Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives

Mod Strømmen


Se også: Marxistisk Arbejder Politik, 1931-1936


Mod Strømmen


Published in Denmark in 1930

Idgivet af Gruppe: Internationale Kommunistischer (Danmark); Ansvarshavende: H. Andersen-Harild, jun. Fensmarksgade 43, København.


 Reference found: Mod Strømmen : Den kommunistiske „højre“- og „venstre“-opposition i 30-ernes Danmark / Steen Bille Larsen . – København : Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie, 1986. – 320 sider. – (s.f.a.h. skriftserie ; 17).

da | På trods af bogens titel handler den ikke om det kommunistiske Venstre i Danmark, men snarere om den venstreorienterede (trotskistiske) Opposition; den er ikke desto mindre gengivet her, med tak til forfatteren for at have lånt sit eksemplar til indscanning (Deepl -translation).
en | Despite the title of the book, it is not about the Communist Left in Danmark, but rather about the Left (Trotskyist) Opposition; it is nevertheless reproduced here, with thanks to the author for lending his copy to be scanned.

 Cover, p. 1-81  p. 82-161  p. 162-241  p. 242-320

 Mod Strømmen, 1930, Nr. 1. – 12 p.

Source: reproduction by Arbetarmakt, Arbetarpress, Göteborg, in August 1976, distributed in 100 copies; collection Ph.B.

 • Manifest til Skandinaviens Arbejderklasse
 • Kommunisme og Produktion
 • Arbejderklassens Diktatur / Af Rosa Luxemberg [Af „Die russische Revolution“]
 • Dr. phil. Hermann Gorther [=Herman Gorter]
 • Fagforeninger eller revolutionære Bedriftsorganisationer / Dr. phil. Hermann Gorther
 • Arbejdsløsheden i Sovjet Rusland
 • Stalin-Klikens umenneskelige Behandling af Kammerat Miasnikov / Medlem af Ruslands Arbejder-Kommunistengruppe
 • Program-Erklærung / Gruppe: Internationale Kommunister (Danmark)
 • Bort med Militarismen!
 • Den „afrustingsvenlige“ Regering forfølger en konsekvent Militærnægter
 • Kvinde-Strejkens Nederlaf! Hvad nu?
 • Pavens Korstog mod Ateismen!
 • Kommunistisk Internationales bankerotte Erobringspolitik af Fagforeningerne
 • Revolutionære Betragtninger i Anledning af Lenins 60aarige Fødseldag den 10. April 1930
 • Grundprinciperne for kommunistisk Produktion of Fordeling
 • Kvittering / Redaktionen af Mod Strømmen

© Allthough the Communist Left in general abstained from claiming copyrights or rights on “intellectuel property”, some publications on this site might be copyrighted; if they are, their use is free for personal consultation only. Non-copyrighted material, provided for non-commercial use only, can be freely distributed. Including a reference to this source is appreciated, as well as a notification. As for commercial use, please contact us.


Compiled by Vico, 31 January 2018, latest additions 27 August 2021