbond “Spartacus”, gehouden in dec. 1945”

Correspondentieadres: C. van der Kuil, 1e Oosterparkstraat, nr. 127-II, Amsterdam.

Voor een bewerkte transcriptie zonder bronopgave, zie:   “Left Wing” Communism – an infantile disorder?.

 • 1-3, De structuurverandering van het kapitalisme dwingt tot een analyse over taak en wezen van de partij, p. 1
 • 4-11, De opkomst van het kapitalisme, de burgerlijke revolutie en de eerste arbeidersbeweging, p. 2
 • 12-16, Het liberale kapitalisme. Het reformisme. De staat als verzorger van de arbeidersklasse, p. 6
 • 17-18, De revolutionaire staats-socialistische periode van de arbeidersbeweging, p. 9
 • 19-24, Drie hoofdstromingen in de arbeidersbeweging, p. 10
 • 25-26, Organisatie van het kapitalisme door de staat. Onverzoenlijke tegenstelling van het gehele apparaat tot de arbeidersklasse, p. 13
 • 27-31, De komende nieuwe massabewegingen, p. 14
 • 32-35, Bedrijfsdemocratie, arbeidersraden en bedrijfsorganisaties, p. 19
 • Taak en wezen van de nieuwe partij, p. 20

Het proletariaat aan de macht, 1945


Inaugureel adres, een open brief aan alle hand- en hoofdarbeiders van de wereld, 1945

Oorspronkelijk ingevouwen in Spartacus, december 1945, volgens aantekening geschreven in 1939

 Inaugureel adres, een open brief aan alle hand- en hoofdarbeiders van de wereld / [Bruun van Albada]. – [Amsterdam] : [Communistenbond “Spartacus”], [1945]. – 16 p.

Voor een bewerkte transcriptie, zie: “Left Wing” Communism – an infantile disorder? .


Van slavenmaatschappij tot arbeidersmacht, 1946

Van slavenmaatschappij tot arbeidersmacht / [Ben Karlsberg]. – Amsterdam : Uitgeverij De Vlam, in opdracht van de Communistenbond “Spartacus”, maart 1946. – 56 p. – (No. 1)

 p. 1-17  p. 18-37  p. 38-56

Adres “De Vlam”: Trouringhstraat 8, Amsterdam

Voor een bewerkte transcriptie, zie: “Left Wing” Communism – an infantile disorder? .

 • Voorwoord, p. 5
 • De begrippen macht en heerschappij, p. 7
  • Inleiding, p. 7
 • Hoofdstuk I. De op slavenarbeid berustende heerschappij vormen. De ondergang van de antieke wereld, p. 14
 • Hoofdstuk II. Ontstaan en wezen van de moderne staat, p. 20
 • Hoofdstuk III. Het wezen van de kapitalistische staat. De positie van het proletariaat, p. 32
 • Hoofdstuk IV. Het wezen van proletarische machtsovername en de ondergang der bureaucratische machtsuitoefening, p. 38
 • Hoofdstuk V. De grondslagen van de onbureaucratische machtsuitoefening, in ’t bijzonder de vereniging van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht in handen der producenten. De organisatie van de productie, van de distributie en van het beheer, p. 47
 • Slotwoord, p. 55

De arbeidersraden, 1946

De arbeidersraden / P. Aartz [=Anton Pannekoek]. – Amsterdam : Uitgeverij De Vlam, 1946. – 277 p.

Verscheen oorspronkelijk in twee gebrocheerde delen, vervolgens als gebonden boek

 •  Voorwoord, p. v
 • Voorwoord. Bij het verschijnen van het 2e deel, p. vi
 •   I. De taak, p. 1
  • 1. De arbeid, p. 1
  • 2. Recht en eigendom, p. 8
  • 3. Bedrijfsorganisatie, p. 12
  • 4. Maatschappelijke organisatie, p. 16
  • 5. Bedenkingen, p. 22
  • 6. Moeilijkheden, p. 30
  • 7. De radenorganisatie, p. 35
  • 8. De groei, p. 42
 •    II. De strijd, p. 48
  • 1. De vakvereniging, p. 48
  • 2. Direkte aktie, p. 53
  • 3. Bedrijfsbezetting, p. 59
  • 4. De politieke staking, p. 62
  • 5. De Russische revolutie, p. 72
  • 6. De bevrijdingsstrijd, p. 78
 •     III. De gedachte, p. 95
  • 1. De ideologieën, p. 95
  • 2. De godsdienst, p. 106
  • 3. Het nationalisme, p. 120
  • 4. De demokratie, p. 132
  • 5. Kommunisme en socialisme, p. 142
  • 6. Gedachte en daad, p. 162
 •    IV. De vijand, p. 171
  • 1. De West-Europese bourgeoisie, p. 171
  • 2. De Duitse bourgeoisie, p. 181
  • 3. Het Amerikaanse kapitalisme, p. 190
  • 4. Het fascisme, p. 203
  • 5. Het nationaal-socialisme, p. 213
 •   Naschrift. De oorlog, p. 244
  • 1. Het Japanse imperialisme, p. 244
  • 2. De opkomst van China, p. 250
  • 3. De koloniën, p. 259
  • 4. Rusland en Europa, p. 264
  • 5. In de afgrond, p. 271

Le monde nouveau, 1947

 Le but du “Spartacusbond” : Le monde nouveau, [1947]

Original Dutch: De nieuwe wereld [Henk Canne Meijer?], [1945?] Archief Anton Pannekoek, map 171.

Vertaald in het Frans voor de Internationale Confentie in Brussel, 1947, maar de vertaling [waarschijnlijk van Adhémar Hennaut] is door Henk Canne Meijer in zijn collectie geclasseerd onder “Oorlogsuitgaven”, map 264.


Spartacus en de verkiezingen, 1947


Darwinisme en Marxisme, 1947


Grondbeginselen van de communistische productie en distributie, heruitgave, 1950

Voor het thema, zie: De economische oplossing voor de overgangsperiode van kapitalisme naar communisme (met pdf’s van het origineel uit 1935); voor een transcriptie van de laatste door de g.i.c. zelf verzorgde uitgave: Grondbeginselen; voor een transcriptie van de uitgave van 1950: Grondbeginselen  (Marxists’ Internet Archive).


Lessen uit de Parijse Commune, 1953

 Spartacus over: Lessen uit de Parijse Commune / [Theo Maassen]. – Amsterdam : Communistenbond “Spartacus”, 1 mei 1953. – 16 p. – (Episoden van klassenstrijd ; 1)

 • Woord vooraf, p. 1
 • De Commune van Parijs en het proletariaat, p. 2
 • Karl Marx en de Parijse Commune van 1871, p. 8
 • De Parijse Commune en de communards, p. 13

De opstand van de arbeiders in Oost-Duitsland, 1953

 Spartacus over: De opstand der arbeiders in Oost-Duitsland / [Cajo Brendel]. – Amsterdam : Communistenbond “Spartacus”, [1953]. – 17 p. – (Episoden van klassenstrijd ; 2)

 • Een storm brak los, p. 1
 • Revolutionair élan, p. 2
 • Het “ongelooflijke”, p. 3
 • Spontane strijd, p. 4
 • Bosjewistische leugens, p. 5
 • Geen andere keus, p. 7
 • De wetten van de massabeweging, p. 7
 • Uitbreiding, p. 8
 • Massa-betogingen, p. 9
 • Granieten eenheid, p. 10
 • Nieuwe organen, nieuwe leiders, p. 10
 • Voor de microfoon, p. 11
 • Massa-staking, p. 12
 • Initiatief-comité’s, p. 13
 • Strijd tegen hoger normen, p. 14
 • Uitgelokt?, p. 15
 • Bittere noodzaak, p. 16
 • Tanks, p. 17

en | The working class uprising in East Germany, June 1953  / Cajo Brendel [translated from French], 2007

A French translation was published by Echange et Mouvement, 1979.

cs | Povstání východoněmecké dělnické třídy v červnu 1953: Třídní boj proti bolševismu  / Cajo Brendel, 2011


De stakers voor het scheidsgerecht in Amsterdam, 1955

De stakers voor het scheidsgerecht in Amsterdam : De klasse-justitie aan de arbeid. – Amsterdam : Spartacusbond, [1955].  – 26 p. – (Episoden van klassenstrijd ; 3)

Een exemplaar ter inzage in de Koninklijke Bibliotheek  te Den Haag (Broch 13108, scans: €4,- per page; “The prices are beyond good and evil”)


Milovan Djilas en de nieuwe klasse, 1958

  Milovan Djilas en de nieuwe klasse / [Cajo Brendel]. – Tweede druk. – Amsterdam : Uitgave van de Spartacusbond, verzorgd door uitgeverij De Vlam, 1962. – 21 p. – (Spartacus, uitgave nr. 6; oorspronkelijke uitgave 1958)

 • Woord vooraf bij de eerste druk, p. 2
 • Voorwoord bij de tweede druk, p. 3
 • I. Enkele momenten uit Djilas’ theoretische ontwikkeling, p. 5
 • II. De comedie de[r] vergissingen, p. 11
 • III. De maatschappelijke ontwikkeling als historisch proces, p. 16
 • IV. De onvermijdelijke beperktheid van Djilas kritiek, p. 22
 • V. “De nieuwe klasse”, p. 28
 • VI. Dwalende critici, p. 35
 • VII. Samenvatting, p. 44
 • Bijlage 1. Een slechte vertaling, p. 46
 • Bijlage 2. Van rechtbank naar rechtbank, p. 47
 • Jacques De Kadt en Milovan Djilas, p. 48

Het ros Beyaard en zijn berijders, 1961

 Het ros Beyaard en zijn bereiders ; Spontane beschouwingen over de stakingen in België in de maanden december 1960 en januari 1961 / [Cajo Brendel]. – Amsterdam : Uitgave van de Spartacusbond, verzorgd door Uitgeverij De Vlam, Korte Prinsengracht 49, 1961. – 21 p.

 • Voorwoord, p. 1
 • Een schets van de sociaal-economische en politieke toestand van België (Spartacus 14 januari 1961), p. 2
 • ’t Ros Beyaard en zijn berijders (Spartacus 28 januari 1961), p. 10
 • Het Waterloo van Sint Servais (Spartacus 11 februari 1961), p. 14

De marxistische oplossing, 1961

 De marxistische oplossing. – Amsterdam : Spartacusbond, verzorgd door uitgeverij “De Vlam”, [1961]. – 6 p.


Van Beria tot Zjoekov, 1961

Van Beria tot Zjoekov : Sociaal-economische achtergrond van de déstalinisatie / [Theo Maassen]. – Amsterdam : Uitgaven van de “Spartacusbond”, verzorgd door “Uitgeverij De Vlam”, [1961]. – 31 p. – (Spartacus-uitgaven ; 9)

 p. 1-15  p. 16-31

Adres: “De Vlam”: Korte Prinsengracht, nr. 49, Amsterdam Centrum

 • Voorwoord, p. 3
 • Een burgerlijke revolutie, p. 5
 • De boeren en de revolutie, p. 6
 • Waarom geen klassiek kapitalisme?, p. 8
 • Industrialisatie versus landverdeling, p. 14
 • De bureaucratie, p. 18
 • De partij, p. 22
 • Van Beria tot Zjoekof, p. 27

De wereld der arbeiders en de wereld der politici, 1961

 De wereld der arbeiders in [= en] de wereld der politici / [Cajo Brendel]. – Amsterdam : Uitgave van de Spartacusbond, verzorgd door uitgeverij De Vlam, Korte Prinsengracht 49, 1961. – 25 p.– (Nr. 10, 30/6/[19]61, 150 [exemplaren])

 • Een enkel woord vooraf
 • Arbeidersstemmen uit Vlaanderen en Wallonië, p. 1
  • Vlaamse makkers beoordelen de staking (Spartacus, 25 februari 1961), p. 1
  • Gesprek met de Waalse makkers (Spartacus, 11 maart 1961), p. 6
   • I. Uitspraken van onze makker, p. 8
   • II. De strijd in Binche, p. 10
   • III. Iets over de discussie, p. 11
 • De Waalse arbeiders en het Belgische kapitalisme (Spartacus, 25 maart 1961), p. 13
 • De wereld van de arbeiders en [sic!] de wereld der politici ; Een slotbeschouwing over de gebeurtenissen in België (Spartacus, 6 mei 1961), p. 17
  • Economisch achterlijk, p. 19
  • Scheuren in kabinet en coalitie, p. 21

De Nederlandse Havens, 1962

Naar aanleiding van een onderzoek van het sociologisch instituut van de rijks-universiteit te Leiden, over de menselijke betrekkingen in de havens van Amsterdam en Rotterdam


© Hoewel de Communistische Linkerzijde in het algemeen afzag van het opeisen van kopierechten of rechten op “intellectueel eigendom” kunnen sommige publicaties onder dat recht vallen; mocht dat het geval zijn, dan is het gebruik alleen gratis voor persoonlijke raadpleging. Materiaal vrij van kopierechten, uitsluitend op voorwaarde van niet commercieel gebruik, kan vrij worden verspreid. Een verwijzing naar deze bron wordt op prijs gesteld, net als een verwittiging. Aangaande handelsgebruik kunt u contact met ons opnemen.


Compiled by Vico, 5 August 2015, latest additions 20 September 2021Overzicht