Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives

Spartacus 1946

Bron: collectie a.a.a.p..


Spartacus, maandschrift 1945-1946

Bulletin voor de revolutionair socialistische arbeidersbeweging; Maandschrift voor de revolutionair socialistische arbeidersbeweging; Maandblad Communistenbond “Spartacus”; uitgegeven te Amsterdam.

Source: i.i.s.g. , Amsterdam, partly also in Collectie Canne Meijer, Map 264.

Partly also accessible in Delpher 


 Spartacus, bulletin voor de Revolutionair-Socialistische Arbeidersbeweging, uitgegeven door de Communistenbond “Spartacus”, eind oktober 1944, 15 p.

 • Mededeling van de administratie
 • Beschouwingen over de situatie
 • De denkbeelden van den sociaal-democratischen arbeider
  • Nieuwe verhoudingen, Nieuwe beweging
  • De arbeider zelf en de nieuwe strijdorganen
  • Het Marxisme becritiseerd!
  • Democratie en dictatuur
  • Internationalisme
  • Natie en planeconomie in het kapitalisme
  • Nationalisering en socialisatie

 Spartacus, maandschrift voor de Revolutionair Socialistische Arbeidersbeweging, uitgegeven door de Communistenbond “Spartacus”, [nr. 1], januari 1945

 • Een woord vooraf
 • De Amerikaanse inktvis
  • Amerikaanse democratie
 • Beschouwingen over de situatie
  • I. Het kapitaal
  • II. De arbeidersklasse
 • Het marxisme als methode van onderzoek / [Bruun van Albada]
 • Friedrich Engels over Karl Marx (Uit de herdenkingsrede voor Karl Marx, uitgesproken door Friedrich Engels)

 Spartacus, maandschrift voor de Revolutionair Socialistische Arbeidersbeweging, uitgegeven door de Communistenbond “Spartacus”, [nr. 2], februari 1945

 • Beschouwingen over de situatie
  • I. Het kapitaal en de “vrije” arbeid
  • II. De arbeidersklasse en het nieuwe fascisme
 • De veranderingen in de opvattingen omtrent de georganiseerde klasse
  • Rusland 1905
  • De Duitse radenbeweging

 Spartacus, maandschrift voor de Revolutionair Socialistische Arbeidersbeweging, uitgegeven door de Communistenbond “Spartacus”, [nr. 3], maart 1945

 • Beschouwingen over de situatie
  • I. Kapitaal en geld
  • II. De arbeidersklasse en de gecentraliseerde maatschappij
 • Strijdwijze, organisatievorm en socialistisch maatschappijbeeld
  • De verzorgingsstaat als ideaal
  • Strijdwijze en toekomst-ideaal
  • De arbeidersmassa's in de Duitse revolutie van 1918
  • Het socialistisch maatschappijbeeld in de bedrijfsorganisaties
  • Federalisme of centralisme
  • Groter klaarheid
  • Een versmelting
  • Communistisch bedrijfsleven
 • Rassenpolitiek en rassenkunde
 • Citaat uit Marx “Het Kapitaal” (Karl Marx, uit zijn voorwoord bij de tweede uitgaven van “Het Kapitaal”

 Spartacus, maandschrift voor de Revolutionair Socialistische Arbeidersbeweging, uitgegeven door de Communistenbond “Spartacus”, [nr. 4], april 1945

 • 13 April 1942 (Uit: “Moderne Prometeus” van Henriette Roland Holst)
 • Beschouwingen over de situatie
  • I. Kapitaal en winst
  • II. De arbeidersklasse en de perspectieven van haar strijd
 • Over democratie
  • De burgerlijke democratie
  • De sociale democratie
  • De neergang van de burgerlijke democratie
  • Arbeidersdemocratie

 Spartacus, maandschrift voor de Revolutionair-Socialistische Arbeidersbeweging, uitgegeven door de Communistenbond “Spartacus”, [nr. 5], mei 1945

 • Dialectische ontwikkeling van strategie, tactiek en organisatie in de proletarische klassenstrijd
  • Een depressie-periode van het Marxisme
  • De ontwikkeling van de klassenstrijd
  • Marx en Bakounin (Wordt vervolgd)
 • Beschouwingen over de situatie: de balans
  • 1. De sociale orde
  • 2. Het verzet
 • Van werkdieren tot vrij mensen
  • Geestelijke remming
  • De neutrale massa
  • Het afsterven van de massa-mens
 • Kunst en maatschappij

 Spartacus, maandschrift voor de Revolutionair Socialistische Arbeidersbeweging, uitgegeven door de Communistenbond “Spartacus”, [nr. 6], juni 1945

 • Beschouwingen over de situatie: de balans
  • 1. De sociale orde
  • 2. Van verzet tot klassebewuste actie
 • De arbeidende bevolking op sleeptrouw van de bezittende klasse
  • Ordening
  • Ordening en socialisme
  • Socialisme en democratie
  • Het socialisme van de bezittende klasse
  • Ordening en oorlog
  • Samenvatting en uitzicht
 • Citaat uit: Panaït Istrati: “Het licht aan de kim”

 Maandblad Spartacus, Communistenbond Spartacus, nr. 6 [=nr. 7], juli 1945

Redactie: Tjeerd Woudstra [pseudoniem van Stan Poppe], administratie: Uitgeverij “De Vlam”, Utrechtsestraat 44, Amsterdam-Centrum, postgiro ten name van J.C.J. Menist-Raapis, Amsterdam

 • Beschouwingen over de situatie: de balans
  • 1. De heersende klasse
 • De klassenacties als strijd om de macht
  • Zelfstandige strijd en vakstrijd
  • Het neo-fascisme
  • Strijd om macht
  • Doel van de strijd
 • Een kritiek op het Personalistisch Socialisme
  • Naar nieuwe vormen van democratie
  • Het personalistisch socialisme
  • Geen verrijking
  • Controle
  • Het verzekeren van onze democratische rechten
  • Overzicht
 • Het zieke kapitalisme
  • Heelmeesters en recepten (Wordt vervolgd)

 Maandblad Spartacus, Communistenbond Spartacus, nr. 8, augustus 1945

Redactie: Tjeerd Woudstra [pseudoniem van Stan Poppe], administratie: Uitgeverij “De Vlam”, Utrechtsestraat 44, Amsterdam-Centrum, postgiro ten name van J.C.J. Menist-Raapis, Amsterdam

Vanaf hier enige tijd gedrukt bij Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij A. Reiman jr., Amsterdam-Centrum, Joden Breestraat 103

 • Van slavenmaatschappij tot arbeiders-heerschappij
  • De begrippen macht en heerschappij
   • Inleiding (inleiding van de te verschijnen brochure “Van slavenmaatschappij tot arbeiders-heerschappij”
 • De wetenschap in dienst van de vernietiging
 • Naar nieuwe vormen van bedrijfsbeheer
 • [Ontbrekende titel] (Hoofdstuk uit “Natuurwetenschap en maatschappij” dat in zijn geheel later uitgegeven zal worden) [In nr. 9: “In een deel van de oplaag van het Augustusnummer (no. 8) is per abuis de aanduiding van de bronvermelding van het artikel: “De wetenschap in dienst van de vernietiging”, die direct onder de tiel op het blz. 38 had moeten worden opgenomen, terecht gekomen op blz. 42 onder het artikel “Naar nieuwe vormen van bedrijfsbeheer”.”
 • Het zieke kapitalisme (vervolg)
  • Oorzaken en einde van de ziekte

 Maandblad Spartacus, Communistenbond Spartacus, nr. 9, september 1945

Redactie: Tjeerd Woudstra [pseudoniem van Stan Poppe], administratie: Uitgeverij “De Vlam”, Utrechtsestraat 44, Amsterdam-Centrum, postgiro ten name van J.C.J. Menist-Raapis, Amsterdam

“Het septembernummer, dit nummer, is door omstandigheden voor een deel verband houdende met de moeilijkheden voortvloeiende uit de papiervoorziening, zeer vertraagd. De redactie hoopt echter het Octobernummer weer in diezelfde maand te kunnen laten uitkomen.”

 • De Joden
 • Een bedrijfsbezetting (I)
  • De nieuwe aanloop
  • Arbeidersbeweging en arbeidersklasse
  • De leiding door de vakbeweging
 • Nederland-Indonesië

 Maandblad Spartacus, Communistenbond Spartacus, nr. 10 en 11, october-november 1945

Redactie: Tjeerd Woudstra [pseudoniem van Stan Poppe], administratie: Uitgeverij “De Vlam”, Utrechtsestraat 44, Amsterdam-Centrum, postgiro ten name van uitgeverij “De Vlam”, Amsterdam-Centrum

 • Nederland en Indonesië tussen de grootmachten
  • Nederland in de smeltkroes
  • Nederland als in- en uitvoerland
  • De betekenis van Nederlands-Indië voor Nederland
  • Indië tussen de grootmachten
  • Het perspectief
 • Indonesië vroeger en nu
  • Inleiding
  • De “open deur” politiek
  • De crisis van 1929
  • De crisis-saneringsmaatregelen
  • Ordening in Nederlands-Indië
  • Mongso Metenggik
  • De politieke ontwikkeling in Indonesië
  • Enige perspectieven

 Maandblad Spartacus, Communistenbond Spartacus, nr. 12, december 1945

 • Het Russische imperialisme en de revolutionaire arbeiders
  • Is Rusland het vaderland van alle arbeiders ter wereld?
  • Het imperialistische Rusland in de tweede wereldoorlog
  • De staat is de kapitalist
  • Maar wie is de staat?
  • De nieuwe heersende klasse
  • Het derde front, ook in Rusland
 • De buitenlandse politiek van Rusland sinds 1939
 • Een bedrijfsbezetting (II)
 • In het land van de grote leugen (Ciliga)
  • Het boerenvraagstuk

 Spartacus, maandblad van de Communistenbond Spartacus, nr. 1, januari 1946,

Redactie: Tjeerd Woudstra [pseudoniem van Stan Poppe], administratie: Uitgeverij “De Vlam”, Utrechtsestraat 44, Amsterdam-Centrum, postgiro ten name van uitgeverij “De Vlam”, Amsterdam

 • De arbeidersklasse en de natuurwetenschap / [Bruun van Albada]
  • De arbeidersklasse en de natuurwetenschap
  • Wetenschap en kapitaal
  • De geboorte van de natuurwetenschappen
  • De wetenschap in dienst van de productie
  • De wetenschap in dienst van de vernietiging
  • Natuurwet en natuurbeheersing
  • De wiskunde als werktuig van de menselijke geest
  • Natuurwetenschap en communisme
 • De bedrijfsorganisatie (Fragment uit “Arbeidersraad”)

 Spartacus, maandblad van de Communistenbond Spartacus, nr. 2, april 1946

Redactie: Tjeerd Woudstra [pseudoniem van Stan Poppe], administratie: Uitgeverij “De Vlam”, Trouringhstraat 8-II, Amsterdam-West, postgiro 168797 ten name van uitgeverij “De Vlam”, Amsterdam-West

 • Ontwikkeling en perspectieven van de massabeweging in Spanje
  • Het algemene karakter van de massabeweging in Spanje
  • Kort overzicht van de geschiedenis van de massabeweging in Spanje tot aan de burgeroorlog
  • De Spaanse burgeroorlog
  • De perspectieven van de massabeweging in Spanje
 • [Ontbrekende titel, Stakingen in België en Frankrijk]
  • De Belgische mijnwerkersstaking van mei 1933
   • De staking
   • Het bijleggen van de conflicten door de vakbond
   • Het bijleggen van de conflicten door de autoriteiten
  • De grote Franse stakingsbeweging van juni 1936
   • Onlusten te Parijs op 6 februari 1934
   • Het volksfront
   • De verkiezingen
   • De stakingen
  • Karakter van de bewegingen
  • Geen “lock-out” maar “lock-in”
  • Resultaten
  • Vakbeweging en partijen
  • Vakbeweging
  • De nieuwe leden
  • Overzicht
  • Betekenis van de beweging
 • Correcties bij maandblad no. 1

 Spartacus, maandblad van de Communistenbond Spartacus, nr. 6, [1946]

Redactie: Tjeerd Woudstra [pseudoniem van Stan Poppe], administratie: Uitgeverij “De Vlam”, Utrechtsestraat 44, Amsterdam-C., postgiro 303817 ten name van J.C.J. Menist-Raapis, Amsterdam

 • Beschouwingen over de situatie : De balans
  • I. De heersende klasse
 • De klassenacties als strijd om de macht
  • Zelfstandige strijd en vakstrijd
  • Het neo-fascisme
  • Strijd om macht
  • Doel van de strijd
 • Een kritiek op het Personalistisch Socialisme
  • Naar nieuwe vormen van democratie
  • Het personalistisch socialisme
  • Bedrijfsdemocratie en medezeggingschap
  • Geen verrijking?
  • Contrôle
  • Het verzekeren van onze democratische rechten
  • Overzicht
 • Het zieke kapitalisme
  • Heelmeesters en recepten (wordt vervolgd)

Bron: Koninklijke Bibliotheek , Den Haag.


© Hoewel de Communistische Linkerzijde in het algemeen afzag van het opeisen van kopierechten of rechten op “intellectueel eigendom” kunnen sommige publicaties onder dat recht vallen; mocht dat het geval zijn, dan is het gebruik alleen gratis voor persoonlijke raadpleging. Materiaal vrij van kopierechten, uitsluitend op voorwaarde van niet commercieel gebruik, kan vrij worden verspreid. Een verwijzing naar deze bron wordt op prijs gesteld, net als een verwittiging. Aangaande handelsgebruik kunt u contact met ons opnemen.

Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
Het Instituut is niet aansprakelijk voor het gebruik van materiaal afkomstig uit zijn collecties. De gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van alle relevante wettelijke regelingen betreffende het auteursrecht. Het Instituut bemiddelt niet in eventuele auteursrechten van derden.
I.I.S.G. , Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam, tel: 020-6685866


Compiled by Vico, 5 August 2015, latest additions 17 March 2018