Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives

Actie!

Bron: collectie a.a.a.p.


Spartacus L.A.O., 1932-


Spartacus : Op voor de radenorganisatie : Orgaan van de Linksche Arbeiders Oppositie in Nederland : Verschijnt voorloopig om de 14 dagen


 Spartacus, jrg. 1 (1932) nr. 11 (18 november). – 4 p.

Administratie en redactieadres: Millinxstraat 28a, Rotterdam-Zuid

 • Twaalf dooden zestig gewonden [Genève, vredesstad]
 • Het Congres van Raden-communisten [Den Haag, 12-13 november]
 • Het Duitsche herstel marcheert
 • Wij revolutionairen zijn gewend van de hoogste top tot in de diepste diepte geslingerd te worden, maar wij zijn er en wij blijven er, en de overwinning zal ons zijn. Trots alles. Karl Liebknecht
 • De vrijmaking der Arbeidersklasse kan slechts het werk der Arbeiders zelve zijn. Marx.
 • Binnenland. Overzicht
 • Vakbeweging. o.s.p. en vak-organisatie
 • Fragment uit: De keizer ging, de generaals bleven (door Th. Plivier)
 • Buitenland. Overzicht
 • 2e en 3e Internationale. Bokkesprongen
 • Reactionair Utopisme
 • De Tribune ontkent maar …
 • Renegaten-lectuur

Vlugschriften

 Kameraden! [Zeven Provinciën, Van der Lubbe en de Rijksdagbrand]


Redactionele aantekeningen

1.


© Hoewel de Communistische Linkerzijde in het algemeen afzag van het opeisen van kopierechten of rechten op “intellectueel eigendom” kunnen sommige publicaties onder dat recht vallen; mocht dat het geval zijn, dan is het gebruik alleen gratis voor persoonlijke raadpleging. Materiaal vrij van kopierechten, uitsluitend op voorwaarde van niet commercieel gebruik, kan vrij worden verspreid. Een verwijzing naar deze bron wordt op prijs gesteld, net als een verwittiging. Aangaande handelsgebruik kunt u contact met ons opnemen.


Compiled by Vico, 23 January 2022


Overzicht