Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives


Internationale

Bron: Collectie a.a.a.p.

De Internationale 1918-1919

Orgaan voor Onafhankelijke Socialistische Arbeiders-Politiek

Alle afleveringen 4 p., tweewekelijks, groot formaat, adres: Acaciastraat, nr. 103, Den Haag

De naam verwijst naar een eerdere De Internationale, Orgaan van het Revolutionair Verbond, vervolgens maandschrift van de s.d.p.; uitgegeven te Laren, 1915-1917 [aanwezig i.i.s.g.].

Uitgegeven door de Haagse en andere oppositie binnen de s.d.p., die in 1918 van die organisatie werd uitgesloten; opgevolgd door De Roode Vaan.

Bron: i.i.s.g. , Amsterdam


 De Internationale, jg. 1, 1918, nr. 1, 15 juni

 • Ons orgaan
 • Het standpunt van Lenin ten aanzien van den vrede van Brest-Litowsk / B.L. [=Barend Luteraan]
 • Buitenlandse berichten
  • Frankrijk
   • De campagne tegen Guilbeaux
   • De “tijger” Clemenceau van het democratische Frankrijk tegen de revolutionairen
  • Finland
  • De Oekraïne
  • Amerika
   • De vrijheid der geassocieerden
   • Een draconisch vonnis [Mevr. J.G. Philips Stokes, beschuldigd van spionage]
  • De waarde van het parlement en de a.s. [=aanstaande] verkiezingen / W.A. Hoenders
  • Idealisme [Troelstra] / W.A. Hoenders
  • De vormverandering van den klassenstrijd / v. Reesema [=W.C. Siewertsz van Reesema]
  • Persoonlijke politiek een gevaar in de beweging [arrestatie De Visser] / C.O. [C. Oostwald]
  • Teekenen van verval [Nieuwe Groene Amsterdammer, ook de “Mosgroene” genaamd] / W.A. Hoenders
  • Arbeiders, laat u niet voor den mal houden! [Wijnkoop]
  • Onze bedoeling
  • Soc. Dem. Partij (s.d.p.); Geschorste afdeeling den Haag; huishoudelijke vergadering; de secretaris: W.A. Hoenders
  • Brievenbus [Geldzendingen aan mej. A. Mijer, 2e Sweelinckstraat, no. 188, Den Haag]

 De Internationale, jg. 1, 1918, nr. 2, 29 juni

Tweede en laatste proefnummer

 • Het monsterverbond tussen s.d.p. en s.p. / B.L. [=Barend Luteraan]
 • Ons blad / G. Postma
 • De Russische Volksvertegenwoordiging / Kamenev
 • Finland / C.O. [C. Oostwald]
 • Een gevaar in eigen rijen / v. Reesema [=W.C. Siewertsz van Reesema]
  • Noot van de redactie
 • Het tuchthuis als opvoerder! / A. Hammer
 • Achter de schermen [H. Croiset en stemvee van het n.a.s.] / W.A.H. [=Willem Albertus Hoenders]
 • Een kleinigheid [De Tribune] / W.J.S. [=W.J. Schuppers]
 • Soc. Propaganda Vereeniging Linkerzijde van Zimmerwald (Hofkamp, Valeriustraat 72, Amsterdam)

 De Internationale, jg. 1, 1918, nr. 3, 13 juli

 • Voor de revolutie
 • Ter overweging aan velen / W.A.H. [=Willem Albertus Hoenders]
 • De Engelsche Arbeiderspartij / B.L. [=Barend Luteraan]
 • Buitenlandsche berichten
  • Rusland en de geallieerden. De Frensche internationalisten tegen den oorlog der geallieerden tegen het revolutionaire Rusland
 • Hoe krijg je ze er weer uit? [Henriëtte Roland Holst-van der Schalk over parlementarisme en massabeweging] / v. Reesema [=W.C. Siewertsz van Reesema]
 • De uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer uit een internationaal oogpunt / B.L. [=Barend Luteraan]
 • Leiderschap en democratie (Slechts kantteekeningen) / A.B.S. [=Abraham B. Soep] (Slot volgt)

 De Internationale, jg. 1, 1918, nr. 4, 27 juli

Verkoopadressen: E. Korper, Blasiusstraat 109-I, Amsterdam; W. Hofkamp, Valariusstraat 72, Amsterdam; W.J. Schuppers, v.d. Sluisstraat 99b, Rotterdam.

 • Produktie en Politiek
 • Buitenlandsche berichten
  • Mehring en de “Onafhankelijken”
  • Henri Guilbeaux
 • Op heterdaad betrapt [over Kolthek] / v.R. [=W.C. Siewertsz van Reesema]
 • De revolutionaire graadmeter? (Enkele vrij-kritische betwijfelingen) / A.B.S. [=Abraham B. Soep]
 • Een propagandist van het Sociaal-patriottisme [over Kolthek] / A.K. [Abraham Korper]
 • Woorden die we niet vergeten [over Kolthek] / W.A.H. [=Willem Albertus Hoenders]
 • Leiderschap en democratie (Slechts kantteekeningen) IV. [Vervolg] / A.B.S. [=Abraham B. Soep]

 De Internationale, jg. 1, 1918, nr. 5, 10 augustus

 • De kommunistische Partij. Het hellend vlak
 • Op den uitkijk / B.L. [=Barend Luteraan]
 • Buitenlandsche berichten
  • Roemenië. Het Duitsche imperialisme contra de Roemeensche sociaal-democratie
  • Italië. De Italiaansch regeering tegen de socialistische partij
  • België. Het Duitsche imperialisme in België
 • De S.D.P. op weg naar den ondergang / Henkie
 • Een glanspunt in den proletarische klassenstrijd
 • Revolutionair Parlementarisme? / A.B.S. [=Abraham B. Soep]
 • De Internationale en de Wereldoorlog / W.A.H. [=Willem Albertus Hoenders]
 • Leest en verspreidt: De taak der Revolutionaire Socialisten door W.S. v. Reesema [=W.C. Siewertsz van Reesema]. Prijs 10 cent. Verkrijgbaar te Amsterdam, Valeriusstraat 72.

 De Internationale, jg. 1, 1918, nr. 6, 24 augustus

 • Produktie en Politiek / W.A.H. [=Willem Albertus Hoenders]
  • De gelijkheid van alle imperialismen
  • Het socialisme van wetenschap tot werkelijkheid
 • Buitenlands Overzicht
  • Engeland / B.L. [=Barend Luteraan]
  • Van ver en van nabij / v.R. [=W.C. Siewertsz van Reesema]
   • Henri Guilbeaux
   • Infaam
   • Een onbaatzuchtig beursman
   • De kleinburgers en zatte renegaten
 • De staking der Rotterdamsche Havenreservisten / S.
 • Economische democratie
  • I. / v.R. [=W.C. Siewertsz van Reesema]
  • II. / W.A.H. [=Willem Albertus Hoenders]
 • Een weinig “Schadenfreude” / A.B.S. [=Abraham B. Soep]
 • Leest en verspreidt: De taak der Revolutionaire Socialisten door W.S. v. Reesema [=W.C. Siewertsz van Reesema]. Prijs 10 cent. Verkrijgbaar te Amsterdam, Valeriusstraat 72.

 De Internationale, jg. 1, 1918, nr. 7, 7 september

 • Ons recht op bestaan / C.O. [=C. Oostwald]
 • Het Duitsche spook / A.K. [=Abraham Korper]
 • Buitenlandsche berichten
  • Uit Amerika / W.A.H. [=Willem Albertus Hoenders]
  • Japan. Massabeweging
 • Van verre en nabij
  • Een zonderling geval [Kolthek van “Recht voor Allen”] / v.R. [=W.C. Siewertsz van Reesema]
  • Nog een zonderling geval [het N.A.S.]
  • Een allerzonderlingst geval [De Tribune]
  • Der Sozialdemokrat [Stuttgart]
  • Sozialistische Arbeiterpolitik
  • Der Kämpf
 • Het Revolutionair-Socialistisch Comité / S.
 • Kapitalistische roofbouw-politiek / W.A.H. [=Willem Albertus Hoenders]

 De Internationale, jg. 1, 1918, nr. 8, 21 september

 • Oorlogsverschijnselen / J.S.
  • Een boodschap van pres[ident]. Wilson [u.s.a.]
 • Productie en Politiek / W.A.H. [=Willem Albertus Hoenders]
  • De twee werkelijkheden van het kapitalisme
 • Revolutionaire Debatschuwheid [over Wijnkoop]
 • Van Verre en dichtbij / v.R. [=W.C. Siewertsz van Reesema]
  • Recht voor Allen / v.R. [=W.C. Siewertsz van Reesema]
  • De Nieuwe Groene
  • Van Kol
  • Het neo-parlementarisme
 • Geweld en list / W.A.H. [=Willem Albertus Hoenders]
 • Illusies [De Tribune]
 • Het slot van de Havenreservisten-Staking
 • Verantwoording der bij de adm[inistratie]. ingekomen gelden
 • “Imperialisme kan niet vernietigd worden door imperialisme”. Alleen de revolutionaire strijd van het proletariaat kan een het imperialisme een einde maken – Ieder ander standpunt is reactionair. A. Korper.

 De Internationale, jg. 1, 1918, nr. 9, 12 october

 • Landelijke conferentie van “de Internatinale”
 • Verweer van afdeeling den Haag der s.d.p.
 • Het politiek-sociaal Congres / C.O. [=C. Oostwald]
 • Regeering en Parlement / W.J.S. [=W.J. Schuppers]
 • Van verre en nabij
  • De soviet in Kanton / v.R. [=W.C. Siewertsz van Reesema]
  • Het belasteren van de Bolsjewiki
  • Het roer om [Nederland pro-Duits]
  • Het toppunt [afdeling Utrecht s.d.p.]
 • Bericht [Administratie: Mw. A. van Onzen, Ravesteinstraat 251, Den Haag; A.J. Botter, p.a. [=per adres] Van Reesema, Prinsengracht 496, Amsterdam].

 De Internationale, jg. 1, 1918, nr. 10, 26 october

 • Het schrikbewind der Bolsjewiki / v.R. [=W.C. Siewertsz van Reesema]
  • Diktatuur van het Proletariaat
  • De Bolsjewiki en de Democratie
 • Verweer van afdeeling den Haag der S.D.P. / W.A.H. [=Willem Albertus Hoenders]
 • Meten met tweeërlei maten / W.J.S. [=W.J. Schuppers]
 • Regeering en Parlement / W.J.S. [=W.J. Schuppers]
 • Drie opvattingen / C.O. [C. Oostwald]

 De Internationale, jg. 1, 1918, nr. 11, 9 november

 • De internationale toestand / Karl Radek
  • De dageraad der proletarische Revolutie
 • Buitenland
  • De toestand in Europa / W.A.H. [=Willem Albertus Hoenders]
 • Van verre en nabij / v.R. [=W.C. Siewertsz van Reesema]
 • Regeering en Parlement / W.J.S. [=W.J. Schuppers]
 • Het Sociaal Congres van het Rev. Soc. Comité / W.J.S. [Wilhelm Johannes Scheffer]
 • Motie Den Haag
 • De russische terreur / A.B.S. [=Abraham B. Soep]

 De Internationale, jg. 1, 1918, nr. 12, 30 november

 • De revolutie in Duitsland / B.L. [=Barend Luteraan]
 • Het Congres van de S.D.P. (indrukken, beschouwingen en verklaring) / A.B. Soep
 • Produktie en Politiek. De oude en nieuwe taktiek / W.A.H. [=Willem Albertus Hoenders]

 De Internationale, jg. 1, 1918, nr. 13, 21 december

 • Noodkreet! [Geld over te maken aan Mej. A. van Onsen, Rembrandtstraat 434, Den Haag]
 • Congresindrukken (S.D.P.-congres te Leiden) / B.L. [=Barend Luteraan]
 • Collectief uittreden [26 leden van de afdeling Den Haag bedanken voor het lidmaatschap van de c.p.h.]
 • Produktie en Politiek. Imperialistisch Reformisme / W.A.H. [=Willem Albertus Hoenders]
 • Een verklaring van de redaktie [over het artikel van A.B. Soep in de vorige aflevering]
 • Imperialistische tendenzen in het N.A.S. / B.L. [=Barend Luteraan]
 • De Nieuwe Tijd / W.A.H. [=Willem Albertus Hoenders]
 • De ijverige Kolthek
 • Verkiezing redaktie. Verkiezing van de redactie voor de “Internationale” groep Rotterdam: W.A. Hoenders 50; B. Luteraan 40; C. Oostwald 46; W.J. Schuppers 38 stemmen; de eerste drie zijn verkozen; getekend: W. de Graaf, G. Kretz, J. Visser.

 De Internationale, jg. 2, 1919, nr. 14, 18 januari

 • Ons program / B.L. [=Barend Luteraan]
 • Produktie en Politiek. Het Imperialistisch Reformisme / W.A.H. [=Willem Albertus Hoenders]
 • Het orgaan van het n.a.s. “De Arbeid” en de Fransche Syndicalisten / B.L. [=Barend Luteraan]
 • De Engelsche verkiezingen / B.L. [=Barend Luteraan]
 • Collectief uittreden / W.A.H. [=Willem Albertus Hoenders]
 • Parlementaire Kroniek / B.L. [=Barend Luteraan]
 • De tocht van ongewapende Duitsche troepen in Limburg
 • Scheideman en Wijnkoop / B.L. [=Barend Luteraan]
 • Verantwoording steun voor “De Internationale”

Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
Het Instituut is niet aansprakelijk voor het gebruik van materiaal afkomstig uit zijn collecties. De gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van alle relevante wettelijke regelingen betreffende het auteursrecht. Het Instituut bemiddelt niet in eventuele auteursrechten van derden.
I.I.S.G. , Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam, tel: 020-6685866


Compiled by Vico, 19 August 2015, latest additions 12 January 2016