Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives

Spartacus

Bron: Collectie a.a.a.p.


Spartacus 1936-1939


Uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders.
Uitgegeven te Amsterdam; werd vooral verspreid aan stempellokalen zoals aan de Rijswijkse- en Rustenburgerstraat te Amsterdam.
Ontbreekt nr. 7 of 8, nr. 23 en nr. 47.
Heeft geen directe relatie met de latere tijdschriften onder dezelfde titel; anarcho-syndicalistische strekking.

Bron: i.i.s.g. , Amsterdam


1936


 [Spartacus], proletarisch bulletin, nr. 1, april 1936

 • “Beroepsopruiers” (!) rouwen om Ruys de Beerenbrouck

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 1, [1936]

 • Ter inleiding!

1937


 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 3, [1937]

 • Nationaal-socialisme en fascisme
  • De oude arbeidersbeweging
  • Het nationaal-socialisme
  • Het fascisme
  Verantwoordelijkheidsbesef (I.A.K., nr. 184, [februari 1937])

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, [nr. 4], [februari-maart 1937]

 • De arbeidersbeweging en de oorlog! (I.A.K. - Internationaal Anti-mill. Kommissie)

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 4a [1937] (Uit: I.A.K., nr. 186)

Oplage 450 exemplaren

[Zelfde scan als volgende]

 • Eerst kanonnen - dan boter (I.A.K.)
 • Open brief aan Klaas Beers! Gemeente-raadslid van de Communistische Partij Nederland. Van Siberië naar Spanje! Hem Day, secretaris van het Internationaal Comité ter verdediging van het anarchisme (C.I.D.A.), uit het maandblad “Bevrijding”, 8e jaargang, nr. 10)

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, [nr. 5, april 1937]

[Op de scan na nr. 4a]

 • Dokter “De Tribune” overleden!

 Spartacus, nr. 6, I.A.K.-nummer, [1937]

 • Oppositie in Italië (Uit I.A.K., nr. 186, [11 maart 1937]

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, [nr. 7 of 8, 1937]

 • “Niet mét, maar tégen de bourgeoisie”
 • Eenheid!

[Nr. 7 of 8 ontbreekt]

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 9, [1937]

 • Het anti-fascistische fascisme in Spanje

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 10, [1937]

 • Uit het concentratie-kamp “Boschplan”

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 11, [1937]

 • Georgi Dimitroff spreekt op het zevende wereld-congres

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 12, [1937]

 • Ingezonden. Doe het zelf
 • Vechten of ten onder gaan
 • Uit Duitsland ontvingen wij de onderstaande schets. Koppensnellers in het Derde Rijk!
 • Stalin de alleen overgeblevene

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 13, [1937]

 • De ondergang van de IIe en IIIe Internationale
 • De strijd van de dominé’s in de N.S.B.-hemel

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 14, [1937]

 • Koopt niet op termijn bij de firma “Romme-Colijn”
 • Uit Herman Gorter’s “Arbeidersraad”

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, extra-nummer [nr. 15, 1937]

 • C.P.N.-jamboree op 19 september R.A.I. Oproep aan alle boeren, burgers en buitenlui! Sensatie! Bluf! Verraad!
 • Prijscourant van de politieke merkenfabriek “Stalinia Moskowa”

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 16, [1937]

 • “Als de dieven elkaar bevechten... komt een eerlijk soms aan zijn rechten” zegt een spreekwoord. In elk geval komt hij dan wat aan de weet!
 • De middenstand

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 17, [1937]

Correspondentie-adres: Van Spilbergenstraat, nr. 145.

 • Onder hoge bescherming
 • Twee berichten
 • Contra-revolutionairen, spionnen en saboteurs!
 • Kolentoeslag gehalveerd! Voor de werkloze vrijgezellen!

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 17 [=18], [1937]

Correspondentie-adres: Van Spilbergenstraat, nr. 145'''.

 • Open brief aan alle arbeiders!
 • Baldadige jeugd!

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 19, [1937]

Correspondentie-adres: Van Spilbergenstraat,nr. 145 drie hoog.

 • De G.P.Oe in Europa! (A. Rudolf)

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 20, [1937]

Correspondentie-adres: Van Spilbergenstraat,nr. 145 drie hoog.

 • De dreigende oorlog!
  • I. De bewapeningswedloop in Europa
  • II. Bewapening en massale productie
  • III. De schatplichtigheid van de Duitse bourgeoisie aan het internationale kapitaal!
  • IV. Het dreigende bankroet
  • V. De Duitse bourgeoisie organiseert zijn politieke macht om de ineenstorting te voorkomen
  • VI. De bewapeningswedloop op grote schaal hervat
  • VII. Duitsland’s kapitaalmoeilijkheden
  • VIII. De morele slijtage in de oorlogsindustrie
  • IX. Duitsland’s Achilleshiel
 • Moskou en Italie! (Grokkie)

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, [nr. 21], [1937]

Correspondentie-adres Van Spilbergenstraat, nr. 145, drie hoog.

 • De oppositie in de S.D.A.P.

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 22, [1937]

Correspondentie-adres Van Spilbergenstraat, nr. 145, drie hoog.

 • Een brief (november 1937) en een antwoord!
 • Pietje begrijpt het weer niet! (Grokkie)
 • C.P.N.-made in Nederland! of: Schreeuwende honden bijten niet! (Grokkie)
 • “Help de Spaanse arbeiders”
 • De gemeentelijke arbeidsbeurs
 • Historie in citaten!

 Bulletin, extra-uitgave van “Spartacus”, [nr. 23], [1937]

 • Historie in citaten! (Grokkie)

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 24, [1937]

Correspondentie-adres Van Spilbergenstraat, nr. 145, drie hoog.

 • Een aardje naar zijn vaardje
 • Russische olie voor de vliegtuigen van Franco! Zweeds ijzer voor de bewapening van Duitsland (Persdienst I.A.M.B)
 • Woorden en daden! (Uit het arbeiders-Esperanto-blad “Informa Belteno”)
 • Uit hetzelfde “Informa Belteno”
 • Oostenrijk - Februari 1934! (gedicht, Jac. v.d. Ster)
 • Geld stinkt nooit en nergens! (overgenomen uit Journal des nations, Genève)

 (first copy)  (second copy) Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, [nr. 25., (maart) 1937]

 • Indië los van Holland! (Uit: “De wapens neder”!)
 • Prijsvraag - Puzzel - Wedstrijd (Grokkie)

1938


 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 26, 1938

 • Aan al onze kameraden! Een strijdvol 1938!
 • 1937-1938! Voorwaarts - En niet vergeten!
 • Leve het leger! (Grokkie)
 • Van Ariërs gesproken! (Lamme Goedzak)
 • Uit het Sovjet-slachthuis (“Liga-Signaal”)
 • Aanval en verweer

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 27, [1938]

 • De Volksfront-beschaving in Frans-Marokko! (Persdienst I.A.M.B.)
 • Honger! (door: Fr. van Leeuwen)
 • Geluk! (H.W. Verkerk)
 • Gemeente! (H.W. Verkerk)

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 28, [1938]

 • Enkele uit vele!
 • “Wat er van de Russische revolutie geworden is” (M. Yvon, boekaankondiging)
 • Aan de werkgroep “Spartacus”
 • Het antwoord van “Spartacus” (wordt vervolgd)

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 29, [1938]

Correspondentie-adres Van Spilbergenstraat, nr. 145.

 • Berichten over Enschede
 • Eenheid tussen Paus en C.P. Frankrijk
 • Ter discussie! Geen partij!
 • Enkele documenten uit de geschiedenis van de IIIe Internationale

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 30, [1938]

Correspondentie-adres Van Spilbergenstraat, nr. 145.

 • Het ware gezicht van het imperialisme
 • Vroeger en nu, of, Het kan verkeren!

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 31, [1938]

Correspondentie-adres Van Spilbergenstraat, nr. 145.

 • “De arbeider in de M.S.B.”
 • Op de 31ste januari 1938! (Grokkie)
 • De geboorte van het kindje!

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 32, [1938]

 • Antwoord van “Spartacus” op het artikel: Aan de werkgroep “Spartacus” (Slot)
 • Verachtelijk “Tribune” - “Volksdagblad” geschrijf! (Grokkie)
 • Contrasten

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 33, [1938]

 • De vakbeweging is de lakei van het kapitalisme! (Bovenstaand artikel is van onze Haagse collega’s)
 • Rusland een goede klant van het Hitler-Duitsland
 • Het entree-geld

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 34, [1938]

 • De brief van Stalin
 • Uit de burgerlijke maatschappij!

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 35, [1938]

 • Het rassisme is de absolute oorlogsgeest! (door een Duitse kameraad)
 • Antwoord van “Spartacus”
 • Aan de werkgroep “Spartacus” (Ingezonden)
 • Het commentaar van “Spartacus”
 • Uit de burgerlijke maatschappij

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 36, [1938]

Nieuw correspondentie-adres: Ortheliusstraat, nr. 243 I h.

 • Organisatie van de revolutie! (Den Haag)
 • Uit de burgerlijke maatschappij
 • Die arme steun-ambtenaren toch!

 Bulletin, extra-uitgave van “Spartacus”, [nr. 1938]

 • Die arme steun-ambtenaren toch! (Afzonderlijke uitgave)

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 37, [1938]

Nieuw correspondentie-adres: Ortheliusstraat, nr. 243 I h.

 • Stalinistische oorlogspropaganda

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 38, [1938]

Correspondentie-adres: Ortheliusstraat, nr. 243 I h.

 • Stomme smeerpoetserij! (Uit: “Proletenstemmen”)
 • Kopstukken in het “Rusland van heden”!
 • Het Stalinisme is de kanker van de revolutionaire arbeidersbeweging! (Grokkie)
 • Persbericht van het A.N.B.

 Bulletin, extra-uitgave van “Spartacus”, [1938]

Correspondentie-adres: Ortheliusstraat, nr. 243 I h.

 • “De communisten zijn de beste nationalisten” (L. Seegers)

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 39, [1938]

 • Aankondiging brochure “Kruis of hakenkruis” van A.L. Constandse
 • Oostenrijk (Den Haag)
 • Het “leven” in het kapitalisme!
 • Onverzoenlijke klassenstrijd!
 • In het bedrijf ligt de grondslag van de bevrijding van het proletariaat! (Van onze Haagse kameraden)

 Bulletin, extra-uitgave van groep “Spartacus” [nr. 39a, juni 1939]

Correspondentie-adres: Ortheliusstraat 243 een hoog.

 • Het persbureau van de F.A.N. meldt ons het volgende bericht [over het proces te Moskou tegen de Trotskist Joseph Stalin]

1939


 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 40, [1939]

Klein formaat.

 • Van Contra-revolutie tot contra-revolutie!
 • Wat Mussoline er van denkt!
 • Typerend! (Grokkie)
 • De arbeiders alleen (Uit: De Arbeidersraad van Herman Gorter, in volgend bestand nr. 41 links)

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 41, [1939]

 • De bourgeoisie beveelt... Hitler gehoorzaamt!

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 42, [1939]

Correspondentie-adres: Ortheliusstraat 243 een hoog, Amsterdam-West.

 • Bellamy: een gevaar voor de arbeidersklasse! (Den Haag)
 • Stalinistische vervalsing!
 • Minister De Wilde
 • Nationaal-“socialisme” of nationaal-“Stalinisme”?
 • Gratis advertentierubriek (Daantje)

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 43, [1939]

Correspondentie-adres: Ortheliusstraat 243 een hoog, Amsterdam-West.

 • Nog slechts traditie?
 • Karl Liebknecht op één mei 1916!
 • Steunt onze strijd tegen oorlog en fascisme
 • Verklaring van Mussolini
 • Hitler
 • Stalin

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 44, [1939]

 • Zal het lukken?

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 45, [1939]

 • Luchtbeschermings-zwendel! (Den Haag)
 • Marx over de staat (Den Haag)
 • Gratis medische rubriek van de C.P.N. (Grokkie)

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 46, [1939]

 • Het lot van Preobrasjenski (verkort, door Victor Serge, overgenomen uit: “De Rode October”)
 • Eerdaags verschijnt: Dicatuur der leugen? (V.A.U.)
 • Ingezonden (J. Valkhoff)
 • Tot zover onze kameraad!
 • Wie bewapent Duitsland? (Persdienst van de I.A.M.B, nr. 9)
 • Het niet erkende fascisme (Persdienst I.A.M.B.)
 • Democratische mitrailleurs in actie (Persdienst I.A.M.B.)
 • Verbetering

Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 47, [1939]

[Ontbreekt]

 Spartacus, uitgegeven door een werkgroep van revolutionaire arbeiders, nr. 48, [1939]

 • Ingezonden. Wonderlijke socialisten!
 • Op de partij-vergadering van de Electrozavod (Vervolg [van nr. 47?] en slot)
 • [Brief van Ben Traven] (Vertaald uit een Spaans informatie-blad door een kameraad van de F.A.N. welke het ter plaatsing aan ons opzond)
 • Helpt de Spaanse arbeiders?? C.P.-funtionarissen van de Spaanse C.P. de grootste dieven!

 Spartacus, uitgegeven door een kern [!] van revolutionaire arbeiders, nr. 49, [1939]

 • Kwakzalver Paul Kies als agent in dienst van de Stalinisten
 • Jezus (Roman Hans Renner) (Ingezonden)
 • Het fascisme van de democratie

 Spartacus, uitgegeven door een kern van revolutionaire arbeiders, nr. 50, [1939]

 • Oorlogs-ophitsers!
 • Wat is arbeid? (Den Haag)
 • Lach dan Paljasso (Over Max Schmeling  [juni 1938]) (Medewerker)
 • Volksfrontpolitiek
 • Het gebed van de onwetende, van Multatuli

 Spartacus, uitgegeven door een kern van revolutionaire arbeiders, nr. 51, [1939]

 • Is de arbeidersklasse reactionair? (Alarmisten) (Uit Den Haag)
 • Fascistische en andere beschaving (A.I.M.B.)
 • “Dictatuur der leugen” (Over het boek van Willy Schlamm)
 • Heeft Mussert sympathie voor het blad “Spartacus”?

 Spartacus, uitgegeven door een kern van revolutionaire arbeiders, [nr. 52], [1939]

 • Eén uit vele tienduizenden (“De enige weg”)
 • Het Spaanse volk slachtoffer van de politici (I.A.M.B.) (Wordt vervolgd)
 • Democratisch fascisme! (Afzonderlijk vlugschrift)

 Spartacus, uitgegeven door een kern van revolutionaire arbeiders, nr. 53, [1939]

 • Het Spaanse volk, slachtoffer van de politici (I.A.M.B -juni.) (Vervolg en slot)
 • Geen organisatie van de nederlaag (I.A.M.B. - juli)
 • De nachtmerrie van Mussert en van de Stalinisten erbij!
 • Democratisch fascisme! (Afzonderlijk vlugschrift)

 Spartacus, uitgegeven door een kern van revolutionaire arbeiders, nr. 54, [1939]

 • De geheime oorlog om Mexico’s petroleum (Uit Den Haag)
 • De depothouder van de Stalinistische moordenaarskliek jubileert! [Huldiging van Louis de Visser]

 Spartacus, uitgegeven door een kern van revolutionaire arbeiders, nr. 54, [=55, 1939]

 • De vijfde colonne in ons midden (Iets bekort uit I.A.M.H.)
 • [Oproep tot solidariteit met een gezin dat uit de woning was gezet, augustus]

  Spartacus, uitgegeven door een kern van revolutionaire arbeiders, nr. 56, [1939]

 Ander exemplaar

 • Moskou, de bloedige centrale! (Vrije bewerking)
 • Een brief [van] Karl Liebknecht aan: Het koninklijke Militaire Gerechtshof, Berlijn, 8 mei 1916
 • Meer aspecten van de Italiaanse rassen-leer! (I.A.M.B., iets verkort)
 • Moord! Moet 1914-1918 zich herhalen? Uitgegeven door Groepen van Anarchisten (Afzonderlijk vlugschrift)

© Hoewel de Communistische Linkerzijde in het algemeen afzag van het opeisen van kopierechten of rechten op “intellectueel eigendom” kunnen sommige publicaties onder dat recht vallen; mocht dat het geval zijn, dan is het gebruik alleen gratis voor persoonlijke raadpleging. Materiaal vrij van kopierechten, uitsluitend op voorwaarde van niet commercieel gebruik, kan vrij worden verspreid. Een verwijzing naar deze bron wordt op prijs gesteld, net als een verwittiging. Aangaande handelsgebruik kunt u contact met ons opnemen.

Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
Het Instituut is niet aansprakelijk voor het gebruik van materiaal afkomstig uit zijn collecties. De gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van alle relevante wettelijke regelingen betreffende het auteursrecht. Het Instituut bemiddelt niet in eventuele auteursrechten van derden.
I.I.S.G. , Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam, tel: 020-6685866


Compiled by Vico, 11 March 2017Overzicht