Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives

Quelle: a.a.a.p.


Arbeiders-Eenheid (1944-1945)

Bron: i.i.s.g. , Amsterdam, Collectie Henk Canne Meijer  (Collectienummer ARCH00252).


Inleiding

Published by former g.i.c.-members since the summer of 1944 who joined the Spartacusbond in early 1945


Arbeiders-Eenheid

 Arbeiders-Eenheid, orgaan voor de kernen in de bedrijven, nr. 4, eind augustus [1944] en nr. 5, begin september [1944]

De bedrijfsraad

 De bedrijfsraad, uitgave van “Arbeiders-Eenheid”, nr. 11, eind maart 1945

Eenheidsvakbond of arbeiders-eenheid?

 Eenheidsvakbond of arbeiders-eenheid?, extra-uitgave van “Arbeiders-Eenheid”, orgaan van de kernen in de bedrijven, [1945]

In eigen zaak

 In eigen zaak [Verklaring over “Arbeiders-Eenheid” en “De bedrijfsraad”], [1945]

Oproep tot Arbeiders-Eenheid, 1944

 Oproep tot Arbeiders-Eenheid [1944]


Noten

1.


© Hoewel de Communistische Linkerzijde in het algemeen afzag van het opeisen van kopierechten of rechten op “intellectueel eigendom” kunnen sommige publicaties onder dat recht vallen; mocht dat het geval zijn, dan is het gebruik alleen gratis voor persoonlijke raadpleging. Materiaal vrij van kopierechten, uitsluitend op voorwaarde van niet commercieel gebruik, kan vrij worden verspreid. Een verwijzing naar deze bron wordt op prijs gesteld, net als een verwittiging. Aangaande handelsgebruik kunt u contact met ons opnemen.

Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
Het Instituut is niet aansprakelijk voor het gebruik van materiaal afkomstig uit zijn collecties. De gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van alle relevante wettelijke regelingen betreffende het auteursrecht. Het Instituut bemiddelt niet in eventuele auteursrechten van derden.
I.I.S.G. , Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam, tel: 020-6685866


Compiled by Vico, 17 March 2018Overview